reklama

Vyhlásili výsledky krajinársko-architektonickej súťaže obnovy Agátky a verejných plôch na Družbe

Mesto Trnava vyhlásilo výsledky krajinársko-architektonickej súťaže, predmetom ktorej bol návrh riešenia obnovy sídliskového a školského dvora „Agátka“ na sídlisku Družba v priestore medzi ZŠ Spartakovská, zimným štadiónom, bytovými domami na Hlbokej ulici a objektom VÚC. Podrobnú správu o výsledkoch jednokolovej súťaže zverejnil profesionálny architektonický portál archinfo.sk, ktorý mapuje nielen architektúru na Slovensku, ale aj príbuzné a súvisiace technické a kultúrne oblasti. ARCHINFO vytvára priestor pre publikovanie a výmenu názorov profesionálov aj laických priaznivcov a prepojenie rôznych informačných zdrojov do uceleného systému.

Krajinársko-architektonickej súťaže obnovy sídliskového a školského dvora „Agátka“ na sídlisku Družba sa zúčastnili štyri autorské kolektívy, ktoré riešili náročné a rozsiahle zadanie.

Zákazka, teda vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu, podľa ktorej bude možné zrealizovať stavbu, bude zadaná účastníkovi, ktorého návrh vybrala porota za víťazný, alebo niektorému z účastníkov, ktorých návrhy vybrala porota ako víťazné, podľa poradia zostaveného porotou.

Mesto Trnava ako vyhlasovateľ súťaže bude rokovať s víťazom súťaže návrhov o podmienkach zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Na prvé miesto s odmenou 4 800 EUR zaradila odborná porota súťažný návrh od autorky Ing. Ivany Štigovej Kučírkovej, MSc.

Hodnotenie poroty: „Zo všetkých odovzdaných návrhov je tento návrh najviac invenčný a reálny a zároveň spĺňa do najväčšej miery požiadavky mesta a jeho obyvateľov. Pozitívum návrhu je jeho prepracované krajinno-architektonické a environmentálne riešenie. Pozitívne hodnotíme citlivý prístup k sceleniu územia, vyhliadku na kopci Agátka prepojenú s detským ihriskom, prácu s vodným motívom – potokom v území.“


Vizualizácia – pohľad z kopca Agátka na pobytové lúčne plochy


Vizualizácia hlavného južného vstupu do základnej školy


Medziblokové priestory komunitnej záhrady

Autor: Ivana Štigová Kučírková

2. miesto s odmenou vo výške 2 880 EUR získava súťažný návrh od autorov Ing. arch. Miroslava Michalicu, Tomáša Pozdecha a Filipa Hečka.

Hodnotenie poroty: „Kvalitné koncepčné riešenie, ktoré chápe vzťahy a osi v území, ktoré jasne prenáša do kostry návrhu, no svojou hĺbkou spracovania je nedostatočné. Riešenie parkovania v časti E – dvory na ul. V. Clementisa sú predimenzované a nevhodné. Taktiež centrálny priestor s fontánou a komunikačná os medzi vyhliadkou a kopcom Agátka sú predimenzované. V návrhu absentuje začlenenie plánovanej prístavby škôlky. Kladne hodnotíme prepojenie areálu ZŠ a MŠ formou hracej plochy, aj vôbec celkové prepojenie areálu školy s okolím. Oceňujeme že v návrhu je uvažované o tzv. sánkovacom kopci, je tu umiestnená reštaurácia v mieste, kde sú v priestore najkrajšie výhľady na okolie. Návrh je schematický a pripomína analýzu územia, no neponúka celkové riešenie, skoro vôbec nevyužíva prvky súčasnej krajinno-architektonickej tvorby, čo je pri tomto zadaní nevyhnutnosťou.“


Vizualizácia


Vizualizácia

Autori: Michal Michalica, Tomáš Pozdech, Filip Hečko

Na treťom mieste sa na základe hlasovania poroty umiestnil súťažný návrh od autora Ing. Eugena Guldana a kolektívu, autori získali odmenu 1920 EUR.

Hodnotenie poroty: „Návrhu príjemne koncipuje pešie trasy v území a napája sa na okolie. Bohužial v mieste ich kríženia vznikajú zbytočné a nevhodne akcentované križovatky – napr. riešenie psieho parku v takejto polohe. Relax zóna je neúmerne spevnená a pomerne nové a využívané detské ihrisko v projekte zaniklo. Navýšenie plochy pre parkovanie vo dvoroch na ulici V. Clementisa nezodpovedá potrebnému navýšeniu počtu parkovacích miest a nerieši zázemie pre obyvateľov vnútrobloku (detské ihrisko pre najmenšie deti). Športové plochy alebo univerzálna multifunkčná plocha pre šport v školskom areáli chýba. Pozitívne hodnotíme rozmiestnenie a prepojenie funkčných zón územia ako aj umiestnenie vyhliadky na kopci Agátka a tiež snahu o navrhnutie jedinečných – atypických detailov riešenia svahu v areáli školy.“


Vizualizácia odpočinkového miesta


Vizualizácia z vtáčej perspektívy

Autori: Eugen Guldan a kolektív

Porota rozhodla, berúc do úvahy pripomienky k odbornosti a obsahu predložených súťažných návrhov, o inom rozdelení cien a to tým, že všetky ceny znížila o 20% z pôvodne navrhovaných.

Zároveň porota rozhodla o udelení čiastky 1 000 EUR ako odmenu pre neocenený súťažný návrh umiestnený na 4. mieste od autorov Ing. arch. Richarda Kastela, Mgr. Art. Jána Kohúta a Mgr. Art. Daniela Silvu, ktorý obdržal nasledovné hodnotenie:

„Ako negatívum projektu vnímame jeho prehustenosť aktivitami, funkciami, pavilónmi, altánkami a taktiež niektorými (zbytočne) doplnenými prepojeniami. Tvaroslovie jednotlivých nových prvkov je príliš rôznorodé a pôsobí celkovo disharmonicky. Koncepčné riešenie nie je viditeľné, zaniká v množstve detailov. Riešené územie potrebuje sceliť, no návrh ho naopak ešte viac fragmentuje. Pozitívne hodnotíme analýzu existujúceho stavu so správnou identifikáciou problémov a tiež prepracovanie návrhu do detailu a doplnenie niektorých komunikácií.“


Vizualizácia -pohľad do parku smerom k zimnému štadiónu

Autori: Richard Kastel, Ján Kohút, Daniel Sliva

Kompletné informácie o súťažných návrhoch nájdete na portáli archinfo.sk.

Porota rozhodovala v zložení:

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

1. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. autorizovaná architektka ČKA – podpredsedkyňa poroty
2. Ing. Zoltán Balko, autorizovaný krajinný architekt SKA
3. Ing. Peter Pasečný, autorizovaný krajinný architekt SKA – predseda poroty

Závislí na vyhlasovateľovi:

1. Ing. arch. Peter Purdeš, MsÚ Trnava, autorizovaný architekt SKA
2. Ing. Radomila Škodná, MsÚ Trnava – koncepcia zelene

Náhradníci poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:

4. Ing. Eva Teplická, autorizovaná krajinná architektka SKA
5. Ing. Katarína Tomanová Porubčinová, autorizovaný krajinný architekt SKA

Náhradníci poroty závislí na vyhlasovateľovi:

1. Ing. arch. Zuzana Krivošová, PhD., MsÚ Trnava – participatívne plánovanie

Experti poroty s poradným hlasom:

1. JUDr. Peter Bročka, LL.M. – primátor mesta
2. Ing. arch. Tomáš Guniš, MsÚ Trnava – vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií
3. Ing. Kristína Marošová, MsÚ Trnava – cyklokoordinátorka
4. Ing. Miroslav Kadlíček, MsÚ Trnava – koncepcia dopravy
5. Ing. Jarmila Garaiová, MsÚ Trnava – koncepcia zelene

Ulož ako PDF
Napísal 13. septembra 2017 16:13. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Vyhlásili výsledky krajinársko-architektonickej súťaže obnovy Agátky a verejných plôch na Družbe”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.