reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Vedenie radnice chce zrušiť zmluvu o organizácii Vianočných trhov. Organizátor zverejnil otvorený list poslancom mesta

V rámci navrhovaného programu rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava má byť jedným z bodov „Odstúpenie od Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov“. Spoločnosť MediaFlash organizovala na základe zmluvy s mestom Vianočné trhy v Trnave v rokoch 2011 – 2016. Zmluva bola podpísaná v septembri 2011 na obdobie 10 rokov, no je postavená tak, že poslanci ju môžu každý rok v lehote od 1. januára do 31. marca vypovedať bez udania dôvodu. Zmluva tak prakticky platí vždy len na jeden rok.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe predloženého materiálu, „spoločnosť MEDIAFLASH každoročne v Organizačnom zabezpečení predkladanom na rokovanie MZ požaduje väčší záber verejného priestranstva, ktoré v zmysle Zmluvy o spolupráci užíva bezodplatne.“

„Mobiliár Mesta Trnava, ktorý užíva v zmysle Zmluvy o spolupráci taktiež bezodplatne, sa vracia poškodený a opotrebený, čím vznikajú Mestu Trnava náklady na opravu a údržbu tohto mobiliáru. V roku 2016 si firma MEDIAFLASH umiestnila na verejnom priestranstve v lokalite konania obchodnej akcie Vianočné trhy Trnava 2016 tri reklamné banery bez povolenia Mesta Trnava, na základe čoho bolo začaté konanie vo veci uloženia pokuty. Vzhľadom na vyššie uvedené MsÚ Trnava navrhuje schválenie odstúpenia od Zmluvy o spolupráci,“ zdôvodňuje mestský úrad návrh na odstúpenie od zmluvy s organizátorom najväčšieho podujatia v meste v zverejnenom materiáli, ktorý predloží poslancom.

Predstavitelia mesta Trnava ani zástupcovia mestského úradu napriek dlhoročnej obojstranne kvalitnej spolupráci pri organizovaní tejto, ako aj ďalších podujatí (Trnava fandí hokeju, Beach soccer Trnava Cup – turnaj v plážovom futbale na námestí, Trnava Extreme Day – skoky bungee jumping na námestí, Zlatý volant a iné), organizátora neinformovali o snahe zrušiť zmluvu, neuskutočnilo sa ani žiadne osobné stretnutie, na ktorom by vedenie mesta predostrelo svoje názory, predstavy ďalšieho fungovania, výčitky alebo svoje požiadavky.

Organizátorom Vianočných trhov je spoločnosť MediaFlash, od začiatku až do roku 2016 sa na organizácii, príprave a chode podujatia podieľal aj portál trnava-live.sk.

Vianočné trhy sú organizované v spolupráci s mestom Trnava. Návrh organizačného zabezpečenia podujatia predkladá organizátor na posúdenie a schválenie mestskému úradu a následne poslancom MZ, ktorí o predstave organizátora, ako majú trhy vyzerať, hlasujú spravidla na májovej schôdzi.Trojičné námestie počas Vianočných trhov (roky 2012 a 2016)

Ilustračné foto

O návrhu na odstúpenie od zmluvy s mestom sa organizátor dozvedel v utorok 22. februára 2017 po zverejnení materiálov na rokovanie februárového zastupiteľstva na oficiálnej stránke mesta Trnava.

Pre absenciu spoločnej komunikácie a možnosti vyjadriť sa k dôvodom návrhu na odstúpenie zmluvy s mestom Trnava sa rozhodol zverejniť otvorený list adresovaný poslancom MZ Trnava, ktorí majú rozhodovať o ďalšom pokračovaní či nepokračovaní spolupráce medzi mestom a spoločnosťou MediaFlash. Otvorený list zverejňujeme v plnom znení bez úprav.

„Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

zajtra rozhodnete o ďalšom osude Vianočných trhov v Trnave, keď budete hlasovať o vypovedaní zmluvy medzi mestom na našou spoločnosťou. Tá najmä za ostatné dva roky z adventného času v centre mesta urobila príjemnú príležitosť pre stretnutia priateľov a rodín Trnavčanov, ale aj dôvod pre turistov, prečo navštíviť naše mesto.

Ostatných šesť rokov sme poctivo pracovali na tom, aby sme z Vianočných trhov urobili úspešné podujatie, ktoré nám dnes môžu závidieť mnohé mestá, ale najmä podujatie, ktoré sa mestu a jeho podnikateľom oplatí, no najmä pobaví a pripraví na vianočný čas Trnavčanov a návštevníkov mesta.

Hlasovanie, ktoré vás čaká nie je triviálne. Je to hlasovanie o tvári nášho mesta v mimoriadne exponovanom čase. Nie je to hlasovanie o zmluve či osude našej firmy, ako sa môže zdať. Skôr než zahlasujete za vypovedanie zmluvy, zamyslite sa nad týmito desiatimi otázkami:

1. Ako vyzerali vianočné trhy, keď ich organizovalo mesto?

Pred komunálnymi voľbami v roku 2010 som spolu s priateľmi zorganizoval a financoval verejnú diskusiu kandidátov na primátora mesta Trnava. Po diskusii sa vynorilo viacero tém, ktoré by bolo treba riešiť. Tak sme sa rozhodli oživiť toho veľa krát spomenutého „skapatého psa“ v Trnave.

Začali sme podujatím Trnava fandí hokeju počas MS 2011 v hokeji, plážovým futbalom na námestí, Bungie jumpingom na námestí a ďalšími menšími eventami. Najväčšia výzva prišla umožnením organizovať Vianočné trhy, podujatie, ktoré v rámci svojich možností 10 rokov organizovali zamestnanci mestského úradu.

Cieľ bol jasný, prilákať do centra mesta počas adventu čo najviac Trnavčanov, aby sa mali možnosť stretnúť, zabaviť a porozprávať sa v predvianočnej atmosfére. Podľa odhadov navštívilo Vianočné trhy 2016 viac ako 180 tisíc návštevníkov a o tom sa nám v roku 2011 mohlo iba snívať.

Nie je to dar z nebies, je to výsledok našej dlhoročnej práce, často aj pokusov a omylov, vďaka ktorým sme získali bohaté skúsenosti. Naozaj je mesto v kondícii, že dokáže všetko toto samo?


Pohľad do histórie: Vianočné trhy v rokoch 2009-2010. Všetky pôvodné zaplachtované stánky vymenili organizátori za vlastné drevené stánky

Zdroj: Mesto Trnava

2. Naozaj sa trhy neúmerne rozrástli, ako niektorí tvrdia?

Počas prvých ročníkov sme zápasili so správnym rozmiestnením stánkov, predávaným sortimentom a vytvorením zdravej konkurencie predajcom. Postupne sme si pridali ďalší cieľ a to pomôcť turizmu v Trnave. Propagovali sme Vianočné trhy v širšom regióne a lákali sme turistov na jednodňovú turistiku do Trnavy.

V jednu peknú vianočnú sobotu v roku 2015 sme zistili, že keď príde do Trnavy 5-tisíc návštevníkov, tak je námestie veľmi preplnené. Preto sme premiestnili časť stánkov pred radnicu, aby sme prevzdušnili námestie – veľmi to pomohlo.

Počet predajcov je už viac rokov zafixovaný na čísle okolo 80 a teda neznamená to, že keď každoročne zaberáme väčšie územie v centre, že stále zvyšujeme počet predajcov!

3. Kto spôsobil, že za nájom mestu neplatíme?

Iná bola situácia pred šiestimi rokmi, keď sme s organizovaním Vianočných trhov začínali, iná je teraz. Vtedy klauzula o bezplatnom nájme dávala zmysel, zachraňovali sme, doslova resuscitovali, nie veľmi úspešné mestské trhy.

Po ukončení vianočných trhov v roku 2015, sme vlani vo februári mali stretnutie s oboma viceprimátormi, na ktorom bol ako jediný problém spomenutý – bezodplatná výpožička námestia a mobiliáru. Následne v marci bola dohodnutá suma nájomného vo výške 15 000 € s podmienkou úpravy zmluvy – vypustenie vypovedania zmluvy bez udania dôvodu. Túto dohodu majetková komisia 19. apríla 2016 neposunula ďalej a padla do zabudnutia. Prečo? Koho pričinením? Kto v konečnom dôsledku pripravil mesto už vlani o 15-tisíc eur za nájom?

Aj touto cestou verejne vyhlasujem, že naša ponuka z minulého marca platí a teda sme ochotní v prípade spomínanej úpravy zmluvy platiť mestu nájom vo výške 15-tisíc eur.

4. Naozaj ide o súkromnú aktivitu a mestu Vianočné trhy nič neprinášajú?

Ostatné Vianočne trhy 2016 považujeme ako zatiaľ najúspešnejšie v histórii všetkých 16 ročníkov, z toho našich ostatných 6 ročníkov. Už som spomínal, že ich navštívilo viac ako 180 tisíc návštevníkov. Mesto Trnava vybralo na dani za ubytovanie za štvrtý štvrťrok 2016 o 10.748 eur viac ako v rovnakom období roku 2015. Je to navýšenie o 14 241 prenocovaní oproti roku 2015.

Prestávame snívať o jednodňovej turistike, pretože prichádzajú prenocovania. V mestskej veži bol nárast tržieb o 60% iba počas trhov. Môžeme teda tvrdiť, že počas trvania vianočných trhov majú vyššie tržby aj majitelia ubytovacích a reštauračných zariadení, kamenných obchodov v centre mesta. Vianočné trhy v Trnave majú obrovský prínos pre propagáciu pamiatok, propagáciu „Malého Ríma“ počas jedného z najväčších sviatkov kresťanov – Vianoc.

Turisti si prejdú celú vianočnú Trnavu a potom doma šíria dobré meno Trnavy. Keďže sa nebavíme o zľavových portáloch, tak je vysoká pravdepodobnosť, že sa turisti vrátia do Trnavy aj v inom ročnom období. Ak si spomeniem na diskusie v roku 2010, toto bolo veľmi kritizované a počet turistických prenocovaní bol vtedy v Trnave žalostne nízky.

Samozrejme sa to nestalo iba tak, ale systematickým marketingom v priebehu celého roka a efektívnou spoluprácou s Trnava Tourism. Celková suma investovaná našou spoločnosťou do marketingu bola 35.000 € bez DPH.

Suma zahŕňa komplexnú realizáciu kampane Vianočná Trnava, t. j. zmenené vizuálne spracovanie komunikácie celého podujatia, výrobu všetkých vizuálov, výrobu videa, zmenu loga, prenájom reklamného priestoru na bilboardy, plagátovacie plochy, online reklamu, správu facebookového profilu (vyše 8-tisíc fanúšikov) , vytvorenie novej webovej stránky www.vianocnatrnava.sk s ohľadom na potreby návštevníka a v neposlednom rade výrobu merchandise predmetov. Marketing sme zamerali na celé Slovensko a väčšiu časť Moravy.

5. Čo robí Mediaflash, s.r.o. nad rámec pôvodnej dohody?

V roku 2014 sme začali spoluprácu s Trnavským farským úradom a naštartovali sme tradíciu sobotného zapaľovania adventných sviec. Podujatie sa teší vysokej účasti a je propagované vo všetkých trnavských farnostiach. Trnavská novéna v roku 2016 vrcholila procesiou, ktorá išla cez námestie len 5 dní pred zahájením vianočných trhov. Vďaka nadštandardnej spolupráci s farským úradom v Trnave, sme si odsúhlasili plán výstavby a väčšinu stánkov na námestí sme začali stavať až po ukončení procesie.

V spomínanej zmluve o spolupráci medzi mestom Trnava a Mediaflash, s.r.o. je uvedených veľa bodov, ktoré plníme na viac ako 100%, ale financujeme aj aktivity nad rámec zmluvy.

Spílenie, prevoz, osadenie vianočného stromu na námestí. Následné ozdobenie svetelnými reťazami + reťaze na stromy na mikulášskom námestí, lipky na trojičnom námestí a dva stromy pred Bernolákovou bránou + vianočná výzdoba radnice. Montáž a demontáž výzdoby mestskej veže financujeme tiež. Keď k tomu prirátame Silvestrovský program pre dospelých a bezpečnostné opatrenia na Silvestra, tak sa každoročne blížime k sume 12.000 €.

V rámci kultúrnej časti sme za 6 rokov usporiadali približne 260 hudobných koncertov, kultúrnych a divadelných vystúpení. Na vianočných trhoch vystúpilo viac ako 4500 detí z materských a základných škôl, ktorým sme vďaka našim partnerom rozdali bohaté balíčky v hodnote cez 40 000 €.

6. Je správne niekoho potrestať za to, že pripravil adventný kalendár a rozdával deťom čokoládu?

Mestský úrad v minulosti riešil rôzne sťažnosti napr. na poníkov, tak pracovník MsÚ situáciu preveril a oznámil sťažovateľke, že je všetko v súlade s právnymi predpismi. Keď vlani občan napísal sťažnosť, že adventný kalendár je reklama Milky a že mu vadí vo výhľade na mestskú vežu, primátor osobne dal príkaz na jeho odstránenie.

Je to normálne? Vôbec ho nezaujíma, že veľa detí sa odfotilo aj s kalendárom a aj s jednou dominantou Trnavy, s mestskou vežou, že sa tam rozdalo vyše tony čokolády. Jeden sťažovateľ je viac ako stovky detí? Možno preto, že tie ešte nemajú volebné právo. Ale majú ho ich rodičia.

V zmysle zmluvy sa v bode 3.1 a okrem iného uvádza, že Mediaflash má záväzok zabezpečenia sprievodného programu vytvárajúceho a podporujúceho atmosféru Vianoc… Keďže adventný kalendár je nepochybne symbolom adventu a teda dotvára atmosféru Vianoc, mám za to, že napĺňame bod 3.1. zmluvy o spolupráci.

7. Kto zlikvidoval tradíciu detských Silvestrov v Trnave?

Primátor mesta ma na prelome rokov obvinil na sociálnych sieťach, že mám sledovať VZN a že nemám organizovať podujatie, ktoré je v rozpore s VZN. Nehnevajte sa na mňa, že sa nerozumiem ohňostrojom a ešte aj nejakým triedam ohňostrojov a že som si nevšimol, že ste schválili nejaké nové VZN o ohňostrojoch na území mesta Trnava. V roku 2011 sme zaviedli tradíciu ohňostroja pre deti o 18:00 a dali sme si to aj do zmluvy o spolupráci. Zrejme len nedopatrením ste ako poslanci schválili VZN, ktoré nám potom neumožňuje napĺňať zmluvu.

Od roku 2011 to každý rok fungovalo tak, že Mediaflash, s.r.o. vybavoval priestor na odpaľovanie ohňostroja, zabezpečoval požiarnikov, platil detský ohňostroj. Mesto Trnava platilo polnočný ohňostroj a vybavovalo v spolupráci s realizátorom ohňostroja všetku nutnú legislatívu – nepísaná dohoda, ale fungujúca spolupráca.

Doteraz to teda bolo vždy o spolupráci. Doteraz, až do vianočných trhov 2016.

8. Správalo sa mesto vždy ako zodpovedný partner?

Mám občas pocit, že niekomu asi prekáža, že to tu všetko fungovalo k spokojnosti väčšiny obyvateľov Trnavy, že to bola aj pekná vizitka vedenia mesta a  primátora mesta. Veď Trnava ako siedme najväčšie mesto na Slovensku má druhé najväčšie a možno o dva roky by mohla mať aj najnavštevovanejšie vianočné trhy na Slovensku.

Verím tomu, že primátori Trenčína, Nitry, Žiliny, Martina a ďalších miest nám môžu závidieť, že každý deň počas celých vianočných trhov máme ľudí na námestí – Trnavčanov a aj turistov, že každý deň je koncert živej hudby, že predajcovia nezatvoria stánky o 16:00 a že keď v sobotu je sychravo, tak aj tak ľudia prídu do mesta a nezostanú doma. V piatok a v sobotu sú skupinky v družných debatách až do polnoci. Viem to preto, lebo som tam každý deň.

Niekomu asi prekážalo aj privítanie turistov v meste, alebo to niekto považoval za reklamu súkromnej aktivity? Žiadosť na tri stožiare verejného osvetlenia sme si podali začiatkom novembra a po preverení, že sú to stožiare v majetku mesta a že unesú aj takéto vlajky mi telefonoval úradník, že koľko som ochotný zaplatiť za prenájom stožiara VO, lebo na to nie je cenník. 50 eur bola asi veľmi nízka cena, lebo až koncom decembra, teda skoro týždeň po skončení vianočných trhov, som dostal zamietavé stanovisko.

Samozrejme, že je stále čo zlepšovať a aj ja vidím stále rezervy napr. vo výzdobe námestia, osvetlenia stánkov, dozdobení vianočného stromu. Ale už dva roky žiadam o možnosť odkúpiť stánky od mesta, pretože už majú 16 rokov a potrebujú generálnu opravu (my sme ich začali používať keď mali 10 rokov). Veď aj tá výzdoba, čo je na nich, je už za zenitom. Ale aj tá je mestská. Každý rok vraciame mobiliár v obvyklom opotrebení, každý rok opravujeme stánky pred samotným použitím. Ani raz sa nám nestalo, že by sme boli upozornení na poškodený vrátený mobiliár.
Klzisko pred radnicou a atmosféra trhov v Trnave (2015-2016)

Foto: vianocnatrnava.sk

9. Ako zvládne mesto Vianočné trhy 2017?

V rozpočte je stále 0 € na vianočnú výzdobu. Nečudujme sa, že to dopadne tak ako minulý rok na Hlavnej ulici, že sa systematicky nič neplánuje a musí sa na poslednú chvíľu kúpiť iba taká výzdoba, ktorá je u predajcov skladom. V prípade anjelských krídel na Hlavnú ul. to bola výzdoba minimálne 4 roky stará. Netvrdím, že je to nevkusné, len to spomínam preto, že sme mohli v priestoroch vianočných trhov dotvoriť atmosféru a zároveň poukázať aj na novú výzdobu. Ak by sme to vedeli v predstihu, tak sme mohli dať vyrobiť napr. vzlietajúce sobíky s anjelskými krídlami s kočiarom a deti by sa mohli fotiť. Ale opäť je to iba o spolupráci.

Viac prírody sme sa snažili tento rok priniesť v podobe živých stromčekov na námestie a na časť pešej zóny. Aj táto aktivita sa stretla s veľkým ohlasom. Mohli by sme vo veľkých mobilných kvetináčoch pestovať celoročne ihličnaté stromy a počas adventu ich nazdobiť a nainštalovať v priestoroch námestia a pešej zóny. Nápadov je stále veľa, ale zmluva, ktorú je možné vypovedať bez udania dôvodu nepovoľuje vyššie investície s návratnosťou viac rokov.

Výnimku som urobil pri klzisku, kde zásluhou pána primátora máme partnera, ktorý každoročne financuje prevádzku, len zmluva a úver je na 5 rokov a zatiaľ prešli len dva, takže zmluvu nenaplníme a 3 splátky úveru asi už nesplatíme. Škoda.

10. Postavíte sa v decembri pred voličov a vysvetlíte im, prečo ste zničili tradíciu fungujúcich Vianočných trhov možno len pre niekoho urazenú ješitnosť?

Nechcem byť zlým prorokom, ale je pokojne možné, že tento rok budú Vianočné trhy vyzerať podobne ako pred rokom 2011. Skúsenosti sú neprenosné a verte, že len málokto vie toľko o týchto trhoch ako ja, ktorý som ich organizovaniu venoval ostatných šesť rokov svojho života, ale zároveň bol na nich každý jeden deň.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, trhy pritom máte plne pod kontrolou, pretože každoročne schvaľujete organizačné zabezpečenie, kde upravujete termín konania, otváraciu dobu stánkov, rozmiestnenie a počet stánkov, umiestnenie prevádzkovú dobu klziska. Každý rok v máji sa tento dokument pripraví a prebieha pripomienkový a schvaľovací proces. Z ničoho sa tu nechcem vyviňovať, ale aj keď sa rúbe les, tak lietajú triesky. Pri organizovaní tak veľkého podujatia, ako sú vianočné trhy sa stále môže na niečo zabudnúť. Môžeme urobiť aj prešľapy, ktoré sa dajú vydiskutovať a poučiť sa do budúcnosti. Preto sa v zmluve stále spomína vzájomná súčinnosť k naplneniu predmetu zmluvy. Nie vždy tomu tak bolo.

Ale nie som si vedomý akéhokoľvek veľkého prešľapu, resp. niečoho čo mohlo poškodiť dlhoročnú mestskú tradíciu – Vianočné trhy.

Preto mi dovoľte zopakovať moju otázku – postavíte sa pred svojich voličov a vezmete na seba zodpovednosť za tohtoročné Vianočné trhy, ktoré pomaly treba začať pripravovať? Vezmete na seba zodpovednosť za hľadanie zdrojov, keďže v rozpočte mesta je na Vianočné trhy a vianočnú výzdobu presne 0 eur? Mesto Trnava vlastní iba 28 drevených stánkov a aj keď bude snaha zmenšiť trhy a znížiť počet predajcov, tak bude nutné zakúpiť minimálne 30 – 40 stánkov, čo je investícia okolo 100.000 €.

Je na vašej zodpovednosti a na vašom svedomí, ako zajtra budete hlasovať. Verím, že sa rozhodnete správne v prospech Trnavčanov tak, aby sa aj v roku 2017 mali kde spolu stretnúť pred najkrajšími sviatkami roka. Aby si mesto zachovalo vysoko nastavený štandard Vianočných trhov, ktoré nám naozaj môžu v iných mestách iba závidieť.“

S priateľským pozdravom Ivan Novotný, 27. 2. 2017

Ulož ako PDF
Napísal 27. februára 2017 15:14. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Vedenie radnice chce zrušiť zmluvu o organizácii Vianočných trhov. Organizátor zverejnil otvorený list poslancom mesta”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.