reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Radnica sa chce v roku 2018 pustiť do obnovy viacerých verejných priestorov v meste

V rámci rozpočtového programu „Revitalizácie verejných priestranstiev“ plánuje mesto Trnava investovať v roku 2018 vyše 900-tisíc eur. Finančné prostriedky z mestského rozpočtu sú vyčlenené na obnovu plôch na sídliskách aj v parkoch. Revitalizácie sídlisk chce radnica financovať vo väčšine prípadov z prostriedkov Európskej únie.

Mesto chce pokračovať v obnove vnútroblokov na Zátvore, dokončiť plánuje dvor číslo 1. Vypracovanie projektovej dokumentácie sa očakáva v 1. štvrťroku 2018. Dôvodom je dvakrát neúspech vo vypísanej súťaži na projektanta. Preto bol tretíkrát oslovený v priamom rokovacom konaní projektant zrekonštruovanej časti sídliska Zátvor, ktorého pracovné kapacity sú pre rok 2017 už naplnené. Zámer chce radnica financovať z Integrovaného operačného programu, projekt bude predložený v rámci danej výzvy v druhej polovici roku 2018. Predopkladané náklady zo strany mesta sú preto v tejto fáze len 5000 eur.

Z prostriedkov Európskej únie chce mesto financovať aj rekonštrukciu sídliska Vodáreň na Okružnej ulici. Cieľom je modernizovať detské ihrisko, riešiť plochy pre šport a zábavu, doplniť fit prvky pre dospelých, ponechať valy oddeľujúce riešený priestor od parkingu, akceptovať a doplniť existujúce spevnené plochy, obnoviť a doplniť vegetáciu a mobiliár. Nové riešenie má zohľadniť aj súčasné požiadavky na adaptáciu územia na dopady zmeny klímy a manažment s dažďovou vodou. Rekonštrukcia prvého dvora obytného súboru Vodáreň na Veternej ulici prebieha od jesene 2017. Predpokladané náklady zo strany mesta sú 12-tisíc eur, projekt má byť predložený v rámci výzvy Integrovaného operačného programu v prvej polovici roku 2018.


V roku 2018 plánuje mesto započať rekonštrukciu Ružového parčíka

Obnova nevzhovujúcich verejných plôch vnútroblokov na Hospodárskej ulici medzi Kollárovou a Študentskou sa začala pripravovať v minulom roku. Cieľom mesta je obnoviť zastarané vnútroblokové priestranstvá a vytvoriť ucelenú ponuku oddychovo – spoločenských aktivít pre rezidentov všetkých vekových kategórií s rôznymi záujmami a potrebami. Financovanie má zabezpečiť nenávratný príspevok, mesto vyčlenilo v rozpočte 20-tísíc eur.

V roku 2018 má prísť k realizácii obnovy priestranstva na ulici Gejzu Dusíka. Zveľadenie a modernizácia zastaranej hernej a relax zóny má stáť 165-tisíc eur.

V rámci sídliskových priestranstiev sú v rozpočte vyčelené prostriedky na projektové dokumentácie zámeru revitalizácie vnútrobloku Na hlinách 42 – 64 za Kysucou a rekonštrukciu okolia nákupného strediska Casalle na Prednádraží.

O plánoch radnice
v oblasti dopravy v roku 2018 sa dočítate TU.

Štvrť milióna eur z mestských peňazí je vyčlenených v tohtoročnom rozpočte na realizáciu veľkých spádových detských ihrísk. Vzniknúť by mali v mestských častiach Staré mesto, Prednádražie, Družba a Linčianska.

V rozpočte sa opätovne objavilo aj riešenie priestranstva za Synagógou. Prostriedky vo výške 20-tisíc eur sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom úpravy a sprístupnenia uzatvoreného a nevyužívaného územia medzi budovami Synagógy a bývalého detského domova (Stefaneum). „Na susedných pozemkoch sa má vybudovať pešie prepojenie medzi ulicami Haulíkova a M. Schneidera Trnavského. Podmienkou realizácie je dohodnutie majetkovo-právnych vzťahov medzi vlastníkmi jednotlivých dotknutých pozemkov,“ približuje mesto.

V roku 2018 chce mesto začať s rekonštrukciou Ružového parku, vyčlenilo na to 100-tisíc eur.Práce majú začať v tomto roku, s dokončením sa počíta v roku 2019. Stavebné práce budú riešiť komplexnú obnovu územia parku medzi Streleckou ulicou, Námestím SNP, vodným tokom Trnávka, parkoviskom na Kollárovej ulici, zadnými traktami radovej zástavby Športovej ulice a objektom Kalokagatie.

Rozpočet počíta aj s investíciou do projektovej dokumentácie územia okolo Agátky za zimným štadiónom za 40-tisíc eur. V roku 2018 má byť vypracovaná projektová dokumentácia na základe výsledkov verejnej anonymnej urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov „Obnova sídliskového a školského dvora Agátka“. Projekt bude riešiť úpravu širšieho územia okolia „Agátky“ za zimným štadiónom a stane sa podkladom pre dotvorenie a dovybavenie veľkého spádového relax územia Agátky v rokoch 2019 až 2020, prípadne etapovite v dlhšom období.

Radnica počíta aj s premiestnením pamätníka na Námestí SNP v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou námestia. Malo by sa tak stať v roku 2019. V tomto roku má byť vypracovaná projektová dokumentácia za 20-tisíc eur pre územie „galérie“ na námestí, ktorá bude riešiť presunutie pamätníka Víťazstvo s nutnými súvisiacimi úpravami vrátane pietneho priestoru pred pamätníkom 1. svetovej vojny a povrchovej prezentácie vodného toku Trnávka, ktorá je v riešenom území prekrytá.


Mesto počíta aj s premiestnením pamätníka osloboditeľov na Námestí SNP

Finančné prostriedky vo výške 35-tisíc eur investuje mesto Trnava na výsadbu drevín pod hradbami na Hlbokej ulici. Časť porastu nechalo vlani mesto vyrúbať v súvislosti s nasvietením vonkajšej strany východných hradieb a ozdravením náletového porastu. „Na základe podmienok právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody a krajiny bude pre dotknuté územie zabezpečený krajinno-architektonický projekt, podľa ktorého bude v roku 2018 zrealizovaná náhradná výsadba. Jej súčasťou budú aj nevyhnutné opatrenia na zaistenie stability svahu pod hradobným opevnením,“ konštatuje samospráva.

Radnica počíta v budúcnosti aj s revitalizáciou Parku Antona Bernoláka. V tomto roku je pre promenádu vyčlenených 20-tisíc eur na architektonickú súťaž a projektovú dokumentáciu. „Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov na obnovu územia parku Antona Bernoláka – promenády. Projektová dokumentácia bude vypracovaná autorom víťazného návrhu v roku 2019. Projekt bude podkladom pre začatie realizácie v roku 2020. Súčasťou riešenia projektu bude začlenenie Trnávky ako vodného prvku do prostredia, remodelácia svahu pod západným hradobným opevnením, zeleň a mobiliár podľa usmernení Krajského pamiatkového úradu,“ približuje radnica svoje predstavy textovej časti rozpočtu.

Novou atrakciou Kamenného mlyna sa má stať v tomto roku vyhliadková veža postavená na pomedzí lužného lesíka a rybníka. Má slúžiť na pozorovanie flóry, fauny – predovšetkým vtákov a miestnych biotopov. Hodnota zámeru je 80-tisíc eur, realizácia sa predpokladá v roku 2018.

Ulož ako PDF
Napísal 23. januára 2018 8:13. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Radnica sa chce v roku 2018 pustiť do obnovy viacerých verejných priestorov v meste”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.