reklama

Pri Orešianskej ceste na okraji Trnavy má vzniknúť nová obytná zóna

Z dôvodu pripravovanej výstavby novej obytnej zóny Pri Orešianskej ceste žiada vlastník pozemkov situovaných na okraji Trnavy vedľa cesty v smere na Suchú nad Parnou mesto Trnava o povolenie na spracovanie zmien v územnom pláne.

Dotknutá lokalita je v územnom pláne určená na výstavbu rodinných domov, izolačnej zelene a západného cestného prepojenia, ale až v prognóznej etape po roku 2025.

Vlastníci pozemkov žiadajú mesto o preklasifikovanie časti pozemkov v rozsahu približne 19 hektárov na možnosť výstavby už v súčasnosti.

V novej obytnej zóne plánujú podľa predloženého investičného zámeru postaviť rodinné domy samostatne stojace, radové domy, átriové a dvojdomy, alternatívne aj menšie bytové domy.


Budúca IBV Pri Orešianskej má vyrásť na okraji mesta v tejto lokalite

Reprofoto: Google Street View

Riešené územie je v súčasnosti obhospodarovanou poľnohospodárskou pôdou nachádzajúcou sa v extraviláne v dotyku s hranicami zastavaného územia.

Rozsah riešeného územia obytnej zóny je 19,1 hektára. Na severozápadnom okraji nadväzuje v dĺžke 825 metrov na priestor cesty Orešianskej cesty III. triedy. Na východnej strane nadväzuje na priestor železničnej trate Trnava – Kúty.

Z predloženého investičného zámeru vyplýva, že obytná funkcia je navrhovaná v prvej alternatíve v podobe 221 rodinných domov a 102 bytov v bytových domoch, počíta sa aj s občianskou vybavenosťou pre obyvateľov zóny (obchod, služby) na ploche 2250 metrov štvorcových.

V prípade realizácie tejto alternatívy by v obytnej zóne Pri Orešianskej ceste pribudlo do 800 obyvateľov.

V prípade riešenia bytovej výstavby výhradne formou samostatne stojacich rodinných domov bude v obytnej zóne výrazne redukovaný rozsah navrhovaného bytového fondu o asi 40 percent na približne 520 obyvateľov.

Táto alternatíva počíta s maximálnym počtom 207 samostnatne stojacich rodinných domov.


Ilustračné zobrazenie riešeného územia

Súčasťou priestoru Obytnej zóny Pri Orešianskej ceste je aj budovanie plôch verejnej zelene – parkových plôch, malých parkových plôch a sprievodnej zelene komunikácií vo vymedzených verejných priestranstvách.

„Na severovýchodnom okraji riešeného územia pozdĺž Orešianskej cesty a železničnej trate sú vymedzené plochy pre budovanie parkovej zelene, ktorých súčasťou sú aj zariadenia a objekty športovorekreačnej vybavenosti a služieb, slúžiacej obyvateľom obytnej zóny a mesta Trnava,“ uvádza sa v sprievodnom texte materiálu, o ktorom majú hlasovať poslanci mestského zastuputeľstva v utorok 28. marca 2017.

Súčasťou dopravného riešenia obytnej zóny je rekonštrukcia a úpravy Orešianskej cesty, vybudovanie nových miestnych obslužných komunikácií obytnej zóny v určenom rozsahu, vybudovanie novej cyklotrasy pozdĺž Orešianskej cesty, výstavba zastávok MAD v určených lokalitách, vybudovanie plôch statickej dopravy v rámci verejných priestorov slúžiacich pre návštevníkov vo vymedzenom rozsahu či realizácia oddychovo-relaxačných trás a chodníkov v rámci navrhovaných plôch parkovej zelene na vyčlenených plochách.

„Podmienenou súčasťou realizácie obytnej zóny musí byť aj výstavba príslušnej časti plánovaného západného dopravného napojenia,“ upozorňuje mesto.

Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok na svojom zasadnutí 9. marca 2017 odporučila všetkými členmi povoliť spracovanie tejto zmeny s podmienkou vybudovania adekvátnej časti západného dopravného prepojenia.

V prípade povolenia zmeny poslancami zastupiteľstva bude návrh spracovaný a predložený na verejnoprávne prerokovanie. Súbežne bude prebiehať proces posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie.

Po prerokovaní a obdržaní záverečného kladného stanoviska bude materiál opätovne predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva. Spracovanie návrhu zmeny si bude financovať žiadateľ.

Ulož ako PDF
Napísal 23. marca 2017 7:53. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Pri Orešianskej ceste na okraji Trnavy má vzniknúť nová obytná zóna”

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.