reklama

Lemuje Trnávku a meria 7 km. Zoznámte sa s nevšedným návrhom trasy pre cyklistov či bežcov

Príroda toho Trnave veľa nenadelila. V dotyku mesta nie sú lesy, hory, veľká rieka ani jazero. Doteraz sa nepodarilo využiť na rekreačné účely ani okolie Trnavských rybníkov. Svoj voľný čas v prírode na turistiku alebo aktívny oddych na bicykli tak Trnavčania radšej využívajú lokality mimo mesta. Bežci alebo korčuliari sa musia uspokojiť s asfaltovým okruhom na Slávii alebo lesoparkom v Kamennom mlyne. A to je málo.

Aj z týchto dôvodov sa pokúsil trnavský architekt, vo voľnom čase aj rekreačný bežec Peter Osuský, vytvoriť návrh koncepcie vybudovania bezpečnej trasy určenej na prechádzku, resp. trasy pre bežcov, korčuliarov a cyklistov ako doplnok k tým, ktoré sa realizujú a slúžia prevažne na spojenie bývania s prácou a vybavenosťou. Nie sú primárne určené na oddych a rekreáciu.

Cieľom je poskytnúť obyvateľom mesta možnosť aktívne si oddýchnuť, zašportovať si a stráviť svoj voľný čas v čo možno najpríjemnejšom prostredí, ktoré je dané a už dnes existuje.

trasa-osusky-t
Šport, relax a zábava na brehoch Trnávky. Raz sa možno stane realitou

Vizualizácia: Ing. arch. Peter Osuský

Brehy Trnávky núkajú často až prekvapivo čarovné zákutia

Tým prostredím je okolie potoka Trnávka, ktorá lemuje nielen rušnejšie časti blízko centra, ale pre mnohých doposiaľ neznáme a až prekvapujúco zaujímavé a čarovné zákutia. Popri Trnávke od Štrkov na severnom až po Modranku na južnom okraji Trnavy vidí Osuský jedinečnú možnosť vytvorenia 7 kilometrového súvislého zeleného pásu naprieč Trnavou, ktorý by mohli Trnavčania využívať na rekreačné športovanie a aktívny oddych.

“S myšlienkou vytvorenia ucelenej trasy popri Trnávke, ktorá spája mestské parky v často nepoznaných a nevužívaných lokalitách, sa pohrávam už niekoľko rokov. Hlavným mottom tohto zámeru je spolupráca všetkých zainteresovaných strán – mestskej samosprávy, štátnych inštitúcií, ale aj verejnosti. Osobne verím, že ak sa spoja sily ľudí, ktorí chcú niečo dokázať a vytvoriť pre seba, svoje deti a obyvateľov Trnavy niečo prínosné a pozitívne, tak sa to môže podariť,” hovorí Peter Osuský.

Ako realista si zároveň uvedomuje, že uskutočnenie podobného projektu si vyžiada mnoho úsilia, času, a zrejme aj finančných prostriedkov. “Práve preto som sa snažil spojiť existujúce parky a aleje, pričom chýbajúce, alebo inak zanedbané časti stačí v budúcnosti skultivovať, udržiavať, dosadiť stromami a podobne,” vysvetľuje a pripomína, že tu vidí aj veľký priestor pre občianske aktivity.

“Všetci sa zhodneme na tom, že podobný projekt by privítala drvivá väčšina Trnavčanov. Vidieť to na pozitívnej odozve akcií ako sú trnavské bežecké podujatia, Bercajgel či PSA inline, ktorých sa zúčastňujú tisícky ľudí. A preto zastávam názor, že na zámer by sme sa mali pozerať optimistickou optikou a uvažovať o tom, ako ho zrealizovať, ako vyriešiť problémy, ktoré tu sú, ako sa k nim postaviť čelom. A nie naopak. Ak budeme hovoriť o tom, že je tu kopec problémov, že sa to nedá, že to a to nie je možné alebo je to náročné, tak nič nedosiahneme,” konštatuje. Takmer celá trasa je už dnes priechodná. Vyšľapanými chodníkmi, poľnými, betónovými alebo asfaltovými cestami.

Veľká časť trasy je prakticky hotová už dnes

V čom konkrétne Osuského návrh spočíva? Azda najviac napovie priložená fotogaléria na konci článku s grafickým znázornením celého 7-kilometrového úseku na reálnom pozadí súčasného stavu v jednotlivých úsekoch s návrhmi riešení, ako ich vidí autor.

Nosnou myšlienkou návrhu je spojenie existujúcich parkov a líniovej zelene naprieč mestom v jeden súvislý zelený celok určený pre oddych, rekreačný šport a relax. Jedinečnosť koncepcie a polohy trasy spočíva v pešej dostupnosť z trnavských štvrtí za pár minút, čo pri Kamennom mlyne, ktorý je z väčšiny štvrtí vzdialený niekoľko kilometrov, povedať nemožno. “Navyše navrhovaná trasa má už v súčasnosti svoj ‘servis’. Priamo na nej, prípadne v jej blízkosti, sa nachádzajú detské ihriská, reštaurácie, historické centrum, a ďalšie zaujímavé body.”

Trasa má v tejto koncepcii na 7 kilometroch len osem križovaní s hlavnými cestami a približne 70% z nech už dnes pokrýva spevnený povrch v podobe asfaltu. Cesta určená pre cyklistov, korčuliarov, bežcov a prechádzky pri potoku sa nachádza takmer výlučne v existujúcej zeleni, mimo hluku ciest motorových vozidiel, smogu z vozidiel a s odstupom od rušnej cestnej premávky.

Osuský sa snaží eliminovať a minimalizovať trasy pozdĺž ciest ako sú cyklotrasa Zelenečská, Cukrová, Terézie Vansovej a podobne, kde sa nachádza mnoho krížení s cestami. “Tieto trasy majú iný účel. Môj návrh je zameraný na rekreáciu či šport,” poznamenal. Vníma ich ako chýbajúci a doplňujúci element k existujúcim navrhovaným alebo už dokončeným trasám. Z veľkej miery ich dokonca využíva, ale inak ich prepája.

Ak spojíme sily, dokážeme veľké veci

Uvedomujúc si ťažkosti spojené so hľadaním voľných finančných zdrojov architekt navrhuje v 1. etape uvažovať s doplnením chýbajúcich úsekov pozdĺž Trnávky s existujúcimi úsekmi len vykosením trasy pozdĺž koryta pri Štrkoch, pivovare Sessler a Kalvárii na dráhu v trávniku, ktorá by slúžila v prvej etape pre bežcov v koryte Trnávky alebo krosových cyklistov. “Následne sa ‘vybehajú’ trasy na bežecké, cyklokrosové. Ľudia si osvoja túto trasu a sami sa budú dožadovať jej komplexného doplnenia,” myslí si. Dokonca uvažuje s organizovaním športových akcií, tak, aby sa verejnosť jednotlivé lokality bližšie spoznala.

V 2. etape by sa mohlo pristúpiť k vysporiadaniu a prepojeniu hotových úsekov, v 3. etape Peter Osuský predpokladá postupú realizíciu priestorov pri koryte Trnávky zo zatrávnených na asfaltové úseky.

Za veľkú výhodu považuje vlastníctvo dotknutých pozemkov výlučne štátnymi inštitúciami ako sú Policajný zbor SR, Povodie Váhu alebo Fakultná nemocnica Trnava. Ich vysporiadanie by preto nemuselo byť tak problematické ako v prípade množstva rozdrobených súkromných pozemkov.

“Budem rád, ak sa k tomuto návrhu prihlási čo najväčší počet ľudí. Poteší ma záujem predstaviteľov mesta, poslancov, úradníkov, verejnosti. Mojím cieľom nie je robiť si zásluhy alebo niečo podobné. Len sa snažím prispieť svojou troškou, ponúkam myšlienky, nápady, skúsenosti. Ak sa spoja sily, verím, že je možné dokázať veľké veci,” pripomína trnavský architekt optimisticky s dovetkom, že návrh je iba koncepčným materiálom, nerieši všetky technické, dopravné, priestorové body a podobne.

Na dokreslenie autorom prezentovanej koncepcie zelenej trasy a spojenia trnavských parkov poslúži aj skvelý článok Simonne Jurčovej o historických záhradách a parkoch Trnavy, ktorý zverejnila nedávno na svojom blogu (link tu).

A na úplný záver: aby sme sa neporovnávali s Holanďanmi, Belgičanmi, Dánmi, Rakúšanmi, Nemcami, Čechmi a ďalšími preborníkmi v otázke budovania bezpečných cyklociest a chodníkov pre korčuliarov či bežcov, ktorí sú často aj desiatky rokov pred nami, dôkazy o tom, že veci môžu fungovať a sú uskutočniteľné aj u nás, máme prakticky za humnami.

Pozrite si 5 km dlhý relaxačný okruh pri Senici (link).
Cyklocesta v Seredi (link).
Pekné zvezenie čaká aj obyvateľov v Nitre po nábreží rovnomennej rieky (link).
A, samozrejme, obísť nemôžeme Piešťany (link).

VIDEO: “Prelet” trasy z vtáčej persektívy
YouTube Preview Image

KONCEPCIA TRASY KROK ZA KROKOM OD ŠTRKOV PO MODRANKU
Autor: Ing. arch. Peter Osuský

[Not a valid template]

Faktory na vznik a realizáciu koncepcie

Značná časť takejto trasy je už hotová alebo využíva existujúce chodníky, panelové, alebo inak spevnené cesty na dokončenie alebo menej náročné úpravy ako je budovanie nových trás:

1. Od Štrkov trasa čiastočne využíva existujúcu cestnú komunikáciu na Štrky, resp. kopíruje plánovanú cyklotrasu Mesta Trnava.

2. Na Kalvárii sa nachádza existujúca betónová cesta, na ktorú možno pokryť asfalt, existujúca trasa od Sessleru až po Cukrovar.

3. Od cukrovaru po sad Antona Bernoláka je nový existujúci cyklochodník. Trasa pozdĺž LIDL-u.

4. Cez sad Antona Bernoláka prechádza existujúci horný chodník, ako cyklotrasa a dolný pre peších.

5. V parku pred Evanjelickým domom sa bude realizovať až po námestie SNP rekonštruovaná cyklotrasa aj s existujúcimi chodníkmi.

6. Cez Ružový sad idú existujúce chodníky- t.z. najbližší k Trnávke upraviť rozšírením, alebo preznačiť na navrhovanú trasu.

7. Nové prepojenie cez areál Nemocnice od Kolárovej ulice, pozdĺž Trnávky resp. budovy krajskej polície cez nevyužívaný most pod železnicou a cez odpredávajúci majetok- pozemky nákupného centra- 1. Etapa využiva postupné “odhradenie“ a sprístupnenie areálu nemocnice verejnosti.

8. Po odpredaji existujúcich budov Fakultnej nemocnice, bývalej chirurgie a pôrodníckeho pavilónu bude dostupný priestor nad prekrytou Trnávkou priamo do Vajslovej doliny.

9. V areáli Fakultnej nemocnice je možné existujúcu kotolňu, ako historický objekt, využiť na trnavskú “KunstHalle” alebo loftové priestory.

10. Vajslova dolina – pozdĺž koryta Trnávky s časti využíva existujúce spevnené plochy, resp. bude nutné dorobiť chýbajúcu trasu do Modranky podľa grafických príloh.

11. V Modranke využiť existujúcu trasu pri koryte Trnávky a dorobiť úsek Vodnej ulice až do športového Areálu zdravia.

Autor: Ing. arch. Peter Osuský

Ulož ako PDF
Napísal 17. októbra 2014 1:34. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

32 komentárov pre “Lemuje Trnávku a meria 7 km. Zoznámte sa s nevšedným návrhom trasy pre cyklistov či bežcov”

 1. 1
  Flego says:

  Nič nové pod slnkom pán architekt, my z Vajslovej doliny využívame trasu Tamaškovičova – Vodná na beh a rekreáciu už 40 rokov. Žiaľ vedenie mesta tu aj napriek sľubom nieje schopné ani trochu upratať https://www.odkazprestarostu.sk/trnava/podnety/5079/skladka
  https://www.odkazprestarostu.sk/trnava/podnety/8871/vznika-nova-spalovna-odpadu
  https://www.odkazprestarostu.sk/trnava/podnety/7644/skladka-pri-potoku-mikovinho
  https://www.odkazprestarostu.sk/trnava/podnety/10602/byvaju-pod-stromami
  Všetky tieto podnety sú dlhodobo neriešené.
  Pred pár rokmi pri rekonštrukcii koryta Trnávky nám tu ZADARMO vysadili stromovú alej od Tamaškovičovej po Mikovíniho a mesto ju jednoducho alibisticky nechalo vykapať https://www.odkazprestarostu.sk/trnava/podnety/8869/posledny-mohykan Takže čo k tomu dodať?

  • 1.1
   Flego says:

   Váš komentár čaká na moderovanie??? To je aká novinka?

  • 1.2
   vlado5 says:

   Flego: Nerozumiem tvojmu komentaru. To akoze sa ma na to p. Osusky vykaslat a nic neriesit?
   p. Osusky: Gratulujem. Celkom ma potesilo riesenie s prechodom cez areal nemocnice a vyuzitie premostenia Trnavky. Uvidime, ci sa k tomu prihlasi nejaky kandidat na poslanca. Ak ano, tak ma moj hlas.

   • 1.2.1
    Flego says:

    Tak to si fakt nepochopil :-) ja za tento projekt hlasujem všetkými rukami aj nohami. Hovorím len, že pri súčasnom vedení mesta je to nepriechodné. Napríklad tá stromová aleja, ktorú má pán architekt na obrázkoch číslo 60 a 62 tu bola už pred pár rokmi skutočne vysadená skoro v takom rozsahu ako ju architekt navrhuje a prečítaj si ešte raz odpoveď mesta na otázku prečo táto aleja jednoducho zmizla https://www.odkazprestarostu.sk/trnava/podnety/8869/posledny-mohykan Takto vyzerá v Trnave starostlivosť o zeleň v praxi :-(

  • 1.3
   juice says:

   Nic nove pod slnkom? :-)
   Flego, asi by si mal este raz poriadne precitat cely clanok. Pise sa tam totizto o “vytvoreni 7 kilometrového súvislého zeleného pásu naprieč Trnavou” a nie o vasom 300 metrovom useku kam chodíte uz 40 rokov :-)

   • 1.3.1
    Flego says:

    Ale no, pridaj pár metrov, to by som bol slabý športovec :-) Žiaľ na našom konci je pohyb pri Trnávke jediný možný na mieste, kde je aspoň kúsok prírody. Celý ten 7 kilometrový úsek poznám ako svoju dlaň a veľakrát som ho prešiel, či už peši alebo na bicykli okrem toho kúsku od Kollárovej po nemocnicu, kde sa v súčasnosti nedá prejsť. Niekto tvrdí, že Trnávka smrdí a nedá sa pri nej športovať, Ja som sa pri nej narodil a kvalita vody sa odvtedy veľmi zlepšila. V posledných rokoch sa dokonca vrátili žaby a ryby.

 2. 2
  danTT says:

  Pekná vízia, škoda, že som NIKDY takú (-podobnú) , nevidel z dielne mestského úradu, to hovorí za všetko. Mestský úrad sa väčšinou pohne len po sústredenom tlaku dobrovolníkov a verejnosti a pred voľbami, keď nakúpi z katalógu nejaké detské ihrisko….(aspoň to).
  Ale aby som len nekydal, tá vízia z mesta o revitalizácii okolo severných hradieb a ich odhalenie a sprístupnenie pre verejnosť (konečne) je fakt dobrá, dúfam že bude aj realitou, lebo tiež bola zverejnená pred voĺbami…

 3. 3
  ssTT says:

  cez tú nemocnicu asi nie.

 4. 4
  obcan says:

  Vynikajuca praca p.Osusky. klobuk dole. Blahozelam.
  a komenty od flega. Bez komentara. Jeden zakomplexovany permanentny stazovatel bez akehokolvek naznaku konstruktivneho navrhu riesenia.
  len vsetko kritizovat….

  • 4.1
   5ulo says:

   ked si pozriem, kolko podnetov Flego dal na odkazprestarostu.sk a kolko z nich sa vyriesilo, tak mozem bez mihnutia podakovat Flegovi za jeho, ako ty pises, permanentne stazovanie. Vdaka Flego :)

   • 4.1.1
    Flego says:

    Ďakujem 5ulovi a ďalším 14-tim, čo klikli palec hore za podporu :-) Odkaz pre starostu má už v Trnave cez 1000 podnetov https://www.odkazprestarostu.sk/trnava/statistiky z toho polovicu za tento rok. Som rád, že som mohol trošku prispieť k rozbehu tohto portálu https://www.odkazprestarostu.sk/ludia/2320 Kto je asi môj kritik s nickom “obcan” na to si urobte názor sami, myslím, že to bude niekto, komu aktivisti rušia jeho pokoj :-) Bohužiaľ je už iná doba, rozvoj internetu veľmi napomáha aktivistom v komunikácii s občanmi a v snahe dostať všetky aktivity mesta pod verejnú kontrolu. A na to si budú musieť pracovníci mestského úradu ako aj poslanci zvyknúť.

 5. 5
  kájo says:

  A čo povodie Váhu? Cesta v jeho ochrannom pásme, papír znese šecko ako sa hovorí…

 6. 6
  vlaDyka says:

  Veľký palec hore a klobúk dole !!!
  Koncepcia rozvoja cyklotrás (http://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/ourak_KRC_Trnava_04-2012.pdf + aktualizácia z 07/2014 viď na http://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/ourak_KRC_Trnava_07-2014.pdf) o tejto trase – v tomto prevedení – nič neuvádza. A je len na škodu, že v podstate ani nenavrhuje reálne trasy, ale len ich typové umiestnenie v rámci dopravného priestoru a ich celý rozsah v meste. (No uznajte, kto ich v tomto delení vôbec pozná.)
  A aj keď tu uvedená cyklotrasa v koncepcii naznačená je, reálne cyklocesty ani po 12 rokoch stále nie sú realizované – pardón, dokončené. Ani 3 volebné obdobia tomu veľa nepomohli, pretože ako mesto samé uvádza v týchto koncepciách, v období medzi 04/2002 až 07/2014 sa dĺžka existujúcich cyklociest (predpokladám, že je myslené pod pojmom “cyklotrasa”) zmenila z 8,99 km na 11,76 km, čo je celých 2,77 km !!!

  Pri 7 km-ovom úseku to bude chcieť evidentne viac, ako len predvolebné kortešačky. Aj keď reálne už existujú asi 3 km – čiže zvyšné 4 km to bude v tomto tempe tak na 15-20 rokov, pokiaľ sa niekto nezobudí.

  Smutné na celkom prístupe mesta je aj to, že pokiaľ cyklocestu reálne nepostavia ako novú komunikáciu a nedoplnia tuctami zvislých značiek, tak pre nich neexistuje. Preto pokiaľ ide o využitie tých existujúcich častí v meste, môže to naraziť na múr nepochopenia – lebo toto evidentne nepoznajú.

  No ak sa podarí reálne presadiť – konečne – tézu využitia toho, čo tu len zarastá, tak to bude skvelé. To, že tadiaľ cyklisti chodia alebo nie, je úplne jedno. (Je stále veľká časť cyklistov, možno stále väčšina, ktorá jazdí aj po chodníkoch pre chodcov, aj v protismere, krížom-krážom….no o to tu vôbec nejde. To je na inú tému.)

  Toto je konečne 1. (a reálny) návrh konkrétnej cyklotrasy po meste a ako tu spomenul danTT, je škoda, že ju nevytvorili tí, ktorí sú v podstate za takéto projekty “platení z daní poplatníkov”. ( Aj keď si tých my nevolíme – tí tam jednoducho sú.).

  Flego – pravda, aj keď tu teraz nejde o poriadok. :) No je aj nie je – Vodná je stále len plánovaná (a neznačená) cyklotrasa – stále to je len obslužná komunikácia. A aj keď postavením obchvatu sa má toto prepojenie zachovať, kto vie. Cyklocesty a obchvat Trnavy nemajú vôbec nič spoločné.:(

  No trasa po areály Nemocnice môže naraziť na neochotu, či skôr nemohúcnosť sa dohodnúť zo súkromným investorom tak, ako to už mesto tiež “dokázalo”. (napr. Aquapolis-Tesco-Kaufland na Veternej a Clementisovej ul., ŽSR na Sladovníckej,…atď.).

  Držím palce !!!

 7. 7
  5ulo says:

  Nebolo to tak davno, kedy nejaki mladi (tusim) studenti architekti navrhli velmi odvazny plan, vozit sa na lodkach od strkov az do centra mesta. Nepamatate si to? Neviem to nikde dohladat.

 8. 8
  Maros says:

  Pekný nápad. Na základe mojich skúsenosti to však stroskotá na neochote štátnej správy a samosprávy riešiť veci v tomto štáte pre ľudí, ako i zlej spolupráce jednotlivých inštitúcií a organizácií – štátnych a komunikácia s aktivistami a občianskymi združeniami. To by museli dať príkaz páni tam hore, aby sa konečne začali správať tak ako sľubovali pred voľbami, či už komunálnymi alebo parlamentnými. Že sú tu pre ľudí a nie jednotlivcov. Samozrejme v tomto štáte sa preferuje šport ako hokej a futbal. Čo v dnešnej dobe nie je o športe ale o biznise. Pričom si dovolím tvrdiť, že cyklistika resp. cykloturistika má v dnešnej dobe minimálne takú širokú základňu ako tieto spomínané dva športy (počítam aktívnych účastníkov, nie fotelových), žiaľ veľa ľudí nie je registrovaných a samozrejme je to individuálny šport, pričom profit z jej rozvoja nemá pár jednotlivcov ale v menšej miere širšie spektrom drobných podnikateľov (viď. západné krajiny Rakúsko, Švajčiarsko ale i Česko).
  Som veľký fanúšik cykloturistiky a cyklodopravy a aktívne som sa v tejto oblasti angažoval cca. 20 rokov. Žiaľ keď sa ohliadnem späť, za toto obdobie sa toho v tomto našom regióne okolia Trnavy veľa nezmnilo. Z pohľadu cykloturistiky po 15 rokoch je tu iba to, čo sa nám okolo roku 2000 podarilo vyznačiť. Samozrejme s postupným nárastom motorovej dopravy, predovšetkým za posledných 10-15 rokov od Trnavy k jej satelitom – čo môžeme počítať najbližšie obce na všetky svetové strany od mesta – Trnava.
  Pán Osuský – gratulujem a držím palce, aby sme sa dožili realizácie tejto trasy. Pokiaľ sa na nej nebudem na bicykli preháňať ja tak aspoň moje deti.
  Som večný optimista a pevne verím, že pokiaľ ľudia na správnych miestach dostanú rozum. Hádam sa dočkáme i cyklotrasy, ktorá by Trnavu spojila minimálne s Malými Karpatmi. A niekde v ďalekej budúcnosti sa podarí zrealizovať prepojenie od Čiech k Dunajskej cyklomagistrále cez Trnavu ako som to pred časom navrhol s názvom CYKLOTRASA PO STOPÁCH ČESKEJ CESTY a je zahrnutá v Jednotnej koncepcii cyklotrás na území Trnavského samosprávneho kraja schválenej VÚC TT v roku 2010.
  Ešte raz držím palce podobným projektom.

 9. 9
  duch svaty says:

  Navrh all inclusive, kalap dole!

  Presne toto nasa mrtva spolocnost potrebuje, aktivnych ludi co su ochotni spravit nieco pre druhych a svoje okolie.

  Vcera som videl video buduceho primatora a tam hovori: “Nie je to predsa vôbec ťažké. Inšpirujme sa a spravme naše mesto lepším”. Takto nejako to vidim aj ja :)

 10. 10
  Lukas says:

  myslienka velmi pekna a konecne by bolo kde aktivne oddychovat, len mala poznamka k panelovej ceste ktora je pri koryte trnavky, videl ju niekedy autor navrhu po zime, alebo po vydatnych dazdoch ked sa odpusta z bolerazskej priehrady voda? byva kompletne zatopena takze by sa musela o hodne navysit.

 11. 11
  Vrtak says:

  Výborný návrh pre cyklistov!

  (Ak to teda bude postavené v rozumnej šírke, aby sa tam pohodlne zmestili minimálne dvaja v protismere.)

  Škoda len, že sa toho nedočkáme. Každé vedenie mesta (kraja) od roku 1990 myslí len na to, ako rekreačných športovcov vyhnať preč:
  Oplotenie všetkých športovísk, rušenie a devastácia parkov a rovných trávnatých plôch, stavba (nestavba) cyklociest bez ladu a skladu, otváracie hodiny na bazénoch pre verejnosť hlavne počas pracovnej doby, a podobne …

 12. 12
  Pepo says:

  Pre vsetkych, aby videli, kde su uz ine mesta :
  Kliknite na niektore navrhy v blave ci inych svk mestach a aj v cechach.

  http://www.uzemneplany.sk/mestskezasahy-bratislava

  http://www.zasahy.sk

  Www. Mestskezasahy.cz

  Trnava zasa jedna z poslednych ))))

 13. 13
  Pesan says:

  Žiaľ cyklotrasy nám tu naši politici pred voľbami sľubujú už roky. A ja som skôr skeptik. Teraz nám tu zrekonštruovali nejaké chodníky a na štyri roky máme vystarané, do ďalších volieb. Ja chodím bicyklovať mimo mesto po poľných cestách alebo sa odveziem vlakom tam kde sa bicyklovať dá.

 14. 14
  Mihoč says:

  Ale veď to je úplne krásne a logické riešenie!

 15. 15
  peha says:

  palec hore. konecne by si tuto myslienku mohol “niekto tam hore” zobrat k srdcu. aj ked realizacia bude urco narocna, konecne by vznikol priestor pre aktivny oddych, ked kamenac uz dojebabrali

 16. 16
  Palo says:

  myslienka.
  Konecne by vela ludi chcelo pocut, ako sa to da. Nie len stale, ako sa to neda.

  Navyse, ked vsetci vidia pod clankom, ze v susednych mestach to ide a maju zrealizovane kilometre.
  Uplna bomba je Sered- podotykam, okresne mestecko !

 17. 17
  Maciak says:

  Je to skvelé!

  Inak keby sa tá cyklocesta potiahla ešte o kúsoček ďalej až na koniec Modranky, tak sa spojí s tichou existujúcou asfaltovou cestičkou, ktorá pokračuje až do Vlčkoviec a následne to ide až k existujúcim asfatovým cyklocestám do Serede. Proste druhé Rakúsko ;-) … ale neverím tomu …

  Teším sa keď už konečne bude od novembra niekto v čele mesta, kto má aj čo to najazdené na bicykli ako ukázal vo svojom videu. Preferencie má vysoké, takže je to už takmer na 100% isté. Ľudia majú už dosť tých obéznych politických pajácov. … snáď ho ale istý nemenovaný zeleninár nenapchá do audiny so značkou TT nula, nula, nula a ešte jedna veľká nula a nevypláchne mu totálne mozog …

 18. 18
  Pepo says:

  Kto bol dnes na UCM nocnom behu a sprievodnom bercajgli a videl tu masu mladych, starsich sportujucich ludi pochopi, preco Trnava tak strasne potrebuje napr.takuto trasu na sport oddych atd.
  Je to hlavne o zdravi a zdravom zivotnom style.

  To vsak vela ludom absolutne nic nevravi a aj preto to tu rak vyzera.

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.