reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Pri Malženiciach budú skúmať ťažiari výdatnosť ložiska zemného plynu

AKTUALIZOVANÉ

V katastri obce Malženice bude skúmať ťažiarska spoločnosť Nafta, a.s. ložiská zemného plynu. Na okraji obce – asi 8 kilometrov od Trnavy – vyrastie na niekoľko týždňov vrtná plošina. Cieľom projektu je overiť existenciu a plynonosnosť súvrstvia v tejto lokalite, geologickú stavbu sedimentov, ako aj získanie podkladov pre vedenie ďalšieho ťažobného ložiskového geologického prieskumu.

Nafta, a.s., aktuálne realizuje prieskumný vrt aj pri obci Trakovice v smere na Leopoldov.

Práce pri Malženiciach plánujú ťažiari uskutočniť v priebehu tohto roku. Zámer je aktuálne v štádiu schvaľovacieho procesu.


Vrtná súprava

FOTO: Nafta, a.s.

Prieskumný vrt má byť situovaný na ornej pôde, po pravej strane pri vstupe do obce Malženice v smere od Trnavy.

Nafta vytvorí v poli spevnené pracovisko s rozmermi 60×90 metrov, na ploche 90×10 metrov bude ukladať skrývku ornice. Prístupová spevnená komunikácia k pracovisku dosiahne dĺžku 100 a šírku štyri metre.

Z predloženého zámeru investora vyplýva, že projektovaná hĺbka vrtu je 1008 metrov. Práce budú prebiehať pomocou mobilnej vrtnej súpravy. Vrtná súprava má hmotnosť 66 ton, je vysoká 34 metrov a konštruovaná tak, aby odolala zaťaženiu vetra s rýchlosťou do 195 km/h.

Ťažiari priestor po ukončení prieskumných prác vrátia do pôvodného stavu.

Prieskumné práce pri Malženiciach majú trvať maximálne 80 dní. Príprava pracoviska zaberie 22-30 dní, samotné vrtné práce majú prebiehať 14 až 20 dní, ďalších 22 až 30 dní potrvá likvidácia prieskumného pracoviska a úprava plochy do stavu pred začatím prác.

Náklady na realizáciu projektu odhaduje spoločnosť Nafta na 1 milión eur.

Výber lokality a realizáciu prieskumu zdôvodňuje Nafta, a.s., výsledkami predchádzajúceho 3D seizmického merania, prijateľným umiestnením vo vzťahu k obytnej zóne či bezproblémovým dopravným prístupom.

„V oblasti Malženice doteraz neboli identifikované plynonosné štruktúry, ani neboli realizované prieskumné vrty. V širšom území sa uskutočnili prieskumné vrty v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Plynonosné horizonty boli zistené vrtmi v Maduniciach a Bučanoch. Z dôvodou nezáujmu o plyn v tomto období neboli plynové akumulácie ťažené a vrty boli zlikvidované,“ približuje spoločnosť Nafta.

FOTO: Nafta, a.s.

Horľavý zemný plyn ako energetický zdroj – palivo, je v súčasnej dobe dôležitým artiklom v surovinovej politike štátu.

Celková spotreba v rámci Slovenska predstavuje asi 5 miliárd metrov kubických ročne. Domáce zásoby zemného plynu v existujúcich ložiskách na západe a východe Slovenska sa dlhoročnou ťažbou znižujú.

„Vyhľadávanie ďalších zdrojov je preto žiadúce, nakoľko sa stávame menej závislí od dodávok z iných krajín. Spoločnosť NAFTA a.s. má v oblasti ložiskového geologického prieskumu a ťažby vyhradených nerastov – ropy a horľavého zemného plynu dlhoročné skúsenosti. V dotknutej časti územia má prevedený Dobývací priestor (DP) Trakovice, ktorý je určený od roku 1987. Od roku 1960 prebieha ložiskový geologický prieskum a ťažba zemného plynu prostredníctvom realizovaných sond v DP Trakovice a Zberného plynového strediska Trakovice, ktoré sa nachádza v katastrálnom území obce Bučany,“ uvádza spoločnosť Nafta, a.s.

Ako konkretizuje, v Bučanoch bolo k 1. januáru 2018 vyťažených približne 123 miliónov metrov kubických horľavého zemného plynu.

„Počas doby ťažby nebola zaznamenaná ujma na životnom prostredí,“ konštatuje ťažiarska spoločnosť.

Spoločnosť Nafta realizovala na jeseň 2017 v okolí Trnavy veľký seizmický geofyzikálny prieskum za účelom vyhľadať ložiská uhľovodíkov.

Terénne 3D a 2D seizmické merania slúžili na detailné zhodnotenie geologickej stavby a uhľovodíkového potenciálu oblasti severne od Trnavy, ktorá má podľa Nafty potenciál pre využitie na ťažbu zemného plynu v podobe zmesi uhľovodíkov.

Ťažiarska spoločnosť sa venuje podzemnému skladovaniu zemného plynu na Slovensku, ako aj prieskumu a ťažbe uhľovodíkov.

Podľa portálu energia.sk takmer 95 percent objemu ťažby zemného plynu na Slovensku v roku 2015 realizovala práve spoločnosť Nafta.

Objem ťažby zemného plynu na Slovensku klesá, tento trend sa snaží Nafta spomaliť prieskumnými aktivitami a zefektívňovaním ťažby.

AKTUALIZÁCIA 23. MÁJA o 9:52 hod.

PETÍCIA PROTI ZÁMERU SPOLOČNOSTI NAFTA

Voči zámeru spoločnosti Nafta sa prostredníctvom petície ohradzujú obyvatelia Malženíc a okolitých obcí.

„My, dolupodpísaní obyvatelia obce Malženice v okrese Trnava a priľahlých obcí, majúc záujem na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci Malženice a berúc do úvahy, že kvalita životného prostredia v obci Malženice je neoddeliteľne spätá aj s vplyvmi na životné prostredie, ktorých pôvod je mimo územia obce Malženice, vyjadrujeme týmto svoj nesúhlas s realizáciou prieskumných vrtov “Trakovice 13” (k. ú. Trakovice), “Madunice 8”, (k. ú. Červeník) a “Malženice 1” (k. ú. Malženice) v rámci ložiskového geologického prieskumu horľavého zemného plynu v prieskumnom území „Trnava“, s ťažbou horľavého zemného plynu v okolí našich domovov a s akoukoľvek súvisiacou prieskumnou a ťažobnou činnosťou.

Žiadame preto obecné zastupiteľstvo obce Malženice a starostu obce Malženice, aby vyjadrili v mene obyvateľov obce Malženice nesúhlas s realizáciou uvedených prieskumných vrtov, so začlenením k. ú. obce Malženice a k. ú. susedných obcí do prieskumného územia „Trnava“, ako aj so všetkými geologickými prácami v prieskumnom území Trnava a s nimi súvisiacimi činnosťami, ktoré zasahujú alebo môžu zasiahnuť do životného prostredia obyvateľov obce Malženice. Žiadame obecné zastupiteľstvo a starostu obce Malženice, aby podnikli všetky potrebné kroky k tomu, aby zabránili realizácii vyššie uvedených vrtov “Trakovice 13” (k. ú. Trakovice), “Madunice 8”, (k. ú. Červeník) a “Malženice 1” (k. ú. Malženice) a ďalších možných obdobných vrtov pre ložiskový geologický prieskum a ťažbu horľavého zemného plynu alebo ropy v blízkosti našich domovov, najmä v k. ú. obce Malženice a k. ú. susedných obcí.“

Petíciu proti prieskumu a ťažbe zemného plynu a ropy v okolí obce Malženice v papierovej forme aj na internete k 23. máju 2019 podpísalo viac ako 300 ľudí, ďalšie stovky ľudí sa podpísali pod príbuzné petície prebiehajúce v obciach Červeník, Žlkovce a Trakovice.

Elektronické petície sú dostupné na nasledovných stránkach:

Malženice (link)

Červeník (link)

Žlkovce (link)

Trakovice (link)

Dňa 21.5.2019 vyjadrilo svoj nesúhlas s prieskumom a ťažbou plynu v okolí obce Žlkovce aj obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce.
www.facebook.com/chcemezdravukrajinu/posts/2401637593452792

Viac informácií nájdete aj na stránke www.facebook.com/chcemezdravukrajinu.

Stručné zhrnutie dôvodov, prečo sa občianska iniciatíva “Chceme zdravú krajinu” snaží zastaviť prieskum a ťažbu zemného plynu, možno nájsť v informačnom letáku k petícii pre obec Žlkovce: http://www.chcemezdravukrajinu.sk/dokumenty/letakPeticia.pdf.

Ulož ako PDF
Napísal 22. mája 2019 11:10. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava, Z regiónu. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.