reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Spoločnosť Arriva: Sme znepokojení praktikami mesta Trnava pri verejnom obstarávaní na Mestskú autobusovú dopravu

AKTUALIZOVANÉ

Dopravná spoločnosť Arriva zaslala médiám vo štvrtok 3. decembra 2020 tlačové vyhlásenie, v ktorom vyjadruje znepokojenie nad praktikami mesta Trnava ako objednávateľa pri verejnom obstarávaní na Mestskú autobusovú dopravu. Ako sme informovali na našom webe 25. novembra tohto roku, mesto Trnava 23. novembra 2020 zrušilo verejnú súťaž na prevádzkovateľa Mestskej autobusovej dopravy (MAD) vyhlásenú v júli. Vzápätí, 24. novembra, vyhlásila radnica nový tender s prakticky rovnakými podmienkami.

Spoločnosť Arriva v úvode vyhlásenia konštatuje, že už v apríli 2019 vypísalo mesto po tretíkrát verejné obstarávanie na poskytovateľa MAD s takými podmienkami, že predpokladaná hodnota zákazky nekorešpondovala s požiadavkami na kvalitu služby vo verejnom záujme.

„Výsledkom bolo, že sa do tendra neprihlásil žiaden záujemca. Následne začalo mesto rokovacie konanie a priamo oslovilo rôznych dopravcov, pričom svoje očakávania, pokiaľ išlo o rozsah a cenu služby, nezmenilo. Výsledok bol rovnaký – žiadny dopravca sa za nereálnych podmienok neprihlásil. Verejné obstarávanie bolo teda na jeseň 2019 zrušené,“ uvádza Arriva.

Firma ďalej pripomína, že nová súťaž bola vypísaná až po takmer roku – v júli 2020.

„Za nových – oveľa realistickejších – podmienok podala Arriva do verejnej súťaže svoju ponuku. S poskytovaním služieb mestskej hromadnej dopravy v Trnave máme dlhoročné skúsenosti, sme zodpovední a vieme, čo je potrebné zabezpečiť na to, aby bola služba poskytovaná mestu a jeho obyvateľom a návštevníkom plynulá, na požadovanej úrovni i trvalo udržateľná. Všetky tieto parametre sme zohľadnili pri tvorbe zodpovednej cenovej ponuky. Okrem objednávateľom požadovaných investícií vo výške približne 8 miliónov eur, vrátane úplnej obnovy vozidlového parku, sme ohodnotili celkové náklady na zabezpečenie služby, ktorých nezanedbateľnou a mimoriadne dôležitou súčasťou sú aj mzdy našich kolegov a vodičov mestskej autobusovej dopravy,“ pripomína dopravca.

„Arriva ponúkla spomedzi uchádzačov najvýhodnejšiu cenu,“ povedala Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku.

Ilustračné foto

Podľa vyjadrenia hovorkyne mesta Trnava a vedúcej úseku komunikácie a marketingu Veroniky Majtánovej pre portál trnava-live.sk dôvodom, prečo v zrušenej súťaži nevybrali žiadneho z uchádzačov bolo, že neboli predložené viac ako dve ponuky.

“Do súťaže boli predložené dve ponuky. Je vyhlásená nová súťaž, informácie k nej sú verejne dostupné. Pokiaľ nebude súťaž ukončená a nepríde k výberu nového prevádzkovateľa, na základe platnej zmluvy bude MAD v Trnave zabezpečovať spoločnosť Arriva,” uviedla Majtánová.

Dopravca ďalej hovorí, že mesto Trnava mu ako uchádzačovi s najvýhodnejšou cenovou ponukou poslalo doplňujúce otázky. Arriva na ne do dvoch dní, teda v stanovenej lehote, odpovedala. Mesto Trnava následne súťaž bez vysvetlenia zrušilo, avšak zakrátko vypísalo novú súťaž s takmer identickými podmienkami. Piatu súťaž v poradí chce radnica uzavrieť tento rok pred Vianocami.

„Nad takýmto správaním nášho dlhoročného partnera vyjadrujeme poľutovanie, a zároveň znepokojnenie pokiaľ ide o transparentnosť a legitímnosť súťaže. Je o to zarážajúcejšie, že sme v riadnom výberovom konaní a v riadnom termíne predložili najvýhodnejšiu cenovú ponuku. Tým, že sme v nepochopiteľne zrušenej súťaži ‚vyložili karty na stôl‘ a mesto a aj konkurencia poznajú našu cenovú ponuku, po tom, čo vypísalo novú súťaž s prakticky identickými podmienkami, je férovosť piatej súťaže ohrozená,“ myslí si Arriva.

„Arriva má platnú zmluvu do konca tohto roka a tiež záujem nájsť také riešenie, aby cestujúci aj po 1. januára 2021 mali k dispozícii plnohodnotnú mestskú hromadnú dopravu a vedeli sa prepraviť do práce, školy či k lekárovi,“ dodala Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku.

Pripomíname, že mesto Trnava hľadá prostredníctvom verejnej súťaže dopravcu, ktorý bude prevádzkovať Mestskú autobusovú dopravu na území mesta počas desiatich rokov.

Predpokladaná hodnota zákazky je 34,8 milióna eur s DPH (29 mil. eur bez DPH). Mesto Trnava plánuje uzatvoriť zmluvu s vybraným uchádzačom na obdobie od 1. apríla 2021 do 31. marca 2031.

Stanovisko mesta Trnava na vyjadrenie spoločnosti Arriva (8. 12. 2020):

Reakcia Mesta Trnava na tlačovú správu spoločnosti ARRIVA

Spoločnosť ARRIVA zaslala médiám tlačovú správu, ktorou sa pravdepodobne snaží vytvárať prostredníctvom médií tlak na verejného obstarávateľa – Mesto Trnavu práve v čase, keď prebieha verejná súťaž na dopravcu mestskej autobusovej dopravy a konanie pred Úradom pre verejné obstarávania. Takéto konanie považujeme za mimoriadne nevhodné a účelové. Uverejňujeme našu reakciu na danú správu.

Situácia ohľadom súťaží mesta na dopravcu mestskej autobusovej dopravy má dve roviny: zákonnú a emočnú.

Pokiaľ ide o zákonnú rovinu, Mesto Trnava sa v ostatných troch rokoch snaží v súlade s postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vysúťažiť dopravcu pre MAD na desať rokov. Súťaže však boli často skomplikované napríklad nepredložením ponuky alebo nesplnením podmienok zo strany uchádzačov v tomto segmente služieb. Také počínanie v konečnom dôsledku prinútilo Mesto Trnavu všetky doterajšie súťaže zrušiť. Ich zrušenie sa zakaždým uskutočnilo zákonným spôsobom.

Všetky doterajšie súťažné pokusy mesta sa preto museli skončiť priamym rokovacím konaním so spoločnosťou ARRIVA, ktorá v meste disponuje potrebnými kapacitami. V snahe zabrániť prerušeniu poskytovania služieb MAD obyvateľom mesta bola mestská samospráva zakaždým nútená uzatvoriť so spoločnosťou ARRIVA zmluvu na ďalšie krátke obdobie.

Podobné nekorektné počínanie uchádzačov pôsobiacich v tomto segmente služieb môžeme pozorovať nielen v našom meste. Ich „rukojemníkmi“ sa v ostatných rokoch stalo niekoľko väčších i menších samospráv, vrátane samosprávnych krajov.

Mesto Trnava nemá v úmysle takéto postupy tolerovať. Vytvorilo preto legitímne a transparentné súťažné prostredie pre všetkým dopravcov na trhu, ktorí majú úprimnú snahu predložiť svoju súťažnú ponuku, chcú poskytovať obyvateľom Trnavy svoje služby a nemýlia si verejné súťaže s rokovaním o zmluvných podmienkach.

Pokiaľ ide o emočné vnímanie tejto situácie, pravdepodobne ho môžeme spájať s tým, že v súčasnosti sa uskutočnilo alebo uskutočňuje viacero súťaží na dopravcu (napr. v Nitre, Liptovskom Mikuláši a pod.), a úspech či neúspech znáša každý dopravca odlišne.

Viacerí dopravcovia uvádzajú skreslené a zavádzajúce informácie týkajúce sa verejných súťaží. Patrí k nim napríklad aj tvrdenie, že mesto Trnava si stanovuje podmienky, ktoré tlačia dopravcov na vynaloženie investícií vo výške 8 miliónov eur.

Mesto Trnava ako verejný obstarávateľ nemalo v žiadnej zo súťaží požiadavku na konkrétnu výšku investície. Mesto malo len požiadavky na vek vozového parku a určitú úroveň vybavenia vozidiel, aby mali obyvatelia Trnavy k dispozícii kvalitné dopravné služby na úrovni 21. storočia. Argument spoločnosti ARRIVA, že predpokladaná hodnota zákazky nekorešpondovala s požiadavkami mesta na kvalitu služby, sa nezakladá na pravde, lebo Mesto Trnava hradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady, ktorými sú aj náklady na vozový park.

Súčasne môžeme predpokladať aj to, že každý záujemca o poskytovanie služieb v Trnave nemusí automaticky investovať do vozového parku. Na trhu už určite mnohí dopravcovia, ktorí poskytujú služby s moderným vozovým parkom, možno aj modernejším, než vyžaduje Mesto Trnava.

Uvedenú správu spoločnosti ARRIVA smerom k médiám a verejnosti považujeme za nekorektnú a namiesto podobne nemiestneho spôsobu komunikácie si dovoľujeme odporučiť sústrediť energiu na dodávanie kvalitných služieb pre svojich zákazníkov.

(Mesto Trnava)

Ulož ako PDF
Napísal 3. decembra 2020 17:03. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Spoločnosť Arriva: Sme znepokojení praktikami mesta Trnava pri verejnom obstarávaní na Mestskú autobusovú dopravu”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.