reklama

Poslaneckí kandidáti politických strán a koalícií sa cítia byť diskriminovaní. Na výlepových plochách majú menší priestor ako nezávislí kandidáti

AKTUALIZOVANÉ v stredu 10. októbra 2018 o 11:49

Mestský poslanec Peter Halada z koalície Naše MesTTo v rámci bodu programu Rôzne na záver utorňajšieho rokovania zastupiteľstva upozornil na skutočnosť, že na volebných výlepových plochách umiestnených na Hlavnej ulici pred radnicou majú nezávislí kandidáti na poslancov vyhradenú rovnakú plochu na svoju prezentáciu ako všetci kandidáti politickej strany alebo koalície dohromady.

Eva Lackovičová z Odboru organizačného a vnútornej správy Mestského úradu v Trnave priamo na rokovaní poslancov uviedla, že mesto postupovalo v zmysle usmernenia Komisie pre voľby zriadenej Ministerstvom vnpútra SR. “Výlepové plochy sú zriadené na základe metodického pokynu komisie, teda pre všetkých kandidátov na primátora aj poslancov tak, aby bola dodržaná zásada rovnosti. To znamená každej politickej strane, koalícii a nezávislým kandidátom rovnako. Plocha sa má pre nezávislého kandidáta vyhradiť menom. Plochy boli vyhradené na základe počtu kandidujúcich politických subjektov, koalícií a nezávislých boli plochy rozdelené na základe zásady rovnosti,” priblížila.


Výlepové plochy k voľbám na Hlavnej ulici. Na snímke vľavo priestor pre kandidátov politických strán a koalícií, vpravo priestor pre nezávislých kandidátov

FOTO: OC KDH Trnava

Peter Halada pripomenul, že zákon zrejme nezakazuje, aby mali všetci kandidáti rovnaký priestor na vlastnú prezentáciu zo strany mesta. Skôr naopak. “Skutočne nerozumiem, aký môže mať ktokoľvek problém vyhradiť pre všetkých absolútne rovnaké miesto.”

Poslanec Štefan Bošnák v rámci rozpravy poznamenal, že aktuálny stav je taký, že “napríklad 20 kandidátov koalície má k dispozícii jednu plochu a 20 nezávislých má dvadsať plôch” s dovetkom, že právo na rovnosť šancí vo voľbách je pre jednotlivých kandidátov zadefinovaná aj v ústave.

Pokyny Komisie pre voľby však podľa Lackovičovej nehovoria o tom, že by koalície alebo politické strany mali mať pridelené plochy na základe počtu poslancov, ktorých kandidujú do zastupiteľstva.

Halada sa na záver diskusie obrátil na primátora Petra Bročku s otázkou, či je podľa neho možné zabezpečiť zo strany mesta rovnaký priestor pre prezentáciu každého kandidáta na poslanca.

“Tento proces riadia dlhoroční zamestnanci úradu s bohatými skúsenosťami. Vidím možnosť vo vyžiadaní si stanoviska od ministerstva vnútra, aby sa vyjadrilo, či je výklad ich usmernenia správny, prípadne nás ďalej navigovali, akým spôsobom by sme mali postupovať v prípade, že tento náš postup by nebol správny. Toto vieme zariadiť hneď zajtra,” odpovedal Bročka.

K téme sa v tlačovej správe vyjadrila aj koalícia Naše MesTTo (KDH, Strana zelených Slovenska a SDKÚ-DS). Ako informovali, splnomocnenec koalície Vladimír Butko v utorok 9. októbra podal podnet na odstránenie protiprávneho stavu súvisiaceho s diskrimináciou kandidátov na poslancov, ktorí kandidujú za politické strany či hnutia resp. koalíciu politických strán a hnutí.

“Mesto Trnava vyhradilo toto miesto tak, že každý jeden nezávislý kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva má rovnako veľkú plochu na prezentovanie ako politická strana či hnutie resp. koalícia politických strán a hnutí, ktorá nominuje viac ako jedného kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva. Zákon o volebnej kampani č. 181/2014 Z. z. v § 16 poslednej vete stanovuje: „Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
V čl. 30 ods. 4 ústavy je uvedené, že občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám. Ustanovenie čl. 30 ods. 4 ústavy je nie len vyjadrením rovnosti občanov (čl. 12 ods. 2 ústavy), ale zároveň deklaruje demokratický charakter fungovania štátnej moci, resp. jej jednotlivých inštitútov,”
pripomína Naše MesTTo.

„Kandidáti, ktorí kandidujú za politické strany či koalície sa teda v Trnave cítia diskriminovaní. Vo vzťahu ku kandidátom koalície Naše mesTTo, to znamená, že našich 30 poslaneckých kandidátov má vyhradený rovnaký priestor na prezentáciu ako každý jednotlivý nezávislý kandidát. Nezávislí kandidáti na poslancov teda majú pochopiteľne mnohonásobne väčší priestor, ktorý im mesto vyhradilo. V prípade, že primátor mesta nezjedná nápravu tohto protiprávneho stavu, zvážime ďalšie právne kroky vo veci,“ povedal Vladimír Butko.

Podnet na porušenie volebného zákona mestom Trnava podal 9. októbra aj kandidát na poslanca aj primátora za Národnú koalíciu Peter Tomeček

Tomeček adresoval podnet Ministerstvu vnútra SR. Prinášame ho v plnom znení.

“V súlade zo zákonom č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani §9 ods. 1 písmeno a) ministerstvo vnútra vykonáva kontrolu volebnej kampane podľa toho zákona, a preto sa na Vás obraciam vo veci porušenia zákona č 181/2014 Z.z. o volebnej kampani §16 Umiestňovanie volebných plagátov posledná veta “Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov” mestom Trnava, ktoré v rozpore s citovaným zákonom nepridelilo plochy zodpovedajúce zásadám rovnosti kandidujúcim subjektom.

Definícia kandidujúci subjekt – je mestom Trnava zle interpretovaná, lebo pri voľbách do územných samospráv nekandidujú politické strany a hnutia alebo koalície politických strán a hnutí (pomerný volebný systém) ale samostatne kandidáti (väčšinový volebný systém), ktorí kandidujú prostredníctvom kandidátnej listiny, ktorú môžu podať politické strany alebo koalície politických strán a nezávislí kandidáti.

Preto vyhradené plochy na umiestňovanie volebných plagátov musia zodpovedať nie počtu politických strán, ktoré prostredníctvom kandidátnych listín zabezpečujú účasť svojich kandidátov vo voľbách do obecného zastupiteľstva, ale všetkých kandidátov za politické strany a všetkých nezávislých kandidátov spolu.

Preto, ak je v Trnave zaregistrovaných 155 kandidátov, tak vyhradená plocha určená na umiestňovanie volebných plagátov mala byť rovnomerne rozdelená na 155 rovnakých plôch bez
rozdielu, či kandidujúci subjekt – kandidát bol registrovaný prostredníctvom kandidátnej listiny politickej strany alebo kandidátnej listiny nezávislého kandidáta.

Zo 155 kandidátov bolo registrovaných: 59 – kandidátov – nezávislých, 96 – kandidátov – prostredníctvom 10 politických strán a koalícií.

Konkrétne čísla:
1 informačný stojan – 4 steny – 1 stena – rozmery: 100×130 cm
1 stena – 2 plochy – 1 plocha – rozmery: 50×130 cm = 6500 cm2
9 informačných stojanov vyčlenených pre 155 kandidátov na poslancov mesta je rozdelených
nasledovne :
– 59 nezávislých – 59×6500= 383 500 cm2 1 kandidát – 6500 cm2
– 96 politických – 10×6500=. 65 000 cm2 1 kandidát – 677 cm2

Výsledok je, že nezávislí kandidáti majú cca 10 násobne väčšiu plochu ako kandidáti politickí, čím je porušená zásada rovnosti kandidujúcich subjektov. Preto sa na Vás, ako orgán kontroly volebnej kampane, obraciam o kontrolu skutkového stavu a zabezpečenie dodržiavania volebného zákona mestom Trnava tak, aby vyhradená plocha zodpovedala zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.”

Peter Tomeček

STANOVISKO MARIÁNA GALBAVÉHO

Predmetom rokovania mestského zastupiteľstva dňa 9. októbra v časti interpelácii bol diskriminačný prístup mesta pri vyhradení plôch na vylepovanie volebných plagátov pre straníckych kandidátov. Mesto Trnava vytvorilo stav, kedy jednotlivý nezávislý kandidát za poslanca má k dispozícii rovnakú plochu, ako majú všetci kandidáti nominovaný stranami spoločne. V ideálnom prípade teda nezávislý kandidát má k dispozícii 31-krát väčšiu plochu ako kandidát za stranu alebo koalíciu.

Napriek tomu, že rovnako kandidujeme ako nezávislí kandidáti, a sme teda tiež zvýhodnení, s takýmto prístupom nesúhlasíme a považujeme ho za diskriminačný.

Volebné právo garantuje pre každého rovný prístup k voleným funkciám. Táto rovnosť prístupu nie je absolútna. Nezávislý kandidát je povinný „vyzbierať“ určitý počet podpisov – u nás v Trnave 500, na druhej strane kandidát nominovaný stranou túto povinnosť na prvý pohľad nemá. V skutočnosti je táto povinnosť kompenzáciou za to, že k okamihu vzniku politickej strany alebo zoskupenia sú strany povinné zozbierať najmenej 10 000 podpisov. Ak by kandidatúra nezávislého poslanca bola podmienená len jeho jednoduchým oznámením kandidatúry, ako je to pri stranách, bol by neprimerane zvýhodnený. Nemožno teda odlišný diskriminačný prístup pri vyhradení výlepových plôch ku kandidátom straníckym odôvodniť tým, že nezávislí museli zbierať podpisy.

Samotný zákon o volebnej kampani určuje v zásade práva a povinnosti. Nehovorí o tom, akým spôsobom sa majú realizovať. Zákon len lakonicky konštatuje, že vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. Výklad tohto ustanovenia musí zodpovedať ústavným princípom a zásadne sa musí vykladať tak, aby nikto nebol výrazne znevýhodnený voči inému kandidátovi. Každý je povinný realizovať svoje práva a povinnosti tak, aby aj pri existencii plurality subjektov – stranícki a nezávislí kandidáti, zabezpečil minimálnu odlišnosť v prístupe. Tak ako v minulosti nebol zákonným výkladom stav, kedy vice versa (naopak) všetci nezávislí kandidáti – bez ohľadu na ich počet, či ich bolo 150 alebo 200 – mali všetci spoločne k dispozícii len takú plochu ako kandidáti stranícki za jednotlivú stranu. Je preto rovnakým, ak nie väčším excesom súčasný stav, kedy sú 31-násobne zvýhodnení nezávislí kandidáti.

Ako sme už uviedli pri nominačných hárkoch, je potrebné dodržiavať nielen literu ale najmä ducha zákona, najmä, ak ide o realizáciu jedného z najvyšších ústavou garantovaných demokratických práv.

Marián Galbavý
kandidát na primátora

Ulož ako PDF
Napísal 10. októbra 2018 8:02. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, KOMUNÁLNE VOĽBY 2018, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

53 komentárov pre “Poslaneckí kandidáti politických strán a koalícií sa cítia byť diskriminovaní. Na výlepových plochách majú menší priestor ako nezávislí kandidáti”

 1. 1
  Palko says:

  Nerovnosť na vstup do volieb straníckym kandidátom nevadí? Nepotrebovali min. 500 podpisov, stačí byť v strane a sú automaticky v hre.

  • 1.1
   Ferdo says:

   Presne. Keď rovnosť tak rovnosť. Nech si každý z kandidátov potom zbiera 500 podpisov a nie, že iba strana predloží kandidátnu listinu za nich. Nech má každý z kandidátov (a nie strana) potom povinnosti podľa volebného zákona. A nech sa potom ani u týchto kandidátov na volebnom lístku za menom neuvádza príslušnosť k politickej strane, aby boli odlíšiteľný od nezávislých kandidátov.

   Tieto ich fňuky, to je len tupá mrázota…

  • 1.2
   Peter Klimo says:

   Strannicky kandidat nemusi byt clenom strany ktora ho nominuje

 2. 2
  Tim says:

  Podaktorým sa hlavne nepáči, že sa im do zámerov kafrú dajakí nezávislí.
  Predsa čo a ako, kedy a pre koho je zvykom určovať po straníckej línii.

 3. 3
  Palko says:

  Snáď si páni Butko a Halada všimnú rozdiel povinností straníckych (osoba – takmer žiadne povinnosti) a nezávislých kandidátov (osoba – takmer rovnaké povinnosti ako strana):
  https://www.minv.sk/?oso18_kampaninfo
  ———————————-
  Vedenie volebnej kampane politickou stranou alebo politickým hnutím

  Doručenie dokladov, podanie informácie, vysvetlenia alebo poskytnutie údajov
  (§ 3 ods. 10 zákona o volebnej kampani)
  Politická strana je povinná doručiť na požiadanie ministerstva vnútra doklady vzťahujúce sa k osobitnému účtu, k evidencii nákladov na volebnú kampaň, podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť akýkoľvek údaj týkajúci sa požadovaných dokladov do desiatich dní od doručenia žiadosti.
  ——————————
  Vedenie volebnej kampane nezávislým kandidátom na funkciu poslanca obecného, mestského alebo miestneho zastupiteľstva

  Predloženie dokladov, podanie informácie, vysvetlenia alebo poskytnutie údajov
  (§ 6 ods. 12 zákona o volebnej kampani)
  Kandidát je povinný predložiť na požiadanie ministerstva vnútra doklady vzťahujúce sa k evidencii nákladov na volebnú kampaň, podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť akýkoľvek údaj týkajúci sa požadovaných dokladov do desiatich dní od doručenia žiadosti.

 4. 4
 5. 5
  taraj says:

  Tak Butko neverí svojim dlhoročným zamestnancom?Aj Tomeček sa ozval.Mečiarov …

 6. 6
  Tim says:

  Predvolebné tanečky…. avšak:

  Politické strany (koalície) dávajú na registráciu kandidátov spoločnú kandidátnu listinu s názvom „KANDIDÁTNA LISTINA politickej strany, politického hnutia…,koalície… pre voľby do Mestského zastupiteľstva“ a nepodpisujú ju jednotliví kandidáti, ale zástupca politickej strany + pečiatka.(=subjekt ) http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/150_oso/oso18_21infops/WOSO18_KLpsZ1.docx

  Nezávislý kandidát dáva na registráciu svoju jedinečnú kandidátnu listinu s názvom „KANDIDÁTNA LISTINA nezávislého kandidáta pre voľby do Mestského zastupiteľstva” a podpisuje ju nezávislý kandidát. (=subjekt ) http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/150_oso/oso18_22infoneka/OSO18_KLnekaZ1.docx

  Takže sú tu vedľa seba „KANDIDÁTNA LISTINA politickej strany … “ a “KANDIDÁTNA LISTINA nezávislého kandidáta …“ a má byť zachovaná zásada rovnosti aj v poskytnutí veľkosti propagačnej plochy.

  Z uvedeného vyplýva, že je splnená zásada „Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

  .

 7. 7
  xXx says:

  Ak si niekto mysli, ze ked bude mat viac vylepenych plagatov, tak mu to ma pomoct vyhrat, potom radsej nech ani nekandiduje.

 8. 8
  Milan says:

  Všetko, čoho sa LTT chytí, smrdí. Podvádzajú pri vyplňovaní listín, nevadí im porušovanie zákona pri výlepových plochách, nevadia im machinácie s debatami, sú to pseudo-demokrati, preto diskriminujú ostatných kandidátov.
  Podviedli aj svojich voličov tým, že sa spojili so stranami a stali sa defacto závisláci na politických stranách.

  • 8.1
   Taraj says:

   Ja mám dojem Milan,že ty smrdis. Nehnevaj sa,ale väčšie bludy som nečítal. Aké porušenie zákona na vylepovych plochach? No daj nám to.A to že nejaká strana podporí Brocku je úplne normálne. Keby si lepšie počúval, tak zistíš že volebná komisia je obsadená dlhoročnými zamestnancami mesta,ktorí sa riadia nejakými zákonmi alebo usmerneniami ministerstva.Hlavne nie je riadená Brockom aleno Lepšiu Trnavou.

  • 8.2
   Mat says:

   Poniektorí sú aj tak závislí.Škoda že nevyužili tú ponuku Ježka. To by bolo voľných plôch na výlepných stojanoch.

 9. 9
  Komisár says:

  Volebná komisia by mala na hárkoch LT vyškrtnúť aj spojenie nezávislý kandidát.
  Navrhujem názov “Závislá sekta”.

 10. 10
  Závislák says:

  Spojením sa s neschopnými stranami prestala byť LT definitívne nezávislá. PB a jeho komparz bez mihnutia oka zradili voličov a stali sa iba gumou na Jofových trenírkach.
  Mesto má veľa majetku, bratranci peniaze od štátu, chystajú hody.

  • 10.1
   Tom says:

   A kde sa LT a Brocka snimi spolil? Ja som videl len ze mu dali podporu a nie kandidatom LT to by nestavali svojich kandidatov nie? Nemaju svojho kandidata na primatora tak podporili toho co to tu konecne posunul dopredu. Koho mali podporit Mraza a ostanych co paktuju s Porom?

   • 10.1.1
    Občan says:

    Áno presne ako píšeš, mali podporiť p. Mráza, tak ako vytvorili koalíciu do VÚC 2017 – KDH, SAS, OĽANO, NOVA, Zmena zdola a tak ako tvorili koalíciu v roku 2014 v komunálnych voľbách – KDH, OĽANO, SAS, SDKÚ, NOVA, SZ a podporili kandidáta Jána Žitňanského.
    Prečo OĽANO nepodporili NIKDY nezávislých LTT a p. Bročku ?
    Čo to akože zrazu hrajú na voličov ????
    A to parlamentné strany SAS a OĽANO, ktorí stavajú 11 kandidátov do MZ za poslancov nemajú svojho kandidáta na primátora ???
    A k danej podpore uviedli : … nemyslíme si, že je dôvod niečo meniť.. ” to ako na poste primátora.
    A následne toto svoje tvrdenie neguje SAS svojim volebným programom do MZ :
    – všimli sme si výrazne problémy s kosením
    – chcú priniesť riešenie bicyklistov na pešej zóne
    – nové zavedenie objednávania systému pacientov v mestskej poliklinike.
    No dobré ráno SAS a OĽANO a NOVA. To sa tu rieši 4 roky, na tomto portáli nonstop. A terajší primátor sa bicykluje hore dole po pešej zóne a slávna koalícia to ide riešiť, lebo cyklisti sa nemajú čo po pešej zóne premávať.
    Ale zároveň dodávajú, že nie je dôvod niečo meniť.
    No a keď si uvedomíme, že SAS pred mesiacom dala návrh zákona do NR SR na registrované partnerstvá LGBTI, manželstvá a adopcie a zavedenie 3. pohlavia, že ak si ľudia budú myslieť, že sú mačky alebo psy, tak si ako pohlavie môžu uvádzať mačka alebo pes.
    p. Bročka by sa mal od takejto podpory dištancovať a odmietnuť ju.

    • 10.1.1.1
     sprava says:

     Jofo sa hrá na hokejového odborníka. Mesto chcú bratranci ovládnuť ako mecenáši hokeja za mestské peniaze. V tom spočíva ten prerod.

     • 10.1.1.1.1
      taraj says:

      Ty máš prevod v hlave…D Blúzniš ako Mikuš,ktorý skutočne chcel rozpredať majetok letiska s dobrodincami Porom a Sopkom,ktorí záhadou požičali svoje peniaze.Ešteže máme toho kontrolóra Krátkeho,ktorý na to dozeral aj s brutálnymi odmenami-aj úroky si vypýtal.

 11. 11
  Analytik says:

  Takže už nám konečne vrabce sedia na jednom konári.
  Je to dobre. Máme ich pokope: zamestnanec Smeru a jeho sekta, bratranci-rodinná firma a Kočnerovci.
  Tento gang sa rozhodol ovládnuť mesto.
  Žofo musí mať veľkú motiváciu, keď obetoval župu.
  Tipujem, že ešte priberú aj LGBTI.

 12. 12
  taraj says:

  Áno Analytik ty to máš v hlavičke dobre pomotané…Nie Kočnerovci ale Černákovci…D
  Daj nám dôkaz,že je niekto zamestnanec Smeru.Občan a bicyklovalo sa po pešej zóne aj za Butka či Bošnáka.

  • 12.1
   Občan says:

   Ale áno aj za nich ale sa nemá. Pešia zóna je pre peších, preto sa aj tak volá.
   Takže na pešej treba z bicykla zosadnúť, prejsť pár metrov pešo a potom nasadnúť na bicykel a pokračovať ďalej.
   A prosím Ťa nepíš furt čo Butko a Bošnák. To sa už písalo pred 4 rokmi, následne boli voľby. To môžeš aj napísať, že za prvej republiky v 1926.
   Čo bolo to bolo terazky tam 4 roky Butko a Bošnák neboli.

   • 12.1.1
    Tom says:

    Jak neboli? Sedeli v zastupitelstve a hlasovali proti kazdej zmene. Napr teraz vyplakavaju ze neni este hotove ihrisko s umelou travou ale ked prvy krat prisli s uverom na slaviu tak boli proti.

 13. 13
  Papaláš says:

  MTT sa spojením s politickými stranami typu Sasanka, Hulíci, Udaj, LGBTI a slniečkári totálne skompromitovali.
  Zradili projekt nezávislých kandidátov a zmenili sa na tradičnú biznys stranu.
  Členovia sú už len typickí papaláši, podržtašky a lokaji neschopného Žofa a Hulíka.
  Igorko už kuká na Pracháreň a Zelený Dom.

  • 13.1
   Náhodovec says:

   Partiu ešte skompletuje Náhodovec, Mišún a Vasky. Potom budú komplet.

   • 13.1.1
    1105 says:

    PB tato šikanoval ľudí v mene KSS,mladému sa to zapáčilo, tak teraz šikanuje potomkov vojakov Trnavskej posádky bojujúcich za ideály slobody v SNP. Pribral si vhodných parťákov. Hovoria tomu liberalizmus, centrum Malý Berlín. Spievajú chorály a mám zatvárajú štadión. Pýtam sa kde boli nerozlučný parťáci, boli obaja v zdravom jadre a nebodaj spievali tiež?

 14. 14
  Detektor says:

  Sekta má problém.
  Igor chce, aby išli všetci na detektor lži.
  Kedy je termín?

 15. 15
  Palko says:

  Počuť od advokáta termín, že “treba dodržiavať ducha zákona” je divné. Myslel som, že sa má dodržiavať presne čo je v zákone napísané a nie si niečo domýšľať, že by to mohlo tak byť.
  Môže mi prosím nejaký skúsený právnik vysvetliť rozdiel tých dvoch termínov čo uvádza kandidát?
  Ako sa používa “duch zákona” pri spore na súde?

  • 15.1
   Pravo says:

   Co chces od jedneho z najslabsich pravnikov v Trnave? Len kecy

  • 15.2
   Juraj Fuzák says:

   Prosim ta, prazdne blaboly ako vzdy. Krasne recicky a prvy tam mal svoj plagat vycapeny. Mesto postupovalo presne podla usmernenia z ministerstva vnutra, takze teraz by mohol dat Galbavy aj rovnako dlhe ospravedlnujuce stanovisko. Tomecek ani splnomocnec 🙈 koalicie ma nezaujimaju. Ale take hlasenicko od Galbaveho ze teda nejde o niekolko nasobne vacsi exces ako sa nam snazil opat nieco kvetnato opisat ale ze sa ospravedlnuje pracovnickam uradu by potesil. A urcite by sa potesili aj stranicki kandidati keby na znak solidarity s nimi svoje plagaty odtial odstranil… ibaze by ne 😴😴😴😴

   • 15.2.1
    Zákon says:

    ..pokyny komisie pre voľby a zákon o voľbách… čo má relevantnú právnu váhu ? Pokyny alebo zákon ? Má sa v prvom rade dodržiavať platný zákon alebo pokyny / čiže akýsi výklad resp. metodický pokyn / ?

  • 15.3
   Tim says:

   Nie som síce právnik, ale „ducha zákona“ je možné vnímať ako to tajomné fluidum, ktoré umožňuje mať trom právnikom štyri rôzne právne výklady na tú istú situáciu.

   Pri spore na súde sa „duch zákona“ používa tak, že sa aplikujú najrôznejšie motivačné a meditačné techniky na naklonenie „ducha zákona“ za účelom dosiahnutia želaného výsledku.

   Vedľajším efektom pôsobenia „ducha zákona“ býva jav, že spravodlivosť sa stáva hluchá a slepá. Morálka pritom dostane tzv. „na frak“.

   • 15.3.1
    fiškáľ says:

    Áno Tim vidieť že ozaj nie si právnik.
    V poslednom odseku niečo píšeš ale je to presne naopak.
    Spravodlivosť sa stáva hluchá a slepá vtedy ak sa nedodržuje “duch zákona”. Tým sa myslí Duch – vízia, zámer, cieľ na čo sa zákon zaviedol.
    Zákony sa neaplikujú len tak, ale aby sa niečo riešilo.

 16. 16
  taraj says:

  Mráz a spol. by sa mali ospravedlniť úradníkom.Len to farizeji nedokážu.

  • 16.1
   kecal says:

   Byť demokrat a mať zmysel pre spravodlivosť sa treba učiť celý život.
   Nenaučia ťa to ani v rodine ŠTB ani keď vymetáš fleky u Smeru.
   Ani keď ti naprší do nosa alebo do brady.

   • 16.1.1
    taraj says:

    Tak ty si kecal,ale poriadny vul.Tebe prší v hlave.Daj nám jeden dôkaz,že koho spomínaš mal fleky v Smere.Ešte nám daj odkaz na tú rodinu ŠTB.To by nemal byť problém.Aj keď spomínať rodinu je úbohé.Ja nemusím veľa ľudí,ale ich rodinu som v živote neriešil.

 17. 17
  RR says:

  Mráz je ako malé decko … Okrem toho, že jeho kandidáti nemuseli vyzbieravať po 500 podpisov, sú navyše ešte v kampani štedro dotovaný zo strany KDH, ktorá tie peniaze získala od nás všetkých, keď napriek tomu, že sa nedostali do parlamentu, zinkasovali viac ako 1,1 mil. Eur. Aj preto môžete vidieť tú jeho nesympatickú tvár na Nitrianskej na 3 billboardoch za sebou … Kampaň ako z čias KDH, 4 roky je ticho jak voš pod chrastou a zrazu sú to samé rozdávania nanukou, pukancov, šarkaniády a čo ja viem čo ešte … Zrazu chodí niekde na dobrovolnícku činnosť, proste zrazu ožil …

  A ku Galbavému škoda reči … Nechápem, prečo si vybrali názov Priateľská Trnava keď je schopný len podsúvať samé obvinenia … Keby boli aspoň opodstatnené, len sú to samé nezmysli … Tu je jeden z príkladov … To aspoň ukazuje, aký je to vlastne právnik a aký má jeho právny názor váhu … A hlavne, robí všetko len preto, aby sa mohli ľudia pri voľbách ľahšie pomýliť a zakrúžkovali iného kandidáta, ako toho z LT …

  • 17.1
   QQ says:

   Mýliš si obvinenia a podnety. Keď si myslím že je niečo nespravodlivé tak mám právo sa ozvať a teba sa na to nemusím pýtať. Vy viete presne čo ste machináciami na kandidátskych listinách chceli dosiahnuť.
   Nechápem prečo má ešte Bročka názov Lepšia Trnava keď sú horší ako ktorákoľvek strana. Nechápem prečo sa ešte volajú nezávislí kandidáti keď prehlásili že sú zamestnanci LT a aj sa pod to podpísali.
   Nechutné je spojenectvo so pseudostranami OĽANO 4 bratranci, Nova 2 členovia, Udaj evidovaný v zväzkoch agent, Sasanka Kočner a spol.
   Platí staré známe – Vrana k vrane sadá. Týmto Bročka zradil voličov z posledných volieb a zostali mu už iba dezinformovaní fanatici na fejsbúku
   Napíš aj aký je Bročka právnik keď nezmyselnou žalobou spôsobil mestu škodu do 200.000 eur a ďalšie veľké problémy sa valia. Nikto mu to nekázal. Spravil to dobrovoľne, na základe svojej odbornej praxe podľa jeho CV ako dlhoročný zamestnanec Smeru.

   • 17.1.1
    Tom says:

    A stale dokola dokola dokola koho chces tymto presvedcit? Toto je uz uplna rezignacia ? Dezinformovani fanatici na fb :D A ktori su ti informovani prosim ta? Ondrejkovi motorkakri? Ci Valekovi smeraci co pomaly vymieraju? Mrazovi trosecnici co par tyzdnov pred volbami upratuju zrazu bordel a rozdavaju pukance a curkovu vatu?

    • 17.1.1.1
     horšia TT says:

     Nie sú to tí čo natierajú plot pár týždňov pred voľbami, namiesto toho aby si plnili povinnosti poslanca, alebo čo zrážajú ľudí na tzv. pešej zóne terajšej cyklodráhe a sadia prebytky tulipánov z Holandska, lepia plagátiky že už nebudú pesticídy ale bude hmyz a potkany , idú rúbať stromy aby zachránili prírodu … tí sú tvoji vyvolení, klaňaj sa im

     • 17.1.1.1.1
      Tom says:

      Chudatko kto ti ublizil :D

     • 17.1.1.1.2
      RR says:

      1. LT natiera, kosi a pomaha pocas celych 4 rokov, nie len pred volbami, co je troska rozdiel :) Navyse, pocas vikendov…

      2. Neviem o tom, ze by niekoho zrazili na bicykli, ale dobry pokus.

      3. Radsej nesadit nič, hej?

      4. Dalsi hoax a hmyze :D :D :D

      5. Tiez X krat vysvetlene, odbornikmi v obore, potvrdene hoc akym arbkristom, ale chapem ze odborne vysvetlenie sa tazko nalepi na vseznalca vysedavajuceho pri pive nadavajuceho na zivot..

      • 17.1.1.1.2.1
       Diskriminátor says:

       takže na pešej zone už zrazil cyklista dieťa! je o tom záznam v nemocnici! ututlavanie a dzinformácie LTT sú vyborné!!

       • 17.1.1.1.2.1.1
        Timur says:

        Tak ako ututlali okamžité vypustenie vody v Kamenáči. Na pohotovosti deti aj dospelý, ráno prišli z hygieny na kupko a dali príkaz vodu vypustiť, a čo ideme ďalej.

       • 17.1.1.1.2.1.2
        doktor says:

        V ktorej nemocnici je ten zaznam? A pre Timura kedy a kde boli ti ludia u doktora pojdem si to teda overit kedze tu pracujem , Dakujem za info.

        • 17.1.1.1.2.1.2.1
         Tono says:

         Predpokladám že večer a ráno hygienici dali vypustiť Kamenáč a vyčistiť bazén. Podľa záznamu v pokladni zistíš na SKaŠZ kedy sa to stalo, lebo do 11 hod predávali vstupenky. Doktor a to by si mohol v tej vašej komunite spomenúť že čistota je pol života. To len taká pznámočka k jarnému čisteniu mesta a jesennému hrabaniu lístia.

         • 17.1.1.1.2.1.2.1.1
          doktor says:

          Ja som sa pytal kde boli ti ludia ked mali tie problemy kvoli kupalisku na ktorom oddeleni? A ake mali problemy?

 18. 18
  Taraj says:

  Presne Mráz je už všade. Kam sa pohnem,tam ho vidím.Na Topkach má tiež reklamu.Hlavne že je proti bilbordom…D. A Valek je zase na autobusoch MHD.

Zanechaj odkaz to Peter Klimo

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.