reklama

O zámere obytnej zóny Nová Kopánka na Malženickej poslanci nerokovali, materiál stiahli

Spoločnosť Energoprim chce zhodnotiť územie medzi obchvatom Trnavy a areálom bývalého letiska na Malženickej ceste. Ich cieľom je realizovať v lokalite s výmerou 174-tisíc metrov štvorcových, ktoré je podľa územného plánu vyhradené pre zmiešané funkcie od plôch a blokov areálov a zariadení mestotvorných podnikateľských aktivít, komercie a služieb až po plochy letiska a biokoridoru, vybudovať obytnú štvrť Nová Kopánka.

Zámerom investora je vytvoriť moderne organizovanú štvrť s dobrým napojením na existujúcu infraštruktúru. Cieľom je vytvoriť územie, kde budú zastúpené funkcie: bývanie, občianska vybavenosť, školy a školské zariadenia, šport a rekreácia a zeleň.

Prvým krokom je pre investora zmena územného plánu a funkcie dotknutých pozemkov na plochy a bloky areálovej vybavenosti regionálneho a lokálneho významu, plochy viacpodlažnej zástavby bytovými domami a výstavbu rodinných domov.

Spoločnosť Energoprim preto požiadala mesto o povolenie na spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava.


Vizualizácia

Zdroj: Energoprim

“Srdcom celej zóny bude komplex škôl zastúpený materskou školou, základnou školou a gymnáziom. Doplnkovú funkciou budú tvoriť športoviská a plochy určené na rekreáciu dostupné aj pre širokú verejnosť. V areáli a priľahlom okolí plánujeme umiestniť multifunkčnú telocvičňu, plaváreň, multifunkčné vonkajšie ihriská (tenis, basketbal, futbal), voľné plochy použiteľné na voľnočasové aktivity ako futbal, beh, bicyklovanie, joga, fitness v prírode,” približuje svoj plánovaný zámer investor.

Funkcia bývania má byť zastúpená bytovými domami a individuálnou bytovou výstavbou logicky organizovanou okolo kostrových komunikácii napojených na hlavné cestné ťahy.

Občianska vybavenosť má prirodzene dopĺňať funkcie bývania, vzdelávania, športu a rekreácie a bude tak dotvárať funkčnú komplexnosť navrhovanej novej štvrte.


Zóna Nová Kopánka – Situácia. Obrázky sa po kliknutí zobrazia v plnej veľkosti.

Zdroj: Energoprim

Investor oslovil mesto so žiadosťou už na konci roku 2017. Keďže v riešenom území sa nachádza významný biotop, Odbor územného rozvoja a koncepcií požiadal o stanovisko Správu CHKO Malé Karpaty.

Jej riaditeľ Peter Puchala v stanovisku zdôraznil, že dotknutá lokalita ako súčasť existujúceho trvalého trávneho porastu predstavuje významný a v rámci širšieho poľnohospodársky intenzívne využívaného okolia izolovaný biotop pre viaceré druhy chránených živočíchov.

“Je tu potvrdený výskyt napríkla jarabice poľnej, ktorá predstavuje v dnešnej kultúrnej krajine už vzácny druh. Kľúčový z hľadiska záujmov ochrany prírody je v lokalite dlhoročne evidovaný výskyt sysľa pasienkového, ktorý obýva trvalý trávny porast na núdzovej pristávacej ploche letiska. Plocha susedí s plochou bývalého letiska, kde sa nachádza jadro populácie,” píše vo svojom vyjadrení P. Puchala.

Riaditeľ Správy CHKO Malé Karpaty ďalej pripomína, že plocha s výskytom sysľov je extenzívne obhospodarovaná, čo sysľom vyhovuje. “Zároveň je však aj výrazne atakovaná rekreačnými aktivitami, čím dochádza k vyrušovaniu jedincov na lokalite. Lokalita sama o sebe je do značnej miery izolovaná a za súčasných podmienok, pri intenzívnom veľkoplošnom obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy sa nedá predpokladať rozširovanie populácie do vhodnejších lokalít. Z hľadiska zachovania populácie na lokalite by bolo potrebné vytvorenie nových trvalých trávnych porastov, umožňujúcich disperziu a zväčšenie populácie, a tak jej vyššiu stabilitu.”

Syseľ pasienkový je evidovaný ako druh európskeho významu so vzácnym výskytom na Trnavskej pahorkatine, preto je podľa ochranárov dôležité zachovať akúkoľvek lokalitu s výskytom druhu v stave, ktorý umožňuje zabezpečiť existenciu, prípadne zlepšenie priaznivého stav druhu na lokalite. “Realizáciou predloženého zámeru by došlo k likvidácii biotopu výskytu sysľa pasienkového na uvedenej lokalite a k zhoršeniu jeho priaznivého stavu,” dodáva P. Puchala.

Zástupcovia investora počas ďalších rokovaní s mestom o svojom zámere vyjadrili ochotu komunikovať a rokovať s ochranármi o prípadnom presťahovaní populácie chránených živočíchov do inej vhodnej lokality, ako aj o poskytnutí súčinnosti a vlastných prostriedkov.

Odbor územného rozvoja a koncepcií k predloženému zámeru vydal negatívne stanovisko v roku 2018. “Doteraz mesto Trnava bolo chápané ako kompaktné bodové mesto a preto boli eliminované snahy o rozvoj funkcií bývania v satelitoch. Povolením tejto zmeny, by prišlo k opätovnému podaniu žiadostí v iných lokalitách, predtým zamietnutých (pri Oravnom, nad severným obchvatom …). Taktiež je potrebné si uvedomiť skutočnosť zvýšených nákladov na požiadavky obyvateľov pre zabezpečenie MHD, vývoz TKO, čistenie komunikácií a pod. Vzhľadom na horeuvedené OÚRaK neodporúčal povoliť spracovanie predmetnej zmeny, ale majetkoprávne vysporiadať pozemky pod biokoridorom.”

Členovia komisie stavebnej, územného plánovania a dopravy o predloženom materiáli hlasovali na zasadnutí 11. apríla 2019. Za povolenie spracovania zmeny v územnom pláne nehlasoval nikto, ôsmi sa zdržali a dvaja členovia komisie boli proti.

Rokovanie o novej obytnej štvrti Nová Kopánka sa napokon na mestskom zastupiteľstve 30. apríla 2019 neuskutočnilo, pretože materiál bol na základe žiadosti investora a súhlase poslancov v úvode schôdze z rokovania stiahnutý.

MAPA:

Ulož ako PDF
Napísal 30. apríla 2019 13:19. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

4 komentáre pre “O zámere obytnej zóny Nová Kopánka na Malženickej poslanci nerokovali, materiál stiahli”

 1. 1
  Mesto says:

  Trochu nechapem mesto.Zahustovat Trnavu nechcete,rozsirovat Trnavu nechcete,co vlastne potom chcete?Ako to potom robia ine mesta?Vsade na Slovensku sa buduje,tak preco by sa aj Trnava nemohla novymi projektani rozsirovat,posuvat napriklad aj za obchvat.Cele si to potom protireci s dalsim clankom o planovanom lesoparku.

  • 1.1
   Timur says:

   Za obchvat je problém, iba že by to začali stavať na smetisku. Za KDH sa hovorilo o Kočiskom, aby sa znížili ceny pozemkov. Nástup Nera s Fickom znamenal tlak na vedúcich zamestnancov mesta menovite architekt Horák a ing. Miterková aby odstúpili z funkcie pre príliš časté otváranie a zmeny v územnom pláne. Takže koncepcia rozvoja mesta najmenej na dva týždne je spracovaná. Potom vzniká deficit schôdzí MZ. Ja som sa mylne domnieval že koncepcia by mala byť spracovaná minimálne na desať rokov a predchádzať pred schvaľovaním by sa mala konať, diskusia s občanmi mesta. Architekt Guniš je odbornik k pohľadaniu samo nastaviteľný na požiadavky vedenia mesta. V tom momente sa tu podsúva otázka, načo sú na MU odborníci na riešenie požiadaviek odborného charakteru, keď aj tak sa to odborne spracuje na Hlavnej č.1. Zbytočne vyhodené financie na mzdy zamestnancov. Nero so svojou suitou má v tom prípade malý plat. Je potrebné predložiť na MZ potrebu zníženia zamestnancov MU o 80% a takto ušetrené finančné prostriedky použiť na zabezpečenie finančného ohodnotenia Nera a ním vybratým spolupáchaťeľom.

 2. 2
  Kukol says:

  Vy ste nepochopili, že to stiahnutie je len na chvíľu, aby sa presťahovali stále na pozemok kúpený mestom a potom už nič nebude prekážať výstavbe za obchvatom. A tá zeleň bude vlastne pre tu súkromnú investíciu. Ktorý trnavcan by sa trepal do stredu poľa za obchvat a ako.

 3. 3
  bodove mesto :) says:

  úplne sa strácam v tom, prečo nemôže byť výstavba za obchvatom. Už teraz výstavba za obchvatom je vo viacerých lokalitách. Modranka je za budúcom južným ochvatom, Peugeot je za východným obchvatom, skádka Mesta a pripravenými ulicami za zavarskou sú za obchvatom. Ak nechcú výstavbu za obchvatom, prečo neriešia dopravu v meste ? hipstera zaujímajúp kvetinky, cyklo po ktorej chodí par stoviek cyklistov a to je všetko. Kedy prestane mesto vajatať a začne riešiť dva štuplne v meste pod železnicou ? a samotnú cestnú dobravu v meste ? Hispreri vyhodili z úze,ného plánu nové križovatky pri merkúri, na zelenom kríčku, rozšírenie rybníkovje. Ak teda mesto newriešením vnútornej dopravy bráni rozvoju mesta do bodovéhpo mesta, prečo im potom bránio vo výstavbe v lokalitách, kde je skvelé dopravnénapjkneie na obchvat a nadmestskú dopravu ? Áno, ak chce jeden človek a rozhodovať , tak ten odbor antikoncepcíí Mesta je úplne zbytočný. Treba začať normálne pracovať chlapci. Rozšírte konečne most pri stanici a nebránte rozvoju tohto mesta. prestaňte snívať že doplnok k hlavnej doprave cestnej, ktoré sú bicykle vyriešia problémy. Mesto je celý deň upchaté na Hospodárskej , Tamaškovičovek. trstínska, Zelenečská a radní páni sa ľuďom smejú do očí :ň nech si stoja v kolónach. Halloooo dobré ráno pán oný. Už je deň, pracovať. a neraňajkovať na obed !

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.