reklama

Pri Malženiciach budú skúmať ťažiari výdatnosť ložiska zemného plynu

AKTUALIZOVANÉ

V katastri obce Malženice bude skúmať ťažiarska spoločnosť Nafta, a.s. ložiská zemného plynu. Na okraji obce – asi 8 kilometrov od Trnavy – vyrastie na niekoľko týždňov vrtná plošina. Cieľom projektu je overiť existenciu a plynonosnosť súvrstvia v tejto lokalite, geologickú stavbu sedimentov, ako aj získanie podkladov pre vedenie ďalšieho ťažobného ložiskového geologického prieskumu.

Nafta, a.s., aktuálne realizuje prieskumný vrt aj pri obci Trakovice v smere na Leopoldov.

Práce pri Malženiciach plánujú ťažiari uskutočniť v priebehu tohto roku. Zámer je aktuálne v štádiu schvaľovacieho procesu.


Vrtná súprava

FOTO: Nafta, a.s.

Prieskumný vrt má byť situovaný na ornej pôde, po pravej strane pri vstupe do obce Malženice v smere od Trnavy.

Nafta vytvorí v poli spevnené pracovisko s rozmermi 60×90 metrov, na ploche 90×10 metrov bude ukladať skrývku ornice. Prístupová spevnená komunikácia k pracovisku dosiahne dĺžku 100 a šírku štyri metre.

Z predloženého zámeru investora vyplýva, že projektovaná hĺbka vrtu je 1008 metrov. Práce budú prebiehať pomocou mobilnej vrtnej súpravy. Vrtná súprava má hmotnosť 66 ton, je vysoká 34 metrov a konštruovaná tak, aby odolala zaťaženiu vetra s rýchlosťou do 195 km/h.

Ťažiari priestor po ukončení prieskumných prác vrátia do pôvodného stavu.

Prieskumné práce pri Malženiciach majú trvať maximálne 80 dní. Príprava pracoviska zaberie 22-30 dní, samotné vrtné práce majú prebiehať 14 až 20 dní, ďalších 22 až 30 dní potrvá likvidácia prieskumného pracoviska a úprava plochy do stavu pred začatím prác.

Náklady na realizáciu projektu odhaduje spoločnosť Nafta na 1 milión eur.

Výber lokality a realizáciu prieskumu zdôvodňuje Nafta, a.s., výsledkami predchádzajúceho 3D seizmického merania, prijateľným umiestnením vo vzťahu k obytnej zóne či bezproblémovým dopravným prístupom.

„V oblasti Malženice doteraz neboli identifikované plynonosné štruktúry, ani neboli realizované prieskumné vrty. V širšom území sa uskutočnili prieskumné vrty v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Plynonosné horizonty boli zistené vrtmi v Maduniciach a Bučanoch. Z dôvodou nezáujmu o plyn v tomto období neboli plynové akumulácie ťažené a vrty boli zlikvidované,“ približuje spoločnosť Nafta.

FOTO: Nafta, a.s.

Horľavý zemný plyn ako energetický zdroj – palivo, je v súčasnej dobe dôležitým artiklom v surovinovej politike štátu.

Celková spotreba v rámci Slovenska predstavuje asi 5 miliárd metrov kubických ročne. Domáce zásoby zemného plynu v existujúcich ložiskách na západe a východe Slovenska sa dlhoročnou ťažbou znižujú.

„Vyhľadávanie ďalších zdrojov je preto žiadúce, nakoľko sa stávame menej závislí od dodávok z iných krajín. Spoločnosť NAFTA a.s. má v oblasti ložiskového geologického prieskumu a ťažby vyhradených nerastov – ropy a horľavého zemného plynu dlhoročné skúsenosti. V dotknutej časti územia má prevedený Dobývací priestor (DP) Trakovice, ktorý je určený od roku 1987. Od roku 1960 prebieha ložiskový geologický prieskum a ťažba zemného plynu prostredníctvom realizovaných sond v DP Trakovice a Zberného plynového strediska Trakovice, ktoré sa nachádza v katastrálnom území obce Bučany,“ uvádza spoločnosť Nafta, a.s.

Ako konkretizuje, v Bučanoch bolo k 1. januáru 2018 vyťažených približne 123 miliónov metrov kubických horľavého zemného plynu.

„Počas doby ťažby nebola zaznamenaná ujma na životnom prostredí,“ konštatuje ťažiarska spoločnosť.

Spoločnosť Nafta realizovala na jeseň 2017 v okolí Trnavy veľký seizmický geofyzikálny prieskum za účelom vyhľadať ložiská uhľovodíkov.

Terénne 3D a 2D seizmické merania slúžili na detailné zhodnotenie geologickej stavby a uhľovodíkového potenciálu oblasti severne od Trnavy, ktorá má podľa Nafty potenciál pre využitie na ťažbu zemného plynu v podobe zmesi uhľovodíkov.

Ťažiarska spoločnosť sa venuje podzemnému skladovaniu zemného plynu na Slovensku, ako aj prieskumu a ťažbe uhľovodíkov.

Podľa portálu energia.sk takmer 95 percent objemu ťažby zemného plynu na Slovensku v roku 2015 realizovala práve spoločnosť Nafta.

Objem ťažby zemného plynu na Slovensku klesá, tento trend sa snaží Nafta spomaliť prieskumnými aktivitami a zefektívňovaním ťažby.

AKTUALIZÁCIA 23. MÁJA o 9:52 hod.

PETÍCIA PROTI ZÁMERU SPOLOČNOSTI NAFTA

Voči zámeru spoločnosti Nafta sa prostredníctvom petície ohradzujú obyvatelia Malženíc a okolitých obcí.

„My, dolupodpísaní obyvatelia obce Malženice v okrese Trnava a priľahlých obcí, majúc záujem na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci Malženice a berúc do úvahy, že kvalita životného prostredia v obci Malženice je neoddeliteľne spätá aj s vplyvmi na životné prostredie, ktorých pôvod je mimo územia obce Malženice, vyjadrujeme týmto svoj nesúhlas s realizáciou prieskumných vrtov “Trakovice 13” (k. ú. Trakovice), “Madunice 8”, (k. ú. Červeník) a “Malženice 1” (k. ú. Malženice) v rámci ložiskového geologického prieskumu horľavého zemného plynu v prieskumnom území „Trnava“, s ťažbou horľavého zemného plynu v okolí našich domovov a s akoukoľvek súvisiacou prieskumnou a ťažobnou činnosťou.

Žiadame preto obecné zastupiteľstvo obce Malženice a starostu obce Malženice, aby vyjadrili v mene obyvateľov obce Malženice nesúhlas s realizáciou uvedených prieskumných vrtov, so začlenením k. ú. obce Malženice a k. ú. susedných obcí do prieskumného územia „Trnava“, ako aj so všetkými geologickými prácami v prieskumnom území Trnava a s nimi súvisiacimi činnosťami, ktoré zasahujú alebo môžu zasiahnuť do životného prostredia obyvateľov obce Malženice. Žiadame obecné zastupiteľstvo a starostu obce Malženice, aby podnikli všetky potrebné kroky k tomu, aby zabránili realizácii vyššie uvedených vrtov “Trakovice 13” (k. ú. Trakovice), “Madunice 8”, (k. ú. Červeník) a “Malženice 1” (k. ú. Malženice) a ďalších možných obdobných vrtov pre ložiskový geologický prieskum a ťažbu horľavého zemného plynu alebo ropy v blízkosti našich domovov, najmä v k. ú. obce Malženice a k. ú. susedných obcí.“

Petíciu proti prieskumu a ťažbe zemného plynu a ropy v okolí obce Malženice v papierovej forme aj na internete k 23. máju 2019 podpísalo viac ako 300 ľudí, ďalšie stovky ľudí sa podpísali pod príbuzné petície prebiehajúce v obciach Červeník, Žlkovce a Trakovice.

Elektronické petície sú dostupné na nasledovných stránkach:

Malženice (link)

Červeník (link)

Žlkovce (link)

Trakovice (link)

Dňa 21.5.2019 vyjadrilo svoj nesúhlas s prieskumom a ťažbou plynu v okolí obce Žlkovce aj obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce.
www.facebook.com/chcemezdravukrajinu/posts/2401637593452792

Viac informácií nájdete aj na stránke www.facebook.com/chcemezdravukrajinu.

Stručné zhrnutie dôvodov, prečo sa občianska iniciatíva “Chceme zdravú krajinu” snaží zastaviť prieskum a ťažbu zemného plynu, možno nájsť v informačnom letáku k petícii pre obec Žlkovce: http://www.chcemezdravukrajinu.sk/dokumenty/letakPeticia.pdf.

Ulož ako PDF
Napísal 22. mája 2019 11:10. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava, Z regiónu. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.