reklama

Kompletný prehľad vládneho balíka desiatich opatrení s platnosťou od 3. marca 2021

Vládny kabinet schválil v nedeľu 28. februára 2021 po niekoľko dní trvajúcich rokovaniach balík desiatich opatrení, ktorých cieľom je “zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu”. Nové protiepidemické opatrenia začnú platiť od stredy 3. marca 2021, ich efekt chce Matovičova vláda zhodnotiť do troch týždňov. Ak desiatka opatrení nezaberie, od 21. marca môže čakať Slovensko zavedenie tvrdého lockdownu v podobe obmedzenia pohybu, zastavenia výroby a celkového uzatvorenia krajiny.

Situácia na Slovensku je aj po dvoch mesiacoch rôznych opatrení stále veľmi zlá. Nepodarilo sa zastaviť nárast hospitalizácií pacientov s ochorením Covid-19, denne pribúda asi päťtisíc pozitívnych testov a vplyvom koronavírusu zomiera každý deň približne 100 ľudí.

“Rozšíril sa nebezpečný britský variant a hrozí zavlečenie juhoafrického, resp. iných variantov, zvyšuje sa úmrtnosť, predlžujú hospitalizácie, ťažká forma choroby postihuje aj mladšie ročníky, kontinuálne narastá mobilita, existujúce opatrenia sa nedodržiavajú v dostatočnej miere, zvyšuje sa pandemická únava,” hodnotí vládny kabinet súčasný stav v krajine v prijatom materiáli s dovetkom, že “je nevyhnutné zastaviť tento mimoriadne zlý epidemický vývoj pomocou aktualizácií nastavení opatrení, efektívnejšej kontroly a zavedenia kompenzácií na uľahčenie ich dodržiavania”.

Aktualizované opatrenia majú za cieľ v priebehu nasledujúcich troch týždňov od 1. 3. do 21. 3. 2021 znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť import nových variantov vírusu z rizikových krajín, zredukovať nárast hospitalizácií či znížiť záťaž nemocníc zlepšením prednemocničnej starostlivosti.

Prinášame kompletné znenie desiatich schválených opatrení z 28. februára 2021.

Ilustračné foto

Opatrenie 1:
Zlepšenie dodržiavania opatrení pomocou benefitov a kontrol

• zaviesť COVID-príplatok motivujúci striktné dodržanie karantény pre všetkých členov domácnosti
• zvýšiť kompenzácie výpadku príjmu s cieľom zlepšiť dodržiavanie opatrení, napr. zvýšiť výšku a dostupnosť pandemickej PN a OČR
• zintenzívniť náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény
• zaviesť e-karanténu hneď ako bude k dispozícii jej funkčná aplikácia
• zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických opatrení
• výrazne zvýšiť počet kontrol vykonávaných príslušníkmi PZ SR
• nasadiť maximálny počet príslušníkov OSSR na pomoc pri kontrole dodržiavania opatrení
• vyzvať samosprávy na zabezpečenie maximálneho množstva kontrol príslušníkmi MP a OP
• zabezpečiť dennú medializáciu počtu vykonaných kontrol, udelených pokút a exemplárnych prípadov
• vyžadovať striktné dodržiavanie minimálnej plochy 15 m2 na jedného zákazníka v predajni

Opatrenie 2:
Zlepšenie prednemocničného manažmentu pacientov s ochorením COVID-19

• pre pozitívne testované osoby pripraviť verejne dostupnú a zrozumiteľnú informáciu „CESTA PACIENTA S OCHORENÍM COVID-19“ vrátane odporúčaní na domácu liečbu a zoznamu kvalitných pulzných oxymetrov s uvedením kritických hodnôt kyslíkovej saturácie
• pre všeobecných lekárov aktualizovať štandardný postup s metodikou manažmentu pacienta, upraviť harmonogram ich ambulantnej činnosti a zaviesť povinnosť presnej evidencie komunikácie s pozitívne testovanými osobami a pacientami s ochorením COVID-19
• umožniť bezodkladné nahlásenie sa pozitívne testovaných osôb všeobecnému lekárovi zlepšením kontroly ich dostupnosti zo strany VÚC
• požiadať VÚC o zriadenie mailu, nonstop linky a webstránky na prípadné nahlásenie nedostupnosti lekárov prvého kontaktu
• zaviesť kontrolu nahlásenia pozitívneho pacienta u všeobecného lekára
• upraviť vydávanie potvrdenia o prekonaní COVID-19 na základe symptomatického priebehu a prítomnosti SARS-CoV2-špecifických protilátok
• vytvoriť právny rámec na poskytovanie neodkladnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti v ZSS a ubytovniach pre bezdomovcov aj inými ako zazmluvnenými lekármi
• podporiť klinické skúšanie nových liečebných postupov, liečiv a vakcín na Slovensku
• urýchlene obstarať terapeutické monoklonové protilátky na výrazné zníženie rizika hospitalizácie

Opatrenie 3:
Zvýšenie osobnej ochrany pred infekciou

• zaviesť povinnosť nosiť FFP2 respirátor od 8. marca 2021 v obchodných prevádzkach a MHD a od 15. marca 2021 vo všetkých interiéroch (okrem detí do ukončenia ZŠ 1. stupňa ZŠ, ktoré používajú rúško)
• dôrazne odporúčať dôchodcom, aby nakupovali vo vyhradených hodinách v záujme ich vlastnej ochrany pred vysoko infekčnými novými variantmi koronavírusu
• umožniť nakupovanie v hodinách vyhradených pre dôchodcov aj zdravotne postihnutým osobám a ich sprievodu, na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta

Opatrenie 4:
Výrazné obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce

• zastaviť prezenčný výkon práce, ktorá nie je nevyhnutná
• vytvoriť kritériá pre bazálny chod organizácií, podnikov a firiem pre prípad úplného uzatvorenia
• zabezpečiť kompenzácie ekonomického dopadu opatrení na zamestnávateľov na dobu obmedzenia činnosti a/alebo uzatvorenia
• zaviesť povinnosť pri ceste na nevyhnutný výkon práce sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce
• zachovať možnosť predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce

Opatrenie 5:
Zlepšenie bezpečnosti prostredia na pracoviskách

• zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických opatrení na pracovisku
• umožniť samotestovanie zamestnancov a žiakov škôl 2x do týždňa, na základe bezplatnej distribúcie vhodných, vopred validovaných testov
• distribuovať testy na samotestovanie do domácností, pozitívne výsledky overovať RT-qPCR testom

Opatrenie 6:
Obmedzenie mobility úpravou výnimiek

• zrušiť výnimku, ktorá povoľuje COVID-pozitívnym osobám vychádzať z domu na akýkoľvek účel (vrátane vstupu do predajní), okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne
• zrušiť výnimku na vychádzku do prírody mimo okresu. V prípade obyvateľov mesta Bratislava s možnosťou vychádzok v rámci kraja a v prípade obyvateľov mesta Košice s možnosťou vychádzok aj do okresu Košice okolie.
• obmedziť platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania na čas od 5:00 do 20:00,
• v čase od 20:00 do 01:00 zachovať zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie

Opatrenie 7:
Sprísnenie hraničného režimu

• sprísniť kontroly prechodu štátnych hraníc a registrácie v aplikácii e-hranica
• zaviesť podmienku 72 h negatívneho testu pre vstup na Slovensko pre pendlerov zo susedných krajín (najlepšie s možnosťou testovania priamo na hraničnom prechode) a zachovať platnosť ostatných podmienok hraničného režimu
• zaviesť e-karanténu do konca apríla 2021 (zodpovední: Ministerstvo hospodárstva SR
a NCZI)
• po zavedení e-karantény zaviesť možnosť výberu medzi domácou a štátnou karanténou

Opatrenie 8:
Aktualizácia stratégie testovania a záchytu nových variantov SARS-CoV-2

• urýchlene finalizovať návrh na úpravu stratégie testovania na základe typov testov, účelu testovania a cieľových skupín
• zacieliť testovanie na osoby s príznakmi, na osoby v ohniskách a potenciálnych ohniskách (napr. pracoviská, školy, atď)
• urýchlene spustiť sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek týždenne
• realizovať sekvenovanie pozitívnych vzoriek z osôb, ktoré pricestovali z rizikových oblastí v zahraničí a z COVID pacientov s netypickým priebehom ochorenia
• raz za dva týždne pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a juhoafrického variantu pomocou na to určených RT-qPCR testov

Opatrenie 9:
Aktualizácia stratégie očkovania a Covid automatu

• čo najskôr aktualizovať stratégiu očkovania na základe dostupných dát z klinického skúšania a postupov overených v praxi v zahraničí
• Aktualizovať Covid-automat v súlade s prijatou stratégiou testovania a ďalšími opatreniami

Opatrenie 10:
Zlepšenie komunikácie

• zlepšiť komunikáciu s verejnosťou s dôrazom na konsenzuálne stanoviská a zrozumiteľné vyjadrenia
• v čo najkratšom čase pripraviť návrh ďalších krokov po ukončení obdobia platnosti aktuálne navrhovaných opatrení na základe indikátorov:
– pokles mobility (podľa údajov z Google, Apple, Waze),
– pokles % pozitivity PCR testov,
– pokles/zastavenie príjmov/počtu hospitalizácií,
– záchyt výskytu nových variantov/mutácií.

Ulož ako PDF
Napísal 2. marca 2021 14:57. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.