reklama

Mestských poslancov čaká prvé rokovanie zastupiteľstva v tomto roku

V utorok 16. februára 2021 so začiatkom o 13. hodine sa uskutoční v poradí 13. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MZ) mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022.

Podľa predbežného programu čaká poslancov prerokovanie štrnástich bodov programu a ďalšie viac ako dve desiatky materiálov zaradených do bloku Majetkové záležitosti.

“Z dôvodu preventívnych opatrení počas zákazu vychádzania sa 13. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Trnavy uskutoční online. Poslanci a zamestnanci mesta budú rokovať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Hlasovať budú takisto cez aplikáciu, stav hlasovania bude možné vidieť v reálnom čase na portáli smartvote.sk,” informovala hovorkyňa mesta a vedúca úseku komunikácie a marketingu Veronika Majtánová.

Živý prenos zo zasadnutia bude odvysielaný na stránke trnava.videostream.sk.

Utorňajšie zasadnutie je prvým rokovaním mestských poslancov v tomto roku, ďalšie sa má uskutočniť na konci apríla.

Aktuálny harmonogram počíta v roku 2021 so šiestimi schôdzami MZ – po troch v prvom aj druhom polroku.

Ilustračné foto

Predbežný program MZ mesta Trnava, 16. februára 2021

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2021
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)
2.1 Schválenie Zadania Územný plán zóny Obytná zóna Trnava – Pri Modranskej ceste
2.2 Schválenie Zadania Územný plán zóny Obytná zóna Trnava – Medziháj
3. Majetkové záležitosti
4.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2021 z rozpočtu mesta Trnava
5.1 Spolufinancovanie projektu „Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava
6.1 Návrh na opätovné zvolenie prísediacich pre Okresný súd Trnava
7.1 Organizačné zabezpečenie akcie Májový kvet 2021
8.1 Organizačné zabezpečenie akcie Tradičný trnavský jarmok 2021
9.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 25. 11. 2020 do 2. 2. 2021
9.2 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2020
10.1 Novelizácia internej smernice „Rozpočtové pravidlá Mesta Trnavy“
11.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 16.2.2021 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 19. 11. 2020 do 27. 1. 2021
12. R ô z n e
13. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
14. Rekapitulácia uznesení
Z á v e r

Majetkové záležitosti:

3.1 Zmena nájomcu nebytových priestorov, odsúhlasenie skutočnej výšky vynaložených nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov a podnájom časti nebytových priestorov v objekte Mozartova 10 v Trnave:
Združenie škôl C. S. Lewisa, ú. z., Základná škola Narnia, Zbor Cirkvi bratskej
3.2 Zmena zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Mozartova 10 v Trnave Bc. Dominika Paveleková (Chorvatovičová) Dis. art.
3.3 Prenájom nebytových priestorov v objekte na ul. F. Veselovského 2 v Trnave Dušan Kosnáč
3.4 Zmena nájomcu nebytových priestorov v objekte Františkánska 3 v Trnave – Daramia s. r. o., Quir s. r. o.
3.5 Schválenie nájmu nebytových priestorov v objekte Priemyselný park Trnava – Qintec a. s.
3.6 Zmena nájomcu nebytových priestorov v objekte Priemyselný park Trnava – Ing. Daniel Mašlonka / XaraTec s.r.o.
3.7 Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/91 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6476 na Ulici Juraja Slottu 33, 34, 35 v Trnave
3.8 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie vjazdu, vstupu a inžinierskych sietí na pozemkoch mesta na Ulici Zdenky Schellingovej v Trnave
3.9 Zmena výmery prenajatej ornej pôdy v k. ú. Zavar (PD Zavar)
3.10 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 10. 11. 2020
3.11 Kúpa pozemkov na Kamennej ceste (od Jany Sokolovičovej a Světlany Fančovičovej)
3.12 Predaj pozemkov na Ulici Ferka Urbánka – EMOSTAV, s. r. o
3.13 Cestička pre cyklistov na Bratislavskej ulici – schválenie zapojenia Mesta Trnava do dražby pozemku
3.14 Riešenie preloženia elektroprípojok na Ulici Štefana Moyzesa v Trnave
3.15 Súhlas s použitím pozemkov Mesta Trnava na stavbu verejného osvetlenia pre plánovaný park na Mikovíniho ulici v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou“ (ISMONT, s. r. o.)
3.16 Súhlas s vybudovaním vstupov do prevádzok z lávky a úpravou zábradlia lávky na Starohájskej ulici a súvisiace majetkovoprávne usporiadanie (ATRIUM Starohájska s. r. o.)
3.17 Výpožička časti pozemku nachádzajúceho sa v areáli Mozartova 10 (Komunitná záhrada Mozartova, o. z.)
3.18 Rekonštrukcia plynovodov na pozemkoch mesta – úprava zriadených vecných bremien (SPP – distribúcia, a. s.)
3.19 Prenájom častí vodnej stavby pre realizáciu stavby Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn (Agrofarma Budmerice s. r. o.)
3.20 Kúpa pozemkov na Orešianskej ceste v Trnave (pán Karol Medovič)
3.21 Kúpa pozemku v lokalite Farský mlyn
3.22 Kúpa pozemkov určených na výstavbu cyklochodníka Zelenečská – Andreja Žarnova – Námestie SNP v Trnave (Fakultná nemocnica Trnava)

Ulož ako PDF
Napísal 15. februára 2021 20:23. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mestských poslancov čaká prvé rokovanie zastupiteľstva v tomto roku”

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.