reklama

Vedenie radnice chce zrušiť zmluvu o organizácii Vianočných trhov. Organizátor zverejnil otvorený list poslancom mesta

V rámci navrhovaného programu rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava má byť jedným z bodov “Odstúpenie od Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov”. Spoločnosť MediaFlash organizovala na základe zmluvy s mestom Vianočné trhy v Trnave v rokoch 2011 – 2016. Zmluva bola podpísaná v septembri 2011 na obdobie 10 rokov, no je postavená tak, že poslanci ju môžu každý rok v lehote od 1. januára do 31. marca vypovedať bez udania dôvodu. Zmluva tak prakticky platí vždy len na jeden rok.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe predloženého materiálu, “spoločnosť MEDIAFLASH každoročne v Organizačnom zabezpečení predkladanom na rokovanie MZ požaduje väčší záber verejného priestranstva, ktoré v zmysle Zmluvy o spolupráci užíva bezodplatne.”

“Mobiliár Mesta Trnava, ktorý užíva v zmysle Zmluvy o spolupráci taktiež bezodplatne, sa vracia poškodený a opotrebený, čím vznikajú Mestu Trnava náklady na opravu a údržbu tohto mobiliáru. V roku 2016 si firma MEDIAFLASH umiestnila na verejnom priestranstve v lokalite konania obchodnej akcie Vianočné trhy Trnava 2016 tri reklamné banery bez povolenia Mesta Trnava, na základe čoho bolo začaté konanie vo veci uloženia pokuty. Vzhľadom na vyššie uvedené MsÚ Trnava navrhuje schválenie odstúpenia od Zmluvy o spolupráci,” zdôvodňuje mestský úrad návrh na odstúpenie od zmluvy s organizátorom najväčšieho podujatia v meste v zverejnenom materiáli, ktorý predloží poslancom.

Predstavitelia mesta Trnava ani zástupcovia mestského úradu napriek dlhoročnej obojstranne kvalitnej spolupráci pri organizovaní tejto, ako aj ďalších podujatí (Trnava fandí hokeju, Beach soccer Trnava Cup – turnaj v plážovom futbale na námestí, Trnava Extreme Day – skoky bungee jumping na námestí, Zlatý volant a iné), organizátora neinformovali o snahe zrušiť zmluvu, neuskutočnilo sa ani žiadne osobné stretnutie, na ktorom by vedenie mesta predostrelo svoje názory, predstavy ďalšieho fungovania, výčitky alebo svoje požiadavky.

Organizátorom Vianočných trhov je spoločnosť MediaFlash, od začiatku až do roku 2016 sa na organizácii, príprave a chode podujatia podieľal aj portál trnava-live.sk.

Vianočné trhy sú organizované v spolupráci s mestom Trnava. Návrh organizačného zabezpečenia podujatia predkladá organizátor na posúdenie a schválenie mestskému úradu a následne poslancom MZ, ktorí o predstave organizátora, ako majú trhy vyzerať, hlasujú spravidla na májovej schôdzi.Trojičné námestie počas Vianočných trhov (roky 2012 a 2016)

Ilustračné foto

O návrhu na odstúpenie od zmluvy s mestom sa organizátor dozvedel v utorok 22. februára 2017 po zverejnení materiálov na rokovanie februárového zastupiteľstva na oficiálnej stránke mesta Trnava.

Pre absenciu spoločnej komunikácie a možnosti vyjadriť sa k dôvodom návrhu na odstúpenie zmluvy s mestom Trnava sa rozhodol zverejniť otvorený list adresovaný poslancom MZ Trnava, ktorí majú rozhodovať o ďalšom pokračovaní či nepokračovaní spolupráce medzi mestom a spoločnosťou MediaFlash. Otvorený list zverejňujeme v plnom znení bez úprav.

“Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

zajtra rozhodnete o ďalšom osude Vianočných trhov v Trnave, keď budete hlasovať o vypovedaní zmluvy medzi mestom na našou spoločnosťou. Tá najmä za ostatné dva roky z adventného času v centre mesta urobila príjemnú príležitosť pre stretnutia priateľov a rodín Trnavčanov, ale aj dôvod pre turistov, prečo navštíviť naše mesto.

Ostatných šesť rokov sme poctivo pracovali na tom, aby sme z Vianočných trhov urobili úspešné podujatie, ktoré nám dnes môžu závidieť mnohé mestá, ale najmä podujatie, ktoré sa mestu a jeho podnikateľom oplatí, no najmä pobaví a pripraví na vianočný čas Trnavčanov a návštevníkov mesta.

Hlasovanie, ktoré vás čaká nie je triviálne. Je to hlasovanie o tvári nášho mesta v mimoriadne exponovanom čase. Nie je to hlasovanie o zmluve či osude našej firmy, ako sa môže zdať. Skôr než zahlasujete za vypovedanie zmluvy, zamyslite sa nad týmito desiatimi otázkami:

1. Ako vyzerali vianočné trhy, keď ich organizovalo mesto?

Pred komunálnymi voľbami v roku 2010 som spolu s priateľmi zorganizoval a financoval verejnú diskusiu kandidátov na primátora mesta Trnava. Po diskusii sa vynorilo viacero tém, ktoré by bolo treba riešiť. Tak sme sa rozhodli oživiť toho veľa krát spomenutého „skapatého psa“ v Trnave.

Začali sme podujatím Trnava fandí hokeju počas MS 2011 v hokeji, plážovým futbalom na námestí, Bungie jumpingom na námestí a ďalšími menšími eventami. Najväčšia výzva prišla umožnením organizovať Vianočné trhy, podujatie, ktoré v rámci svojich možností 10 rokov organizovali zamestnanci mestského úradu.

Cieľ bol jasný, prilákať do centra mesta počas adventu čo najviac Trnavčanov, aby sa mali možnosť stretnúť, zabaviť a porozprávať sa v predvianočnej atmosfére. Podľa odhadov navštívilo Vianočné trhy 2016 viac ako 180 tisíc návštevníkov a o tom sa nám v roku 2011 mohlo iba snívať.

Nie je to dar z nebies, je to výsledok našej dlhoročnej práce, často aj pokusov a omylov, vďaka ktorým sme získali bohaté skúsenosti. Naozaj je mesto v kondícii, že dokáže všetko toto samo?


Pohľad do histórie: Vianočné trhy v rokoch 2009-2010. Všetky pôvodné zaplachtované stánky vymenili organizátori za vlastné drevené stánky

Zdroj: Mesto Trnava

2. Naozaj sa trhy neúmerne rozrástli, ako niektorí tvrdia?

Počas prvých ročníkov sme zápasili so správnym rozmiestnením stánkov, predávaným sortimentom a vytvorením zdravej konkurencie predajcom. Postupne sme si pridali ďalší cieľ a to pomôcť turizmu v Trnave. Propagovali sme Vianočné trhy v širšom regióne a lákali sme turistov na jednodňovú turistiku do Trnavy.

V jednu peknú vianočnú sobotu v roku 2015 sme zistili, že keď príde do Trnavy 5-tisíc návštevníkov, tak je námestie veľmi preplnené. Preto sme premiestnili časť stánkov pred radnicu, aby sme prevzdušnili námestie – veľmi to pomohlo.

Počet predajcov je už viac rokov zafixovaný na čísle okolo 80 a teda neznamená to, že keď každoročne zaberáme väčšie územie v centre, že stále zvyšujeme počet predajcov!

3. Kto spôsobil, že za nájom mestu neplatíme?

Iná bola situácia pred šiestimi rokmi, keď sme s organizovaním Vianočných trhov začínali, iná je teraz. Vtedy klauzula o bezplatnom nájme dávala zmysel, zachraňovali sme, doslova resuscitovali, nie veľmi úspešné mestské trhy.

Po ukončení vianočných trhov v roku 2015, sme vlani vo februári mali stretnutie s oboma viceprimátormi, na ktorom bol ako jediný problém spomenutý – bezodplatná výpožička námestia a mobiliáru. Následne v marci bola dohodnutá suma nájomného vo výške 15 000 € s podmienkou úpravy zmluvy – vypustenie vypovedania zmluvy bez udania dôvodu. Túto dohodu majetková komisia 19. apríla 2016 neposunula ďalej a padla do zabudnutia. Prečo? Koho pričinením? Kto v konečnom dôsledku pripravil mesto už vlani o 15-tisíc eur za nájom?

Aj touto cestou verejne vyhlasujem, že naša ponuka z minulého marca platí a teda sme ochotní v prípade spomínanej úpravy zmluvy platiť mestu nájom vo výške 15-tisíc eur.

4. Naozaj ide o súkromnú aktivitu a mestu Vianočné trhy nič neprinášajú?

Ostatné Vianočne trhy 2016 považujeme ako zatiaľ najúspešnejšie v histórii všetkých 16 ročníkov, z toho našich ostatných 6 ročníkov. Už som spomínal, že ich navštívilo viac ako 180 tisíc návštevníkov. Mesto Trnava vybralo na dani za ubytovanie za štvrtý štvrťrok 2016 o 10.748 eur viac ako v rovnakom období roku 2015. Je to navýšenie o 14 241 prenocovaní oproti roku 2015.

Prestávame snívať o jednodňovej turistike, pretože prichádzajú prenocovania. V mestskej veži bol nárast tržieb o 60% iba počas trhov. Môžeme teda tvrdiť, že počas trvania vianočných trhov majú vyššie tržby aj majitelia ubytovacích a reštauračných zariadení, kamenných obchodov v centre mesta. Vianočné trhy v Trnave majú obrovský prínos pre propagáciu pamiatok, propagáciu „Malého Ríma“ počas jedného z najväčších sviatkov kresťanov – Vianoc.

Turisti si prejdú celú vianočnú Trnavu a potom doma šíria dobré meno Trnavy. Keďže sa nebavíme o zľavových portáloch, tak je vysoká pravdepodobnosť, že sa turisti vrátia do Trnavy aj v inom ročnom období. Ak si spomeniem na diskusie v roku 2010, toto bolo veľmi kritizované a počet turistických prenocovaní bol vtedy v Trnave žalostne nízky.

Samozrejme sa to nestalo iba tak, ale systematickým marketingom v priebehu celého roka a efektívnou spoluprácou s Trnava Tourism. Celková suma investovaná našou spoločnosťou do marketingu bola 35.000 € bez DPH.

Suma zahŕňa komplexnú realizáciu kampane Vianočná Trnava, t. j. zmenené vizuálne spracovanie komunikácie celého podujatia, výrobu všetkých vizuálov, výrobu videa, zmenu loga, prenájom reklamného priestoru na bilboardy, plagátovacie plochy, online reklamu, správu facebookového profilu (vyše 8-tisíc fanúšikov) , vytvorenie novej webovej stránky www.vianocnatrnava.sk s ohľadom na potreby návštevníka a v neposlednom rade výrobu merchandise predmetov. Marketing sme zamerali na celé Slovensko a väčšiu časť Moravy.

5. Čo robí Mediaflash, s.r.o. nad rámec pôvodnej dohody?

V roku 2014 sme začali spoluprácu s Trnavským farským úradom a naštartovali sme tradíciu sobotného zapaľovania adventných sviec. Podujatie sa teší vysokej účasti a je propagované vo všetkých trnavských farnostiach. Trnavská novéna v roku 2016 vrcholila procesiou, ktorá išla cez námestie len 5 dní pred zahájením vianočných trhov. Vďaka nadštandardnej spolupráci s farským úradom v Trnave, sme si odsúhlasili plán výstavby a väčšinu stánkov na námestí sme začali stavať až po ukončení procesie.

V spomínanej zmluve o spolupráci medzi mestom Trnava a Mediaflash, s.r.o. je uvedených veľa bodov, ktoré plníme na viac ako 100%, ale financujeme aj aktivity nad rámec zmluvy.

Spílenie, prevoz, osadenie vianočného stromu na námestí. Následné ozdobenie svetelnými reťazami + reťaze na stromy na mikulášskom námestí, lipky na trojičnom námestí a dva stromy pred Bernolákovou bránou + vianočná výzdoba radnice. Montáž a demontáž výzdoby mestskej veže financujeme tiež. Keď k tomu prirátame Silvestrovský program pre dospelých a bezpečnostné opatrenia na Silvestra, tak sa každoročne blížime k sume 12.000 €.

V rámci kultúrnej časti sme za 6 rokov usporiadali približne 260 hudobných koncertov, kultúrnych a divadelných vystúpení. Na vianočných trhoch vystúpilo viac ako 4500 detí z materských a základných škôl, ktorým sme vďaka našim partnerom rozdali bohaté balíčky v hodnote cez 40 000 €.

6. Je správne niekoho potrestať za to, že pripravil adventný kalendár a rozdával deťom čokoládu?

Mestský úrad v minulosti riešil rôzne sťažnosti napr. na poníkov, tak pracovník MsÚ situáciu preveril a oznámil sťažovateľke, že je všetko v súlade s právnymi predpismi. Keď vlani občan napísal sťažnosť, že adventný kalendár je reklama Milky a že mu vadí vo výhľade na mestskú vežu, primátor osobne dal príkaz na jeho odstránenie.

Je to normálne? Vôbec ho nezaujíma, že veľa detí sa odfotilo aj s kalendárom a aj s jednou dominantou Trnavy, s mestskou vežou, že sa tam rozdalo vyše tony čokolády. Jeden sťažovateľ je viac ako stovky detí? Možno preto, že tie ešte nemajú volebné právo. Ale majú ho ich rodičia.

V zmysle zmluvy sa v bode 3.1 a okrem iného uvádza, že Mediaflash má záväzok zabezpečenia sprievodného programu vytvárajúceho a podporujúceho atmosféru Vianoc… Keďže adventný kalendár je nepochybne symbolom adventu a teda dotvára atmosféru Vianoc, mám za to, že napĺňame bod 3.1. zmluvy o spolupráci.

7. Kto zlikvidoval tradíciu detských Silvestrov v Trnave?

Primátor mesta ma na prelome rokov obvinil na sociálnych sieťach, že mám sledovať VZN a že nemám organizovať podujatie, ktoré je v rozpore s VZN. Nehnevajte sa na mňa, že sa nerozumiem ohňostrojom a ešte aj nejakým triedam ohňostrojov a že som si nevšimol, že ste schválili nejaké nové VZN o ohňostrojoch na území mesta Trnava. V roku 2011 sme zaviedli tradíciu ohňostroja pre deti o 18:00 a dali sme si to aj do zmluvy o spolupráci. Zrejme len nedopatrením ste ako poslanci schválili VZN, ktoré nám potom neumožňuje napĺňať zmluvu.

Od roku 2011 to každý rok fungovalo tak, že Mediaflash, s.r.o. vybavoval priestor na odpaľovanie ohňostroja, zabezpečoval požiarnikov, platil detský ohňostroj. Mesto Trnava platilo polnočný ohňostroj a vybavovalo v spolupráci s realizátorom ohňostroja všetku nutnú legislatívu – nepísaná dohoda, ale fungujúca spolupráca.

Doteraz to teda bolo vždy o spolupráci. Doteraz, až do vianočných trhov 2016.

8. Správalo sa mesto vždy ako zodpovedný partner?

Mám občas pocit, že niekomu asi prekáža, že to tu všetko fungovalo k spokojnosti väčšiny obyvateľov Trnavy, že to bola aj pekná vizitka vedenia mesta a  primátora mesta. Veď Trnava ako siedme najväčšie mesto na Slovensku má druhé najväčšie a možno o dva roky by mohla mať aj najnavštevovanejšie vianočné trhy na Slovensku.

Verím tomu, že primátori Trenčína, Nitry, Žiliny, Martina a ďalších miest nám môžu závidieť, že každý deň počas celých vianočných trhov máme ľudí na námestí – Trnavčanov a aj turistov, že každý deň je koncert živej hudby, že predajcovia nezatvoria stánky o 16:00 a že keď v sobotu je sychravo, tak aj tak ľudia prídu do mesta a nezostanú doma. V piatok a v sobotu sú skupinky v družných debatách až do polnoci. Viem to preto, lebo som tam každý deň.

Niekomu asi prekážalo aj privítanie turistov v meste, alebo to niekto považoval za reklamu súkromnej aktivity? Žiadosť na tri stožiare verejného osvetlenia sme si podali začiatkom novembra a po preverení, že sú to stožiare v majetku mesta a že unesú aj takéto vlajky mi telefonoval úradník, že koľko som ochotný zaplatiť za prenájom stožiara VO, lebo na to nie je cenník. 50 eur bola asi veľmi nízka cena, lebo až koncom decembra, teda skoro týždeň po skončení vianočných trhov, som dostal zamietavé stanovisko.

Samozrejme, že je stále čo zlepšovať a aj ja vidím stále rezervy napr. vo výzdobe námestia, osvetlenia stánkov, dozdobení vianočného stromu. Ale už dva roky žiadam o možnosť odkúpiť stánky od mesta, pretože už majú 16 rokov a potrebujú generálnu opravu (my sme ich začali používať keď mali 10 rokov). Veď aj tá výzdoba, čo je na nich, je už za zenitom. Ale aj tá je mestská. Každý rok vraciame mobiliár v obvyklom opotrebení, každý rok opravujeme stánky pred samotným použitím. Ani raz sa nám nestalo, že by sme boli upozornení na poškodený vrátený mobiliár.
Klzisko pred radnicou a atmosféra trhov v Trnave (2015-2016)

Foto: vianocnatrnava.sk

9. Ako zvládne mesto Vianočné trhy 2017?

V rozpočte je stále 0 € na vianočnú výzdobu. Nečudujme sa, že to dopadne tak ako minulý rok na Hlavnej ulici, že sa systematicky nič neplánuje a musí sa na poslednú chvíľu kúpiť iba taká výzdoba, ktorá je u predajcov skladom. V prípade anjelských krídel na Hlavnú ul. to bola výzdoba minimálne 4 roky stará. Netvrdím, že je to nevkusné, len to spomínam preto, že sme mohli v priestoroch vianočných trhov dotvoriť atmosféru a zároveň poukázať aj na novú výzdobu. Ak by sme to vedeli v predstihu, tak sme mohli dať vyrobiť napr. vzlietajúce sobíky s anjelskými krídlami s kočiarom a deti by sa mohli fotiť. Ale opäť je to iba o spolupráci.

Viac prírody sme sa snažili tento rok priniesť v podobe živých stromčekov na námestie a na časť pešej zóny. Aj táto aktivita sa stretla s veľkým ohlasom. Mohli by sme vo veľkých mobilných kvetináčoch pestovať celoročne ihličnaté stromy a počas adventu ich nazdobiť a nainštalovať v priestoroch námestia a pešej zóny. Nápadov je stále veľa, ale zmluva, ktorú je možné vypovedať bez udania dôvodu nepovoľuje vyššie investície s návratnosťou viac rokov.

Výnimku som urobil pri klzisku, kde zásluhou pána primátora máme partnera, ktorý každoročne financuje prevádzku, len zmluva a úver je na 5 rokov a zatiaľ prešli len dva, takže zmluvu nenaplníme a 3 splátky úveru asi už nesplatíme. Škoda.

10. Postavíte sa v decembri pred voličov a vysvetlíte im, prečo ste zničili tradíciu fungujúcich Vianočných trhov možno len pre niekoho urazenú ješitnosť?

Nechcem byť zlým prorokom, ale je pokojne možné, že tento rok budú Vianočné trhy vyzerať podobne ako pred rokom 2011. Skúsenosti sú neprenosné a verte, že len málokto vie toľko o týchto trhoch ako ja, ktorý som ich organizovaniu venoval ostatných šesť rokov svojho života, ale zároveň bol na nich každý jeden deň.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, trhy pritom máte plne pod kontrolou, pretože každoročne schvaľujete organizačné zabezpečenie, kde upravujete termín konania, otváraciu dobu stánkov, rozmiestnenie a počet stánkov, umiestnenie prevádzkovú dobu klziska. Každý rok v máji sa tento dokument pripraví a prebieha pripomienkový a schvaľovací proces. Z ničoho sa tu nechcem vyviňovať, ale aj keď sa rúbe les, tak lietajú triesky. Pri organizovaní tak veľkého podujatia, ako sú vianočné trhy sa stále môže na niečo zabudnúť. Môžeme urobiť aj prešľapy, ktoré sa dajú vydiskutovať a poučiť sa do budúcnosti. Preto sa v zmluve stále spomína vzájomná súčinnosť k naplneniu predmetu zmluvy. Nie vždy tomu tak bolo.

Ale nie som si vedomý akéhokoľvek veľkého prešľapu, resp. niečoho čo mohlo poškodiť dlhoročnú mestskú tradíciu – Vianočné trhy.

Preto mi dovoľte zopakovať moju otázku – postavíte sa pred svojich voličov a vezmete na seba zodpovednosť za tohtoročné Vianočné trhy, ktoré pomaly treba začať pripravovať? Vezmete na seba zodpovednosť za hľadanie zdrojov, keďže v rozpočte mesta je na Vianočné trhy a vianočnú výzdobu presne 0 eur? Mesto Trnava vlastní iba 28 drevených stánkov a aj keď bude snaha zmenšiť trhy a znížiť počet predajcov, tak bude nutné zakúpiť minimálne 30 – 40 stánkov, čo je investícia okolo 100.000 €.

Je na vašej zodpovednosti a na vašom svedomí, ako zajtra budete hlasovať. Verím, že sa rozhodnete správne v prospech Trnavčanov tak, aby sa aj v roku 2017 mali kde spolu stretnúť pred najkrajšími sviatkami roka. Aby si mesto zachovalo vysoko nastavený štandard Vianočných trhov, ktoré nám naozaj môžu v iných mestách iba závidieť.”

S priateľským pozdravom Ivan Novotný, 27. 2. 2017

Ulož ako PDF
Napísal 27. februára 2017 15:14. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

64 komentárov pre “Vedenie radnice chce zrušiť zmluvu o organizácii Vianočných trhov. Organizátor zverejnil otvorený list poslancom mesta”

 1. 1
  Kamil Schultz says:

  Brobača predsa nemôže dopustiť, aby niekto bol úspešnejší ako on. Aby niečo, čo začalo ešte za predchádzajúceho vedenia mesta bolo úspešnejšie a navštevovanejšie ako jeho dobrovoľnícke a ochotnícke brigády a tančeky a akcie. Aby bolo niečo úspešnejšie než čokoľvek vymyslel a ešte vymyslí :)
  Hanba primátorovi a Lepšej Trnave!

 2. 2
  TT says:

  Ja tomu nechapem. Naco im to brat? Nech zaberu kludne aj celu pesiu zonu a je z toho druhy “jarmok” co sa tyka obsadenia namestia a pesej zony. Vsak sem dokonca autobusy s turistami zacali chodit.
  Ja by som bol zase za dalsie rozsirenie ak by chceli a nie to brat ako dovod, preco im to zrusit.

  Ak mam ako mesto problem s “opotrebovanim” mestskeho majektu, tak sa pojdem s organizatorom bavit na temu zaplatenie skod, prenajmu za nejaky alebo vyssi poplatok, za ktore to opravim a podobne.

  A nie im to zobrat. Hlavne ked v mestskych rukach to nikdy nestalo za nic. A to aj chapem. “Sukromnik” chce zarobit prachy a preto to musi mat stale vyssiu a vyssiu uroven, aby mu ludia chodili. Tomu uradnikovi to je jedno. CI budu trhy v minuse, na nule alebo v pluse, je na tom ten uradnik rovnako. Tak naco sa snazit?
  Podarenych “velkych” akcii spocitame v TT na jednej ruke a jednu z toho idu zrusit (“zmenit”)

 3. 3
  Sklamaný says:

  Bročka je k…. už to pochopte!

  Pán Novotný ďakujeme za doterajšiu prácu a držíme palce. Verím, že vás neprejde chuť organizovať aj naďalej takéto krásne a mestu prospešné akcie! 👏

  • 3.1
   Lukas says:

   Sklamaný ko…si ty a poriadne veľký.Potrebuješ lekára,tak si ho hneď zavolaj.Schultz a to je v poriadku, že niekto dostal super biznis len tak bez verejnej súťaže? ??A zadarmo!!!Já a JÁ a nikto iní! !!Pan Novotný sa ešte sťažuje, že za budú Milka ho mesto riešilo. Neviem či by si mu lubilo,keby som mu na jeho pozemok osadil nejakú budu.

   • 3.1.1
    Kamil Schultz says:

    Mesto odmietlo nájom 15 tis €. Čítal si aj článok, alebo len z povinnosti bránis Brobaču… Si poslanec? Alebo ti LTT platí? Toto sa nedá vysvetliť čo ide Brobača urobiť. Budeš mať ťažkú robotu.

    • 3.1.1.1
     vianoce says:

     vyzerá to tak, že to je známa figúra JFK

    • 3.1.1.2
     Lukas says:

     Bratre Ty lepšie čítaj článok, mesto odmietlo tie peniaze, lebo si Novotný kladol aj k nim podmienky ohľadne zmluvy!To je veľký rozdiel.Ja a poslanec a ešte mi aj platia.Nesranduj!Môžme sa hocikedy stretnúť, dať pivo a pokecat.Skrátka mi vadí, že niekto dostal zadarmo super kšeft.Ešte mu aj mestská polícia robila SBSku.A tie fotky,ktoré sú tu zverejnené sú fakt na smiech.Tiež boli dni na posledných trhoch,kde bolo málo ľudí. Prečo Bratislava, Trenčín a ďalšie mestá si organizujú Vianočné trhy vo svojej réžii? ??Lebo na tom zarobia a peniaze môžu ďalej investovať do mesta.Tam žijú iní ľudia? ??To potom Vám nevadí, že tu boli reklamné lavičky bez súťaže, super pumpa Tir Petroleum atd..Nemá význam to ďalej riešiť. Rozdajte všetko a dúfam, že aj Trnavský jarmok dostane Novotný alebo iní podnikatelia.

   • 3.1.2
    blesk says:

    lukáš, si odhalený hlásnik a bubeník, tak sa kroť

   • 3.1.3
    jozef says:

    Každý rok verejná súťaž na trhy no pekne choré p. Lukáš ako aj zbytok Vášho príspevku, aj sadovnícke firmy ich zmluvy zlikvidoval a doteraz sú mu dobré lebo nie je také jednoduché naísť firmy čo budú robiť za ceny bez zisku,ako si páni na meste predstavujú , kopa firiem sa nezúčastňuje súťaží lebo mesto a p. primátor by najradšej nech robia “zadarmo”.

 4. 4
  5ulo says:

  Pravdou je, ze Mediaflash zachranil trnavske Vianoce v hodine dvanastej, konecne to zije po kazdej stranke (aj po tej slager pesnickovej stranke :) )
  Plusov je vela, nebudem ich menovat, ale neda mi nespomenut pre mna tri velke minusy:
  – furt furt len to iste mastne jedlo – prepaleny olej – keby nebol vo stvrtok v brane pod thalmeinerom otvoreny ten dvor s konecne inym jedlom, tak uz na vianocnych trhoch fakt nema clovek co jest
  – furt a donekonecna ten pancovany caj, pardon.. predajcovia to volaju vino . A do oci mi bude tvrdit, ze je to to iste, co vo flaske napriek tomu, ze som predtym mal naliate z flasky.
  – to nestastne fajcenie pod stanom.. este aj z trhov clovek dojde zasmradeny ako zo senku
  ——————–
  zhrnute, podciarknute – trhy nechat, dosperkovat len nedostatky – viac druhov jedal, kontrolovat vino, aby bolo vinom a viac kontrolovat fajcenie v stanoch.. predsalen je to zona, kde sa tlaci jedlo do gagora.

 5. 5
  citatel says:

  To co funguje treba zrusit! Skoda reci.Namiesto organizatorov treba radsej vymenit viacerych stankarov.

 6. 6
  vianoce says:

  Na výpoveď zmluvy by sa patrilo predložiť lepšie argumenty. Tie uvádzané sú trápne. Najtrápnejší argument je opotrebovaný mobiliár. Veď čože sa pri používaní neopotrebováva? Primerané opotrebenie je bežnou súčasťou života každého používaného výrobku, aj 16 ročných stánkov. Na príklad opotrebovania stánkov stačí porovnať stav 16 ročného auta v najlepšej starostlivosti a stav 16 ročného stánku používaného príležitostne. Kto od 16 ročného auta, bez zásadnej generálky, očakáva ešte nejaké zázraky, tak nemá ani štipku technického cítenia. Podobne to je so stánkami.
  Detský Silvester – evidentne najväčšie maslo na hlave majú tí, čo nevedia čo vo VZN pripravujú a ani tí čo to schvaľujú. Keď by si to vtedy uvedomovali, tak by do VZN dali aj výnimku na Silvestra a nezakopali by tam takúto nášľapnú mínu. Alebo zakopali?
  Celá táto akcia na výpoveď zmluvy je trápna, pripravená amatérsky a predovšetkým tu je cítiť ješitnosť niektorých nových “komunálnych úderníkov”.
  Silná amatérčina je aj v tom, že spomínanú zmluvu navrhujú zrušiť a pritom neodprezentovali postup čo budú ďalej robiť. Typické pre novú krv.
  Veď mohli aj jednať a zmluvu vylepšiť, len by tu niekto namal byť ješitný.
  Nechajme sa prekvapiť, ako “konšeli” rozhodnú.

 7. 7
  Tomáš says:

  To je neuveriteľné !!!!
  Pánovi Bročkovi a poslancom z mestského zastupiteľstva adresujem nasledovné – chcete zničiť niečo čo od roku 2011, patrí k najúspešnejším podujatiam v meste v rámci každého jedného roka.
  Každým rokom je vidiet obrovské zlepšenie úrovne vianočných trhov.
  Za tých 5 rokov sa chalanom MediaFlashu podarilo, to po čom v iných mestách môžu len snívať.
  Raz darmo – je to také typické slovenské – veď úspech sa neodpúšťa !!! Však
  Týmto tiež vyzývam ostatných na verejnú podporu pána Ivana Novotného.
  A prečo sa takto vyjadrujem – jednoducho mám rád Vianoce – a tie naše Trnavské vianočné trhy mi ich robia krajšími, lepšími, tradičnejšími ….
  I

  • 7.1
   janka says:

   Super Tomáš, presne úspech sa neodpúšťa a hlavne u týchto nových vo vedení, nikto nič nevie a nevedel urobiť len my terajší a hlavne sa s tým chváliť na Facebooku, trhy v posledných rokov nemali chybu , a p, 5ulo, veď nikto Vám nekáže papať mastné jedlo, kupte si trdelník.

   • 7.1.1
    5ulo says:

    Uz aj ten trdelnik je castokrat bez chuti, v igelitovom sacku kompletne premoceny. Ja len by som rad uvital nejaky novy vietor v gastronomii. Naozaj je to uz otrepana pesnicka na kazdom jarmoku a trhoch. Chapem, ze trnavcania beru mastnu cigansku a lokse ako symbol trhov, no nie kazdemu to chuti jest “kazdy den”.

 8. 8
  jozin says:

  nebal by som sa ako to dopadne.
  media flash spravilo kus nejakej roboty. Evidetne nenasli spolocnu rec, veci sa stavaju. zajtra sa poslanci trochu pohadaju, potom nastavia cenu pre media flash, ta bude platiti viac ako doteraz, isto viac ako 15 tisic, to je smiesna suma. a hotovo vsetci budu spokojni a karavana ide dalej.

  skoda len ze sa musi vyjednavat takto hlupo a nedokazu sa dohodnut ako ludia

 9. 9
  Lukas says:

  Milý Tomáš bol si niekedy aj inde okrem Trnavy?Bratislava nič?Ja zas vyzývam všetkých ľudí čo im záleží na tom,aby peniaze zostali mestu TRNAVA!!!A potom sa použili napr.na detské ihriská!!!Že iné mestá to nedávajú súkromným podnikateľom…

  • 9.1
   citatel says:

   Preco mam pocit,ze si az prehnane aktivny k tejto teme.Ved napis za koho kopes a co konkretne ti vadi na sucasnych organizatoroch Vianocnych trhov?
   Trhy pod ich vedenim nepreduju a za mna maju uznanie.

 10. 10
  Lukas says:

  Ty si fakt mimo.Za koho by som kopal???Áno súhlasím s Bročkom.Vadí mi,že mesto išlo svojou neschopnosťou do straty a bez nejakej verejnej súťaže to dostal Novotný!!!Nechápeš???Hovorím Vám potom tu neplačte,že nie sú peniaze na cesty,detské ihriská a pod.!!!Iné mestá si to tiež sami robia.Veď tiež dajme do prenájmu všetky parkoviská,tak ako to urobili napr.Košice.EEI a budete radi??To by bolo nadávok.Koniec!

  • 10.1
   asdfg says:

   Akoze prepac. Skuttocne su vianocne trha -jedna z mala veci co funguje rozvja sa a zije – skutocne tou najdolezitejsou sucastou rozpoctu ktoru ked dostane mesto tak zrazu budu super cest a nebudu vytlky a pride 450km cyklochodnikov a 17 detskych ihrisk? No mam strach. podla mna staci zrisit jednu cyklovezu a zo dve bubnovacky na mestskom urade a nezamestnat 32 novych ludi a penazi bude ovela viac. za mna ako obcana trnavy musim povedat, ze mi je lauter suma fuk ci mesta ma co len korunu z vianocnych trhov. som z tych ludi co si tie trhy pametaju este spred roka 2010 a bol to des. a neverim, ze by to bolo radovo ine teraz. pre mna ako obcana je dolezite ze to funguje. a ano kludne nech to ma bez sutaze a zadarmi. mesto trnava by si malo najst ine cesty ako profitovat z vianocnych trhov. a ak by aj neprofitovalo ako som isal je i to jedno. nech profituje sukromnik. ked do toho investoval sukromnik svoju snahu a know how a riskoval svoje peniaze nech ma zisk.mesto bolo neschpne a diskvalifikovalo sa. momentalne ked je vsetko rzbehnute tak chce prist a vyzobat ryzu. lenze skusenost hovori, ze vsetko akurat pokazia. tak to v nasom meste momentalne vyzera. velke reci velke sluby, ale ked pride na lamanie chleba tak skutek utek. vsetko trva nic nie je nacas a nic nefunguje. v praci tomu hovorime budovatelske reci.

  • 10.2
   xXx says:

   Ty mas kolko rokov? 15? Zo zisku z Vianocnych trhov, co su raz za rok, chces finacovat cesty, ihriska apod? Navyse, to su peniaze od ludi, co si tam idu nieco zjest a vypit. To tu fakt nemame lepsie zdroje? Kopec zahranicnych firiem, vdaka ktorym su aj tie cesty rozdrbane. Ja to vidim tak, ze trhy sa bez namahy mesta uspesne rozbehli, tak ich teraz treba dohodit tym spravnym ludom. A ked to nepojde, tak to zase moze zobrat nejaky sukromnik. Peniaze az na prvom meiste.

 11. 11
  roska says:

  Všetko čo robia súkromníci chce zlikvidovať, aj to čo ozaj funguje či fungovalo, já já já som to urobil aj s Lepšou Trnavou, tí predtým nič, nič,nič neurobili,choré ,neviem čo ho vedie k týmto krokom, a k p. Lukášovi financií je dosť, ale to Vám nevadí,ako sa zvýšili náklady na mzdy pre nových zamestnancov, sľuboval iné, pekný deň

 12. 12
  Peter Klimo says:

  Tie dovody su uplne malichernosti, ak teda ideme tymto sposobom tak by bolo vhodne zacat konanie voci Lepsej Trnave za porusenie zmluv – v jednom pripade ide o nakladanie s majetkom mesta, ked Fuzak rozvazal na kosacke patriacej mestu svoje dieta. V druhom pripade mala LT problemy s odvozom odpadu po koseni, za co im – ak sa nemylim – bola aj ulozena pokuta.

  O tom, ze spominana spolocnost dokaze zabezpecit vianocne trhy na velmi vysokej urovni sme sa presvedcili po niekolko rokov. O com su vsak pochybnosti je fakt – ci mesto dokaze aktivity, ktore prebralo od sukromnych firiem, vykonavat efektivnejsie a lepsie. Osobne o tom presveceny nie som.

 13. 13
  janka says:

  Forma p.primátora zrušiť zmluvu je veľmi ,veľmi čudná , to sú aké praktiky , to tu ešte nebolo, že by novinka, no nevybral si celkom seriozny prístup, apropo začala sa prejavovať arogancia moci, sledujem to pozorne.

 14. 14
  firhang says:

  V 2010tom, ked stali trhy za staru belu a na mestskom urade bolo malo ludi, co by to zvladali cele usporiadat sa vtedajsie vedenie rozhodlo odovzdat usporiadanie sukromnej firme za vtedy vyhodnych podmienok.

  Dnes po siestych rokoch s novym vedenim a navisenou kapacitou na urade sa ludom na radnici zda, ze dana zmluva je nevyhodna. Takze sa rozhodli ju zrusit a skusit iny rezim.

  Samozrejme ze pan Novotny ma velke zasluhy a dostal trhy tam, kde su dnes. Pan Novotny ale nie je samaritan a vsetko, co na tych trhoch spravil, mu prinieslo slusny zisk.

  Uspech trhov nie je len o firme MediaFlash a pocte stankov. Je za tym aj kulturnejsie prostredie centra mesta – nova pesia zona, Hviezdoslavova ulica, parcik atd. Do tohoto prostredia investovalo vylucne mesto a stara sa jeho udrzbu. Takze si pripisovat vsetky zasluhy je trochu zcestne.

  V roku 2016 malo mesto najvyssiu navstevnost a zisk z trnavskeho jarmoku – aj bez firmy MediaFlash.

  Teraz to pan Novotny skusa otvorenym listom a vyvolavanim vasni. A tak je to spravne – jedna sa totiz o politicke ihrisko kde sukromnik potrebuje dostat na svoju stranu volicov.

  Verim, ze sa to cele vyriesi k spokojnosti obcanov a trhy budu este lepsie, nez v roku 2016.

  • 14.1
   janka says:

   Veď logika dá ,že chce súkromník zisk, len samospráva si na všetko nemusí vyrobiť na rozdiel od súkromníka, mesto na všetko dostane a ako s prostriedky narába je na mestu, ale je to o mnoho jednoduchšie , myslím, že na prstoch jednej ruky by som zrátala, koľko zamestnancov mesta podnikalo a zamestnávalo Trnavčanov pravda p. primátor

  • 14.2
   Trnava says:

   Firhang a keby mesto dalo taketo prehlasenie, tak by som sice spokojny nebol, ale povedal by som si ok.
   Ale vyhlasenie je, ze neustale ZABERANIE dalsej a dalsej plochy, ze su viac komercne a podobne.
   Keby povedali opacne, zda sa nam, ze by sme ich mohli este rozsirit, viac stankov, viac turistov chceme pritiahnut do mesta, zlepsit vyzdobu a podobne, tak berem. Oni dali ale presne opacne vyhlasenie.

 15. 15
  rbwtt says:

  Mimo tému, ale inak sa nedá : Prosím admina o info, prečo sa nedá diskutovať pod článkom o p. Benčíkovi v sekcii “napíš komentár”. Ďakujem

  • 15.1
   citatel says:

   Zaujimave.To su ti velki demokraticki liberali.Neakceptuju nazor druhej strany a iba oni maju patent na pravdu.Kazdy kto ma iny nazor na vec je automaticky fasista a xenofob.Vid domovsku stranku toho deda, dennik – Nenavist.
   Pride az smiesne,ze na tvoju otazku da niekto minus.Samozrejme okrem tretosektorovych platenych trollov u ktorych je to pivinnost.Ludi to uz zacina otravovat.Potom sa cuduju ze vyhra volby Trump.

   • 15.1.1
    rbwtt says:

    Ono je to dosť paradox že pod článkom “V Trnave bude diskusia s p. XY” je diskusia zakázaná…čoho sa bojíte ? Hlasu ľudu ? P. Pokorný prečo neodpovedáte ?

    • 15.1.1.1
     Fcb says:

     …diskutovať môžeš aj pod týmto článkom cez svoj FCB profil…pokial sa nebojíš vystúpiť z anonymity, len odvážne do teho :)

    • 15.1.1.2
     Peter Klimo says:

     Narodovec, chcel si tam napisat ze Adolf bol fasa chalan ? Alebo ze proti zidom nic nemas ale najlepsie im bude v plyne ? A samozrejme ze nemas rad nackov, vsak ?
     Ved to prid Bencikovi povedat zajtra osobne, ak mi to dopravna situacia zajtra dovoli pridem mu aspon ucastou vyjadrit podporu.. :)

     • 15.1.1.2.1
      rbwtt says:

      Mám za to, p. Klimo, že Váš príspevok bol adresovaný mne. Buď ste teda neobyčajný fenomén, keď dopredu viete čo som do diskusie chcel napísať ( asi krištálová guľa, v tom príde David Copperfield nula ) alebo obyčajný dement. Tak si vyberte.
      Benčík – celé dni blúdi po internete, hladá “extrémistické” príspevky a následne ich nahlasuje orgánom činným v trestnom konaní= učebnicový príklad udavača. Ešte by ma zaujímalo, podľa akých kritérií označuje bežných ľudí za extrémistov…asi len podľa svojich pomýlených hodnôt. Odkiaľ si to právo vôbec osobuje ??? Je doba glorifikácie udavačov, donášačov a konfidentov, jdu blejt…Perzekúcie za vyjadrenie názoru, zastrašovanie najnovšie posvätnej inštitúcie Slovákov, vyhrážky, súdne procesy, politické gestapo…Potieranie slobody slova ( mimochodom zaručenej v ústave ), vyhadzovy z práce kvôli odlišným názorom…50.roky za komunizmu sú slabým odvarom, súdruhovia vyzerajú ako učni. Toľko pár námetov pre p. Benčíka. Alebo teraz ma oznámi ako extrémistu ?
      Žiaľ dnes sa s p. Benčíkom stretnúť nemôžem. Mimochodom skúste pozrieť do kalendára, aký deň pre kresťanov je dnes. Asi mu tam moc ľudí nepríde, že by zámer ?
      A to tykanie p. Klimo prehliadam, v prípade že by ste si chceli potykať ako medzi chlapmi, navrhnite stretnutie

      • 15.1.1.2.1.1
       Fcb says:

       …silacke reči v bezpečí anonymity alebo v dave ” suputnikov”…ako typické. Takisto demagogia, prekrucovanie faktov, urážanie a napádanie ostatných…s odvolávanim sa na slobodu prejavu…vieš rbwtt že tvoja sloboda slova končí tam kde začínajú práva ostatných?…že ti nezaručuje beztresne hovoriť čokoľvek o komkolvek.. :)
       …a zrovnanie s komunizmom? Pokiaľ už ztracas pamäť, aké praktiky boly štandardom…treba si to osviežiť .

       • 15.1.1.2.1.1.1
        rbwtt says:

        Fúha, použil si presne argument vládnucej moci z 50-ych rokov :
        ” tvoja sloboda slova končí tam kde začínajú práva ostatných”
        Pripadáš mi ako reinkarnovaný stranícky aparátčik

        • 15.1.1.2.1.1.1.1
         Fcb says:

         … najskôr si naštuduj čo ustava hovorí a podľa toho sa aj správaj :) …sloboda prejavu je zaručená – no nie je absolútna viz bod 4) …asi tak.

         http://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/8578/druha-hlava.html

         Čl. 26
         (1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
         (2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.
         (3) Cenzúra sa zakazuje.
         (4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.
         (5) Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.

         • 15.1.1.2.1.1.1.1.1
          Peter Klimo says:

          netusim o akej slobode slova tu vobec diskutujeme, napisal ze bencik je udavac a nic sa autorovi zjavne nestalo a ani nestane..

          bencik poukazuje otvorene na ludi, ktori na socialnych sietach publikuju prispevky, o ktorych si on sam mysli ze su rasisticke, fasisticke alebo podnecujuce nenavist. je na kazdom z nas ako sa k jeho informaciam postavi, pre mna osobne ten clovek vykonava zasluznu cinnost a ma moj obdiv…

          • 15.1.1.2.1.1.1.1.1.1
           Fcb says:

           …o príncipe slobody prejavu- ze je zaručený ústavou, no nie je neobmedzený pokiaľ sa dotýka práv a slobôd iných…

           rbwtt v tom evidentne nemá jasno, keď si myslí , že pokiaľ je niekto stíhaný napr. za rasistické prejavy, výzvy k násiliu a pod. Tak sa podla neho jedná o ” potieranie slobody slova” zaručene v ústave…preto odkaz na ústavu aby si to vedel naštudovať :)

           Inak to čo robí Bencik je fajn a potrebné. Treba aby sa aj ľudia ozvali a dali najavo že nesúhlasia s prejavmi rasismu, výzvami k násiliu a pod. …

          • 15.1.1.2.1.1.1.1.1.2
           Kamil Schultz says:

           Pekne ste to warriorovi vysvetlili, len ci Vas pochopi :) Na toto asi nemaju u Magliana manual. Na pochopenie pisaneho :)

          • 15.1.1.2.1.1.1.1.1.3
           Fcb says:

           …a pritom už na základnej škole sa učí “čítať s porozumením” …no stále je to, u niektorých problém :)

    • 15.1.1.3
     Fcb says:

     rbwtt a čitateľ – pod daným článkom je možnosť diskutovať, no stále tam nie je žiaden komentár…:)

     https://www.trnava-live.sk/2017/02/27/v-trnave-bude-diskusia-sama-marca-s-janom-bencikom/

     • 15.1.1.3.1
      rbwtt says:

      Diskusia je možná ale iba cez FB, myslíte že je povinný pre všetkých užívateľov internetu ? Potom sa vám ospravedlňujem za seba a ostatných zväčša starších čitateľov tejto stránky, že si dovolíme FB nemať. Prečo je teda pod VŠETKÝMI OSTATNÝMI ČLÁNKAMI možnosť diskusie bez FB a pod tomto o p. Benčíkovi nie ???

      • 15.1.1.3.1.1
       firhang says:

       rbwtt – viac menej jasna skratka pre red black warriors trnava. vzhladom na to, ze pises, ze si starsi uzivatel a spominas popolcovu stredu, tak to bude asi nejaky seniorsky spolok krestanskych dochodcov.

       tie tvoje prispevky pachnu ako otrasne hnede smradlave fasiticke hovno. darmo sa tu budes vykrucat. hanba ti.

       na plaz!

    • 15.1.1.4
 16. 16
  juraj says:

  Naša spoločnosť prešla za 28 rokov, ktoré nás delia od minulého režimu zložitou cestou. Mnoho sa toho zmenilo k lepšiemu, niečo k horšiemu, v mnohých oblastiach sme však nedokázali veci zmeniť. Doslova prešľapujeme na mieste a nie a nie sa pohnúť dopredu. Mnohí dnešní “politici” pred 28 rokmi ešte ťahali po sídlisku dreveného káčera a dnes rozhodujú o vážnych veciach, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú život ľudí v meste. Vážnym problémom a hlavnou príčinou toho, že sme tam kde sme je to, že po každej zmene politických pomerov nie je schopná nová garnitúra nadviazať na prácu tej predošlej, ale z pozície víťaza zásadne smeruje svoje kroky úplne opačným smerom. Preto nekráčame dopredu, ale stagnujeme. Kladiem si otázku, prečo je to tak ? Že by si niektorí ľudia nevšimli, že zmenou systému nastala aj zmena ekonomických vzťahov ? Každý deň sa utvrdzujem v tom, že čo je štátne, nemôže dobre fungovať, lebo zo štátneho krv netečie. Len to kto vsadí do biznisu svoj krk a svoje peniaze sa dokáže o svoj biznis postarať a nedovolí aby niekto parazitoval na jeho úkor. Štát to však vedome toleruje a vytvára aparát, ktorý musí živiť a teda oberať seba o časť svojho zisku.

  • 16.1
   firhang says:

   neviem preco tuto uvahu smerujes prave pod tento clanok? nemam pocit, ze by nove vedenie mesta sposobovalo stagnaciu. skor mam pocit, ze sa konecne odstranili tie stare komunisticke kadre a zacalo sa v trnave nieco aj diat :D

  • 16.2
   Jozo says:

   …juraj tu sa nebavíme o štátu, ale o tom či je mesto/samospráva schopné organizovať podujatia, prevádzkovať služby pre obyvateľov na kvalitnej úrovni ….alebo je toho schopný iba súkromný subjekt ktorý vsadí do svojho biznisu krk…áno prešli sme za tých 28 rokov zložitou cestou, a obnovujeme v mnohé schopnosti ktoré sa za tých 40 rokov zabudli – ako správne, dobre a slušne podnikať, ale aj ako správne, dobre a slušne a efektívne riadiť samosprávu.

   – vždy to bude o ľuďoch vo vedení, zodpovedných pracovníkoch – či to dopadne super, alebo to bude prepadák – a je jedno či je to samospráva alebo súkromná firma. Dobré aj zlé príklady nájdeš na obidvoch stranách – netreba bagatelizovať.

   Nájdeš mestá, dediny ktoré vedia spravovať svoj majetok dobre, a takisto zabezpečiť kvalitne akcie ako Vianočné trhy, jarmoky, prevádzkovať plaviarne, kúpaliská, športoviská, divadlá,… a robia to dobre :)

   pár príkladov spoza hraníc:
   http://www.ccrvm.cz/doc/navstevnost-cilu-2016-vychodni-morava
   – medzi tromi najnavštevovanejšie atrakcie na východnej Morave patria:
   – ZOO Zlín – čo je príspevková organizácia mesta zlín (podobná veľkosť, štatút ako má Trnava) – veľmi pekný areál, ktorý sa neustále rozvíja, a patrí medzi najlepšie ZOO v čechách. Okrem iného si Zlín zabezpečuje sám aj starostlivosť o zeleň, a svoje lesy…
   – archeoskanzen a areál živej vody v dedinke Modrá u Uherského hradište , čo je pekná ukážka toho ako aj samospráva vie veľmi efektívne fungovať – je to dedina s cca 720 obyvateľmi, a pri tejto veľkosti za posledných 15rokov vybudovali a prevádzkujú archeoskanzen, areál živej vody (podrybničné akvarium), niekoľko rybníkov- chov rýb, repliku staroslovanského kostola, vyhliadkovú vežu, cyklochodníky, opravili dedinu…minulý rok predali 220tisíc vstupenek – 3. miesto v návštevnosti, tam kde pred pár rokmi bylo iba pole a obyčajná dedina na konci sveta s 720 obyvateľmi – stačil dobrý starosta, dobrá vízia, podpora miestnych, kopec roboty…a je radosť to tam navštíviť.
   http://www.obec-modra.cz/obec-modra/uvod/

   záver: osobne nevidím dôvod prečo by mesto nemalo byť schopné trhy zorganizovať _ pokiaľ majú víziu, personálne zabezpečenie na organizáciu tak prečo nie. Nech skúsia a uvidíme… ako sa s tým popasujú (jarmok zvládli). Keď to zvládnu, tak peniaze čo sa zarobí je možnosť použiť späť do mesta.
   Inak v článku sa píše že zmluva je na 10 rokov, s tým že ju je možné bez udania dôvodu vypovedať v období január-marec.

   • 16.2.1
    Majkl says:

    Mesto bez pochyby dokaze zorganizovat trhy na velmi vysokej urovni o to sa nebojim. Brocka s Pekarcikom predsa maju k dispozicii kazdy rok cca 50 mil. eur (neviem teraz aky je presne rozpocet), maju k dispozicii 240 zamestnancov uradu a dalsich asi tak 70-80 ludi na sprave kulturnych zariadeni.
    Takze s tymito peniazmi a silou vyse 320 ludi mozu robit co len chcu. Otazka je ci su to efektivne vynalozene peniaze, ked dam 50-100 000 eur do trhov, ktore pre obyvatelov mesta predtym niekto robil bez nakladov mesta a bez roboty. To je na debatu.
    Potom sa mozme pytat, ci by mesto nemalo zacat podnikat a “zarabat na detske ihriska” aj inde.
    Mozu otvorit hotel, kaviarne, autoservis, cykloservis, penazi maju dost aj ludi prijmu kolko chcu.
    Len ked zacnu robit konkurenciu podnikatelom a vyzadovat aby vsetci pre nich robili bez zisku (nemyslim teraz trhy ale vseobecne), ako to zacinam pocuvat ze sa deje uz par mesiacov, neviem odkial budu mat peniaze do rozpoctu ktore pochadzaju len a len z dani firiem, zivnostnikov, zamestnancov a pod.
    Pretoze na tie cesty, chodniky, stromy, ich platy najprv musi niekto zarobit aby mali z coho robit. A robit je ich povinnost, na tu su predsa tam. Takze samoreklama typu robime cestu! je dost trapna, ved predsa od toho tam presne ste a vyasfaltovat 300 metrov nie je stavba vesmirnej lode na mars ako sa snazi niekto prezentovat.

    • 16.2.1.1
     Jozo says:

     …efektívne to bude, pokiaľ vedia zabezpečiť rovnaký alebo vyšší štandard /kvalitu trhov ….a súčasne akcia nebude stratová, ale príjmy pokryjú všetky náklady (vrátanie platov pracovníkov MSU, počas doby kedy budú trhy pripravovať) … a ideálne sa dačo aj zarobí (čo sa vráti do rozpočtu)

     • 16.2.1.1.1
      Majkl says:

      Suhlasim. Nepoznam cisla kolko taka velka akcia stoji organizacne, materialne to tiez na zaciatku asi nebude lacne. Uvidime nechajme sa prekvapit.

    • 16.2.1.2
     Jozo says:

     …možno by aj mohlo podnikať aj niekde inde :) byť viac proaktívne, a určite to nezničí všetkých podikateľov v meste, a takisto pokiaľ chce mesto niečo objednať, treba za to zaplatiť – nedá sa robiť súkromno bez zisku(minimálne ne dlhodobo :)

     pozeral som na porovnanie aké organizácie majú napr. v Zline
     https://www.zlin.eu/organizace-a-instituce-cl-85.html
     – Zoo a zámok lešná, divadlo, filharmónia (50%), technické služby (zvoz odpadu, skládka, udržba komunikácií, chodníkov, prevádzka parkovísk, prevádzka trhoviska,prenájom reklamných plôch – 100%), prevádzka bazénov a telovýchovných zariadení, mestské lesy, dopravný podnik (87%), správa domov, vodovody a kanalizácie (50%), kultúrny inštitút, správa mestskej zelene, stredisko volného času, stacionár,…
     (počet obyvateľov cca 75tis, z čoho cca 50tis je samotný Zlín, zvyšok okolité obce ktoré patria pod Zlín), krajské mesto – porovnateľná veľkosť s Trnavou.

     trnava
     http://www.trnava.sk/sk/clanok/mestske-organizacie

 17. 17
  nový účastník says:

  Firhang, snažíš sa o celkový pohľad na danú tému a pomiešal si dokopy hrušky s jablkami, slivovicu s mrkvou a je z toho neskutočný mišmaš. Suma navýšená na zamestnancov mestského úradu predstavuje sumu 920 tisíc. Keď má Novotný z tejto sumy zisk 4%, asi si spokojne mädlí ruky. A ak by som bol jeho akokoľvek veľký nepriateľ, neurážal by som ho novoprijatými zamestnancami mestského úradu, lebo čo oni robia nevie ani sám pán primátor.

  • 17.1
   firhang says:

   A ty zase vyberas z polievocky len to, co sa ti hodi a este aj to nafuknes.
   1. 25 novych zamestnancov = cca. 350 000 rocne
   2. samozrejme nebude sediet 25 zamestnancov cely rok nad vianocnim trhom, ze ano
   Preco pises, ze urazam pana Novotneho novoprijatimi zamestnancami mestskeho uradu?
   Mne sa skor zda, ze urazas novoprijatych zamestnancov tym, ze ich pokladas za urazku pana Novotneho…

 18. 18
  kritický pohľad says:

  ja mám na trhy iný názor. Určite mi dajú za pravdu ľudia, ktorí boli aspoň raz v živote pozrieť na iných vianočných trhoch ako v Trnave.
  čo sa mi nepáči:
  1. odporné mastné jedlá a voda namiesto vareného vína
  2. pochybní predavači ponožiek a iného nekvalitného tovaru
  3. totálne chabá výzdoba aj svetelná aj ostatná
  4. kultúrny program ??? to ako vážne 9 jadranka kapiel dokola ??
  5. neporiadok všade a stále
  6.dlho otvorené stánky s alkoholom – od 10tej to vyzerá hrozne všade ožrani s mastnou papulou
  7.tie smradlavé poníky – panebože ako mi je ľúto tých zvierat
  8.stánky obité OSB doskami… to ako fakt ?
  9.Dlžka trhov – tento rok začnú už v októbri ?
  10.atmosféra na trhoch

  čo sa mi páči na vianočných trhoch?
  1. že ich idú odobrať Mediaflashu :)

  • 18.1
   Jozo says:

   …tento rok ma prekvapil pomer stánkov s občerstvením …a stánkov s”darčekovým tovarom”, veľká časť námestia bola viac menej jedlo-pitie..
   – a čo sa týka sortimentu v stánkoch na darčeky :) :) :) tam bola ponuka dosť slabá.

   • 18.1.1
    Peter Klimo says:

    a co ti chybalo ? tekvicove latecko s biomrkvovym kolacikom ? dzusik z plesnivych ananasov od pana lemona, sedenie na paletach s mekbukom na vajciach ? sporheltove dolky za dve ecka kus, ktorych stare babky napiekli do hodiny za kybel ?

 19. 19
  firhang says:

  sorry parilo pod noveho ucastnika

 20. 20
  viliam says:

  Jednoznačne či zrušiť či nezrušiť je na poslancoch, ale prístup primátora k riešeniu zrušenia zmluvy je prinajmenšom neférove a to veľmi , keďže dopredu nehovoril s bývalým organizátorom , a to je ta arogancia moci , ktorá sa uňho začína utužovať, já geroj

 21. 21
  Serso says:

  Jednoducho povedané – “Čo ľud miluje, vrchnosť zhadzuje.”

 22. 22
  tasum says:

  Mesto zrušilo zmluvu.

 23. 23
  julo says:

  Ano zrusilo, jednohlasne,uradnici budu mat aspon robotu, ved ich je tam dost a este bude aj zisk

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.