reklama

Na Peknom poli pribudne ďalších viac ako 80 rodinných domov

Poslanci schválili zadanie Urbanistickej štúdie IBV Pekné pole VII – Trnava. Podľa záväznej časti územného plánu je potrebné spracovať pre toto územie urbanistickú štúdiu, ktorá bude spĺnať viaceré požiadavky mesta Trnava.

Na ploche viac ako 6 hektárov (63 150 metrov štvorcových), situovanej v okrajovej časti zastavaného územia mesta Trnava v mestskej časti Kopánka, navrhuje zadávateľ umiestnenie maximálne 84 rodinných domov s 84 bytovými jednotkami.

Riešené územie je ucelený blok, ktorý tvoria v súčasnosti nezastavané parcely orientované v smere severovýchod – juhozápad a vlastní ich spoločnosť IESM s.r.o a súkromné osoby.

pekne-poleVII-b
Riešené územie v lokalite Pekné pole označenú modrou farbou

Z dopravného hľadiska sa v území nachádzajú miestne obslužné komunikácie M.Koperníka, M.Hella, P.Mudroňa, Hviezdna, Dúhová, Átriová ul., ktoré sú prevažne verejného charakteru. Nové komunikácie sa priamo napájajú na Átriovú a Dúhovú ulicu. Rozširovanie zóny IBV do nezastavaného územia rešpektuje Územným plánom Mesta Trnava zadanú hlavnú dopravnú kostru v lokalite Pekného Poľa. Tou je v súčasnosti budované ako aj do budúcna rešpektované pokračovanie Ulice Jána Hlubíka, ako obojsmernej miestnej komunikácie, ktorú v budúcnosrti plánujú napojiť na cestu I/51.

Zástavbu budú tvoriť radové aj samostatné rodinné domy a dvojdomy. V území môže vzniknúť len nízkopodlažná zástavba rodinných domov mestských foriem, povolené je tu budovanie plôch parkov s výmerou väčšou ako 0,5 hektára a malých parkových plôch.

Územie slúži aj pre budovanie plôch izolačnej zelene. V izolačnej zeleni je podľa územného plánu vhodné riešiť plochy pre rekreáciu, šport a spoločenské kontakty rezidentov a návštevníkov územia.

Pozemky určené na výstavby rodinných domov nie je možné ďalej deliť a tak zhusťovať výstavbu. Viaceré pozemky je však možné spájať na výstavbu 1 rodinného domu.

Urbanistická štúdia má komplexne riešiť priestorové podmienky rozvoja tohto priestoru tak, aby boli v súlade s príslušným vyšším stupňom územno-plánovacích dokumentácií a verejným záujmom mesta Trnava.

Urbanistická štúdia bude spracovaná so zapracovaním týchto podmienok
1. riešiť zástavbu výlučne bez možnosti ďalšieho členenia pozemkov a zvyšovania počtu rodinných domov
2. riešiť verejné komunikácie s jednostranným parkovacím pruhom
3. zabezpečiť dopravný prístup na riešené plochy predĺžením ulice J. Hlubíka, investor zabezpečí realizáciu ľavej polovice voľnej šírky jednosmerných dopravných pásov, bez možnosti napojenia na Hlubíkovu ulicu nebude možné povoliť výstavbu v tejto lokalite
4. vypracovať návrh protihlukových opatrení, vyplývajúcich z hlukovej štúdie, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou urbanistickej štúdie
5. schválenie urbanistickej štúdie v Mestskom zastupiteľstve

Záväzná časť územného plánu mesta Trnava vyžaduje spracovať podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu alebo územnoplánovací podklad. Lokalita Pekné pole VII leží z väčšej časti v intraviláne mesta Trnava. Uvedenú lokalitu zo severnej strany ohraničuje česta I/51.

Lokalita Pekné pole na Kopánke bola do 90.rokov 20. storočia zastavaná v línii ulice Ustianskej a M.Koperníka.

V uplynulom období vznikli v nezastavanom území zóny nové ulice, obojstranná zástavba rodinných domov paralelne s ulicou Ustianskou – ulice Hviezdna (Pekné pole II) a Dúhová (Pekné pole III), Schumerova ulica (pokračovanie ulice Hellovej – Pekné pole IV) a Pekná ulica (Pekné pole V) je v štádiu dokončovania.

Nová ulica P. Mudroňa (Pekné pole I) je zrealizovaná po voľný nezastavaný koridor – predĺženie ulice J.Hlubíka a v procese prípravy je aj ulica v pokračovaní ulice P. Mudroňa.

Celkovo je lokalita Pekné pole v zmysle územného plánu vyčlenená pre výstavbu formou IBV v celkovej kapacite asi 450 rodinných domov. Do dnešného dňa je z tohto počtu vybudovaných cca 140 RD, v rámci schválených urbanistických štúdií je pripravených približne 130 pozemkov pre rodinné domy.

Ulož ako PDF
Napísal 8. marca 2016 13:34. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.