reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Pri Orešianskej ceste na okraji Trnavy má vzniknúť nová obytná zóna

Z dôvodu pripravovanej výstavby novej obytnej zóny Pri Orešianskej ceste žiada vlastník pozemkov situovaných na okraji Trnavy vedľa cesty v smere na Suchú nad Parnou mesto Trnava o povolenie na spracovanie zmien v územnom pláne.

Dotknutá lokalita je v územnom pláne určená na výstavbu rodinných domov, izolačnej zelene a západného cestného prepojenia, ale až v prognóznej etape po roku 2025.

Vlastníci pozemkov žiadajú mesto o preklasifikovanie časti pozemkov v rozsahu približne 19 hektárov na možnosť výstavby už v súčasnosti.

V novej obytnej zóne plánujú podľa predloženého investičného zámeru postaviť rodinné domy samostatne stojace, radové domy, átriové a dvojdomy, alternatívne aj menšie bytové domy.


Budúca IBV Pri Orešianskej má vyrásť na okraji mesta v tejto lokalite

Reprofoto: Google Street View

Riešené územie je v súčasnosti obhospodarovanou poľnohospodárskou pôdou nachádzajúcou sa v extraviláne v dotyku s hranicami zastavaného územia.

Rozsah riešeného územia obytnej zóny je 19,1 hektára. Na severozápadnom okraji nadväzuje v dĺžke 825 metrov na priestor cesty Orešianskej cesty III. triedy. Na východnej strane nadväzuje na priestor železničnej trate Trnava – Kúty.

Z predloženého investičného zámeru vyplýva, že obytná funkcia je navrhovaná v prvej alternatíve v podobe 221 rodinných domov a 102 bytov v bytových domoch, počíta sa aj s občianskou vybavenosťou pre obyvateľov zóny (obchod, služby) na ploche 2250 metrov štvorcových.

V prípade realizácie tejto alternatívy by v obytnej zóne Pri Orešianskej ceste pribudlo do 800 obyvateľov.

V prípade riešenia bytovej výstavby výhradne formou samostatne stojacich rodinných domov bude v obytnej zóne výrazne redukovaný rozsah navrhovaného bytového fondu o asi 40 percent na približne 520 obyvateľov.

Táto alternatíva počíta s maximálnym počtom 207 samostnatne stojacich rodinných domov.


Ilustračné zobrazenie riešeného územia

Súčasťou priestoru Obytnej zóny Pri Orešianskej ceste je aj budovanie plôch verejnej zelene – parkových plôch, malých parkových plôch a sprievodnej zelene komunikácií vo vymedzených verejných priestranstvách.

„Na severovýchodnom okraji riešeného územia pozdĺž Orešianskej cesty a železničnej trate sú vymedzené plochy pre budovanie parkovej zelene, ktorých súčasťou sú aj zariadenia a objekty športovorekreačnej vybavenosti a služieb, slúžiacej obyvateľom obytnej zóny a mesta Trnava,“ uvádza sa v sprievodnom texte materiálu, o ktorom majú hlasovať poslanci mestského zastuputeľstva v utorok 28. marca 2017.

Súčasťou dopravného riešenia obytnej zóny je rekonštrukcia a úpravy Orešianskej cesty, vybudovanie nových miestnych obslužných komunikácií obytnej zóny v určenom rozsahu, vybudovanie novej cyklotrasy pozdĺž Orešianskej cesty, výstavba zastávok MAD v určených lokalitách, vybudovanie plôch statickej dopravy v rámci verejných priestorov slúžiacich pre návštevníkov vo vymedzenom rozsahu či realizácia oddychovo-relaxačných trás a chodníkov v rámci navrhovaných plôch parkovej zelene na vyčlenených plochách.

„Podmienenou súčasťou realizácie obytnej zóny musí byť aj výstavba príslušnej časti plánovaného západného dopravného napojenia,“ upozorňuje mesto.

Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok na svojom zasadnutí 9. marca 2017 odporučila všetkými členmi povoliť spracovanie tejto zmeny s podmienkou vybudovania adekvátnej časti západného dopravného prepojenia.

V prípade povolenia zmeny poslancami zastupiteľstva bude návrh spracovaný a predložený na verejnoprávne prerokovanie. Súbežne bude prebiehať proces posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie.

Po prerokovaní a obdržaní záverečného kladného stanoviska bude materiál opätovne predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva. Spracovanie návrhu zmeny si bude financovať žiadateľ.

Ulož ako PDF
Napísal 23. marca 2017 7:53. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Pri Orešianskej ceste na okraji Trnavy má vzniknúť nová obytná zóna”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.