reklama

Hlavná kontrolórka riešila podnet svojho predchodcu o možnej nezákonnosti podpisu zmluvy s Arrivou primátorom Bročkom

Bývalý hlavný kontrolór Trnavy Vladimír Krátky v apríli po nezvolení na ďalšie volebné obdobie predstúpil pred poslancov mestského zastupiteľstva a okrem iného vo svojom vystúpení spomenul, že pri prebiehajúcej kontrole dopravcu MHD malo byť zistené, že zmluvné ošetrenie služby mestom bolo bez vedomia zastupiteľstva podpísané primátorom Petrom Bročkom. Nová hlavná kontrolórka Monika Černayová sa týmto podnetom zaoberala a svoje zistenia priblížila v informatívnej správe.

„Je rozbehnutá kontrola dopravcu, ktorý zabezpečuje hromadnú dopravu. Do pozornosti dávam zmluvné ošetrenie tejto služby a jej zabezpečenie mestom. Viete páni poslanci, že bez vášho vedomia bola s čistým svedomím pána primátora podpísaná takáto zmluva? Forma zmluvy, ktorá je v súčasnosti v platnosti je taká, ktorej malo predchádzať verejné obstarávanie. Pýtam sa – uskutočnilo sa? Avšak zmluva bola podpísaná štatutárom aj napriek tomu, že ste ju mali vy, poslanci mestského zastupiteľstva najskôr schváliť. Pamätáte si, že by ste takýto akt uskutočnili?,“ upozornil vo svojom vystúpení 28. apríla 2020 Vladimír Krátky.

Útvar hlavného kontrolóra mesta Trnava pod vedením hlavnej kontrolórky Moniky Černayovej skonštatoval, že v čase slovného podnetu v tom čase už nezvoleného hlavného kontrolóra bola platná Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Trnava zo dňa 26. júna 2018.

Ilustračné foto

Uzatvoreniu tejto zmluvy predchádzala situácia, kedy mesto Trnava ako verejný obstarávateľ vyhlásilo nadlimitnú zákazku vo Vestníku EÚ na zabezpečenie služby vo verejnom záujme – Prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy v meste Trnava, prvú 3. augusta 2017 a druhú 28. septembra 2017. V prvej aj druhej súťaži bola predložená iba jedna ponuka od toho istého uchádzača, pričom v prvej verejnej súťaži bola ponuka neprijateľná z dôvodu výšky predloženej ponuky a v druhej verejnej súťaži ponuka nesplnila požiadavky na predmet zákazky.

„Ani v jednej z nich teda nebola predložená ponuka, ktorú by verejný obstarávateľ mohol akceptovať. Verejný obstarávateľ následne vyhlásil postup priameho rokovacieho konania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní z už spomínaného dôvodu, že v prechádzajúcej verejnej súťaži ani jedna ponuka bez vykonania podstatných zmien nespĺňala potreby a požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,“ vysvetľuje hlavná kontrolórka vo svojej správe.

Ako ďalej uvádza, pred uzatvorením zmluvy na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy, ktorá bola výsledkom riadneho procesu verejného obstarávania postupom priameho rokovacieho konania, Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol, že zastavuje konanie mesta Trnava a za účelom preskúmania postupu mesta začal konanie o preskúmaní úkonov pred uzavretím zmluvy z vlastného podnetu.

„Oznámenie o začatí konania bolo mestu Trnava doručené 28. decembra 2017. Úrad pre verejné obstarávanie po preskúmaní príslušnej dokumentácie konštatoval, že v konaní o preskúmaní úkonov mesta pred uzavretím zmluvy nezistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Rozhodnutie o zastavení konania bolo vystavené 21. mája 2018,“ približuje v správe Monika Černayová.

Následne bola medzi mestom Trnava a spoločnosťou ARRIVA Trnava, a. s., uzatvorená Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Trnava zo dňa 26. júna 2018.

„Na schvaľovanie takejto zmluvy mestským zastupiteľstvom nie je dôvod, bola výsledkom procesu verejného obstarávania, kde navyše celý proces, ktorý tomu predchádzal, bol skontrolovaný Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý konštatoval, že nezistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Samotný návrh zmluvy bol súčasťou procesu verejného obstarávania a ak by sa mala zmluva schvaľovať v mestskom zastupiteľstve, mohlo by sa stať, že by pozmeňujúcim návrhom bolo niečo zmenené, čo by už založilo rozpor s procesom verejného obstarávania. Z pohľadu platnosti a zákonnosti zmluvy sa nevyžadovalo jej schválenie v mestskom zastupiteľstve,“ skonštatovala na záver Hlavná kontrolórka mesta Trnava.

Ulož ako PDF
Napísal 8. októbra 2020 11:12. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Hlavná kontrolórka riešila podnet svojho predchodcu o možnej nezákonnosti podpisu zmluvy s Arrivou primátorom Bročkom”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.