reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mesto vymedzí lokality, kde zakáže predaj a požívanie alkoholu

AKTUALIZÁCIA 29. apríla

Predávať a piť alkoholické nápoje má byť od 1. júna 2014 zakázané vo viacerých lokalitách na území mesta Trnava, vrátane centrálnej mestskej zóny.

Výnimku v navrhnovanom Všeobecne záväznom nariadení (VZN) mesta Trnava dostanú prevádzkarne s povolením predaja alkoholu, verejné podujatia so súhlasom mesta a priestory exteriérových sedení pohostinských zariadení na území mesta Trnava.

Trnavská samospráva predkladá návrh VZN ako „preventívne opatrenie z dôvodov predchádzania narušovania verejného poriadku, predchádzania ničenia zelene a znečisťovania verejných priestranstiev“.

bezdomovci2
Alkoholom zdolaný muž leží v parčíku na Námestí SUT. Aj tu má platiť nové VZN.

Kompetenciu, podľa ktorej môžu obce a mestá obmedziť alebo zakázať z dôvodu ochrany verejného poriadku podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov aj na iných verejne prístupných miestach bez časového obmedzenia umožňuje novela zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb z roku 2013.

Mestská polícia sa pri kontrolnej činnosti stretáva s konzumáciou alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, dôsledkom čoho dochádza k narušovaniu verejného poriadku, k rušeniu nočného kľudu a k vzniku protispoločenských javov. V súčasnej dobe útvar mestskej polície nemá žiadnu zákonnú možnosť účinne postihovať a zamedziť takémuto konaniu, okrem upozornenia resp. výzvy k opusteniu verejného priestranstva,“ vysvetľuje dôvodová správa návrhu VZN o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Trnava.

V predloženom návrhu je preto zapracovaná aj možnosť udelenia blokovej pokuty do výšky 33 eur fyzickej osobe, ktorá sa dopúšťa priestupku.

Zakázať predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov sú mestá od 1. februára povinné aj v prípade, ak o to požiada organizátor podujatia alebo Policajný zbor SR. Túto povinosť vymedzuje samosprávam novelizovaný zákon o organizovaní verejných športových podujatí.

O návrhu VZN budú hlasovať poslanci mestského zastupiteľstva 29. apríla.

Aktualizácia:

Z dôvodu potreby „komplexnejšieho dopracovania“ poslanci mestského zastupiteľstva na návrh mestskej rady materiál z rokovania stiahli a vrátia sa k nemu v budúcnosti.

Návrh ulíc a verejných priestranstiev, kde bude platiť
zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov:

a) centrálna mestská zóna mesta Trnava, ktorá je ohraničená Ulicami Hospodárska, Zelený kríčok, Ulica Rybníková, Ulica Hlboká, Ulica Kollárova, vrátane týchto ulíc
b) Námestie Slovenského učeného tovarišstva, Viktoríniho námestie, Námestie Jozefa Herdu, Okružné námestie
c) Park Janka Kráľa pri železničnej stanici, parčík na Družbe za Kauflandom, parčík na Ulici Ludvika van Beethovena pri bikrosovej dráhe
d) Starohájska ulica pri poliklinike Družba, Ulica Vladimíra Clementisa, Zelenečská ulica, Ulica generála Goliána, Ulica Jiráskova, Ulica Nerudova, Ulica Limbová, Coburgova ulica, Bratislavská ulica
e) areály železničnej a autobusovej stanice, autobusové zastávky
f) areály predškolských zariadení, základných škôl, stredných škôl, školských zariadení, umeleckej školy a centra voľného času Kalokagatia
g) areály detských ihrísk
h) areály športovísk – Areál zdravia ŠK Modranka, Športový areál AŠK Slávia, Športový areál Lokomotíva, Mestská športová hala, Mestský zimný štadión, Futbalový štadión Antona Malatinského – City Aréna, Športový areál MtF STU, Národné minigolfové centrum, EMPIRE – Tenisové centrum Trnava, prímestské športovo-rekreačné zóny – Kamenný mlyn a Strelecký areál Štrky
i) priestor mestskej tržnice

Zákaz sa nevzťahuje na:
a) priestory exteriérových sedení pohostinských zariadení na území mesta Trnava
b) prevádzkarne, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje
c) verejné podujatia organizované Mestom Trnava alebo s jeho súhlasom

Ulož ako PDF
Napísal 24. apríla 2014 0:24. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mesto vymedzí lokality, kde zakáže predaj a požívanie alkoholu”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.