reklama

V mestskej obytnej zóne Trnava – Medziháj pri Ružindole by mohlo vzniknúť 400 domov a vyše 200 bytov

Tisícšesťsto obyvateľov, do 400 rodinných domov, približne 230 bytov v malopodlažných bytovkách, komerčná občianska vybavenosť v podobe predajní a služieb, základná či materská škola, zdravotná starostlivosť, služby pre seniorov, dopravná vybavenosť, verejná a súkromná zeleň, športové a oddychové plochy. Na svete je podkladový materiál v podobe zadania Územného plánu zóny obytného súboru Trnava – Medziháj, ktorý chce trnavská radnica vybudovať v dotyku obce Ružindol.

Mestské zastupiteľstvo v septembri 2020 schválilo návrh zmeny územného plánu v lokalite Medziháj a umožnilo tak v budúcnosti premeniť plochy poľnohospodárskej pôdy na obytné územie.

V novembri 2020 vypracoval Ekopolis – Ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania na podnet mesta Trnava zadanie Územného plánu zóny obytného súboru Trnava – Medziháj. Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny po jeho verejnom prerokovaní v zmysle Stavebného zákona schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava.

„Územný plán zóny Trnava – Medziháj bude definovať komplexné regulatívy a podmienky výstavby dôležitej rozvojovej lokality mesta Trnava v zonálnej podrobnosti tak, aby poskytol mestu Trnava dostatočný komplexný nástroj pre zabezpečenie riadenia tvorby kvalitného obytného prostredia,“ konštatuje spracovateľ zadania.


Celková situácia – návrh obytnej zóny Medziháj, november 2020 (kliknutím obrázok zväčšíte)

ZDROJ: Ekopolis / Mesto Trnava

Trnavská radnica si dala za cieľ vybudovať vo vlastnej réžii a na vlastných pozemkoch moderný obytný súbor s dostatkom zelene, priestorov pre šport, relax, ale aj občianskou vybavenosťou a vysokým štandardom bývania. Lokalita je od Trnavy vzdielená približne 5 kilometrov a dva kilometre od Bieleho Kostola.

Nachádza sa však v priamom dotyku katastra obce Ružindol. Predstavitelia aj obyvatelia obce s výstavbou obytného súboru nesúhlasia a dali to najavo aj v petícii so stovkami podpisov.

Rodinné domy, menšie bytovky, dostupnosť MAD aj lesopark

Návrh zadania obytnej zóny predpokladá s výstavbou rodinných domov, nízkopodlažných bytových domov, s plochami areálovej vybavenosti ako sú školy, sociálne služby, priestormi pre obchod a služby, s plochami verejných parkov aj lesoparkom, ktorý je navrhnutý pozdĺž východného okraja obytnej zóny Medziháj v kontakte s neurbanizovanou krajinou.

Súčasťou obytného súboru bude aj vybudovanie komplexnej siete verejných komunikácií pre automobily, chodcov aj cyklistov, dobudovanie komplexnej siete technického vybavenia riešeného územia, výstavba trojramennej okružnej križovatky na ceste II/504, ako aj zastávky pre autobusy.

Keďže rezidenti súboru Medziháj budú obytateľmi mesta Trnava, radnica počíta s tým, že obytný súbor bude bude súčasťou cestovných poriadkov liniek Mestskej autobusovej dopravy.

Mesto Trnava tu bude tiež vo vlastnej réžii zabezpečovať čistenie ulíc, verejných priestranstiev či odpratávanie snehu.

Spracovateľ dokumentu predpokladá, že v riešenom území sú vytvorené podmienky pre novú výstavbu do 400 rodinných domov, približne 230 bytov v malopodlažných bytových domoch s predpokladaných maximálnych počtom 1600 obyvateľov.

Niekoľko stoviek metrov od navrhovanej obytnej zóny Medziháj mesto Trnava v budúcnosti počíta aj s výstavbou obchvatu v podobe západného dopravného prepojenia.

Zadanie Územného plánu zóny obytného súboru Trnava – Medziháj je základným podkladom, ktorý prejde viacnásobným procesom verejného prerokovania, pripomienkovania a schvaľovania. Pri spracovaní návrhu Územného plánu zóny bude potrebné zohľadniť prípadné požiadavky dotknutých orgánov, inštitúcií a organizácií.

Obstaranie Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Medziháj bude pozostávať z nasledovných postupných pracovných častí a etáp:

– Vypracovanie návrhu Zadania pre spracovanie ÚPN-Z

– Verejné prerokovanie Zadania ÚPN-Z

– Schválenie Zadania ÚPN-Z Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava

– Vypracovanie návrhu ÚPN-Z Obytná zóna Trnava – Medziháj

– Verejné prerokovanie návrhu ÚPN-Z Obytná zóna Trnava – Medziháj

– Vyhodnotenie verejného prerokovania a vypracovanie pokynov na dopracovanie čistopisu ÚPN-Z Obytná zóna Trnava – Medziháj pre účely vydania súborného stanoviska a súhlasného záverečného posúdenia Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky v Trnave podľa §25 Stavebného zákona a schvaľovania Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava

– Vyhotovenie čistopisu ÚPN-Z Obytná zóna Trnava – Medziháj po jeho schválení Mestským zastupiteľstvom v Trnave opatreného schvaľovacou doložkou pre účely jeho uloženia v zmysle §28 Stavebného zákona.

ZDROJ: Ekopolis / Mesto Trnava

Obytný súbor má vzniknúť na pravej strane pred vjazdom do obce Ružindol od Trnavy

Ulož ako PDF
Napísal 30. novembra 2020 11:52. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “V mestskej obytnej zóne Trnava – Medziháj pri Ružindole by mohlo vzniknúť 400 domov a vyše 200 bytov”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.