reklama

Mesto vymedzí lokality, kde zakáže predaj a požívanie alkoholu

AKTUALIZÁCIA 29. apríla

Predávať a piť alkoholické nápoje má byť od 1. júna 2014 zakázané vo viacerých lokalitách na území mesta Trnava, vrátane centrálnej mestskej zóny.

Výnimku v navrhnovanom Všeobecne záväznom nariadení (VZN) mesta Trnava dostanú prevádzkarne s povolením predaja alkoholu, verejné podujatia so súhlasom mesta a priestory exteriérových sedení pohostinských zariadení na území mesta Trnava.

Trnavská samospráva predkladá návrh VZN ako „preventívne opatrenie z dôvodov predchádzania narušovania verejného poriadku, predchádzania ničenia zelene a znečisťovania verejných priestranstiev“.

bezdomovci2
Alkoholom zdolaný muž leží v parčíku na Námestí SUT. Aj tu má platiť nové VZN.

Kompetenciu, podľa ktorej môžu obce a mestá obmedziť alebo zakázať z dôvodu ochrany verejného poriadku podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných miestach bez časového obmedzenia umožňuje novela zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb z roku 2013.

Mestská polícia sa pri kontrolnej činnosti stretáva s konzumáciou alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, dôsledkom čoho dochádza k narušovaniu verejného poriadku, k rušeniu nočného kľudu a k vzniku protispoločenských javov. V súčasnej dobe útvar mestskej polície nemá žiadnu zákonnú možnosť účinne postihovať a zamedziť takémuto konaniu, okrem upozornenia resp. výzvy k opusteniu verejného priestranstva,“ vysvetľuje dôvodová správa návrhu VZN o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Trnava.

V predloženom návrhu je preto zapracovaná aj možnosť udelenia blokovej pokuty do výšky 33 eur fyzickej osobe, ktorá sa dopúšťa priestupku.

Zakázať predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov sú mestá od 1. februára povinné aj v prípade, ak o to požiada organizátor podujatia alebo Policajný zbor SR. Túto povinosť vymedzuje samosprávam novelizovaný zákon o organizovaní verejných športových podujatí.

O návrhu VZN budú hlasovať poslanci mestského zastupiteľstva 29. apríla.

Aktualizácia:

Z dôvodu potreby „komplexnejšieho dopracovania“ poslanci mestského zastupiteľstva na návrh mestskej rady materiál z rokovania stiahli a vrátia sa k nemu v budúcnosti.

Návrh ulíc a verejných priestranstiev, kde bude platiť
zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov:

a) centrálna mestská zóna mesta Trnava, ktorá je ohraničená Ulicami Hospodárska, Zelený kríčok, Ulica Rybníková, Ulica Hlboká, Ulica Kollárova, vrátane týchto ulíc
b) Námestie Slovenského učeného tovarišstva, Viktoríniho námestie, Námestie Jozefa Herdu, Okružné námestie
c) Park Janka Kráľa pri železničnej stanici, parčík na Družbe za Kauflandom, parčík na Ulici Ludvika van Beethovena pri bikrosovej dráhe
d) Starohájska ulica pri poliklinike Družba, Ulica Vladimíra Clementisa, Zelenečská ulica, Ulica generála Goliána, Ulica Jiráskova, Ulica Nerudova, Ulica Limbová, Coburgova ulica, Bratislavská ulica
e) areály železničnej a autobusovej stanice, autobusové zastávky
f) areály predškolských zariadení, základných škôl, stredných škôl, školských zariadení, umeleckej školy a centra voľného času Kalokagatia
g) areály detských ihrísk
h) areály športovísk – Areál zdravia ŠK Modranka, Športový areál AŠK Slávia, Športový areál Lokomotíva, Mestská športová hala, Mestský zimný štadión, Futbalový štadión Antona Malatinského – City Aréna, Športový areál MtF STU, Národné minigolfové centrum, EMPIRE – Tenisové centrum Trnava, prímestské športovo-rekreačné zóny – Kamenný mlyn a Strelecký areál Štrky
i) priestor mestskej tržnice

Zákaz sa nevzťahuje na:
a) priestory exteriérových sedení pohostinských zariadení na území mesta Trnava
b) prevádzkarne, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje
c) verejné podujatia organizované Mestom Trnava alebo s jeho súhlasom

Ulož ako PDF
Napísal 24. apríla 2014 0:24. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mesto vymedzí lokality, kde zakáže predaj a požívanie alkoholu”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.