reklama

Obci Zeleneč ani ministerstvu dopravy sa nepáči predložený zámer logisticko – výrobného parku pri diaľnici D1

V septembri sme informovali o zámere developerskej spoločnosti IB industry center vybudovať neďaleko diaľničného odpočívadla pri Zelenči veľký logisticko – výrobný park. Zámer je v súčasnosti v prípravnej fáze zisťovacieho konania a prechádza posudzovaním kompetentných úradov a inštitúcí.

Developerský projekt nazvaný Výrobno – obchodno – obslužná zóna (VOOZ) Zeleneč začali pripravovať už v roku 2008, zrejme kvôli globálnej finančnej kríze sa napokon nezrealizoval a na čas zostal len na papieri.

Zóna sa nachádza niekoľko stoviek metrov od najbližšieho trvale obývaného domu v obci, situovaná je medzi vodnými tokmi Parná a Trnávka a diaľnicou D1.

Obchodno – priemyselná zóna bude pozostávať z dvoch výrobno – skladovacích hál (s podlahovou plochou 39 resp. 29-tisíc metrov štvorcových) , ktoré majú slúžiť na uskladnenie, manipuláciu a expedíciu výrobkov. V halách sa majú niektoré z produktov aj kompletizovať.

V areáli má tiež vyrásť aj objekt pre prechodné ubytovanie so 60 bytovými jednotkami, slúžiť môže zamestnancom, podľa potreby aj ako administratíva alebo motel pre cestujúcich z blízkej diaľnice D1.

Foto: IB Industry Center

MAPA:

Celková plocha pozemku dosahuje 188 405 metrov štvorcových, celková zastavaná plocha má dosiahnuť asi 75-tisíc metrov štvorcových. Komunikácie a spevnené plochy sú navrhnuté s rozlohou 71-tisíc m2, celková plocha zelene dosiahne viac ako 42-tisíc metrov štvorcových.

V zóne budú okrem vnútroareálových komunikácií aj dve okružné križovatky a vytvorených 465 parkovacích miest, z toho 25 pre kamióny.

Zámer počíta s napojením na okolitú cestnú infraštruktúru, vrátane diaľnice D1. Definitívna podoba dopravného napojenia však zatiaľ nie jasná a bude sa týkať ďalších rokovaní developera s viacerými inštitúciami.

Predpokladané náklady na realizáciu logisticko – výrobnej zóny dosiahnu podľa developera 50 miliónov eur. Projekt má priniesť 455 pracovných miest.

Nie všetci s predloženým zámerom súhlasia

V rámci posudzovacieho procesu rozhodol odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Trnava, o tom, že predložený zámer sa bude posudzovať podľa zákona, čo je náročnejší a zdĺhavejší proces ako v opačnom prípade.

Okresný úrad odôvodňuje svoje rozhodnutie s prihliadnutím “na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto vykonávania činnosti, rozsah očakávaných vplyvov a na písomné stanoviská”, ktoré v rámci procesu posudzovania zaslali viaceré dotknuté orgány a inštitúcie štátnej správy, zložky verejnej správy či samosprávy.

Nie všetky stanoviská úradov a inštiutúcií k predloženému zámeru developerskej spoločnosti IB industry center boli pozitívne.

Obec Zeleneč vo svojom vyjadrení poukazuje na to, že predložená dokumentácia je “neúplná a nejasná, nie je zrejmé napojenie na existujúcu, prípadne navrhovanú dopravnú infraštruktúru. Návrh dopravného riešenia nie je v súlade s platným územným plánom obce Zeleneč, s jeho doplnkami a zmenami.”

V predloženom zámere nie je podľa obce riešené dopravné napojenie na obchvat obce, preto s predloženým návrhom riešenia dopravy nesúhlasia.

“Vzhľadom na technické riešenie halových objektov – ťažké železobetónové a oceľové nosné konštrukcie – dopravu pri výstavbe navrhujeme riešiť výlučne mimo zastavaného územia obce v záujme ochrany zdravia a majetku občanov,” upozorňuje sa v stanovisku obce.

Zeleneč nesúhlasí ani s návrhom na vybudovanie prechodného ubytovania, ktoré nie je v súlade s územným plánom. “V regulatívoch pre výrobné územie je bývanie označené ako neprípustná funkcia, preto s navrhovanou výstavbou bytových domov nesúhlasíme,” uvádza sa v stanovisku.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor stratégie a rozvoja vo svojom stanovisku okrem iného nesúhlasí s návrhom stavebných objektov a obzvlášť s návrhom objektov bývania v ochrannom pásme diaľnice D1. “Predmetný zámer susedí s diaľničným odpočívadlom Zeleneč. Výhľadovo je plánované rozšírenie odpočívadla dobudovaním nových parkovacích miest pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy a karavany. Z tohto dôvodu nesúhlasíme s umiestňovaním stavebných objektov v tesnej blízkosti odpočívadla a žiadame rezervovať dostatočnú plochu na jeho rozšírenie,” zdôvodňuje.

Ministerstvo tiež vyjadruje nesúhlas s dopravným prepojením navrhovaného projektu s odpočívadlom Zeleneč. “Zámer žiadame prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať Národnú diaľničnú spoločnosť, ako aj správcu komunikácie III/1287 a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu.”

Úrad preto požaduje od predkladateľa zámer prepracovať v zmysle uvedených pripomienok a zaslať ho na opätovné posúdenie.


Dotknutá lokalita sa nachádza za odpočívadlom pri Zelenči

Reprofoto: Google Street View

Ulož ako PDF
Napísal 5. decembra 2018 13:51. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.