reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Na Peknom poli pribudne ďalších viac ako 80 rodinných domov

Poslanci schválili zadanie Urbanistickej štúdie IBV Pekné pole VII – Trnava. Podľa záväznej časti územného plánu je potrebné spracovať pre toto územie urbanistickú štúdiu, ktorá bude spĺnať viaceré požiadavky mesta Trnava.

Na ploche viac ako 6 hektárov (63 150 metrov štvorcových), situovanej v okrajovej časti zastavaného územia mesta Trnava v mestskej časti Kopánka, navrhuje zadávateľ umiestnenie maximálne 84 rodinných domov s 84 bytovými jednotkami.

Riešené územie je ucelený blok, ktorý tvoria v súčasnosti nezastavané parcely orientované v smere severovýchod – juhozápad a vlastní ich spoločnosť IESM s.r.o a súkromné osoby.

pekne-poleVII-b
Riešené územie v lokalite Pekné pole označenú modrou farbou

Z dopravného hľadiska sa v území nachádzajú miestne obslužné komunikácie M.Koperníka, M.Hella, P.Mudroňa, Hviezdna, Dúhová, Átriová ul., ktoré sú prevažne verejného charakteru. Nové komunikácie sa priamo napájajú na Átriovú a Dúhovú ulicu. Rozširovanie zóny IBV do nezastavaného územia rešpektuje Územným plánom Mesta Trnava zadanú hlavnú dopravnú kostru v lokalite Pekného Poľa. Tou je v súčasnosti budované ako aj do budúcna rešpektované pokračovanie Ulice Jána Hlubíka, ako obojsmernej miestnej komunikácie, ktorú v budúcnosrti plánujú napojiť na cestu I/51.

Zástavbu budú tvoriť radové aj samostatné rodinné domy a dvojdomy. V území môže vzniknúť len nízkopodlažná zástavba rodinných domov mestských foriem, povolené je tu budovanie plôch parkov s výmerou väčšou ako 0,5 hektára a malých parkových plôch.

Územie slúži aj pre budovanie plôch izolačnej zelene. V izolačnej zeleni je podľa územného plánu vhodné riešiť plochy pre rekreáciu, šport a spoločenské kontakty rezidentov a návštevníkov územia.

Pozemky určené na výstavby rodinných domov nie je možné ďalej deliť a tak zhusťovať výstavbu. Viaceré pozemky je však možné spájať na výstavbu 1 rodinného domu.

Urbanistická štúdia má komplexne riešiť priestorové podmienky rozvoja tohto priestoru tak, aby boli v súlade s príslušným vyšším stupňom územno-plánovacích dokumentácií a verejným záujmom mesta Trnava.

Urbanistická štúdia bude spracovaná so zapracovaním týchto podmienok
1. riešiť zástavbu výlučne bez možnosti ďalšieho členenia pozemkov a zvyšovania počtu rodinných domov
2. riešiť verejné komunikácie s jednostranným parkovacím pruhom
3. zabezpečiť dopravný prístup na riešené plochy predĺžením ulice J. Hlubíka, investor zabezpečí realizáciu ľavej polovice voľnej šírky jednosmerných dopravných pásov, bez možnosti napojenia na Hlubíkovu ulicu nebude možné povoliť výstavbu v tejto lokalite
4. vypracovať návrh protihlukových opatrení, vyplývajúcich z hlukovej štúdie, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou urbanistickej štúdie
5. schválenie urbanistickej štúdie v Mestskom zastupiteľstve

Záväzná časť územného plánu mesta Trnava vyžaduje spracovať podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu alebo územnoplánovací podklad. Lokalita Pekné pole VII leží z väčšej časti v intraviláne mesta Trnava. Uvedenú lokalitu zo severnej strany ohraničuje česta I/51.

Lokalita Pekné pole na Kopánke bola do 90.rokov 20. storočia zastavaná v línii ulice Ustianskej a M.Koperníka.

V uplynulom období vznikli v nezastavanom území zóny nové ulice, obojstranná zástavba rodinných domov paralelne s ulicou Ustianskou – ulice Hviezdna (Pekné pole II) a Dúhová (Pekné pole III), Schumerova ulica (pokračovanie ulice Hellovej – Pekné pole IV) a Pekná ulica (Pekné pole V) je v štádiu dokončovania.

Nová ulica P. Mudroňa (Pekné pole I) je zrealizovaná po voľný nezastavaný koridor – predĺženie ulice J.Hlubíka a v procese prípravy je aj ulica v pokračovaní ulice P. Mudroňa.

Celkovo je lokalita Pekné pole v zmysle územného plánu vyčlenená pre výstavbu formou IBV v celkovej kapacite asi 450 rodinných domov. Do dnešného dňa je z tohto počtu vybudovaných cca 140 RD, v rámci schválených urbanistických štúdií je pripravených približne 130 pozemkov pre rodinné domy.

Ulož ako PDF
Napísal 8. marca 2016 13:34. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.