reklama

O zámere obytnej zóny Nová Kopánka na Malženickej poslanci nerokovali, materiál stiahli

Spoločnosť Energoprim chce zhodnotiť územie medzi obchvatom Trnavy a areálom bývalého letiska na Malženickej ceste. Ich cieľom je realizovať v lokalite s výmerou 174-tisíc metrov štvorcových, ktoré je podľa územného plánu vyhradené pre zmiešané funkcie od plôch a blokov areálov a zariadení mestotvorných podnikateľských aktivít, komercie a služieb až po plochy letiska a biokoridoru, vybudovať obytnú štvrť Nová Kopánka.

Zámerom investora je vytvoriť moderne organizovanú štvrť s dobrým napojením na existujúcu infraštruktúru. Cieľom je vytvoriť územie, kde budú zastúpené funkcie: bývanie, občianska vybavenosť, školy a školské zariadenia, šport a rekreácia a zeleň.

Prvým krokom je pre investora zmena územného plánu a funkcie dotknutých pozemkov na plochy a bloky areálovej vybavenosti regionálneho a lokálneho významu, plochy viacpodlažnej zástavby bytovými domami a výstavbu rodinných domov.

Spoločnosť Energoprim preto požiadala mesto o povolenie na spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava.


Vizualizácia

Zdroj: Energoprim

„Srdcom celej zóny bude komplex škôl zastúpený materskou školou, základnou školou a gymnáziom. Doplnkovú funkciou budú tvoriť športoviská a plochy určené na rekreáciu dostupné aj pre širokú verejnosť. V areáli a priľahlom okolí plánujeme umiestniť multifunkčnú telocvičňu, plaváreň, multifunkčné vonkajšie ihriská (tenis, basketbal, futbal), voľné plochy použiteľné na voľnočasové aktivity ako futbal, beh, bicyklovanie, joga, fitness v prírode,“ približuje svoj plánovaný zámer investor.

Funkcia bývania má byť zastúpená bytovými domami a individuálnou bytovou výstavbou logicky organizovanou okolo kostrových komunikácii napojených na hlavné cestné ťahy.

Občianska vybavenosť má prirodzene dopĺňať funkcie bývania, vzdelávania, športu a rekreácie a bude tak dotvárať funkčnú komplexnosť navrhovanej novej štvrte.


Zóna Nová Kopánka – Situácia. Obrázky sa po kliknutí zobrazia v plnej veľkosti.

Zdroj: Energoprim

Investor oslovil mesto so žiadosťou už na konci roku 2017. Keďže v riešenom území sa nachádza významný biotop, Odbor územného rozvoja a koncepcií požiadal o stanovisko Správu CHKO Malé Karpaty.

Jej riaditeľ Peter Puchala v stanovisku zdôraznil, že dotknutá lokalita ako súčasť existujúceho trvalého trávneho porastu predstavuje významný a v rámci širšieho poľnohospodársky intenzívne využívaného okolia izolovaný biotop pre viaceré druhy chránených živočíchov.

„Je tu potvrdený výskyt napríkla jarabice poľnej, ktorá predstavuje v dnešnej kultúrnej krajine už vzácny druh. Kľúčový z hľadiska záujmov ochrany prírody je v lokalite dlhoročne evidovaný výskyt sysľa pasienkového, ktorý obýva trvalý trávny porast na núdzovej pristávacej ploche letiska. Plocha susedí s plochou bývalého letiska, kde sa nachádza jadro populácie,“ píše vo svojom vyjadrení P. Puchala.

Riaditeľ Správy CHKO Malé Karpaty ďalej pripomína, že plocha s výskytom sysľov je extenzívne obhospodarovaná, čo sysľom vyhovuje. „Zároveň je však aj výrazne atakovaná rekreačnými aktivitami, čím dochádza k vyrušovaniu jedincov na lokalite. Lokalita sama o sebe je do značnej miery izolovaná a za súčasných podmienok, pri intenzívnom veľkoplošnom obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy sa nedá predpokladať rozširovanie populácie do vhodnejších lokalít. Z hľadiska zachovania populácie na lokalite by bolo potrebné vytvorenie nových trvalých trávnych porastov, umožňujúcich disperziu a zväčšenie populácie, a tak jej vyššiu stabilitu.“

Syseľ pasienkový je evidovaný ako druh európskeho významu so vzácnym výskytom na Trnavskej pahorkatine, preto je podľa ochranárov dôležité zachovať akúkoľvek lokalitu s výskytom druhu v stave, ktorý umožňuje zabezpečiť existenciu, prípadne zlepšenie priaznivého stav druhu na lokalite. „Realizáciou predloženého zámeru by došlo k likvidácii biotopu výskytu sysľa pasienkového na uvedenej lokalite a k zhoršeniu jeho priaznivého stavu,“ dodáva P. Puchala.

Zástupcovia investora počas ďalších rokovaní s mestom o svojom zámere vyjadrili ochotu komunikovať a rokovať s ochranármi o prípadnom presťahovaní populácie chránených živočíchov do inej vhodnej lokality, ako aj o poskytnutí súčinnosti a vlastných prostriedkov.

Odbor územného rozvoja a koncepcií k predloženému zámeru vydal negatívne stanovisko v roku 2018. „Doteraz mesto Trnava bolo chápané ako kompaktné bodové mesto a preto boli eliminované snahy o rozvoj funkcií bývania v satelitoch. Povolením tejto zmeny, by prišlo k opätovnému podaniu žiadostí v iných lokalitách, predtým zamietnutých (pri Oravnom, nad severným obchvatom …). Taktiež je potrebné si uvedomiť skutočnosť zvýšených nákladov na požiadavky obyvateľov pre zabezpečenie MHD, vývoz TKO, čistenie komunikácií a pod. Vzhľadom na horeuvedené OÚRaK neodporúčal povoliť spracovanie predmetnej zmeny, ale majetkoprávne vysporiadať pozemky pod biokoridorom.“

Členovia komisie stavebnej, územného plánovania a dopravy o predloženom materiáli hlasovali na zasadnutí 11. apríla 2019. Za povolenie spracovania zmeny v územnom pláne nehlasoval nikto, ôsmi sa zdržali a dvaja členovia komisie boli proti.

Rokovanie o novej obytnej štvrti Nová Kopánka sa napokon na mestskom zastupiteľstve 30. apríla 2019 neuskutočnilo, pretože materiál bol na základe žiadosti investora a súhlase poslancov v úvode schôdze z rokovania stiahnutý.

MAPA:

Ulož ako PDF
Napísal 30. apríla 2019 13:19. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “O zámere obytnej zóny Nová Kopánka na Malženickej poslanci nerokovali, materiál stiahli”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.