reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mesto predstavilo tri najlepšie riešenia verejnej súťaže na návrh obnovy Parku Janka Kráľa

S cieľom získať najvhodnejšie a najlepšie krajinársko-architektonické riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Parku Janka Kráľa v Trnave, ktoré sa môže stať východiskom pre jeho obnovu, vyhlásilo mesto Trnava v decembri minulého roka verejnú anonymnú kombinovanú krajinársko-architektonickú súťaž návrhov Obnova Parku Janka Kráľa v Trnave. Tri najlepšie návrhy podľa odbornej poroty, ktoré získajú finančné odmeny 6000, 3600 a 2400 eur, samospráva zverejnila.

Predmetom súťaže bol návrh krajinársko-architektonického riešenia obnovy parku Janka Kráľa v Trnave. Park Janka Kráľa sa nachádza v juhozápadnej časti katastrálneho územia Trnava, medzi železničnou traťou a obytným územím Prednádražie a Špíglsál.

„Mesto hľadalo pestré riešenia funkčne odlišných častí parku so zaujímavou, modernou, nadčasovou, ale aj tradičnou vybavenosťou, ktorá umožní naplnenie mnohorakých, trvalých aj sezónnych – dočasných aktivít, záujmov a cieľov rôznych skupín návštevníkov v zdravom a trvalo udržateľnom prírodnom prostredí s nezameniteľnou identitou parku. Účelom súťaže bolo získať najlepší návrh komplexnej obnovy parku Janka Kráľa tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky, s požiadavkami na najvyššiu kvalitu krajinársko-architektonického riešenia,“ priblížila trnavská radnica.

Súťaž bola vyhlásená ako jednokolová, projektová, vedúca k uzatvoreniu zmluvy na zhotovenie projektovej dokumentácie obnovy. Z ôsmich doručených návrhov bolo hodnotených všetkých osem návrhov.

Porota vybrala najlepšie návrhy, ktoré získali ocenenia podľa hodnotenia v zmysle kritérií súťažných podmienok. Porota udelila prvú, druhú a tretiu cenu, podľa poradia na základe celkového počtu pridelených bodov.

Prvú cenu honorovanú sumou 6000 eur získal na základe hlasovania členov poroty návrh Eugena Guldana a kolektívu, druhé miesto a odmenu 3600 eur obsadil návrh riešiteľského kolektívu KrajArch s.r.o., Galanta, na treťom mieste sa umiestnil súťažný návrh riešiteľského kolektívu Flera s.r.o. Praha, Česká republika, ktorá zároveň získa odmenu vo výške 2400 eur.


1. miesto: Riešiteľský kolektív: Ing. Eugen Guldan, PhD., Ing. Zuzana Andrejovská, Bc. Lýdia Kolarčíková

Úryvok z textovej časti návrhu: Pri návrhu sme brali do úvahy bezpečnosť parku pre ľudí, jeho výrazný potenciál byť sociálno-spoločenským priestorom, návrhy od Trnavčanov a v neposlednom rade historicky daný vznik parku, ako zeleného pásu pri železničnom depe. Na to, aby bol park opäť bezpečným miestom pre ľudí, je nevyhnutná jeho rekonštrukcia, v rámci ktorej sme navrhli vytvorenie mikropriestorov vhodných nielen na presun, ale aj krátkodobý alebo dlhší pobyt s rôznymi funkciami určených všetkým vekovým kategóriám. Rešpektovali sme pôvodné hranice parku, park sme zmodernizovali, jasne sme vymedzili priestor pre rôznych návštevníkov (rodiny s deťmi, mládež, peší, cyklisti, bežci,…), ich trasy a pobytové priestory v niektorých častiach sledujú rovnakú líniu, v iných sa úplne rozchádzajú pre maximálny komfort, kolízie peších a cyklistov sú minimalizované.

Hodnotenie poroty: Návrh splnil podmienky obstarávateľa. Je veľmi vyrovnaný vo vyváženosti riešenia vo všetkých funkčných častiach parku. Dobre spracovaná reálnosť a realizovateľnosť riešenia. Koncepcia návrhu je pružná s bezkolízne riešenou cyklo-dopravou a dobre reaguje na napojenie pešej prevádzky parku.

Odporúčania poroty: Prehodnotiť návrh v prospech posilnenia nástupu predstaničného priestoru. Citlivé posilnenie vodných prvkov v území a posilnenie aleje popri hlavnom chodníku.


2. miesto: Riešiteľský kolektív: KrajArch s.r.o., Galanta – Ing. Zuzana Pšenáková, PhD., Mgr. art. Pavel Suško, Ing. Dominika Šimorová, Ing. Eva Teplická

Úryvok z textovej časti návrhu: Návrh parku vychádza z historických súvislostí (stále prítomného genia loci pôvodného staničného parku), súčasnej funkcie izolačného pásu od železničnej trate a využitia ako líniový park, ktorý momentálne nedostatočne napĺňa potreby návštevníkov. Cieľom však nie je „industriálny dizajn“, ale príjemné, typicky parkové prostredie s množstvom zelene a kvalitného pobytového priestoru s jemne „historickým železničiarskym“ nádychom, navrhnuté však s ohľadom na potreby súčasného návštevníka a moderného mesta.

Hodnotenie poroty: Návrh reaguje na požiadavky zadania projektu. Rešpektuje súčasný kompozičný stav zelene. Pracuje s konfiguráciou terénu. Bezkonfliktné napojenie chodníkov a cyklochodníkov. Dobre spracovaná realizovateľnosť návrhu.

Odporúčania poroty: V predstaničnom priestore preriešiť umiestnenie „zelenej čakárne“ bližšie k výstupištiam AS a urbanizovanému územiu. Nesúrodé spracovanie tvaroslovia a nevyváženosť prvkov drobnej architektúry. Predimenzované aktivity detského ihriska.


3. miesto: Riešiteľský kolektív: Flera s.r.o. Praha, Česká republika – Ing. Ferdinand Leffler, Ing. Tomáš Sklenář, spoluautori: Ing. Natália Vataščinová, Ing. Lukáš Rábek, Ing. Dita Landovská, Ing. Markéta Hadačová, Ing. Katarína Gloneková

Úryvok z textovej časti návrhu: Jedna z najvýznamnejších polyfunkčných plôch mesta Trnava, ako izolačný pás a historicky natiahnutá ruka vnútromestského diania je park Janka Kráľa. Park nadobudol od založenia jedinečnú atmosféru vzrastlých stromov linúcich sa i po stredovej osi parku, ktoré však svojím stavom vyžadujú citlivú prebierku podľa zdravotného stavu a vnímavú dosadbu novej zelene. Významné a strategické prepojenie cyklotrasy k Trnavským rybníkom má neoceniteľný význam, avšak plní kolízny charakter v spojitosti so zmiešanými aktivitami a premávkou vo vnútornom členení parku.

Hodnotenie poroty: Kvalitne riešený nástupný priestor s vyváženou architektonickou a krajinárskou zložkou návrhu. Dobre riešená analýza priestorových a dispozičných pomerov. Veľmi dobre riešené trasovanie a komunikačné napojenia cyklotrasy.

Odporúčania poroty: Príliš intenzívne riešenie lesoparkovej časti, kompozičná preťaženosť. Predimenzované pešie plochy pozdĺž hlavnej osi. Náročnejšia realizovateľnosť.

Na jeseň 2016 mali možnosť vyjadriť svoje názory na revitalizáciu Parku Janka Kráľa prostredníctvom mestských dotazníkov aj obyvatelia Trnavy.

Pripomienky a nápady Trnavčanov mali slúžiť ako podklady pri vypracovaní zadania verejnej architektonickej súťaže.

K realizácii projektu obnovy parku pristúpiu radnica najskôr zrejme v roku 2018.

Park Janka Kráľa bol v roku 2014 vyhlásený za obecné chránené územie.

Porota zasadala na hodnotiacom zasadnutí 6. apríla 2017 v riadnom zložení :

Riadni členovia poroty: Ing. Štefan Lančarič, PhD., Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. Anna Dobrucká, Ing. arch. Peter Purdeš, Ing. Jarmila Garaiová

Náhradníci poroty: Ing. Juraj Zvědělík, Ing. arch. Bohuslav Pernecký

Experti poroty s poradným hlasom: Ing. arch. Tomáš Guniš, JUDr. Peter Bročka, LL. M., Ing. Radomila Škodná

Predseda poroty: Ing. Štefan Lančarič, PhD.

Ulož ako PDF
Napísal 26. apríla 2017 19:17. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mesto predstavilo tri najlepšie riešenia verejnej súťaže na návrh obnovy Parku Janka Kráľa”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.