reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Veľký projekt obnovy verejných priestorov na Agátke a v jej širšom okolí je v územnom konaní

V roku 2017 vyhlásila trnavská radnica výsledky krajinársko-architektonickej súťaže, predmetom ktorej bol návrh riešenia obnovy sídliskového a školského dvora „Agátka“ na sídlisku Družba v priestore medzi ZŠ Spartakovská, zimným štadiónom, bytovými domami na Hlbokej ulici a objektom VÚC. Vlani si nechalo mesto vypracovať projektovú dokumentáciu, aktuálne – na konci januára 2019 – je plánovaný investičný zámer na začiatku územného konania o umiestnení stavby.

Projektová dokumentácia pre územné konanie rieši úpravu sídliskového priestoru od Agátky, čo je kopec pri zimnom štadióne, po detské ihrisko za daňovým úradom, vrátane areálu Základnej školy na Spartakovskej ulici.

Autorom projektovej dokumentácie je Ivana Štigová Kučírková, ktorá sa stala víťazkou krajinársko-architektonickej súťaže. Odborná porota vyhodnotila návrh ako „najviac invenčný a reálny“. Návrh podľa členov komisie „spĺňa do najväčšej miery požiadavky mesta a jeho obyvateľov. Pozitívum návrhu je jeho prepracované krajinno-architektonické a environmentálne riešenie. Pozitívne hodnotíme citlivý prístup k sceleniu územia, vyhliadku na kopci Agátka prepojenú s detským ihriskom, prácu s vodným motívom – potokom v území.“

Celé riešené územie projektu „Obnova sídliskového a školského dvora Agátka v Trnave“ má výmeru 85 580 metrov štvorcových a je pre prehľadnosť rozdelené na 5 sektorov.

Spôsob financovania realizácie zámeru ani konkrétnejšie termíny v tejto fáze zatiaľ nie sú známe.Víťazný návrh krajinársko-architektonickej súťaže od Ivany Štigovej Kučírkovej

Prvý sektor: Relax zóna ihrisko za daňovým úradom

Existujúce ihrisko zostáva plne rešpektované, avšak hracie prvky budú podrobené komplexnej obnove, resp. ošetreniu a budú tiež doplnené nové prvky. V návrhu pribudne ihrisko s EPDM- povrchom a vodnými prvkami vrátane hmloviska. Pribudne početná dosadba stromov nových – listnatých aj ihličnatých. Na prázdnom priestranstve bude umiestnené workoutové ihrisko.

Z ihriska s fitness prvkami bude premiestnené petangové ihrisko na plochu medzi rastrovitú výsadbu a plánované workoutové ihrisko, doplnia sa šachové stolíky. V západnej časti tejto zóny, na plochu pri výmenníkovej stanici je navrhované umiestniť verejné toalety najmä pre návštevníkov detského Ihriska.

Druhý sektor: Areál základnej školy Spartakovská

Areál v návrhu prechádza komplexnou obnovou povrchov, komunikácií, pobytových aj herných plôch. Severný dvor bude pretvorený na „triedu v exteriéri“, na súčasnej spevnenej ploche vzniknú vyvýšené záhony, viacstupňové oblúkové sedenie, edukatívne výsadby.

V súčasnosti jediné funkčné detské ihrisko v areáli je navrhované plošne rozšíriť a doplniť. Areál kopírujúci čiastočne strmý svah bude dosadený ovocnými stromami s podrastom kvetinovej lúky a doplnený o odpočinkové drevené posedenia.

Návrh počíta s komplexnou obnovou športovísk – vznikne nová atletická 200 m dráha s 5 bežeckými pruhmi a 6 bežeckými pruhmi pre beh na 60 m, taktiež dráha na skok do diaľky. Vnútorná plocha bežeckého oválu bude slúžiť ako multifunkčné ihrisko.

Za atletickou dráhou v južnej časti budú doplnené lezecké hracie prvky a hojdacie siete popod existujúce stromy. V juhozápadnej časti areálu vzniknú 2 nové ihriská s využitím na volejbal, basketbal, hádzanú.., medzi ihriskami vznikne voľná trávnatá plocha na voľný pobyt.

Areál ZŠ bude slúžiť primárne pre potreby školy, no v popoludňajších hodinách bude dostupný aj pre verejnosť, na noc sa budú vstupy uzamykať. Strechy telocvične školy ako nové budovy ZŠ sú navrhované výhľadovo riešiť ako extenzívne vegetačné strechy, t.j. pokládkou predpestovaných vegetačných rohoží.

Tretí sektor: Plochy verejného parku

„Kľúčovým faktorom je zachovanie a podporenie prírodného charakteru územia, dosadenie stromov a trávnej (trvalkovej) vegetácie pozdĺž navrhovaného líniového vodného prvku i mimo neho. Terénnou modeláciou existujúceho terénu sa vytvorí malá zníženina vytvárajúca koryto meandrujúceho potoka. Systém funguje na základe cirkulácie formou čerpania vody z podpovrchovej zbernej nádrže na najnižšom bode vodného systému, jej vytlačenia do najvyššieho bodu k umelému prameňu a prirodzenom gravitačnom pohybe vody v potoku späť k zbernej nádrži. Toto koryto aj s priľahlým terénom by bolo zároveň aj dažďovou záhradou na zadržiavanie dažďov – i přívalových, výška hladiny bude max.10-15 cm. V miestach križovania potoka s komunikáciami je potok vedený ako zatrúbnený popod chodníky,“ uvádza sa v projektovej dokumentácii.

Existujúce voľné trávnaté plochy navrhuje autorka projektu ponechať, príp. doplniť o plochy kvetinovej lúky. Severná relax zóna je od parku oddelená strmým kopcom, ktorý sa ponechá na zimné sánkovanie. Doplní sa o veľkú šmykľavku popri schodisku, šmykľavka bude zatienená novou výsadbou stromov po jej dĺžke, čo umožní jej plnohodnotné využívanie aj počas horúcich letných dní.

Štvrtý sektor: Kopec a detské ihrisko „AGÁTKA“

Existujúci hustý porast agátového spoločenstva je navrhovaný zachovať v čo najväčšej možnej miere . Zároveň plní stabilizačnú a protieróznu funkciu samotného svahu.

Odstraňovať sa majú iba choré jedince resp. poškodené bez perspektívneho vývoja.

Pribudne prírodný mlátový chodník, pričom bude zohľadnené súčasné trasovanie vyšliapaného chodníčka od rampy vedúcej od Arény. Strmé časti budú preklenuté schodovými stupňami z agátových kolov. Chodníček končiaci na vyhliadkovej plošine kopca bude doplnený o drevené plató na sedenie.

Ihrisko pod Agátkou je navrhuté doplniť o ďalšie hracie prvky. Svah zo strany ihriska bude zároveň doplnený o tzv. Hobitie domčeky pre najmenších zapustené do svahu.

Piaty sektor: Plochy dvorov bytových domov s priľahlými priestormi a svah za hotelom Inka na ulici V. Clementisa

V riešenom priestore pribudnú na plochách nefunkčného detského ihriska parkovacie miesta tvorené zatrávnenou dlažbou a vznikne nové detské ihrisko.

Cez stredný vnútroblok sa navrhuje nové cyklistické prepojenie s hlavnou ulicou V.CIementisa. Pribudne komunitná záhrada pre obyvateľov, ktorej areál bude oplotený.

Existujúce schodisko spájajúce ulicu V.Clementisa a Spartakovskú navrhnuje projektová dokumentácie zrekonštruovať, vo svojom trasovaní ponechať. Bezbariérové prepojenie týchto dvoch území má zabezpečiť rampový chodník.

Do podkladov môže nahliadnuť aj verejnosť na Mestskom úrade v Trnave, odbore stavebnom a životného prostredia v úradných dňoch.

Ulož ako PDF
Napísal 28. januára 2019 9:14. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Veľký projekt obnovy verejných priestorov na Agátke a v jej širšom okolí je v územnom konaní”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.