reklama

Zápisy detí do materských škôl sa uskutočnia počas mája

Mesto Trnava zverejnilo termíny zápisov detí do materských škôl.

Zápisy do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava pre školský rok 2023/2024 sa uskutočnia od 1. do 31. mája 2023.

Osobná forma zápisu bude 2., 3. mája od 6.30 do 14.30 h a 4. mája, 5. mája od 10.00 do 17.00 h.

O forme zápisu budú na svojich internetových stránkach informovať všetky mestské materské školy.

Ilustračné foto

Rodič môže podať žiadosť:

– prostredníctvom online formulára na stránke školy;
– osobne, papierovou formou v škole;
– elektronickým podaním do elektronickej schránky školy s autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom;
– poštou, kuriérom.

Dieťa sa do MŠ prijíma:

– na základe písomnej žiadosti podpísanej oboma zákonnými zástupcami alebo zástupcom zariadenia, ktorú predložia riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní;
– ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
– riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy;
– prednostne sa prijímajú deti na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania;
– ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ po dohode so zriaďovateľom a po prerokovaní s pedagogickou radou a zverejní ich na viditeľnom mieste (stránka školy, budova školy).

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

– prednostne dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2023 (vrátane), ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole podľa trvalého bydliska dieťaťa (§ 28a odst. 1, §59 odst. 2 a §59a odst. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon).
– riaditeľ ZŠ s MŠ a MŠ postupuje pri prijímaní dieťaťa na PPpV v súlade s VZN č. 577/2022 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava a o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava;
– dieťa pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v súlade s §28a odst. 3 zákona č.245/2008 Z. z. (školský zákon);
– dieťa pred dovŕšením piateho roku veku v súlade s §28a odst. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon);
– dieťa od troch rokov veku;
– dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ulož ako PDF
Napísal 19. apríla 2023 6:49. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.