reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Poslaneckí kandidáti politických strán a koalícií sa cítia byť diskriminovaní. Na výlepových plochách majú menší priestor ako nezávislí kandidáti

AKTUALIZOVANÉ v stredu 10. októbra 2018 o 11:49

Mestský poslanec Peter Halada z koalície Naše MesTTo v rámci bodu programu Rôzne na záver utorňajšieho rokovania zastupiteľstva upozornil na skutočnosť, že na volebných výlepových plochách umiestnených na Hlavnej ulici pred radnicou majú nezávislí kandidáti na poslancov vyhradenú rovnakú plochu na svoju prezentáciu ako všetci kandidáti politickej strany alebo koalície dohromady.

Eva Lackovičová z Odboru organizačného a vnútornej správy Mestského úradu v Trnave priamo na rokovaní poslancov uviedla, že mesto postupovalo v zmysle usmernenia Komisie pre voľby zriadenej Ministerstvom vnpútra SR. „Výlepové plochy sú zriadené na základe metodického pokynu komisie, teda pre všetkých kandidátov na primátora aj poslancov tak, aby bola dodržaná zásada rovnosti. To znamená každej politickej strane, koalícii a nezávislým kandidátom rovnako. Plocha sa má pre nezávislého kandidáta vyhradiť menom. Plochy boli vyhradené na základe počtu kandidujúcich politických subjektov, koalícií a nezávislých boli plochy rozdelené na základe zásady rovnosti,“ priblížila.


Výlepové plochy k voľbám na Hlavnej ulici. Na snímke vľavo priestor pre kandidátov politických strán a koalícií, vpravo priestor pre nezávislých kandidátov

FOTO: OC KDH Trnava

Peter Halada pripomenul, že zákon zrejme nezakazuje, aby mali všetci kandidáti rovnaký priestor na vlastnú prezentáciu zo strany mesta. Skôr naopak. „Skutočne nerozumiem, aký môže mať ktokoľvek problém vyhradiť pre všetkých absolútne rovnaké miesto.“

Poslanec Štefan Bošnák v rámci rozpravy poznamenal, že aktuálny stav je taký, že „napríklad 20 kandidátov koalície má k dispozícii jednu plochu a 20 nezávislých má dvadsať plôch“ s dovetkom, že právo na rovnosť šancí vo voľbách je pre jednotlivých kandidátov zadefinovaná aj v ústave.

Pokyny Komisie pre voľby však podľa Lackovičovej nehovoria o tom, že by koalície alebo politické strany mali mať pridelené plochy na základe počtu poslancov, ktorých kandidujú do zastupiteľstva.

Halada sa na záver diskusie obrátil na primátora Petra Bročku s otázkou, či je podľa neho možné zabezpečiť zo strany mesta rovnaký priestor pre prezentáciu každého kandidáta na poslanca.

„Tento proces riadia dlhoroční zamestnanci úradu s bohatými skúsenosťami. Vidím možnosť vo vyžiadaní si stanoviska od ministerstva vnútra, aby sa vyjadrilo, či je výklad ich usmernenia správny, prípadne nás ďalej navigovali, akým spôsobom by sme mali postupovať v prípade, že tento náš postup by nebol správny. Toto vieme zariadiť hneď zajtra,“ odpovedal Bročka.

K téme sa v tlačovej správe vyjadrila aj koalícia Naše MesTTo (KDH, Strana zelených Slovenska a SDKÚ-DS). Ako informovali, splnomocnenec koalície Vladimír Butko v utorok 9. októbra podal podnet na odstránenie protiprávneho stavu súvisiaceho s diskrimináciou kandidátov na poslancov, ktorí kandidujú za politické strany či hnutia resp. koalíciu politických strán a hnutí.

„Mesto Trnava vyhradilo toto miesto tak, že každý jeden nezávislý kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva má rovnako veľkú plochu na prezentovanie ako politická strana či hnutie resp. koalícia politických strán a hnutí, ktorá nominuje viac ako jedného kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva. Zákon o volebnej kampani č. 181/2014 Z. z. v § 16 poslednej vete stanovuje: „Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
V čl. 30 ods. 4 ústavy je uvedené, že občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám. Ustanovenie čl. 30 ods. 4 ústavy je nie len vyjadrením rovnosti občanov (čl. 12 ods. 2 ústavy), ale zároveň deklaruje demokratický charakter fungovania štátnej moci, resp. jej jednotlivých inštitútov,“
pripomína Naše MesTTo.

„Kandidáti, ktorí kandidujú za politické strany či koalície sa teda v Trnave cítia diskriminovaní. Vo vzťahu ku kandidátom koalície Naše mesTTo, to znamená, že našich 30 poslaneckých kandidátov má vyhradený rovnaký priestor na prezentáciu ako každý jednotlivý nezávislý kandidát. Nezávislí kandidáti na poslancov teda majú pochopiteľne mnohonásobne väčší priestor, ktorý im mesto vyhradilo. V prípade, že primátor mesta nezjedná nápravu tohto protiprávneho stavu, zvážime ďalšie právne kroky vo veci,“ povedal Vladimír Butko.

Podnet na porušenie volebného zákona mestom Trnava podal 9. októbra aj kandidát na poslanca aj primátora za Národnú koalíciu Peter Tomeček

Tomeček adresoval podnet Ministerstvu vnútra SR. Prinášame ho v plnom znení.

„V súlade zo zákonom č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani §9 ods. 1 písmeno a) ministerstvo vnútra vykonáva kontrolu volebnej kampane podľa toho zákona, a preto sa na Vás obraciam vo veci porušenia zákona č 181/2014 Z.z. o volebnej kampani §16 Umiestňovanie volebných plagátov posledná veta “Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov” mestom Trnava, ktoré v rozpore s citovaným zákonom nepridelilo plochy zodpovedajúce zásadám rovnosti kandidujúcim subjektom.

Definícia kandidujúci subjekt – je mestom Trnava zle interpretovaná, lebo pri voľbách do územných samospráv nekandidujú politické strany a hnutia alebo koalície politických strán a hnutí (pomerný volebný systém) ale samostatne kandidáti (väčšinový volebný systém), ktorí kandidujú prostredníctvom kandidátnej listiny, ktorú môžu podať politické strany alebo koalície politických strán a nezávislí kandidáti.

Preto vyhradené plochy na umiestňovanie volebných plagátov musia zodpovedať nie počtu politických strán, ktoré prostredníctvom kandidátnych listín zabezpečujú účasť svojich kandidátov vo voľbách do obecného zastupiteľstva, ale všetkých kandidátov za politické strany a všetkých nezávislých kandidátov spolu.

Preto, ak je v Trnave zaregistrovaných 155 kandidátov, tak vyhradená plocha určená na umiestňovanie volebných plagátov mala byť rovnomerne rozdelená na 155 rovnakých plôch bez
rozdielu, či kandidujúci subjekt – kandidát bol registrovaný prostredníctvom kandidátnej listiny politickej strany alebo kandidátnej listiny nezávislého kandidáta.

Zo 155 kandidátov bolo registrovaných: 59 – kandidátov – nezávislých, 96 – kandidátov – prostredníctvom 10 politických strán a koalícií.

Konkrétne čísla:
1 informačný stojan – 4 steny – 1 stena – rozmery: 100×130 cm
1 stena – 2 plochy – 1 plocha – rozmery: 50×130 cm = 6500 cm2
9 informačných stojanov vyčlenených pre 155 kandidátov na poslancov mesta je rozdelených
nasledovne :
– 59 nezávislých – 59×6500= 383 500 cm2 1 kandidát – 6500 cm2
– 96 politických – 10×6500=. 65 000 cm2 1 kandidát – 677 cm2

Výsledok je, že nezávislí kandidáti majú cca 10 násobne väčšiu plochu ako kandidáti politickí, čím je porušená zásada rovnosti kandidujúcich subjektov. Preto sa na Vás, ako orgán kontroly volebnej kampane, obraciam o kontrolu skutkového stavu a zabezpečenie dodržiavania volebného zákona mestom Trnava tak, aby vyhradená plocha zodpovedala zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.“

Peter Tomeček

STANOVISKO MARIÁNA GALBAVÉHO

Predmetom rokovania mestského zastupiteľstva dňa 9. októbra v časti interpelácii bol diskriminačný prístup mesta pri vyhradení plôch na vylepovanie volebných plagátov pre straníckych kandidátov. Mesto Trnava vytvorilo stav, kedy jednotlivý nezávislý kandidát za poslanca má k dispozícii rovnakú plochu, ako majú všetci kandidáti nominovaný stranami spoločne. V ideálnom prípade teda nezávislý kandidát má k dispozícii 31-krát väčšiu plochu ako kandidát za stranu alebo koalíciu.

Napriek tomu, že rovnako kandidujeme ako nezávislí kandidáti, a sme teda tiež zvýhodnení, s takýmto prístupom nesúhlasíme a považujeme ho za diskriminačný.

Volebné právo garantuje pre každého rovný prístup k voleným funkciám. Táto rovnosť prístupu nie je absolútna. Nezávislý kandidát je povinný „vyzbierať“ určitý počet podpisov – u nás v Trnave 500, na druhej strane kandidát nominovaný stranou túto povinnosť na prvý pohľad nemá. V skutočnosti je táto povinnosť kompenzáciou za to, že k okamihu vzniku politickej strany alebo zoskupenia sú strany povinné zozbierať najmenej 10 000 podpisov. Ak by kandidatúra nezávislého poslanca bola podmienená len jeho jednoduchým oznámením kandidatúry, ako je to pri stranách, bol by neprimerane zvýhodnený. Nemožno teda odlišný diskriminačný prístup pri vyhradení výlepových plôch ku kandidátom straníckym odôvodniť tým, že nezávislí museli zbierať podpisy.

Samotný zákon o volebnej kampani určuje v zásade práva a povinnosti. Nehovorí o tom, akým spôsobom sa majú realizovať. Zákon len lakonicky konštatuje, že vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. Výklad tohto ustanovenia musí zodpovedať ústavným princípom a zásadne sa musí vykladať tak, aby nikto nebol výrazne znevýhodnený voči inému kandidátovi. Každý je povinný realizovať svoje práva a povinnosti tak, aby aj pri existencii plurality subjektov – stranícki a nezávislí kandidáti, zabezpečil minimálnu odlišnosť v prístupe. Tak ako v minulosti nebol zákonným výkladom stav, kedy vice versa (naopak) všetci nezávislí kandidáti – bez ohľadu na ich počet, či ich bolo 150 alebo 200 – mali všetci spoločne k dispozícii len takú plochu ako kandidáti stranícki za jednotlivú stranu. Je preto rovnakým, ak nie väčším excesom súčasný stav, kedy sú 31-násobne zvýhodnení nezávislí kandidáti.

Ako sme už uviedli pri nominačných hárkoch, je potrebné dodržiavať nielen literu ale najmä ducha zákona, najmä, ak ide o realizáciu jedného z najvyšších ústavou garantovaných demokratických práv.

Marián Galbavý
kandidát na primátora

Ulož ako PDF
Napísal 10. októbra 2018 8:02. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, KOMUNÁLNE VOĽBY 2018, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Poslaneckí kandidáti politických strán a koalícií sa cítia byť diskriminovaní. Na výlepových plochách majú menší priestor ako nezávislí kandidáti”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.