reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Obci Zeleneč ani ministerstvu dopravy sa nepáči predložený zámer logisticko – výrobného parku pri diaľnici D1

V septembri sme informovali o zámere developerskej spoločnosti IB industry center vybudovať neďaleko diaľničného odpočívadla pri Zelenči veľký logisticko – výrobný park. Zámer je v súčasnosti v prípravnej fáze zisťovacieho konania a prechádza posudzovaním kompetentných úradov a inštitúcí.

Developerský projekt nazvaný Výrobno – obchodno – obslužná zóna (VOOZ) Zeleneč začali pripravovať už v roku 2008, zrejme kvôli globálnej finančnej kríze sa napokon nezrealizoval a na čas zostal len na papieri.

Zóna sa nachádza niekoľko stoviek metrov od najbližšieho trvale obývaného domu v obci, situovaná je medzi vodnými tokmi Parná a Trnávka a diaľnicou D1.

Obchodno – priemyselná zóna bude pozostávať z dvoch výrobno – skladovacích hál (s podlahovou plochou 39 resp. 29-tisíc metrov štvorcových) , ktoré majú slúžiť na uskladnenie, manipuláciu a expedíciu výrobkov. V halách sa majú niektoré z produktov aj kompletizovať.

V areáli má tiež vyrásť aj objekt pre prechodné ubytovanie so 60 bytovými jednotkami, slúžiť môže zamestnancom, podľa potreby aj ako administratíva alebo motel pre cestujúcich z blízkej diaľnice D1.

Foto: IB Industry Center

MAPA:

Celková plocha pozemku dosahuje 188 405 metrov štvorcových, celková zastavaná plocha má dosiahnuť asi 75-tisíc metrov štvorcových. Komunikácie a spevnené plochy sú navrhnuté s rozlohou 71-tisíc m2, celková plocha zelene dosiahne viac ako 42-tisíc metrov štvorcových.

V zóne budú okrem vnútroareálových komunikácií aj dve okružné križovatky a vytvorených 465 parkovacích miest, z toho 25 pre kamióny.

Zámer počíta s napojením na okolitú cestnú infraštruktúru, vrátane diaľnice D1. Definitívna podoba dopravného napojenia však zatiaľ nie jasná a bude sa týkať ďalších rokovaní developera s viacerými inštitúciami.

Predpokladané náklady na realizáciu logisticko – výrobnej zóny dosiahnu podľa developera 50 miliónov eur. Projekt má priniesť 455 pracovných miest.

Nie všetci s predloženým zámerom súhlasia

V rámci posudzovacieho procesu rozhodol odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Trnava, o tom, že predložený zámer sa bude posudzovať podľa zákona, čo je náročnejší a zdĺhavejší proces ako v opačnom prípade.

Okresný úrad odôvodňuje svoje rozhodnutie s prihliadnutím „na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto vykonávania činnosti, rozsah očakávaných vplyvov a na písomné stanoviská“, ktoré v rámci procesu posudzovania zaslali viaceré dotknuté orgány a inštitúcie štátnej správy, zložky verejnej správy či samosprávy.

Nie všetky stanoviská úradov a inštiutúcií k predloženému zámeru developerskej spoločnosti IB industry center boli pozitívne.

Obec Zeleneč vo svojom vyjadrení poukazuje na to, že predložená dokumentácia je „neúplná a nejasná, nie je zrejmé napojenie na existujúcu, prípadne navrhovanú dopravnú infraštruktúru. Návrh dopravného riešenia nie je v súlade s platným územným plánom obce Zeleneč, s jeho doplnkami a zmenami.“

V predloženom zámere nie je podľa obce riešené dopravné napojenie na obchvat obce, preto s predloženým návrhom riešenia dopravy nesúhlasia.

„Vzhľadom na technické riešenie halových objektov – ťažké železobetónové a oceľové nosné konštrukcie – dopravu pri výstavbe navrhujeme riešiť výlučne mimo zastavaného územia obce v záujme ochrany zdravia a majetku občanov,“ upozorňuje sa v stanovisku obce.

Zeleneč nesúhlasí ani s návrhom na vybudovanie prechodného ubytovania, ktoré nie je v súlade s územným plánom. „V regulatívoch pre výrobné územie je bývanie označené ako neprípustná funkcia, preto s navrhovanou výstavbou bytových domov nesúhlasíme,“ uvádza sa v stanovisku.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor stratégie a rozvoja vo svojom stanovisku okrem iného nesúhlasí s návrhom stavebných objektov a obzvlášť s návrhom objektov bývania v ochrannom pásme diaľnice D1. „Predmetný zámer susedí s diaľničným odpočívadlom Zeleneč. Výhľadovo je plánované rozšírenie odpočívadla dobudovaním nových parkovacích miest pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy a karavany. Z tohto dôvodu nesúhlasíme s umiestňovaním stavebných objektov v tesnej blízkosti odpočívadla a žiadame rezervovať dostatočnú plochu na jeho rozšírenie,“ zdôvodňuje.

Ministerstvo tiež vyjadruje nesúhlas s dopravným prepojením navrhovaného projektu s odpočívadlom Zeleneč. „Zámer žiadame prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať Národnú diaľničnú spoločnosť, ako aj správcu komunikácie III/1287 a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu.“

Úrad preto požaduje od predkladateľa zámer prepracovať v zmysle uvedených pripomienok a zaslať ho na opätovné posúdenie.


Dotknutá lokalita sa nachádza za odpočívadlom pri Zelenči

Reprofoto: Google Street View

Ulož ako PDF
Napísal 5. decembra 2018 13:51. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.