reklama

City-Arena zmení dopravnú situáciu v dotyku centra mesta

Výstavba multifunkčného projektu City-Arena si vyžiada viacero zásadných zmien v doprave. Ich realizácia bude pre vodičov na niekoľko mesiacov znamenať aj citeľné dopravné obmedzenia.

V dotyku historického centra mesta vzniknú dve nové kruhové križovatky, pribudne jedna svetlená križovatka aj lávka ponad Hlbokú ulicu. Zmeny nastanú aj v usporiadaní svetelnej križovatky Hlboká-Spartakovská-Sladovnícka-Kollárova pri Mc Donalde. V okolí City-Areny pribudnú nové chodníky a cyklochodníky.

Projekt dopravného napojenia je v štádiu stavebného konania.

doprava.city-arena
Grafické znázornenie navrhovaného riešenia dopravnej situácie (kliknite pre zväčšenie)

Zdroj: Dopravná štúdia (HBH projekt, 09/2012)

Prečítajte si vybrané najdôležitejšie údaje z projektu dopravné stavby City-Arena Trnava.

Rekonštrukcia križovatky Hlboká/Kollárova

Križovatka Kollárova-Spartakovská/Sladovnícka-Hlboká bude upravená preznačením vodorovného dopravného značenia a rozšírením plochy dopravných ostrovčekov pre zvýšenie ochrany chodcov a cyklistov. Priechody pre chodcov sa vybudujú v spoločnom priestore pre chodcov a cyklistov, združeným priechodom v bezbariérovej úprave.
Poloha a dĺžka vjazdov a odbočení z ulíc Spartakovská a Hlboká, smerom k OD Billa a Mc Donald/ČSPH OMV zostanú nezmenené. Upraví sa iba ich napojenie na komunikáciu.
Na Hlbokej ulici bude vytvorený nový pruh pre ľavé odbočenie smerom na Halenársku ulicu (k amfiteátru). Tu vznikne nová svetelne riadená križovatka, ktorá bude s križovatkou Kollárova- Spartakovská/Sladovnícka-Hlboká zosynchronizovaná. V mieste pripojenia sa Halenárskej na Hlbokú ulicu vznikne pripojovací pruh, ktorý bude ďalej pokračovať do križovatky Kollárova- Spartakovská/Sladovnícka-Hlboká ako odbočovací pruh. Šírka jazdných pruhov je jednotne 3 metre.
Na Sladovníckej a Spartakovskej ulici sa šírka jazdných pruhov plynulo napojí na existujúcu šírku na hranici riešeného územia. Komplexná úprava Kollárovej ulice zahŕňa dispozičné zmeny celého uličného priestoru. Po oboch stranách komunikácie sa vedľa krajných jazdných pruhov zriadia parkovacie stojiská v navrhovaných boxoch.
Vzhľadom na stavebné úpravy a zmenu organizácie dopravy s nutnosťou synchronizácie s navrhovanou križovatkou Hlboká/Halenárska sa vybuduje nová svetelná signalizácia s premiestnenými prvkami. Cyklistické trasy sú vedené pozdĺž komunikácie Spartakovská obojstranne, pozdĺž ul. Sladovníckej a Hlbokej jednostranne. Na Sladovníckej ulici sa využije priestor existujúceho chodníka s cyklotrasou smerom na Spartakovskú v samostatnom telese.

Rekonštrukcia ulice Hlboká

Na Hlbokej ulici bude vytvorený nový pruh pre ľavé odbočenie smerom na Halenársku ulicu (k amfiteátru) a zriadi sa ochranný ostrovček pre rozdelenie priechodu pre chodcov. Tu sa vybuduje nová svetelne riadená križovatka, ktorá bude s križovatkou Hlboká/Kollárova zosynchronizovaná. Križovatka umožní obojsmerný prístup z Hlbokej ulice na Halenársku a pravé pripojenie z Halenárskej ulice od amfiteátra na Hlbokú.
Cez križovatku budú prevedení chodci a cyklisti združenými priechodmi v spoločnom priestore s vyznačeným značením. Doplnkovou trasou pre prevedenie chodcov cez Hlbokú ulicu bude mimoúrovňová lávka. V mieste pripojenia Halenárskej ul. na ul. Hlbokú sa zriadi pripojovací pruh, ktorý bude ďalej pokračovať do križovatky Hlboká/Kollárova ako odbočovací pruh. Na ľavej strane sa rozšíri komunikácia o jeden pripojovací/odbočovací pruh.
Cyklotrasa vedená v spoločnom telese s chodníkom je od telesa komunikácie výškovo oddelená, kopíruje jej smerové a výškové vedenie v odstupe 0,15m. Cyklotrasa pozdĺž Hlbokej ulice je navrhnutá (podobne ako na väčšine riešeného úseku) ako obojsmerná dvojpruhová, preto je jej celková šírka 3 metre. Cyklisti budú pred priestorom so zúženým uličným profilom zaústení do jazdného pruhu – spoločného dopravného priestoru ulíc Halenárska II a Dolné bašty.

Rekonštrukcia ulica Halenárska

Halenárska ulica je v riešenom území rozdelená na tri úseky oddelené od seba navrhovanými malými okružnými križovatkami. Prvý úsek dĺžky cca 100 m je od napojenia na Hlbokú ulicu po 1. kruhovú križovatku na nároží amfiteátra, ktorá prístupňuje vjazd do podzemnej hromadnej garáže pod obchodno-administratívnym centrim City-Areny.
Druhý úsek komunikácie s dĺžkou asi 115 m sa nachádza medzi touto okružnou križovatkou a ďalšou novou kruhovou križovatkou, ktorá vznikne pre múzeom na uliciach Halenárska-Dolné Bašty.
Tretí úsek dĺžky cca 50 m je za križovatkou Halenárska/Dolné Bašty pred zdravotnou poisťovňou a napája sa na pôvodnú komunikáciu. Na strane amfiteátra bude chodník doplnený o cyklotrasu v obojsmernom, dvojpruhovom prevedení.

Rekonštrukcia ulice Dolné bašty

Projekt rieši úpravu priestorového usporiadania ulice Dolné Bašty v uličnom priestore medzi existujúcou zástavbou a historickým múrom. Smerové vedenie komunikácie bolo mierne upravené kvôli napojeniu na navrhovanú okružnú križovatku Halenárska/Dolné Bašty.
Na pravej strane (smerom od križovatky Halenárska/Dolné bašty) sa v pridruženom dopravnom priestore zriadia parkovacie zálivy (boxy) s pozdĺžnym státím šírky 2,0m a dĺžky 5,5m. Tým sa vytvorí 12 parkovacích stojísk. Priebežný chodník v priestore súčasného chodníka sa rozšíri na šírku minimálne 2,95 metra.

Rekonštrukcia Športovej ulice

Športovú ulicu možno rozdeliť na dve časti s odlišnou organizáciou dopravy, ktorá sa vzájomne plynulo prepája, stavebne však obe úseky zostávajú podľa súčasného stavu dvojpruhové. Prvá časť začína v stykovej križovatke Dolné bašty/Športová pri Balakove a končí za napojením vjazdu do 2. podzemného podlažia riešeného objektu City-Areny.
Na tento úsek sa pripája aj vjazd do garáže navrhovaného polyfunkčného objektu, ktorý má stáť na dnešnom nom parkovisku pri VÚB.
Organizácia dopravy bude v tomto úseku dvojpruhová, obojsmerná, smerovo nerozdelená. Vjazdy do objektov sú podobne dvojpruhové, obojsmerné. Vjazd do 2. podzemného podlažia City-Areny je navrhnutý tiež ako dvojpruhový obojsmerný.
Za napojením je navrhnutý dopravný ostrovček, ktorý zúži komunikáciu na jeden jazdný pruh. Od tohto úseku je dopravný priestor Športovej ulice vedený iba v jednom smere.
Druhý úsek sa začína tesne po pripojení rampy vjazdu do 2. podzemného podlažia. Približne v polovici dĺžky Športovej ulice bude vybudované nové verejne prístupné parkovisko pre 18 vozidiel. Na konci úseku sa jazdný pruh rozdelí na dva pruhy (samostatné ľavé odbočenie, združený priamy smer a pravé odbočenie) vstupujúce do križovatky ulíc Športová/Kollárova.

Rekonštrukcia Kollárovej ulice

Komplexná úprava Kollárovej ulice zahŕňa dispozičné zmeny celého uličného priestoru. Smerové vedenie zostáva nezmenené, rovnako aj výškové vedenie. Po oboch stranách komunikácie sa vedľa krajných jazdných pruhov zriadia parkovacie stojiská v navrhovaných zálivoch. Po oboch stranách uličného priestoru sa upraví existujúci chodník, jeho smerové vedenie a šírkové usporiadanie.

Výstavba projektu City-Arena začala demontážou tribún štadióna Antona Malatinského v apríli 2013. Dokončenie celého projektu je naplánované na koniec roka 2014.

Spoločnosť City-Arena, a.s., plánuje vybudovať do konca roka 2014 štadión projektovaný podľa technických parametrov a požiadaviek UEFA a FIFA s kapacitou 19 000 miest, dvojpodlažné podzemné parkovisko pre 1150 áut, administratívne priestory, obchodné centrum s rozlohou 24-tisíc m2, multikino s kapacitou 600 miest a možno aj 32 apartmánových bytov, s ktorými investor počíta ako čiastočnou alternatívou pôvodne zamýšľaného hotela.

Projekt si vyžiada investičné náklady vo výške približne 76 miliónov eur.

Ulož ako PDF
Napísal 5. júna 2013 10:54. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “City-Arena zmení dopravnú situáciu v dotyku centra mesta”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.