reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Na okraji Linčianskej chcú vybudovať novú komerčnú zónu, poslanci umožnili vypracovať urbanistickú štúdiu

Mestskí poslanci schválili na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva zadanie a spracovanie Urbanistickej štúdie Komerčno-podnikateľskej zóny Zelenečská – Mikovíniho na okraji Trnavy.

Súkromný žiadateľ vypracuje na vlastné náklady štúdiu na území, ktoré je podľa platného Územného plánu mesta Trnava (ÚPN) určené pre plochy a bloky areálov a zariadení mestotvorných podnikateľských aktivít, komercie a služieb. Investor plánuje realizovať výstavbu v súlade s požiadavkami ÚPN mesta na území, ktoré je k tomu určené.

Dotknuté územie s výmerou 2,75 hektára je ohraničené zo severu Mikovíniho ulicou, zo západu Zelenečskou cestou, z juhu budúcim obchvatom a z východu budúcim zeleným pásom popri Trnávke. Nachádza sa na vstupe do mesta od obce Zeleneč.

mikovini-zelenecska
Pohľad na riešené územie v smere od Zelenča do Trnavy

Reprofoto: Google Maps

mikoviniho-studia
Ilustračné vyznačenie zóny na mape

Urbanistická štúdia má presne stanoviť rozsah a funkciu využitia tohto územia v budúcnosti a bude tak ako ostatné investičné stavebné zámery obsahovať aj dopravné napojenie a vplyv na komunikačnú sieť mesta.

Štúdia bude podkladom pre územné rozhodovanie, nové členenie a funkčnopriestorové usporiadanie riešeného územia a pre spracovanie následných stupňov dokumentácie pre stavebné konanie jednotlivých stavebných objektov a areálov, ako aj inžinierskych sietí a komunikácií na vymedzenom území.

Pri prerokovávaní žiadosti na októbrovej schôdzi zastupiteľstva vyjadrili niektorí poslanci obavy zo zvýšenej dopravnej zaťaženosti lokality vplyvom budúcej komerčnej zóny. Nároky na statickú aj dynamickú dopravu stanoví až urbanistická štúdia.

„Dopravná štúdia stanoví rozsah vplyvu, aky bude mať lokalita na existujúcu komunikačnú sieť mesta. Dopravná štúdia tiež preukáže, ako bude zaťažená dotknutá komunikačná sieť v prípade, že nebude realizovaný obchvat a ako po jeho výstavbe. Spracovanie Urbanistickej štúdie vnimam skôr ako výhodu, lebo v rámci projektovej prípravy sa navrhne konkrétne technické riešenie napojenia územia a vyriešia sa prípadné problémy, o ktorých sa teraz nemusí vedieť. Bude známe dopravné zaťaženie a opatrenia, ktoré je potrebné realizovať aby bola zabezpečená vyhovujúca dopravná situácia. Takto pripravené projekty v území môžu byť jedným z dôvodov, ktoré urýchlia výstavbu južného obchvatu mesta,“ vyjadrila názor Tatiana Blanárová z projekčnej kancelárie pre dopravné a inžinierske stavby spoločnosti HBH Projekt.

Ako ďalej pripomenula, poslancami navrhovanej podmienke o pripojení zóny na budúci južný obchvat nie je možné vyhovieť, pretože to neumožňujú normy.

„Navrhované pripojenie lokality priamo na južný obchvat nie je v súlade s platnými STN, v blízkosti sa nachádza križovatka južného obchvatu a cesty III. triedy. Prístup do lokality je preto možný iba z cesty III/1287 alebo z Mikovíniho ul. Konkrétne napojenie je podmienené dodržaním vzdialenosti križovatiek v zmysle STN. Ale to preukáže technické riešenie,“ uviedla T. Blanárová.

Spracovávateľ Územného plánu mesta Trnava Peter Zibrin vo svojom stanovisku priblížil, že minimálne 25 percent celkovej plochy (0,75 hektára) bude tvoriť areálová zeleň a reálny rozsah zastavaných plôch nepresiahne 36 percent, teda 0,99 hektára.

Tieto koeficienty zohľadňujú nové náročnejšie limity a regulatívy využitia územia, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo v júni 2016, pripomenul Zibrin.

„Pre rozvoj územia vymedzeného v zadaní Komerčno-podnikateľskej zóny Zelenečská – Mikovíniho nie je Územným plánom mesta Trnava ani Generelom dopravy mesta Trnava stanovená podmienka v predstihu vybudovať južný obchvat,“ doplnil v reakcii na požiadavky poslancov, ktoré odzneli pri prerokovávaní žiadosti v októbri na mestskom zastupiteľstve.

Čo uvádza územný plán

Vyčlenené územie slúži pre podnikateľskú činnosť mestotvorného charakteru, prípadne aktivity nenarušujúce priľahlé obytné priestory.

Prevládajúce funkcie sú areály a zariadenia obchodnej vybavenosti, nevýrobných služieb, nezávadných výrobných služieb mestotvorného charakteru, nezastavané plochy upravené zeleňou, zariadenia obchodu, verejného stravovania, prípadne špecifických foriem prechodného ubytovania vo väzbe na služby pre motoristov, nevýrobných služieb pre obyvateľov mesta a regiónu, objekty administratívy, najmä vo väzbe na jestvujúce areály, komplexné služby pre motoristov (čerpacia stanica, predaj, servis)…

Podmienečne prípustné fukcie sú doplnkové sociálne, kultúrne, zdravotnícke, športové zariadenia, hromadné odstavné a garážovacie priestory, vrátane ich vybavenia, pohotovostné bývanie lokalizované v príslušných areáloch resp. robotnícke ubytovanie nižšieho štandardu pre príležitostné prenocovanie…

Pri novonavrhovaných objektoch je maximálna výška zástavby 5 nadzemných podlaží + podkrovie, resp. ustúpené podlažie.

MAPA:

Ulož ako PDF
Napísal 16. novembra 2016 8:33. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Na okraji Linčianskej chcú vybudovať novú komerčnú zónu, poslanci umožnili vypracovať urbanistickú štúdiu”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.