reklama

So zámerom veľkého obytného súboru Prúdy sa bude môcť čoskoro zoznámiť aj verejnosť

Developer novej obytnej zóny za areálom Lokomotívy vypracoval v máji 2019 na základe pripomienok úradov a inštitúcií v schvaľovacom procese správu o hodnotení pripravovaného zámeru veľkého obytného súboru Prúdy. V lokalite Prúdy má vzniknúť 19 bytových domov a 8 kombinovaných objektov s funkciou služieb – nebytových priestorov, apartmánov a bytov. Prvé stavebné práce plánujú odštartovať v roku 2020.

Správu o hodnotení navrhovanej činnosti doručila developerská spoločnosť Terra Trnavia Ministerstvu životného prostredia SR 17. mája 2019. Správu obdržia rezortné orgány, povoľujúce orgány, dotknuté úrady a inštitúcie, ako aj mesto Trnava.

Trnavská samospráva zverejní všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie, umožní verejnosti do správy nahliadnuť, umožní dávať pripomienky a pripraví aj verejné prerokovanie predloženého zámeru.

Obytný súbor Prúdy je situovaný v rovnomennej lokalite vymedzenej územným plánom na hromadnú bytovú výstavbu a plochy parkovej výsadby.


Vizualizácia: Terra Trnavia / Cakov & Partners

Riešené územie obytného súboru Prúdy s výmerou 11,14 hektára je zo severnej a východnej strany ohraničené ornou pôdou využívanou na poľnohospodárske účely. V budúcnosti na základe územnoplánovacej dokumentácie mesta Trnava je zo severu územie vyhradené pre plochy parkov a z východu má pokračovať výstavba obytných súborov.

Z južnej strany je dotknutá lokalita ohraničená komunikáciou na Koniarekovej ulici a zeleným pásom, ktorý územie oddeľuje od areálu ŽOS. Na západnej strane územie susedí s obytnými domami Koniarekova a športovým areálom Lokomotíva s areálom kúpaliska a s navrhovaným lesoparkom, ktorý bude súčasťou sídelnej zelene.

Obytný súbor Prúdy bude pozostávať z troch typov funkčných blokov – viacpodlažnej zástavby bytových domov, polyfunkcie a parkových plôch.

Jednotlivé bloky sú rozdelené hlavnou komunikáciou bulvárového typu.

Na severe územia bude navrhnutá samostatná budova občianskej vybavenosti, v ktorej bude po dohode s mestom umiestnený dom pre seniorov alebo materská škola. Budova bude predstavovať jedno až dvojpodlažný objekt s plochou strechou s kapacitou pre 80 osôb.

Vizualizácia: Terra Trnavia / Cakov & Partners

Investor navrhuje celkom 19 bytových domov a 8 kombinovaných objektov s funkciou služieb – nebytových priestorov, apartmánov a bytov. Zámer počíta s realizáciou 5-podlažných objektov s jedným ustúpeným podlažím a šikmou strechou a 8-podlažných objektov s plochou strechou.

„Realizáciou zámeru dôjde k vybudovaniu nového moderného komplexu pre širšie vrstvy obyvateľstva so širokou ponukou plôch pre bývanie s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti. Navrhovaný obytný súbor je v plnom rozsahu v súlade s Územným plánom mesta Trnava,“ konštatuje predkladateľ zámeru.

Developer vypracoval pre posudzovací proces aj dopravnú štúdiu, posudok klimatických podmienok pre výstavbu, svetelnotechnický posudok ako aj akustickú štúdiu.

Cestné napojenie riešeného územia je plánované v dvoch bodoch. Hlavné napojenie obytného súboru bude plánovaným predĺžením nedokončenej cestnej komunikácii na Spartakovskej ulice, kde vznikne okružná križovatka, a druhé napojenie bude na juhu pozemku z komunikácie III/1279 na Koniarekovej ulici.

Okružná križovatka Spartakovská – Sasinkova má mať priemer 44 metrov. Druhá okružná križovatka bude vybudovaná na začiatku obytnej zóny v smere od Spartakovskej s priemerom 34 metrov.

Pozdĺž celej komunikácie medzi Spartakovskou a obytným súborom bude vybudovaný cyklochodník. Šírka jazdných pruhov pre autá je navrhnutá na 4,5 metra.

Križovatka na Koniarekovej ulici má byť styková, dôjsť má k rozšíreniu existujúcej miestnej zbernej komunikácie. V rámci úprav je navrhnutý na hlavnej komunikácii – ceste III/1279 odbočovací pruh vľavo aj vpravo, a taktiež sú odbočovacie pruhy navrhnuté aj na vedľajšej komunikácii. V rámci ochranného tieňa pruhu pre odbočenie vľavo na protiľahlom ramene bude zriadený v oblasti priechodu pre chodcov fyzický ostrovček.

Križovatku bude možné v prípade potreby prebudovať na svetelne riadenú.

Do zóny má premávať aj linka Mestskej autubusovej dopravy.


Obrázok kliknutím zväčšíte

Spoločnosť Terra Trnavia navrhuje v zóne vybudovať do 1900 parkovacích miest, z toho viac ako 1350 bude v podzemí. Počíta sa tiež so zriadením približne 375 odstavných stojísk pre bicykle.

Predpokladaný počet novopostavených bytov a apartmánov v zóne Prúdy je 1300, z nich najviac má mať rozlohu do 60 metrov a do 90 metrov štvorcových. Minimálnu časť tvoria apartmány s výmerou nad 90 metrov štvorcových.

Developer počíta aj s veľkými plochami zelene, parkovými úpravami a zelenými strechami na všetkých objektoch.

Predpokladané náklady na výstavbu projektu odhaduje investor na takmer 160 miliónov eur. Realizácia by mala prebiehať postupne v rokoch 2020 až 2028.

Ulož ako PDF
Napísal 21. mája 2019 10:18. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “So zámerom veľkého obytného súboru Prúdy sa bude môcť čoskoro zoznámiť aj verejnosť”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.