reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Zápisy detí do materských škôl sa uskutočnia počas mája

Mesto Trnava zverejnilo termíny zápisov detí do materských škôl.

Zápisy do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava pre školský rok 2023/2024 sa uskutočnia od 1. do 31. mája 2023.

Osobná forma zápisu bude 2., 3. mája od 6.30 do 14.30 h a 4. mája, 5. mája od 10.00 do 17.00 h.

O forme zápisu budú na svojich internetových stránkach informovať všetky mestské materské školy.

Ilustračné foto

Rodič môže podať žiadosť:

– prostredníctvom online formulára na stránke školy;
– osobne, papierovou formou v škole;
– elektronickým podaním do elektronickej schránky školy s autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom;
– poštou, kuriérom.

Dieťa sa do MŠ prijíma:

– na základe písomnej žiadosti podpísanej oboma zákonnými zástupcami alebo zástupcom zariadenia, ktorú predložia riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní;
– ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
– riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy;
– prednostne sa prijímajú deti na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania;
– ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ po dohode so zriaďovateľom a po prerokovaní s pedagogickou radou a zverejní ich na viditeľnom mieste (stránka školy, budova školy).

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

– prednostne dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2023 (vrátane), ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole podľa trvalého bydliska dieťaťa (§ 28a odst. 1, §59 odst. 2 a §59a odst. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon).
– riaditeľ ZŠ s MŠ a MŠ postupuje pri prijímaní dieťaťa na PPpV v súlade s VZN č. 577/2022 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava a o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava;
– dieťa pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v súlade s §28a odst. 3 zákona č.245/2008 Z. z. (školský zákon);
– dieťa pred dovŕšením piateho roku veku v súlade s §28a odst. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon);
– dieťa od troch rokov veku;
– dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ulož ako PDF
Napísal 19. apríla 2023 6:49. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.