reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Trnavskú skládku bude potrebné rozšíriť nielen pre ukladanie odpadu, ale predovšetkým pre jeho moderné zhodnocovanie

AKTUALUZÁCIA 19. marca 2019 o 16:36 hod.:

Mesto Trnava počíta v budúcnosti s rozširovaním skládky odpadu na Zavarskej ceste. Predtým, ako započne celý proces prípravy rozširovania, je potrebné zmeniť územný plán, keďže susedné pozemky, s ktorými prevádzkovatelia skládky – teda Mesto Trnava a spoločnosť FCC Trnava – počítajú, sú v súčasnosti evidované ako orná pôda.

Nakoľko trnavská skládka začína napĺňať svoju terajšiu kapacitu je potrebné uvažovať s jej rozšírením.

Na novej ploche, ktorá priamo susedí s pozemkami súčasnej skládky, plánuje mesto vybudovať nielen nový priestor pre skládkovanie, ale v zmysle nových nariadení Európskej únie a nových trendov odpad predovšetkým zhodnocovať modernými metódami.

O povolení na spracovanie zmien v územnom pláne budú hlasovať poslanci v utorok 12. marca 2019. Odbor územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave odporúča povolenie na spracovanie zmien schváliť, Mestská rada mesta Trnava materiál posunula na rokovanie zastupiteľstva bez pripomienok.

V prípade povolenia spracovania tejto zmeny bude obstaraný návrh Zmeny, predložený na verejnoprávne prerokovanie v zmysle stavebného zákona. K nemu sa vyjadria dotknuté orgány, organizácie, právnické, fyzické osoby a dotknuté obce.

Súbežne bude prebiehať proces posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie (SEA). Až po prerokovaní a obdržaní záverečného kladného stanoviska od Okresného úradu odboru výstavby a bytovej politiky bude materiál predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva na jeho schválenie.


Skládka komunálneho odpadu na Zavarskej ceste v Trnave

Skládka na Zavarskej ceste je v prevádzke od roku 1998 a jej životnosť je naplánovaná na 28 rokov, t.j. do roku 2026.

Na skládke odpadov sa v roku 2017 realizovala piata etapa výstavby sektorov 10, 11 a 12. „V súčasnosti sa pripravuje rekultivácia druhej etapy. Jej životnosť je však priamo úmerná od množstva odpadov, ktoré sa na skládku uložia,“ pripomína trnavská samospráva.

Mesto a spoločnosť FCC zdôrazňujú, že domácnosti a firmy každý deň vyprodukujú veľké množstvá odpadu. Časť z neho je prostredníctvom triedenia a úpravy možné ďalej spracovávať na znovu použiteľné suroviny.

FCC investovala do vývoja inovatívnych systémov, ako aj do výstavby a rozšírenia vhodných recyklačných závodov a ďalších zariadení na spracovanie odpadov vo viacerých štátoch.

Vyzbieraný odpad sa triedi buď manuálne manuálnym triedením alebo automaticky na moderných triediacich linkách. Takto vytriedené frakcie sa lisujú do balíkov a zabezpečené alebo posunuté na ďalšie spracovanie.

„Napriek úsiliu, aby sa predchádzalo produkcii odpadov v spojení s dôkladným zberom, separovaním a opätovným využívaním odpadov, tu vždy zostanú určité druhy odpadov, ktoré nie je možné opätovne využiť ani recyklovať. Takéto odpady vyžadujú technicky sofistikované a absolútne bezpečné riešenie skládkovania, ktoré umožňuje realizovať neustále monitorovanie. Takéto zariadenia vyžadujú odvodňovacie/drenážne systémy na zber a úpravu výluhov, ako aj systémy na zber a využívanie skládkových plynov,“ uvádza spoločnosť FCC v dôvodovej správe k predloženému materiálu.

AKTUALUZÁCIA:

Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (22 za, 0 proti, 4 sa zdržali) povolenie na spracovanie zmeny v územnom pláne schválilo.

Zdroj: Mesto Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 18. marca 2019 10:17. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Trnavskú skládku bude potrebné rozšíriť nielen pre ukladanie odpadu, ale predovšetkým pre jeho moderné zhodnocovanie”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.