reklama

Trnavskú skládku bude potrebné rozšíriť nielen pre ukladanie odpadu, ale predovšetkým pre jeho moderné zhodnocovanie

AKTUALUZÁCIA 19. marca 2019 o 16:36 hod.:

Mesto Trnava počíta v budúcnosti s rozširovaním skládky odpadu na Zavarskej ceste. Predtým, ako započne celý proces prípravy rozširovania, je potrebné zmeniť územný plán, keďže susedné pozemky, s ktorými prevádzkovatelia skládky – teda Mesto Trnava a spoločnosť FCC Trnava – počítajú, sú v súčasnosti evidované ako orná pôda.

Nakoľko trnavská skládka začína napĺňať svoju terajšiu kapacitu je potrebné uvažovať s jej rozšírením.

Na novej ploche, ktorá priamo susedí s pozemkami súčasnej skládky, plánuje mesto vybudovať nielen nový priestor pre skládkovanie, ale v zmysle nových nariadení Európskej únie a nových trendov odpad predovšetkým zhodnocovať modernými metódami.

O povolení na spracovanie zmien v územnom pláne budú hlasovať poslanci v utorok 12. marca 2019. Odbor územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave odporúča povolenie na spracovanie zmien schváliť, Mestská rada mesta Trnava materiál posunula na rokovanie zastupiteľstva bez pripomienok.

V prípade povolenia spracovania tejto zmeny bude obstaraný návrh Zmeny, predložený na verejnoprávne prerokovanie v zmysle stavebného zákona. K nemu sa vyjadria dotknuté orgány, organizácie, právnické, fyzické osoby a dotknuté obce.

Súbežne bude prebiehať proces posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie (SEA). Až po prerokovaní a obdržaní záverečného kladného stanoviska od Okresného úradu odboru výstavby a bytovej politiky bude materiál predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva na jeho schválenie.


Skládka komunálneho odpadu na Zavarskej ceste v Trnave

Skládka na Zavarskej ceste je v prevádzke od roku 1998 a jej životnosť je naplánovaná na 28 rokov, t.j. do roku 2026.

Na skládke odpadov sa v roku 2017 realizovala piata etapa výstavby sektorov 10, 11 a 12. “V súčasnosti sa pripravuje rekultivácia druhej etapy. Jej životnosť je však priamo úmerná od množstva odpadov, ktoré sa na skládku uložia,” pripomína trnavská samospráva.

Mesto a spoločnosť FCC zdôrazňujú, že domácnosti a firmy každý deň vyprodukujú veľké množstvá odpadu. Časť z neho je prostredníctvom triedenia a úpravy možné ďalej spracovávať na znovu použiteľné suroviny.

FCC investovala do vývoja inovatívnych systémov, ako aj do výstavby a rozšírenia vhodných recyklačných závodov a ďalších zariadení na spracovanie odpadov vo viacerých štátoch.

Vyzbieraný odpad sa triedi buď manuálne manuálnym triedením alebo automaticky na moderných triediacich linkách. Takto vytriedené frakcie sa lisujú do balíkov a zabezpečené alebo posunuté na ďalšie spracovanie.

“Napriek úsiliu, aby sa predchádzalo produkcii odpadov v spojení s dôkladným zberom, separovaním a opätovným využívaním odpadov, tu vždy zostanú určité druhy odpadov, ktoré nie je možné opätovne využiť ani recyklovať. Takéto odpady vyžadujú technicky sofistikované a absolútne bezpečné riešenie skládkovania, ktoré umožňuje realizovať neustále monitorovanie. Takéto zariadenia vyžadujú odvodňovacie/drenážne systémy na zber a úpravu výluhov, ako aj systémy na zber a využívanie skládkových plynov,” uvádza spoločnosť FCC v dôvodovej správe k predloženému materiálu.

AKTUALUZÁCIA:

Mestské zastupiteľstvo väčšinou hlasov (22 za, 0 proti, 4 sa zdržali) povolenie na spracovanie zmeny v územnom pláne schválilo.

Zdroj: Mesto Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 18. marca 2019 10:17. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

63 komentárov pre “Trnavskú skládku bude potrebné rozšíriť nielen pre ukladanie odpadu, ale predovšetkým pre jeho moderné zhodnocovanie”

 1. 1
  Amater says:

  Ten závažný materiál On predkladá do zastupiteľstva na schválenie, bez oboznámenia verejnosti s dopadmi na obyvateľov. Tá skládka funguje aj tak proti pôvodnému zámeru, keď sa mal skládkovať odpad z okruhu 10 km od Trnavy. Zváža sa bezmála zo vzdialenosti 30 km. Pani Čaputová vyhrala boj o skládku ktorá bola vzdialená od mesta 1,6 km. Aj zo zverejnenej mapy je vidieť koľko je vzdialenosť od skládky. Predchádzajúce vedenie mesta skládku vybudovalo z vlastných zdrojov aby malo veci pod kontrolou, teraz chcú budovať skládku zahraničný investori a tým ovládnuť mesto, diktovať si podmienky, ceny atď. Na podobné projekty sú určené financie z Európskej únie , tento projekt by zrejme nebo podporený pre blízkosť obytných zón. Tak to skúsime presadiť hneď na začiatku vlády pokiaľ sú nový poslanci a poslankyne nie dostatočne zorientované. Takže mamičky poslankyne zajtra na MZ s detičkami a ukázať pre koho chcete budovať LT. Mesto je pravidelne zamorované pri juhovýchodnom vetre zápachom zo skládky a so zápachom prichádzajú aj vírusy, baktérie z oblastí odkiaľ je zvážaní odpad, tým zápachom je zamorená celá Trnava až po bývalý pivovar. Takže Trnavčania ste v ohrození kto vám bude organizovať život na najblžších 30 rokov. Mexický investor nech investuje svoje ťažko zarobené financi do infraštruktúry vo svoje rodnej vlasti, myslím že tá to viac potrebuje. Pokiaľ chce niekto argumentovať nedostatkom financií v meste , tak toto je presne ten projekt na ktorý mu požičia každá banka , lebo tieto financie sa na takú investíciu vrátia s istotou 1000%.

 2. 2
  smeci says:

  K tomu niet čo dodať. BINGO !!

 3. 3
  fušeri says:

  To koho zase oblbuje ryšavá brada ?
  Kde je súhlas vlastníkov – RKC a SR ?
  Už ho vybavil Tiborko ako štatutár FCC a Brok ako štatutár mesta ?
  To koho zase klamete ? Podľa mňa fušeri ako obvykle a teraz sa im sníva ich cyklosen. Ak nie je súhlas vlastníkov reálne podpísaný sú celé tieto drísty zbytočné. Zase len virtuálna realita. Zaspali posledné 4 roky ako pri jedálni.
  Neschopnosť, neschopnosť, neschopnosť …

 4. 4
  fraška says:

  Ak nemajú súhlas vlastníkov je schvaľovanie zmeny UP fraška hodná Lepšoľudí a ich odbornej úrovne.

 5. 5
  "cykloseparátor" na PET fľaše says:

  Jednoduchý hydrocyklón zabezpečí aj separáciu polymérov podľa ich hustoty s jedinečnou účinnosťou.
  A máme ušetrený hektár poľa.

  Treba celý link skopírovať a vložiť do prehliadača:

  https://video.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrC_BzE2I9cB0MA0yYPxQt.;_ylu=X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=hydrocykl%C3%B3n&type=ch.73.w7.nt.04-03.sk.avg._.ipm181001c&hspart=avg&hsimp=yhs-fh_lsonswrow&param1=rVNNj9sgEP0rvZibLQZssA8c8llV2kO1u-0eKww4SbN2KDje5t93SJRutJWqqlrJGo_hzQzvPWx2VmWynTUNm9Mly1fAF3k5F03e1It1XvFS0Bksl6taZtIS03ss2PkeaqAUDLEKyopRXjHWUEqJjWr29SN51sNGxT3pEd1RWTrXMde4rpSWt51kVeNk1UrZAtM5NSCEqYFVFnBB1o1tuaUaa6wzoLkD3lnBSJr9Mh6JD6oLZFJlwYumEEyQxTEEN4yf9cZ9ub9T23H0GdcZ6_DpT9HpYLaFnjaFOfS45BEX8X3diP5nxrszuYzbV3oZEz9wITqvQ8aqBccwA7PDzq13I8btyYaDOe2fr9tzPmBV1DjfDogQSYrUY495f-7_boJgR3PuiHPl_J88ROASyyYs-q0eftuIC2hcSjFjFEROIacVUmSJFp9ReXk1iPEh0QiJ6JDwW3_h_E2bxJumg43mfLA2wc-HROcSKolBHlyYXPi0VI9zlj-s7tb503pFgdy7zqGT4Wpi_JuLo27RtRupwzRiCm8m_qdE7-_Vjchv9b-9JK_iXq1ArhRSQDvwZ0NDuEY7MCQzjhd64s_rS3ZeQV0XIGTBqrIAkOQQ1dNusIeX-EGSVi224dA70k5K8oIS49RjODryPV6SXw2&param2=new_tab_search&param3=ch.73.w7.nt.04-03.sk.avg._.ipm181001c&ei=UTF-8&fr=yhs-avg-fh_lsonswrow#id=11&vid=47fa4761dbc4788321abf0ae9dcf3081&action=view

 6. 6
  HANBA !!!! says:

  Pán Brok, toto je vaša obrovská hanba.
  Oproti cez obchvat sú v územnom pláne projektované noé obytné zóny. nedávno bola prezentovaná tá nová oproti ŽOS Trnava. Ste na radnici normálni a kompletní ? teda ja viem. že nie,ale broovce to onedlho zistia. Po základnej škole Bottova druhý vlastný gól .

  Toto chce riadnu petíciu obyvateľov. Niet čo dodať. Zopár stometrov oproti novým obytným zónam rozšíriť existujúci skládku. Že ekológ. Za peniaze všetko.
  Ukazujete svoju pravú tvár páni.
  Hlavné že má hipster na stránke volím čaputovú. Bojovníčku proti skádke pri meste.
  Vážne nie ste niektorí na drogách ?

  • 6.1
   Spaľovňa says:

   Čo si predstaviť pod konštatovaním ” vybudovať nielen nový priestor pre skládkovanie, ale v zmysle nových nariadení Európskej únie a nových trendov odpad predovšetkým zhodnocovať modernými metódami.
   Tým sa myslí trebárs aj spaľovňa? V takej blízkosti od zástavby a bez akejkoľvek izolacnej clony??? Už teraz sme 5 najhoršie mesto s kvalitou ovzdušia.

   • 6.1.1
    Labakan says:

    Z toho bude sypať riadne, naznačuje spôsob predkladania do MR a následne do MZ. Rýchlo, rýchlo pokiaľ sa ľudia nespamätajú. Pre istotu nahodiť udičku na trnava-live, že skládka končí a nemá dlhú životnosť. Tak toto je smrtiaca rana a už potom príde len rana z milosti pre najstaršie mesto na Slovensku. Prežilo Maďarov, Hitlera, Tisa, Gottvalda, 68 rok, normalizáciu, ŠTB cky prevrat ale Bročku s LT neprežije. Ten vyčlenený priestor je tak rozľahlý že snáď sa tu bude spracovávať odpad z pol Slovenska. Spaľovňa je spôsob zhodnocovania komunálneho odpadu v prípade vyprodukované teplo využiť na vykurovanie a tým zlacnieť celý proces. Zbohom rozšíreniu mesta veď iba šialenec si kúpi dom alebo byt 0,8 km od epicentra hniloby, smradu a nečistoty. Tak hlboko sme klesli. Toto ti nesmie prejsť LT, to musí niekto zastaviť.

 7. 7
  smrad says:

  Skládka sa ide budovať po Eko Smeráckej línii Brok – Tiborko – Bystro
  Za smradľavé zajtrajšky !
  Nie je náhoda že Tibi bol nominovaný do dozornej rady FCC
  Ten je pichnutý všade kde to sype.

 8. 8
  pôda says:

  treba prehodnotiť polohu toho rozšírenia tak aby nová plocha pre skládku nezaberala najlepšiu pôdu v 2 triede kvality BPEJ, ktorá je navyše aj chránená , ale skládka sa rozširovala na plochy s nižšou kvalitou pôdy (sk.5 – žltá farba) ktoré sú menej kvalitné a nie sú chránené. Treba si chrániť kvalitnú pôdu a nie ju zastavovať , takisto sa ušetria aj náklady za vyňatie z pôdohospodárskeho fondu.
  http://www.podnemapy.sk/bpej/viewer.htm?activelayer=2&layers=001

  • 8.1
   - says:

   Nech ide Trnava pekne po vzore Pezinka.Tam si skladku zrusili a bordel vyvazaju do druhych miest a este sa ta co sa o to pricinila stane prezidentkou.
   Je zarazajuce, ze sa v blizkosti Trnavy na urodnej pode ide budovat takyto projekt.Stacilo nam uz zopar poziarov z tej existujucej.

 9. 9
  Tim says:

  Niekoľko citácii z predmetného materiálu 1.1 MZ 19.3.2019:

  „Domácnosti a firmy každý deň vyprodukujú veľké množstvá odpadu. Prostredníctvom triedenia a úpravy je možné odpad ďalej spracovávať na znovu použiteľné suroviny (druhotné suroviny).“

  „Skládka na Zavarskej sa prevádzkuje od roku 1998 a jej životnosť je naplánovaná na 28 rokov, t.j. do roku 2026. Na skládke odpadov sa v roku 2017 realizovala V. etapa výstavby sektorov 10, 11, 12. V súčasnosti sa pripravuje rekultivácia druhej etapy. Jej životnosť je však priamo úmerná od množstva odpadov, ktoré sa na skládku uložia.“

  „Nakoľko trnavská skládka začína napĺňať svoju terajšiu kapacitu je potrebné uvažovať s jej rozšírením.“

  Pre plnohodnotné chápanie predmetnej problemtiky je potrebné ešte doplniť aj údaje o tom, koľko skládkovaného odpadu je zo samotnej Trnavy a koľko z okolitých obcíí (konkrétne a aj v percentách), aký z toho cudieho skládkovania plynie zisk a kam, a kedže tým skládkovaním cudieho odpadu sa skládka oveľa skôr zaplní a následne ju treba draho rozširovať, či sa vlastne to cudzie skládkovanie oplatí aj pre obyvateľov Trnavy.
  Veľmi by som uvátal zverejnenie konkrétnych analýz, t.j, konkrétne čísla pre viaceré varianty.

  • 9.1
   Amater says:

   Zvoz domového odpadu a odpadu ktorý produkujú firmy je zo zákona spoplatnený a každá domácnosť a firma musí mať podpísanú dohodu o likvidácii odpadu. Takže je to ako platiť dane a my túto povinnosť posunieme Mexickej firme, ktorá bude po vybudovaní skládky zdierať nás všetkých. Budú si robiť čo chcú a ktože ich len skontroluje. Táto firma prevádzkovala skládku aj pri najväčšom požiari v dejinách skládky v Trnave, keď s požiarom bojovalo 3
   dni 60 požiarnikov a 20 kusov techniky. Tých scenárov ako môžu s mestom vybabrať je nespočetné množstvo a kto už len bude trpieť ???? Kto to nakoniec zaplatí ????

  • 9.2
   DPH says:

   Najväčší problém skládky komunálneho odpadu na Zavarskej je jej bezprostredná blízkosť k obytným zónam. Triediaca linka nie je spustená vzhľadom k tomu že na vytriedený materiál nie sú odberatelia. Ten o ktorý má záujem spaľovňa, ten je ešte najlepšie predajný a prináša aj príjem. Občania mesta triedia odpad a tým sa podieľajú na znižovaní nákladov. Okolité obce nemajú pridelené nádoby na triedenie a nepodieľajú sa na triedení a tým aj na znižovaní nákladov. Zaujímavá by bola kalkulácia na zvoz odpadu v meste a z okolitých obcí. Zavádzanie obyvateľov mesta že máme najnižšie poplatky na Slovensku, zodpovedajú dopravným vzdialenostiam zvozu komunálneho odpadu. Dopravné náklady predstavujú 40% nákladov zvozu. Takže páni kalkulácie by mali byť odrazovým mostíkom k poznaniu pravdy o mega skládke odpadu v bezprostrednej blízkosti mesta.

 10. 10
  vlado5 says:

  Az je mi divne, ze ludia pisu komentare k clanku, ktory asi necitali alebo nepochopili. Poslanci idu schvalit povolenie na spracovanie zmien v uzemnom plane. Az ked je takyto dokument vypracovany, az potom sa k nemu mozu vyjadrovat obcania a firmy. A az potom sa hlasuje o samotnej zmene uzemneho planu. A az potom sa moze uvazovat o stavebnom povoleni o ktorom sa zase bude rozhodovat.
  Kazdy z nas produkuje tony odpadu, ci uz priamo v domacnostiach alebo pocas vyroby toho, co spotrebujeme. Ten odpad sam od seba nezanikne a niekde sa musi ulozit alebo spalit. Riesenie, ze nech to nie je tu pri nasom meste ale niekde inde je pekne hlupe. Mesto Trnava ma v FCC Trnava 50% podiel. Kde inde by nas odpad mal byt vyvazany a likvidovany? Dajte nejake mudre alternativy a nie blbe komentare. Uz teraz je dost neskoro riesit nieco ine, ako rozsirovanie fungujucej skladky.

  • 10.1
   Nikdy nie je neskoro says:

   Čo tak sa konečne seriózne začať venovať sepárcii odpadov. Nie divadelnú scénku, kde sa na práve spustenej triediacej linke predvedie predstavenie s triedením odpadov náhodnej kontrole alebo novinárom.
   S triedením odpadu sme na chvoste Európy, aj Balkánci sú pred nami.

   • 10.1.1
    Tip says:

    Ak je separačná linka zapnutá len na imitáciu činnosti na základe hvizdu od brány, treba sa pri kontrole chytiť motora. Motor nebude horúci.

    • 10.1.1.1
     1105 says:

     Tu sa začína celý problém rozmotávať. Za 10 miliónov € osadená triediaca linka a otázka znie kam s vytriedeným odpadom ? riešením je spaľovňa, veľmi drahá investícia, tá najmodernejšia 100 a viac miliónov. To však by bolo potrebné zvážať odpad od cca 500 tisíc obyvateľov, aby sa vrátila investícia. Odpad z tak rozľahlej oblasti zvážať do lokality 0,8km od obývanej zóny. ĎAKUJEME NEPROSÍME !!!!!!

     • 10.1.1.1.1
      Tono says:

      Tak toto je téma na petíciu, aby sa občania začali zaujímať o veci verejné a predovšetkým svoje veci, ktoré sa ich bytostne dotýkajú. Z akého okruhu by bolo potrebné zvážať odpad aby sa naplnila kapacita spaľovne. Do toho by sa mali vložiť župani minimálne žúp Trnavskej,Nitrianskej a Trenčanskej a vybrať lokalitu na skládku, triedičku, spaľovnu. Vybudovať moderné zariadenie spĺňajúce všetky požiadavky. Napríklad mesto Viedeň po roztiedení a zlisovaní vyváža odpad na spálenie do Mníchova, kde sa vykrukuje horúcovodom mesto ako my z atómky.

 11. 11
  svazák says:

  Nevedomé, nevzdelané 35 ročné deti odhlasovali ekologickú katastrófu v Trnave pre ďaľšie generácie teda sami pre seba. To čo máte v tých hlavách ozaj len nas…é ? Nechápete že to ste hlasovali proti sebe a svojim deťom.
  Tú skládku treba okamžite uzavrieť a pripraviť nové moderné ekologické riešenia v úpne inom území.
  Ste jak svazáci za komunizmu, vôbec netušíte za čo hlasujete. Ste na baterky alebo čo ? Nemáte vlastnú hlavu a sedliacky rozum. Ryšavá brada nerozmýšľa za vás. ON sa len zbavuje problému ktorý nevie a nechce riešiť a vy mu iba slepo zakrývate prirodzenie.
  Tu sa jedná o celé mesto a nie o ego hochštaplera.

 12. 12
  defenestrácia says:

  Sypať smeci na kopu a do jamy dokážu domorodci a neandrtálci aj v Pakistane, Bangladéži, Ugande, Kongu a samozrejme NajLepšia Trnava v Trnave.
  Len tak ďalej
  Naštudujte si – defenestrácia !!

 13. 13
  Zastavme to !!!!! says:

  Peticiu !
  1km od obytnej zóny pri obchvate !

 14. 14
  smeci says:

  Sekta “Svedkovia hipsteroví! hlasovali za to nová, že plocha na sypanie smeci bude v rozsahu 2 takých skládok ako je teraz. Predstavte si tú krásnu panorámu- terajšia skládka + 2 také isté vedľa seba. To bude dominanta Trnavy !!!
  Blahoželáme tím 22 čo hlasovali za toto barbarstvo a ekologickú genocídu.
  Keďže ide o všeobecnú tému, nie je možné to bagatelizovať politizovaním.
  Týchto 22 nendrtálcov by malo čeliť žalobe za všeobecné ohrozenie.
  Oni sa ešte aj chvália na svojich FB profiloch akí sú geroji a čo dokázali.

  • 14.1
   sprava says:

   Dnes na STV1 bol vysielaný šot ako občania myslím že z okresu Rožňava vo verejnej diskusii odmietli zámer investora o výstavbu spaľovne komunálneho odpadu nazvanej aj elektráreň. Investor sľuboval že emisie spaľovaných odpadov budú na úrovni ako pri spaľovaní zemného plynu. Stavba spaľovne vzdialená od najbližších obydlí 1,2 km, moderátor hovoril že 1200 m. Aká je výhoda keď FB v takom meradle nedorazil na východ, ľudia majú aspom čistejšiu hlavu so zdravým rozumom.

   • 14.1.1
    eko masaker says:

    Normálny ľudia ešte nevymletý asociálnými sieťami s reálnymi životnými skúsenosťami sa postavili proti tomu svinstvu u nich.
    U nás sekta úžasných tupo podporuje praveké sypanie odpadu na kopu a ešte na väčšiu kopu a ešte väčšiu.
    Ich vzorom je Čaputová ktorá bojovala proti tomuto 10 rokov aj s Pezinčanmi. Klobúk dole pred nimi. Neuveriteľné že týto negramotní ju pôjdu voliť, lebo ona bojovala presne proti takýmto typom skladovania odpadu za ktorí oni bez mihnutia oka a bez diskusie hlasovali.
    Neviem či sa mám smiať alebo plakať nad touto generáciou.
    Mená týchto 22 budú vytesané do čiernych dejín pripravovanej ekologickej katastrofy v Trnave

  • 14.2
   Arana says:

   My milovníčky krásnych panorám sme nadšené že po mnohých storočiach sa zmení panoráma najstaršieho slobodného kráľovského mesta Trnava a nahradí ju panoráma umelej zjazdovky na počesť našej uvedomelej garnitúre LT. Poprosím dať do tlače novú etudu TYRNAVIE v čele s milovníkom histórie, na počesť mesta ktorého opevnenie nebolo nikdy dobyté, chyba však že kde aká radodajka má od brán mesta kľúče.

 15. 15
  cehla says:

  Ale ale no toto … už sú na scéne zlatokopky ?
  Problém je že tá mestská brána pred súdom nemá bránu. Nikto nevie prečo je to brána lebo na bránu sa to nepodobá.
  Momentálne je to iba kopa rozpadávajúcej sa tehly cehly za 180.000 éčiek

 16. 16
  Hra o smeti says:

  Celé to smrdí smrdí ako ten smradľavy skysnutý odpad.
  Zhrnutie udalostí:
  – zničoho nič Brok neschopný realizácie akejkoľvek veľkej investície ohúri a narýchlo zvola mimoriadnú schôdzu MZ. Ide stavať skládku obludného rozsahu. EÚ fondy boli len zásterka na to bol čas na riadnom MZ
  – Žiadna diskusia s odborníkmi, verejnosťou, komisiami MZ atd.
  – Nič neponáhľa ale ON trtoší zakiaľ sú všetci sprostí.
  – Územie má 22 ha teda 2x viac ako existujúca skládka.
  – Na otázky o vlastníkoch dá bombastickú správu, že vybavil 22 ha zadarmo od SPF ???
  – info pre tých čo žerú seno. Jemu veľkému bojovníkovi proti Smeru dá SPF len tak 22 ha bez spiatočky. To víš že jo Brok to hovor sekte na FB nie nám
  – To je možné vybaviť iba po linke ŠTB – Smer – LT. Je si istý že bezprízorných 24 ks LT zahlasuje.
  – Teraz budú mať plochu na spaľovňu ktorú tam drbnú alebo podobné svinstvo. Keď sa to raz schváli v ÚP nezastavíme to !!
  Veľmi zvláštny postup, špinavý. Predtým nenápadne inštaloval Tiborka do dozornej rady zametať stopy. Aj Bystro už ticho čaká na svojho asistenta.
  Hra začala ….

  • 16.1
   Stb says:

   Tak ako je Slovensko hlavný svetový dodavateľ áut , tak trnava získa prívlastok elektrárí, atomka, Malženice, smetiarska elektráreň. Aby to bolo rentabilné tak ,objem komunálneho odpadu bude potrebné 5 násobné množstvo ako doposiaľ. 0,8 km od obývaných zón budeme dovážať bordel z pol Slovenska a na východe si budú krochkať že síce tam níč nerobia ale majú čisté životné prostredie. Veď zdvôvodnenie zhodnocovanie odpadov, emisné plyny ako pri spaľovaní plynom. Tá triediaca linka čo nepracuje lebo nie je odbyt pre igelit a PET fľaše , bude potrebná a tet bordel čo sa dovezie roztriedime, výťažnosť bude 85% a budeme svetový v Európskych normách. My len upozorňujeme že najviac obyvateľov zomrelo nie vo vojnách ale na Španielsku chrípku , 60 miliónov. Preto tý výhodniari sa tak bránia týmto novotám. Spolu z komunálnym odpadom nám bude pravidelne dodávané aj baktérie, vírusy a iné choroboplodné zárodky. No nezabezpeč obyvateľstvo niečo tak výnimočným. A že je meschopáp, omyl koumák aj s tú jeho suitu.

 17. 17
  Parva Roma says:

  „Pred jedovatými odpadmi však nestačí ubrániť jedno mesto. Brániť spravodlivosť a šťastie potrebujeme v celej našej krajine. A preto sa Zuzana rozhodla kandidovať za prezidentku Slovenskej republiky,“ …

  • 17.1
   Amater says:

   Máš pravdu nestačí ubrániť jedno mesto ,avšak je potrebné odpad ktorý nejde recyklovať spáliť. To je ten moderný spôsob nakladania s odpadmi. Tá elektráreň stojí 100 miliónov €.Dvojnásobne efektívna je keď sa využije aj vznikajúce teplo trebárs na vykurovanie veľkého mesta. V Trnave vykurujeme odpadovým teplom z atómky. Takže je potrebné sa z celým projektom posunúť niekde na sever.Zuzana sa začala angažovať v Pezinskej skládke až v tedy, keď odtiaľ vyhodili z dozornej rady jej otca veľkého funkcionára HZDS. Vzdialenosľ od obývaných zón v Trnave je menšia ako v Pezinku. Problém Trnavskej skládky že aj napriek triedičke nie je odber na separovaný odpad. Využiť tak veľkého investora zriadením povedzme 20 takých skládok ako je Trnavská po Slovensku aj s triedičkou a trebárs nákladnou dopravou po železnici to voziť do elektrárne – spaľovne na miesto kde bude vykurovať mesto, mestá a vyrábať el. energiu. Narýchlo sa mi podsúva mesto Nováky s tou spaľovňou hnedého nekvalitného uhlia, aj ovzdušie budú mať na hornej Nitre čistejšie. Slovensko dostane ešte jednu dve pokuty za zlé ukladanie odpadov a Mexický investor dostane ešte aj štátnu podporu za ochotu sa touto problematikou zaoberať.

 18. 18
  miro says:

  Na tlačovke niečo richtár koktal, že územný plán sa mení na smetisko gigantických rozmerov ale sa asi nebude stavať a preto politbiro, ajtíčkári a učiteľky schválili zmenu ÚP aby bola zmena, že sa bude stavať smetisko alebo spaľovňa. Preto je nám treba od SPF 20 hektárov zadarmo, aby sme tam mohli sadiť kukuricu.
  Ináč to máme v gebuli v poriadku.
  Samozrejme je vidieť že ON má v tom jasno aj tí poskokovia hlasujúci.

 19. 19
  Abc says:

  Dufam a verim ze sa podari na tom mieste postavit spalovna odpadov a tych kopcov odpadkov sa zbavime.
  Spalovna znecistuje ovzdusie niekolkonasobne menej ako fabriky ktore su na okrajoch mesta a smrad necitit uz vobec ziadny.
  To samozrejme by ale niektori hlupaci museli ist aj viac nez len 5km od Trnavy a vidiet svet aby pochopili.

  • 19.1
   andy says:

   Ano spalovňa je riešenie buducnosti.
   Lenže ľudia v našom meste sú aj proti skládke aj proti spalovni.
   Jednoducho iba problém odpratať niekam inam..ale kam? Vo vyspelých mestách Europy sú spalovne priamo v meste a je to normálna vec, to len u nás sme názorovo sto rokov dozadu.

   • 19.1.1
    Truľovi 2v1, č 19 a 19.1 says:

    Napriek sviatočnému obdobiu ťa musím poslať do riti aj s tvojimi názormi, ktorými tu propaguješ spaľovnu odpadu. V európskych moderných mestách vôbec nie je samozrejmosťou mať priamo v meste takúto spaľovnu. Kto ťa platí za šírenie týchto bludov? A ešte aj na Vianoce!!!
    Ešte mi vysvetli, prečo sa Talianom oplatí cez pol Európy voziť spaľovať svoje sračky na Slovensko. Kúsok od Trnavy, cca 15 km!!! Prečo si ich tí moderní taliani nespália doma? Pretože pochopili, že aj pri účinnosti filtracie 99,9% sa 0,1% toxických, karcinogénnych, … splodín horenia dostáva do životného prostredia a vdychujú to aj ich deti!!!
    Radšej dajú zopár eur blbečkom, ktorí to u seba spália. Niečo podobné, ako keď plné lode z Európy a USA vozia elektroodpad do Afriky.

   • 19.1.2
    RM says:

    Andy, kde si naberal tie rozumy, ktoré nám tu bombasticky zvestuješ?
    Odporúčam tvoju chytrosť zamerať na riešenie čo s vytriedeným a odseparovaným odpadom.
    Choď do Rumunska, nauč sa to, aj oni už sú v tejto problematike pred nami. A zabudni na spaľovnu, ktorá v dlhodobom horizonte bude mať katastrofálny dopad na životné prostredie a následne na zdravie obyvateľov.
    A takisto zabudni na to, že obyvatelia Trnavy sú hlúpi a len ty sám si chytrý a múdry.

  • 19.2
   Tono says:

   Musí to byť super kšeft keď tak mohutne lobuješ za blbosť gigantických rozmerov. Pre tých mudrlantov sa má Slovensko stať spaľovňou odpadu celej oblasti od Baltického po Čierne more . Čo nestihli komančovia máte za úlohu dokončiť ich pohrobkovia.

   • 19.2.1
    Zskm says:

    Montážnu dielňu tu už spravili.
    Ešte chcú zo Slovenska spaľovnu odpadov.
    Ktovie koľko za propagáciu spaľovne platia. Musí to byť výnosný kšeft.
    Zachráň sa kto môžeš.

 20. 20
  Mat says:

  Na Slovensku sú plánované spaľovne odpadu nasledovne. Šaľa , Nováky, Prešov a vybudované už sú Bratislava, Košice . Odpad spaľujú aj cementárne Rohožník a Horné Sŕnie, do tých sa dováža na Slovensko na spálenie odpad hlavne z Talianska a Francúzka. Po 20 rokoch v Sŕní občania prišli na to, že v okruhu 20 km je pôda zamorená látkami, ktoré sa tam mohli dostať iba spaľovaním odpadu v cementárni. V cementárňach sa odpad spaľuje z dôvodu zníženie energetickej náročnosti výroby. Ďalšiu spaľovňu chce vybudovať JAVYS v J: Bohuniciach na spaľovanie rádio aktívnych odpadov aj zo zahraničia, to iba tak na okraj témy. Nový zákon o odpadoch neumožňuje spaľovať separovaný odpad. Spaľovanie je po ukladaní odpadu na skládku druhý najmenej výhodný spôsob nakladania s odpadmi. Keď budeme akokoľvek nadávať na predchádzajúci režim zanechal nám krajinu relatívne čistú, tak tu zostal priestor na dobehnutie vyspelých západných krajín a potom sa pustiť do očisty našej krajiny a prírody.

  • 20.1
   csB says:

   V Bohuniciach už jedna spaľovna funguje…

   • 20.1.1
    Labakan says:

    Ano v J.Bohuniciach jedna spaľovňa funguje. JAVYS chce vybudovať, mimochodom 100%štátna firma, novú spaľovňu aby mal kapacity na spaľovanie rádio aktívneho materiálu zo zahraničia. Takže vzácna zhoda s vedením mesta, ktoré je tiež nastavené na spaľovanie odpadu zo zahraničia. Na najúrodnejších pôdach postavíme montážne závody, spaľovne , atómové elektrárne a potom sa budeme chodiť pásť na Kysuce , Oravu, V. Tatry. Grotestne vyznieva reportáž STV starostu z Kysúc, ktorý s hrôzou v hlase hovoril že” predstavte si oni nám tu chceli postaviť atómku”. Náš primátor chránený súčastným vedením štátu, ako aj Trnkovou nadáciou zastavme korupciu, presviečajú o super výhodách spaľovní.

    • 20.1.1.1
     ABC says:

     Neviem či úmyselne ale opomenul si nadštandartné vzťahy s Viskupičom, Matovičom, v preklade naj čestnejšou odnožou Slovenského politického spektra. Spomenúť treba budovanie parkovísk v boji o post primátora v podaní Viskupič, Bročka .

 21. 21
  LL.M. says:

  Po preškoleí v Dolnom Uhorsku a po zopakovaní si sčítaní a odčítaní čísiel do 100 vyšlo nasledovné. V zahraničí sa platí za zneškodnenie tony odpadu 100 € a na Slovensku to vieme zlikvidovať za 20 €. Takže keď to navýšime o 300% je to stále dobré. Technológie ktoré dokážu spracovať materiál zďaleka nie sú také ziskové ako spálenie. To necháme pre tých čo nemajú kontakty a našich ľudí na správnych miestach.

 22. 22
  Oheň says:

  Spaľovna je ideálne riešenie pre neschopného človiečika dosadeného do vedúcej pozície. Plamene vyriešia problémy, ktoré je schopný vnímať pri svojej krátkozrakosti.
  Budúcnosť nevníma. To čo niekoho postretne o 30-40 rokov je mimo jeho obzor. Zrýchlená verzia zdravotných problémov je k nahliadnutiu na afrických smetiskách s odpadom z EU a USA, tam všetko prebieha intenzívnejšie.

 23. 23
  Jery says:

  Spaľovňa má životnosť 20 rokov a 120 000 t je ročná kapacita spaľovne. Za 20 rokov sa spáli v spaľovni 2 400 000 t odpadu , pri účinnosti filtrov 99,99 %. Takže úlet predstavujúci 0,01 % je 24 000 t. rozptýlený v okruhu 10 -20 km. Keď by sa im to podarilo zachytiť tak primátor s Pekarčíkom a 24 z Kalvárie by to mohli natierať svojim deťom na chlebíky namiesto Nutely. Aby boli príkladom pre pospolitý ľud.

  • 23.1
   DNA says:

   Z toho úletu zo spaľovne budú za 20 až 40 rokov “veľmi kvalitne pohnojené” záhradky. Na telách záhradkárov – konzumentov môžu dovtedy narásť všelijaké útvary nad rámec DNA. Ako na horiacich afrických smetiskách po 2-3 rokoch.

  • 23.2
   BIO says:

   Mohla by z toho byť aj výdatná BIOnátierka namiesto nutely. BIO je BIO.

 24. 24
  DPH says:

  Povedal expert na chladenie vodou… Ekolog storocia aliaz traged storočia. Mat, labakan, ABC, jery oheň alias petko pejkovic totalny skrachovanec. Caká ta zas ďalší uplakany rok dúfam ze konečne navstivis odborníka na hlavicku ahooj

  • 24.1
   Aha, ... says:

   …minister zemegule sa nám vrátil a všetkých dal do jedného vreca
   … pokus o návrat zadným vchodom, na trase je ešte zvierač

   • 24.1.1
    DPH says:

    Co mal si tento rok smutne vianoce ked sa nedalo zas odrbat mesto ? Spravim ti zbierku pre chudacika skrachovaneho? Ozaj kde teraz pracujes?

   • 24.1.2
    Brrr says:

    Pchať sa cez zvierač môže byť rizikové. Na druhej strane zvyčajne býva nevábna plnka.

    • 24.1.2.1
     Tono says:

     Pre niekoho pchať sa cez zvierač vrchol rozkoše, takže treba zohľadňovať všetky možnosti. Druhá vec pri posudzovaní daných možností je dĺžka pobytu v plnke. Tu je potrebná hlbšia analógia posudzovania možností a stavu, aby z toho nebol len odsudzujúci ……

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.