reklama

Poslanci nesúhlasili s umiestnením dvoch kaviarní v Parku Janka Kráľa, zamietli aj ďalšie zmeny v územnom pláne

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa na dnešnom rokovaní zaoberali aj hlasovaním o povoleniach na spracovanie zmien v Územnom pláne mesta Trnava. Žiadateľmi o súhlas so spracovaním zmien, ktoré majú byť podkladom pre rozhodovanie o zmene územného plánu v budúcnosti, boli súkromné osoby, investori a v jednom prípade aj samotné mesto Trnava.

Prevádzkovateľ súkromnej školy so sídlom na Limbovej ulici, spoločnosť Besst, požiadala o súhlas so spracovaním zmeny mesto na základe svojho zámeru presunúť svoje aktivity niekoľko stoviek metrov za Trnavu, na pozemky v smere na Zeleneč, ktoré sú v súčasnosti vedené zväčša ako poľnohospodársky využívané územie.

Zo zámeru vyplýva, že približne polovica územia má slúžiť na vybudovanie školského areálu, materskej školy, základnej a strednej školy s prislúchajúcim vybavením a zvyšok na výstavbu bytových a rodinných domov.

Neďaleko tohto územia sa v budúcnosti počíta s výstavbou južného obchvatu Trnavy.

“Predložený zámer firmy BESST zaberá okrem ornej pôdy aj časť územia určenú na výsadbu parkov pre relaxačný pobyt obyvateľov. Plánovaný južný obchvat nad zámerom môže taktiež negatívne vplývať (hluk) na chránený areál školy a plánovanú bytovú výstavbu. Na posledných rokovaniach na TTSK bolo oznámené, že sa rozbiehajú práce okolo priemyselného parku Zeleneč, jeho pripojením na diaľnicu a s tým súvisiacim obchvatom obce Zeleneč, čo prinesie zvýšenú dopravnú záťaž aj na Zelenečskú cestu a tiež by mohlo negatívne vplývať na navrhovanú výstavbu. Povolením výstavby mimo zastavané územie vzniknú mestu nové požiadavky na údržbu komunikácií, verejného osvetlenia, zabezpečeniu odvozu komunálneho odpadu a MHD. Vzhľadom na to OÚRaK neodporúča schválenie povolenia na zmenu,” vyjadril sa v materiáli pre poslancov Odbor územného rozvoja a koncepcií.

Poslanci sa v hlasovaní stotožnili z návrhom Mestskej rady a materiál stiahli z rokovania mestského zastupiteľstva.


Investor plánuje umiestniť školské objekty aj obytnú zónu pri budúcom obchvate

V ďalšom bode mestské zastupiteľstvo nepovolilo spracovanie zmien v územnom pláne podanú vlastníkom pozemku v lokalite Kočišské pri Bielom Kostole.

Majiteľ pozemku vedeného ako orná pôda plánuje na ploche medzi poľnohopodárskym družstvom a zamýšľanou IBV Kočišské umiestniť nízkopodlažnú zástavbu deviatimi rodinnými domami.

“Mesto má plánovanú výstavbu v lokalite Kočišske pod Kamennou cestou severovýchodne od Rekreačnej ulice. Je tu však zámer prehodnotenia zástavby, hustoty a spôsobu. SEMAT ukončil svoju činnosť, predal areál, v ktorom sa nachádzajú rodinné domy a malé bytové domy bývalých pracovníkov družstva. Po skončení činnosti družstva začali problémy s dodávkou pitnej vody pre obyvateľov, ktorú predtým zabezpečovali z ich studní. Trnavská vodárenská nechce budovať rozvod vody, nakoľko je predpokladaný malý odber, a preto nedokáže garantovať jej kvalitu. Toto sa týka aj navrhovanej zástavby 9 domov. Obyvatelia píšu sťažnosti a žiadajú mesto, aby riešilo situáciu. Okresný úrad potvrdil, že je povinnosťou nového majiteľa areálu vodu zabezpečiť. Mesto si musí uvedomiť, že povolením novej zástavby vznikajú okrem iného nároky na odvoz komunálneho odpadu, údržbu komunikácií, verejné osvetlenie, MHD… OÚRaK odporúča riešiť lokalitu až po doriešení ochranného pásma a plánovanej výstavby Kočičské (mestské pozemky) a nepovoliť schválenie na spracovanie zmeny,” vyjadril svoje stanovisko Odbor územného rozvoja a koncepcií.

Žiadosť o zmenu bola predložená niekoľkokrát aj v minulosti, vždy neúspešne. Poslanci žiadateľovi nevyšli v ústrety ani tentoraz a hlasovaním nepovolili spracovať zmenu v územnom pláne.


Zakreslenie pozemku, na ktorom chce vlastník zemniť územný plán pre výstavbu rodinných domov

Schválenia žiadosti o súhlas so spracovaním zmeny v územnom pláne sa dočkali žiadatelia, ktorí majú záujem na ulici B. S. Timravy v priestoroch bývalej pekárne Danipek, situovanej za ubytovňou na Kollárovej ulici, umiestniť dvojpodlažnú bytovú zástavbu.

Nové byty by mali pribudnúť v zaniknutom výrobno-podnikateľskom areáli.

Súhlas s povolením spracovania zmeny prezentoval aj Odbor územného rozvoja a koncepcií, rovnako aj Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok.


Riešené územie na ulici B. S. Timravy

Záverečným bodom bolo hlasovanie o povolení spracovania zmeny územného plánu v lokalite Parku Janka Kráľa. K materiálu sa v rámci rozpravy vyjadrilo postupne viacero poslancov.

Dôvodom na úpravu územného plánu je príprava obnovy parku na základe návrhu, ktorý vzišiel z architektonickej súťaže. Návrh počíta s umiestnením dvoch kaviarní – jedna z nich je navrhovaná pri vstupe do parku z Kollárovej ulice, ktorá by zároveň slúžila aj pre cestujúcich, druhá má byť situovaná v záverečnej časti parku (viď mapa).

Keďže obe navrhnuté prevádzky presahujú povolených 30 metrov štvorcových zastavanej plochy a sú navrhnuté na ploche 80 m2, pre ich realizáciu by bolo nutné zmeniť územný plán. Park Janka Kráľa je od roku 2014 vyhlásený za obecné chránené územie.

S povolením spracovania zmeny súhlasil Odbor územného rozvoja a koncepcií, rovnako tak Výbor mestskej časti č. 1 Trnava – Stred. Naopak, proti zásahu v územnom pláne a výstavbe kaviarní sa vyjadrila Mestská rada a Výbor mestskej časti č. 2 Trnava – Západ.

Mestské zastupiteľstvo sa napokon hlasovaním vyjadrilo proti povoleniu spracovania zmeny v územnom pláne v lokalite Parku Janka Kráľa.


Kaviarne majú byť podľa víťazného architektonického návrhu umiestnené v dvoch častiach parku

Ulož ako PDF
Napísal 9. októbra 2018 14:51. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

20 komentárov pre “Poslanci nesúhlasili s umiestnením dvoch kaviarní v Parku Janka Kráľa, zamietli aj ďalšie zmeny v územnom pláne”

 1. 1
  Peter says:

  To uz nacisto hrabe vsetkym? Naozaj vsetky polia premenime na staveniska???

  • 1.1
   Ferdo says:

   A co je na tom zle? Trnava je vyrazne poddimenzovana z hladiska poctu moznych stavebnych pozemkov. Cim viac volnych stavebnych pozemkov, tym nizsia cena a tym aj ich vyssia dosiahnutelnost pre bezneho smrtelnika. Netreba omielat komunisticku mantru o prednosti polnohospodarskeho podneho fondu pred ibv. Klasicka stredna trieda v demokraciach zije v rodinnych domoch a nie v kralikarniach 2+kk zatazenych hypotekou, ako je tomu na slovensku, nieto este v tt.

   • 1.1.1
    martan says:

    Presne Ferdo asi si ľudia majú stavať domy na Marse, lebo u nás naši družstevníci pestujú na poliach benzín a dostávajú dotácie na asfaltové plochy. Všetci predsa vieme že slovenské potraviny sú o polovicu lacnejšie a 3 krát kvalitnejšie

 2. 2
  guča says:

  Riadi to tu ” Mogučaja Guča ” nepočul si ?
  P. doktor 100 bodov.

  • 2.1
   straník says:

   Politická strana je organizovaná skupina ľudí, ktorej cieľom je získanie moci a/alebo presadzovanie určitej ideológie a/alebo riešenia nejakého problému. Cieľom môže byť aj zničenie demokracie a nastolenie diktatúry.
   Antisystémové strany (napr. extrémna pravica alebo extr. ľavica): snažia sa rozbiť súčasné spoločenské usporiadanie a nerešpektujú zásady pluralitnej demokracie.

  • 2.2
   secta says:

   Sekta je skupina ľudí, budujúca si svoju identitu na odmietaní možnosti ľudstva napredovať v niektorej oblasti poznania. Postoje k nečlenom sekty sú pohŕdavé, nepriateľské členovia sekty sa považujú za vyvolených.
   Súčasťou odmietania všeobecne uznávaných poznatkov väčšinovej spoločnosti je odmietanie dialógu a komunikácie, ktorá by mohla spochybniť “neomylnú” pravdu. Dokonca členovia sekty si sami robia autocenzúru prijímaných informácií. Sektárska manipulácia je v podstate založená na vymývaní mozgov.
   Charakteristickou črtou sekty je potláčanie osobnostnej identity jej členov a nadväzne ich totálne podrobenie sa vodcovi. Väčšinou sa sekta upne na určitý hodnotový systém, osvojí si ho ako jedinú a nemennú pravdu.
   Vznikanie siekt pravdepodobne súvisí s atavistickým stádovým pudom, ktorý bol súčasťou stratégie prežitia. Naši prapredkovia žili v skupinách. V skupinách vládla hierarchia. Byť začlenený do štruktúry skupiny znamenalo pre daného jednotlivca istotu. Sekta práve kopíruje túto pradávnu štruktúru. V dnešnej dobe ľudia žijú v neprehľadných a často sa meniacich skupinách a vzťahoch. To vyvoláva pocit neistoty a psychickej záťaže. Sekta so svojou štruktúrou poskytuje klamlivý pocit istoty. Preto je zotrvávanie jednotlivca v sekte také kŕčovité a bez racionálnych dôvodov.

 3. 3
  turek says:

  Turecké hospodárstvo odhalil Butko ľavou zadnou.
  Neznámou rečou od veci odpovedal nejaký východniar.

 4. 4
  černý barón says:

  Predsedu životného prostredia Šujana nezajímali výruby. To mu nevadí.
  Sústredil sa na chorobčinu – pomyje.

  Riešenie pre černého baróna Šujana :
  “Plány revanšistů zhatí, naši vepři boubelatí.”

  • 4.1
   Občan says:

   Pomyje – to je biologický odpad / všetok potravinový odpad /, cca od roku 2011 prišlo k zmene nariadením EÚ, že daný biologický odpad sa nesmie podávať zvieratám / prasatám /, údajne kvôli tomu, že obsahoval aj zvyšky saponátov.
   V školských kuchyniach to vždy fungovalo tak, že nedojedené jedlo sa z taniera dalo do určenej nádoby a následne sa tanier umýval, čiže pomyje sa nedostávali do kontaktu so saponátmi. Toto nariadenie EÚ len navýšilo príjmy zisky firmám zabezpečujúcim vykonávanie triedeného zberu.
   A ak poslancovi Šujanovi vadí finančný náklad mesta na zvýšenie kíl pomyjí, tak tým, že si MZ znížilo príjem za odmenu poslanca asi na polovicu a v novom volebnom období za 4 roky tieto ušetrené prostriedky budú predstavovať cca 297 600,- Eur, tak sa to nepatrné množstvo pomyjí môže dofinancovať aj z týchto prostriedkov.
   A pokiaľ mu vadí, že budú mať deti v školských jedálňach obed zdarma, tak pre rodiča žijúceho s dvomi maloletými deťmi je to úspora za školský rok cca 480,- Eur, samo, že Šujanovi je to smiešne, ale napríklad situácia samoživiteľov, kde v SR je to už temer každá druhá rodina, je to finančná pomoc.
   A poslanec Šujan ako komunálny politik môže upozorňovať, podávať podnety vláde a príslušným ministrom práve ako poslanec zdola a upozorňovať na skutočné problémy občanov.

   • 4.1.1
    taraj says:

    Obedy zadarmo je totálny nezmysel ako vlaky zadarmo.Pán Kažimír teraz povedal,že železnice si majú na seba zarábať…To preto lebo im neschválili značnú sumu peňazí na rekonštrukciu tratí či vlakov.Aj ľudia čo tam robia majú mať adekvátny plat.Veď kuchárky chýbajú školám.A platy majú mizerné.Mali najprv navýšiť plat kuchárkam a potom investovať do kuchynských zariadení.Proste totálny nezmysel.Smerákov môžeš upozorňovať koľko chceš,väčšiu zlodejskú chamraď som nevidel.Radšej tie peniaze mali dať do zdravotníctva.To je ich vizitka.

 5. 5
  Lomikar says:

  Smeješ sa Bročka mladší smeješ ale
  “Lomikare, Lomikare. Do roka a do dne zvu tě Lomikare na Boží súd.”

  • 5.1
   DPH says:

   Prešustruje 250 tis eur a jemu je do smiechu. Kto vie dokedy?

   • 5.1.1
    Prečo says:

    Tvoju hlavu presustruje.Pýtam sa.Je pravda že Pejkovic odoberal vodu na čierno? Prečo zabetónoval studnu? Prečo na zimaku zostal kontaminovaný olej?Je pravda že tam ľudia robili 250 hodín mesačne? Zákonník práce nebol dodržaný?Boli vyplácané peniaze na čierno? Dúfam že bude podané trestné oznámenie na bývalého spravcu.

    • 5.1.1.1
     ABC says:

     Je pravda že Bročka čerpá vodu na čierno zo studní na kupku v Kamenáči, na Slávii, na Lokotke, zo studne na Prengo? Je pravda že Bročka platil pokutu za studňu pre krajským úradom. ?Je pravda že pracovníci vo verejnej správe majú o 30 hodín mesačne kračí pracovný čas ako my ostatný mukli. Je pravda že v rozpočte je vyčlenených 250 tisíc euro na energie na zimák a nikdy tam neboli zaplatené. Je pravda že Bročka obhajuje bezbarierové ihrisko na Slávii aby mohla športovať verejnosť a ruší verejné korčuľovanie. Je pravda že deti Trnavčanov sú šikanované na zimáku a ich rodičia nútený upratovať šatne? Je pravda že Trnavské deti platia 79 eur mesačne aby mohli hrať hokej ? Je pravda že v HK Trnava je 75 % detí z Blavy a okolia a my Trnavčania to platíme. Je pravda že Trnavčania – dôchodcovia platia 12 eur za denný pobyt v stacionárnom zariadení a na zmáku cudzí zaplati za 8 hodí na ľadovej ploche 8 eur. Jr pravda že preto bol schválený rozpočet o 230 tisíc eur.

     • 5.1.1.1.1
      Taraj says:

      Brocka ruší verejne korčuľovanie a ono ani ešte nezačalo. ..Máš to v hlavičke dobre pomýlené. Ale je vidieť že pejko ti dáva asi dosť rozumu.Bratku poznám veľa rodičov čo majú deti na hokeji a ani jeden nie je z Blavy.Podľa tvojho rozumu ale rodič z Trnavy nemôže prihlásiť svoje dieťa napr.do Blavy na Slovan.A poznám tiež dosť ľudí čo vozia deti aj do Blavy na rôzne športy. Každý normálny klub na Slovensku nerobí rozdiely kto odkiaľ je alebo pochádza. Výšku členského si stanovuje klub.No Spartaku deti platia omnoho viac.Tým myslím aj cestu na turnaje a pod.Keď máš pocit,že by niekto klamal s financiami s tými na energie,choď na políciu podať trestné oznámenie. Určite sa potešia.

      • 5.1.1.1.1.1
       1105 says:

       Prečo nezačalo verejné korčuľovanie.? Prečo Bročka predražil zimák o 100%. Prečo predražil kosenie o 100%. Prečo nesplnil požiadavku zákona o vyregulovaní vykurovaceích sústav v mestských budovách nad 1000 m 2. Prečo nepodporí futbalistov deti rovnakou sumou ako hokejistou. Na jedného Trnavského hokejistu podpora mesta 8000 eur . Prečo takou sumou nepodporí aj dôchodcou. Prečo ,prečo ? ? ?

 6. 6
  hmmm says:

  Možno by bolo zaujimave pozriet sa kto tie pozemky kupil a kto je za tym. :-)

Napíš komentár

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.