reklama

Radnica sa chce v roku 2018 pustiť do obnovy viacerých verejných priestorov v meste

V rámci rozpočtového programu “Revitalizácie verejných priestranstiev” plánuje mesto Trnava investovať v roku 2018 vyše 900-tisíc eur. Finančné prostriedky z mestského rozpočtu sú vyčlenené na obnovu plôch na sídliskách aj v parkoch. Revitalizácie sídlisk chce radnica financovať vo väčšine prípadov z prostriedkov Európskej únie.

Mesto chce pokračovať v obnove vnútroblokov na Zátvore, dokončiť plánuje dvor číslo 1. Vypracovanie projektovej dokumentácie sa očakáva v 1. štvrťroku 2018. Dôvodom je dvakrát neúspech vo vypísanej súťaži na projektanta. Preto bol tretíkrát oslovený v priamom rokovacom konaní projektant zrekonštruovanej časti sídliska Zátvor, ktorého pracovné kapacity sú pre rok 2017 už naplnené. Zámer chce radnica financovať z Integrovaného operačného programu, projekt bude predložený v rámci danej výzvy v druhej polovici roku 2018. Predopkladané náklady zo strany mesta sú preto v tejto fáze len 5000 eur.

Z prostriedkov Európskej únie chce mesto financovať aj rekonštrukciu sídliska Vodáreň na Okružnej ulici. Cieľom je modernizovať detské ihrisko, riešiť plochy pre šport a zábavu, doplniť fit prvky pre dospelých, ponechať valy oddeľujúce riešený priestor od parkingu, akceptovať a doplniť existujúce spevnené plochy, obnoviť a doplniť vegetáciu a mobiliár. Nové riešenie má zohľadniť aj súčasné požiadavky na adaptáciu územia na dopady zmeny klímy a manažment s dažďovou vodou. Rekonštrukcia prvého dvora obytného súboru Vodáreň na Veternej ulici prebieha od jesene 2017. Predpokladané náklady zo strany mesta sú 12-tisíc eur, projekt má byť predložený v rámci výzvy Integrovaného operačného programu v prvej polovici roku 2018.


V roku 2018 plánuje mesto započať rekonštrukciu Ružového parčíka

Obnova nevzhovujúcich verejných plôch vnútroblokov na Hospodárskej ulici medzi Kollárovou a Študentskou sa začala pripravovať v minulom roku. Cieľom mesta je obnoviť zastarané vnútroblokové priestranstvá a vytvoriť ucelenú ponuku oddychovo – spoločenských aktivít pre rezidentov všetkých vekových kategórií s rôznymi záujmami a potrebami. Financovanie má zabezpečiť nenávratný príspevok, mesto vyčlenilo v rozpočte 20-tísíc eur.

V roku 2018 má prísť k realizácii obnovy priestranstva na ulici Gejzu Dusíka. Zveľadenie a modernizácia zastaranej hernej a relax zóny má stáť 165-tisíc eur.

V rámci sídliskových priestranstiev sú v rozpočte vyčelené prostriedky na projektové dokumentácie zámeru revitalizácie vnútrobloku Na hlinách 42 – 64 za Kysucou a rekonštrukciu okolia nákupného strediska Casalle na Prednádraží.

O plánoch radnice
v oblasti dopravy v roku 2018 sa dočítate TU.

Štvrť milióna eur z mestských peňazí je vyčlenených v tohtoročnom rozpočte na realizáciu veľkých spádových detských ihrísk. Vzniknúť by mali v mestských častiach Staré mesto, Prednádražie, Družba a Linčianska.

V rozpočte sa opätovne objavilo aj riešenie priestranstva za Synagógou. Prostriedky vo výške 20-tisíc eur sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom úpravy a sprístupnenia uzatvoreného a nevyužívaného územia medzi budovami Synagógy a bývalého detského domova (Stefaneum). “Na susedných pozemkoch sa má vybudovať pešie prepojenie medzi ulicami Haulíkova a M. Schneidera Trnavského. Podmienkou realizácie je dohodnutie majetkovo-právnych vzťahov medzi vlastníkmi jednotlivých dotknutých pozemkov,” približuje mesto.

V roku 2018 chce mesto začať s rekonštrukciou Ružového parku, vyčlenilo na to 100-tisíc eur.Práce majú začať v tomto roku, s dokončením sa počíta v roku 2019. Stavebné práce budú riešiť komplexnú obnovu územia parku medzi Streleckou ulicou, Námestím SNP, vodným tokom Trnávka, parkoviskom na Kollárovej ulici, zadnými traktami radovej zástavby Športovej ulice a objektom Kalokagatie.

Rozpočet počíta aj s investíciou do projektovej dokumentácie územia okolo Agátky za zimným štadiónom za 40-tisíc eur. V roku 2018 má byť vypracovaná projektová dokumentácia na základe výsledkov verejnej anonymnej urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov „Obnova sídliskového a školského dvora Agátka“. Projekt bude riešiť úpravu širšieho územia okolia „Agátky“ za zimným štadiónom a stane sa podkladom pre dotvorenie a dovybavenie veľkého spádového relax územia Agátky v rokoch 2019 až 2020, prípadne etapovite v dlhšom období.

Radnica počíta aj s premiestnením pamätníka na Námestí SNP v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou námestia. Malo by sa tak stať v roku 2019. V tomto roku má byť vypracovaná projektová dokumentácia za 20-tisíc eur pre územie „galérie“ na námestí, ktorá bude riešiť presunutie pamätníka Víťazstvo s nutnými súvisiacimi úpravami vrátane pietneho priestoru pred pamätníkom 1. svetovej vojny a povrchovej prezentácie vodného toku Trnávka, ktorá je v riešenom území prekrytá.


Mesto počíta aj s premiestnením pamätníka osloboditeľov na Námestí SNP

Finančné prostriedky vo výške 35-tisíc eur investuje mesto Trnava na výsadbu drevín pod hradbami na Hlbokej ulici. Časť porastu nechalo vlani mesto vyrúbať v súvislosti s nasvietením vonkajšej strany východných hradieb a ozdravením náletového porastu. “Na základe podmienok právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody a krajiny bude pre dotknuté územie zabezpečený krajinno-architektonický projekt, podľa ktorého bude v roku 2018 zrealizovaná náhradná výsadba. Jej súčasťou budú aj nevyhnutné opatrenia na zaistenie stability svahu pod hradobným opevnením,” konštatuje samospráva.

Radnica počíta v budúcnosti aj s revitalizáciou Parku Antona Bernoláka. V tomto roku je pre promenádu vyčlenených 20-tisíc eur na architektonickú súťaž a projektovú dokumentáciu. “Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov na obnovu územia parku Antona Bernoláka – promenády. Projektová dokumentácia bude vypracovaná autorom víťazného návrhu v roku 2019. Projekt bude podkladom pre začatie realizácie v roku 2020. Súčasťou riešenia projektu bude začlenenie Trnávky ako vodného prvku do prostredia, remodelácia svahu pod západným hradobným opevnením, zeleň a mobiliár podľa usmernení Krajského pamiatkového úradu,” približuje radnica svoje predstavy textovej časti rozpočtu.

Novou atrakciou Kamenného mlyna sa má stať v tomto roku vyhliadková veža postavená na pomedzí lužného lesíka a rybníka. Má slúžiť na pozorovanie flóry, fauny – predovšetkým vtákov a miestnych biotopov. Hodnota zámeru je 80-tisíc eur, realizácia sa predpokladá v roku 2018.

Ulož ako PDF
Napísal 23. januára 2018 8:13. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Radnica sa chce v roku 2018 pustiť do obnovy viacerých verejných priestorov v meste”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.