reklama

Obyvateľka Športovej ulice reaguje na medializované vyhlásenie City Areny

AKTUALIZOVANÉ V PONDELOK 4. MÁJA O 09:29

V piatok zverejnila spoločnosť City Arena tlačovú správu (článok tu), prostredníctvom ktorej oznámila, avizované zvýšenie kapacity a navýšenie západnej tribúny napokon realizovať nebude.

Predseda predstavenstva City Areny Pavol Adamec okrem iného uviedol, že „napriek tomu, že so všetkými účastníkmi stavebného konania sme viedli z našej strany nadštandardne korektný dialóg potvrdený spoločnou dohodou, dňa 24. apríla 2015 stavebný úrad obdržal pripomienku k stavebnému konaniu od majiteľov nehnuteľnosti na Športovej ul. č. 6.
Aj keď tieto pripomienky neobstoja z pohľadu stavebného zákona (západná tribúna tam stojí už desaťročia) a sú, podľa nás, len účelovou obštrukciou, stavebný úrad musí konať, čím sa vydanie stavebného povolenia časovo posúva o niekoľko mesiacov“.

City Arena z tohto dôvodu snahu o navýšenie kapacity ukončila.

Na medializované vyjadrenia reagovala obyvateľka dotknutej nehnuteľnosti na Športovej ulici Eva Grečová a požiadala nás o zverejnenie svojho stanoviska.

city-arena-5

Ilustračné foto

Stanovisko zverejňujeme v plnom znení:

„Vážený pán Ing. Adamec, z médií sme sa dozvedeli, že západná tribúna ŠAM sa nadstavovať nebude a dôvodom je, že sme využili svoje zákonné právo a podali pripomienky k stavebnému konaniu. A to všetko napriek tomu, že ste s nami jednali maximálne korektne.

Dovolím si vyjadriť svoj názor, že ste s nami jednali úplne nekorektne.

Zámer rekonštruovať západnú tribúnu ste verejne oznámili už koncom marca. 9. apríla ste tento zámer prezentovali v celoštátnej televízii. 10, apríla bolo začaté stavebné konanie a začala bežať 15-dňová lehota na podávanie pripomienok. Hoci sme majiteľmi nehnuteľnosti, ktorá so západnou tribúnou nielen bezprostredne súvisí, ale časť tribúny je dokonca na našom vlastnom pozemku a stavebným konaním sme dotknutí, nikto s nami nejednal.

Jednanie začalo až vtedy, keď ste sa dozvedeli, že hoci stavebné konanie bolo vyhlásené len Verejnou vyhláškou na tabuli Mesta Trnava, viem o ňom a chceme ho pripomienkovať.

Prvé jednanie na uskutočnilo 17.4., kde sme si navzájom vysvetlili stanoviská a dohodli sa na riešení. Jednou z našich požiadaviek bolo, aby celé jednanie až po podpisy zmluvy bolo ukončené pred 25.4., kedy končila lehota na podávanie pripomienok k stavebnému konaniu, v tom prípade by sme pripomienky nepodávali. Pri následnom jednaní 20.4. nás nečakalo podpisovanie dohôd, ako sme sa domnievali, ale zmena pôvodnej dohody.

Súhlasili sme s ňou a dohodli sme sa, že cca do 2 dní od Vás dostaneme zmluvu na posúdenie. Lehota na podávanie pripomienok končila 25.4., v sobotu. Posledný termín, kedy ich bolo možné uplatniť bol teda 24.4. do 14:00 hod., kedy na Mestskom úrade končili úradné hodiny. Do tohto termínu sme zmluvu k dispozícii nemali a nikto z Vašej strany nás nekontaktoval, aby nám vysvetlil, prečo neplatí pôvodná dohoda.

Návrh zmluvy sme dostali 24.4. približne o 16-tej hodine, čiže naša podmienka na uzavretie dohody pred skončením termínu na podávanie pripomienok dodržaná nebola. Navyše, zmluva bola koncipovaná tak, že ju mali podpísať dve osoby, ktoré nie sú oprávnené konať za City-Arena a.s., teda okamžite po podpísaní by ste ju mohli vyhlásiť za neplatnú. Okrem toho v nej boli určené naše povinnosti tak, že by ste získali právo kedykoľvek a v akomkoľvek rozsahu zasahovať nad našu nehnuteľnosť a toto malo byť dokonca záväzné aj pre našich právnych zástupcov.

Zmluvu sme v pondelok, 27.4. odovzdali na pripomienkovanie dvom právnikom, ktorí ju posudzovali nezávisle na sebe. Obaja konštatovali, že zmluva je pre nás nevýhodná, nezodpovedá tomu, na čom sme sa dohodli a preto ju treba pripomienkovať. Pripomienky boli hotové 29.4., čo sme prostredníctvom SMS oznámili Vašej pracovníčke, ktorá nám doručila aj Vašu zmluvu. Pripomienky si vyzdvihla v 30.4. približne o 16-hodine, čiže opäť po skončení úradných hodín Mesta Trnava.

Vaše „korektné“ jednanie spočívalo v tom, že ste sa usilovali presadiť svoje záujmy proti našej vôli a na náš úkor. Inak sa to, čo som uviedla vyššie, nedá vysvetliť. Keď ste zistili, že podľa pripomienok k zmluve budete môcť tribúnu zvýšiť naozaj len o 1,2 m, s čím sme súhlasili, a akékoľvek zmeny pred dokončením stavby, prípadne ďalšie stavebné konania sa tejto zmluvy netýkajú, stratili ste o zvýšenie tribúny záujem. O tom svedčí aj Vaše vyjadrenie, že vydanie stavebného povolenia sa posunie o niekoľko mesiacov. Pritom stačí, aby sme po vzájomnom podpise zmluvy v prvom ústnom pojednávaní v stavebnom konaní zhodne vyhlásili, že sme sa dohodli a stavebné povolenie môže byť vydané.

Po bombastických vyjadreniach v tlači ste potrebovali zdôvodniť, prečo Vám zámer nevyšiel a vybrali ste si „obyvateľov“ Športovej 6 ako obetných baránkov. Neváhali ste zverejniť našu adresu.

Žiadame Vás, aby ste všetky medializované správy, v ktorých sme označení za vinníkov a kde je naša adresa, dementovali. Zároveň si aj po Vašom dementi ponechávame právo riešiť akékoľvek škody na majetku, zdraví, či dobrom mene, ktoré vzniknú kvôli Vášmu vyhláseniu riešiť právnom cestou.“

Eva Grečová, obyvateľka Športovej 6

V pondelok 4. mája sa k zverejneným vyjadreniam Evy Grečovej vyjadril predseda predstavenstva City Areny,a s., Pavol Adamec.

„Rešpektujeme právo účastníkov stavebného konania podať námietku proti stavbe a otázku zvýšenia západnej tribúny Štadióna Antona Malatinského považujeme za uzavretú.

K medializovaným vyjadreniam jediného namietajúceho účastníka stavebného konania, chceme dodať, že kľúčovou časťou dohody, ku ktorej sme spoločne dospeli, a ktorá mala dostať písomný charakter, bola finančná odplata stavebníka za to, že druhá zmluvná strana v stavebnom konaní nepodá námietku. Náš návrh dohody môže protistrana v plnom znení zverejniť, týmto má k tomu náš súhlas. Po podaní námietky v stavebnom konaní 24. apríla pre nás akékoľvek výhrady, pripomienky a snahy zmeniť pôvodnú dohodu stratili zmysel a nereflektovali sme na ne.

Mrzí nás, že sa nám, napriek našej snahe a ochote investovať peniaze do predchádzania problémov, nepodarilo dospieť k dohode. Mestu Trnava sme mohli bezodplatne odovzdať do jej majetku na jeseň nielen zrekonštruovanú ale aj zvýšenú západnú tribúnu.“

ODPOVEDE NA OTÁZKY A POSTREHY Z DISKUSIE POD ČLÁNKOM

Ďakujem vám za komentáre, ktoré ste pridali k oznámeniu o tom, že západná tribúna ŠAM sa nebude nadstavovať i k môjmu stanovisku k vzniknutej situácii. Ďakujem za tie pozitívne, ale aj za negatívne. Vyskytlo sa v nich niekoľko otázok, na ktoré by som rada odpovedala.

V prvom rade k rekonštrukcii tribúny v roku 2006, viacerí z vás sa totiž domnievajú, že sme proti nej vtedy neprotestovali a nepodali sme pripomienky v stavebnom konaní. Podali, v ústnom jednaní a to všetci traja majitelia dotknutých nehnuteľností. Mesto, ako investor, argumentovalo zlým technickým stavom starej tribúny a potrebou chrániť bezpečnosť a zdravie návštevníkov štadióna.

Museli sme uznať, že tento argument je oprávnený, z našich dvorov bolo dobre vidieť, že zábradlie a oplotenie tribúny už drží len silou vôle a počas zápasov sme sa obávali, aby nám niektorý rozvášnený fanúšik neskončil zranený rovno na dvore. Namietali sme proti výške tribúny, ale investor argumentoval kapacitou štadióna. Nakoniec sa dosiahla dohoda, podľa ktorej sa po dokončení stavby mali s majiteľmi dotknutých nehnuteľností uzavrieť zmluvy o užívaní ich majetku za odplatu.

Všetci majitelia však trvali na tom, aby sa na ich nehnuteľnostiach nezriadilo vecné bremeno. Práve túto podmienku mesto v návrhu zmlúv porušilo, v zmluve bola klauzula o tom, že ju nie je možné vypovedať kým bude štadión stáť. Zmluvy sa neuzavreli a mesto užíva náš majetok bez právneho titulu a samozrejme za užívanie neplatí.
Aj toto je dôvod, prečo sme teraz, v podobnej situácii, opatrní a svoje vlastnícke práva si chránime.
Viacerí z vás sa pýtajú, prečo nám vadí zvýšenie tribúny o 1,2 metra. Nuž, hlavne preto, že ďalšie zvýšenie tribúny opäť zníži hodnotu našej nehnuteľnosti a zhoršia sa svetelné a klimatické podmienky, čo sa stalo i v roku 2006. Napriek tomu sme ustúpili a s takýmto zásahom súhlasili.

S investorom sme sa dohodli na uzavretí zmluvy. Áno, žiadali sme finančnú kompenzáciu ale nie za stiahnutie pripomienky v stavebnom konaní, ako sa vám snažia nahovoriť. Zmluva, ktorú sme mali uzavrieť je ZMLUVA O OBMEDZENÍ VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽOSTIAM. Podľa nej máme postúpiť časť našich vlastníckych práv podnikateľskému subjektu, ktorý ich bude následne využívať na dosiahnutie a udržanie zisku. Navždy a nenávratne sa máme vzdať práv, ktoré nám zaručuje zákon. Naozaj si niekto myslí, že by sme to mali spraviť bez nároku na kompenzáciu? Podstatné je, že máme zmluvu, z ktorej je jasné, že my sme súhlasili so zvýšením tribúny a investor súhlasil s kompenzáciou.

Nevieme prečo sa investor nakoniec rozhodol, že tribúnu nenadstaví a zrejme to verejne zdôvodniť nemieni. Rozhodol sa, že v rámci svojho „nadštandardne korektného“ jednania označí za vinníkov nás a obráti proti nám verejnú mienku. Žiadali sme ho o dementovanie nepravdivého vyhlásenie. Doteraz nereagoval, ani neodpovedal na mail. Záver si spravte sami.

Eva Grečová

Ulož ako PDF
Napísal 1. mája 2015 12:17. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Obyvateľka Športovej ulice reaguje na medializované vyhlásenie City Areny”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.