reklama

V mestskej obytnej zóne Trnava – Medziháj pri Ružindole by mohlo vzniknúť 400 domov a vyše 200 bytov

Tisícšesťsto obyvateľov, do 400 rodinných domov, približne 230 bytov v malopodlažných bytovkách, komerčná občianska vybavenosť v podobe predajní a služieb, základná či materská škola, zdravotná starostlivosť, služby pre seniorov, dopravná vybavenosť, verejná a súkromná zeleň, športové a oddychové plochy. Na svete je podkladový materiál v podobe zadania Územného plánu zóny obytného súboru Trnava – Medziháj, ktorý chce trnavská radnica vybudovať v dotyku obce Ružindol.

Mestské zastupiteľstvo v septembri 2020 schválilo návrh zmeny územného plánu v lokalite Medziháj a umožnilo tak v budúcnosti premeniť plochy poľnohospodárskej pôdy na obytné územie.

V novembri 2020 vypracoval Ekopolis – Ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania na podnet mesta Trnava zadanie Územného plánu zóny obytného súboru Trnava – Medziháj. Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny po jeho verejnom prerokovaní v zmysle Stavebného zákona schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava.

“Územný plán zóny Trnava – Medziháj bude definovať komplexné regulatívy a podmienky výstavby dôležitej rozvojovej lokality mesta Trnava v zonálnej podrobnosti tak, aby poskytol mestu Trnava dostatočný komplexný nástroj pre zabezpečenie riadenia tvorby kvalitného obytného prostredia,” konštatuje spracovateľ zadania.


Celková situácia – návrh obytnej zóny Medziháj, november 2020 (kliknutím obrázok zväčšíte)

ZDROJ: Ekopolis / Mesto Trnava

Trnavská radnica si dala za cieľ vybudovať vo vlastnej réžii a na vlastných pozemkoch moderný obytný súbor s dostatkom zelene, priestorov pre šport, relax, ale aj občianskou vybavenosťou a vysokým štandardom bývania. Lokalita je od Trnavy vzdielená približne 5 kilometrov a dva kilometre od Bieleho Kostola.

Nachádza sa však v priamom dotyku katastra obce Ružindol. Predstavitelia aj obyvatelia obce s výstavbou obytného súboru nesúhlasia a dali to najavo aj v petícii so stovkami podpisov.

Rodinné domy, menšie bytovky, dostupnosť MAD aj lesopark

Návrh zadania obytnej zóny predpokladá s výstavbou rodinných domov, nízkopodlažných bytových domov, s plochami areálovej vybavenosti ako sú školy, sociálne služby, priestormi pre obchod a služby, s plochami verejných parkov aj lesoparkom, ktorý je navrhnutý pozdĺž východného okraja obytnej zóny Medziháj v kontakte s neurbanizovanou krajinou.

Súčasťou obytného súboru bude aj vybudovanie komplexnej siete verejných komunikácií pre automobily, chodcov aj cyklistov, dobudovanie komplexnej siete technického vybavenia riešeného územia, výstavba trojramennej okružnej križovatky na ceste II/504, ako aj zastávky pre autobusy.

Keďže rezidenti súboru Medziháj budú obytateľmi mesta Trnava, radnica počíta s tým, že obytný súbor bude bude súčasťou cestovných poriadkov liniek Mestskej autobusovej dopravy.

Mesto Trnava tu bude tiež vo vlastnej réžii zabezpečovať čistenie ulíc, verejných priestranstiev či odpratávanie snehu.

Spracovateľ dokumentu predpokladá, že v riešenom území sú vytvorené podmienky pre novú výstavbu do 400 rodinných domov, približne 230 bytov v malopodlažných bytových domoch s predpokladaných maximálnych počtom 1600 obyvateľov.

Niekoľko stoviek metrov od navrhovanej obytnej zóny Medziháj mesto Trnava v budúcnosti počíta aj s výstavbou obchvatu v podobe západného dopravného prepojenia.

Zadanie Územného plánu zóny obytného súboru Trnava – Medziháj je základným podkladom, ktorý prejde viacnásobným procesom verejného prerokovania, pripomienkovania a schvaľovania. Pri spracovaní návrhu Územného plánu zóny bude potrebné zohľadniť prípadné požiadavky dotknutých orgánov, inštitúcií a organizácií.

Obstaranie Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Medziháj bude pozostávať z nasledovných postupných pracovných častí a etáp:

– Vypracovanie návrhu Zadania pre spracovanie ÚPN-Z

– Verejné prerokovanie Zadania ÚPN-Z

– Schválenie Zadania ÚPN-Z Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava

– Vypracovanie návrhu ÚPN-Z Obytná zóna Trnava – Medziháj

– Verejné prerokovanie návrhu ÚPN-Z Obytná zóna Trnava – Medziháj

– Vyhodnotenie verejného prerokovania a vypracovanie pokynov na dopracovanie čistopisu ÚPN-Z Obytná zóna Trnava – Medziháj pre účely vydania súborného stanoviska a súhlasného záverečného posúdenia Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky v Trnave podľa §25 Stavebného zákona a schvaľovania Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava

– Vyhotovenie čistopisu ÚPN-Z Obytná zóna Trnava – Medziháj po jeho schválení Mestským zastupiteľstvom v Trnave opatreného schvaľovacou doložkou pre účely jeho uloženia v zmysle §28 Stavebného zákona.

ZDROJ: Ekopolis / Mesto Trnava

Obytný súbor má vzniknúť na pravej strane pred vjazdom do obce Ružindol od Trnavy

Ulož ako PDF
Napísal 30. novembra 2020 11:52. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

15 komentárov pre “V mestskej obytnej zóne Trnava – Medziháj pri Ružindole by mohlo vzniknúť 400 domov a vyše 200 bytov”

 1. 1
  maxim says:

  To poľnohospodárske družstvo nebude mešťanom prekážať?

  • 1.1
   TT says:

   Tvojou optikou sa dá spýtať aj takto.Neprekáža mešťanom keď dedinčania využívajú služby a benefity mesta Trnava? Nie je všetko čierno biele.

 2. 2
  noaco says:

  A domov a do práce budú jazdiť južným obchvatom vďaka ktorému sa dostanú na diaľnicu za 5 minút.
  O služby ALL INCLISIVE postarané:
  Mesto Trnava tu bude tiež vo vlastnej réžii zabezpečovať čistenie ulíc, verejných priestranstiev či odpratávanie snehu. :) :) :)
  Asi ako na Kočišskom, čo je o pár km bližšie…

  • 2.1
   Kat says:

   Je tu aj lepší príklad arogancie a bohorovnosti Nera a posluhujúcej kompaktnej 25 LT, FARARSKE a čo, žijeme len raz. Našim občanom voličom, nedokážu zabezpečiť ani vodu, aj keď ten problém bol na stole viac rokov. Nesnívať, poriadne si každé ráno poumývať tvár a hlavne oči. Teraz to bolo dobré veľa pršalo, takže pohoda, verí že čoskoro napadne aj sneh.

  • 2.2
   maxim says:

   Partia s fúrikom čiže táčkami s posypom sa tam už pomaličky presúva.

 3. 3
  Výborné says:

  Vtipné kam by sa až rozšírilo Mesto.
  Vtipnejšie v uvodzovkách, keď to isté mesto tvrdí developerom, že Trnava si má zachovať kompaktný tvar bodového mesta :)
  Stavať za obchvatom vraj iní developeri nemôžu. Napr. Na starom letisku, hoci tu bolo x projektových návrhov to mesto zakazuje. Hoci je to v dotyku s mestom.
  Na medziháji je to zrazu možné aj keď je to od mesta niekoľko kilometrov.
  Aj tu je teda rovný a rovnejší. Či ?

  • 3.1
   TT says:

   Čo je na to vtipné? Trnava je krajské mesto a tým pádom sa má ako mesto rozvíjať a expandovať.Keď sa jedná o pozemky mesta Trnava asi nikoho nezaujímajú názory nejakého ružindolčana.

   • 3.1.1
    výplach says:

    Je to iba fantasmagória vašej sekty a voccu.
    Nemáte na to ani euro, žiadnu infraštruktúru ani relevantnú komunikáciu, obchvat bude za 30 rokov.
    Je to halucinácia o svetlých zajtrajškoch. Mesto nie je developer ani stavebná firma. Neviete ani pokosiť a pohrabať listy. Investičnej výstavbe nerozumiete.
    Iba potrava pre brovce výplach na fejsbúku..

    • 3.1.1.1
     sprava says:

     Keď sa človek zamyslí nad uvažovaním Nera a 25 LT je človeku smutno čo to naše školstvo vyprodukovalo. Dajú zelenú obytnej zóne pozdĺž Orešanskej ceste a teraz ešte trápia ľudí úvahami nad Medzihájom. Tá cesta bola už prepchatá a nebyť vybudovanému kruháču pri Tibenskom, už teraz neprejazdná. Dobre hovoríš že južný obchvat mesta nebude tak skoro a žeby malo mesto z našich peňazí budovať hniezdočká pre vyhodniarov, po dobudovaní diaľnice aj tak nastane sťahovanie na rodnú zem. Povinne každý týždeň na výplach ( klýstír ), raz hlavy, raz čriev.

 4. 4
  načo názov says:

  Treba referendum za názov tejto zóny – súťažné návrhy :
  – Hustilkovo, Horné Brovce, Neroland, Cyklotown, Dolné Fejsbúkovce
  Selfice, Malá Lajkovačka, ……
  Hlasujte navrhujte

 5. 5
  Nečudujme sa, Chaos says:

  https://www.trnavskyhlas.sk/c/26378-v-lokalite-medzihaj-planuje-trnava-vytvorenie-zelenej-rekreacnej-zony.htm

  https://www.google.com/amp/s/mytrnava.sme.sk/c/amp/22128159/v-lokalite-medzihaj-maju-pribudnut-zelene-plochy.html

  https://www.trnava-live.sk/2017/08/28/mesto-chce-vybudovat-pri-bielom-kostole-novu-prirodnu-zonu-pre-oddych-a-relax/

  Čo v tom Medziháji vlastne bude? Však keď si pozrieme zopár vízií pre túto lokalitu v priebehu posledného obdobia, tak zistíme, že tí, čo to vymýšľajú majú pestrú fantáziu.
  Podľa jedného materiálu išlo/malo ísť 173000.-€ na projektovú dokumentáciu na zelené plochy v lokalite Medziháj.
  Cyklofasabúk (CFB) tam svojho času zvestoval dubovo hrabový les. Aj vodné plochy.
  Teraz miestny hlásnik čiže CFB hlási obytnú zónu.
  Vyzerá to na dobrý chaos. V hlave. A taktiež na mrhanie peniazmi za štúdie resp. projektové dokumentácie. Chaos, či čo?

  Z iného súdka:
  Na križovatke Veterná Olympijská boli nedávno platné dve povolenia. Na základe jedného povolenia sa pri rekonštrukcii Olympijskej ulice osadili polozapustené kontajnery. Vzápätí prišla na rad vystavba kruhovej križovatky (so skorším dátumom povolenia!!!), nové kontajnery po pár mesiacoch vykopali a vybudovali kruhovú križovatku. Kontajnery zavadzali. Chaos?

  Dobrá rada:
  Ak CFB v najbližšom čase zvestuje namiesto štandardného mestského obchvatu mestský cykloobchvat, nečudujme sa. Asi to bude zase chaos!

  • 5.1
   Kocur says:

   lepsie sa pozri na mapu lebo ide o dve rozne uzemia. obidve su pri medzihaji ale su take 2 km od seba. ta zelena zona je nakreslena oproti parnasu a ten obytny satelit az pri ruzindole.

   • 5.1.1
    Nečudujme sa, Chaos says:

    Ak je to tak, tak sa ospravedlňujem.
    Na mapu som pozeral, vyzeralo to akoby sa jednalo o to isté územie.
    S tými kontajnermi to tak bolo.

 6. 6
  maxim says:

  Nemajú v susediacom Ružindole 5x nižšie dane – napr. stavby na bývanie a byty – 0,20 €… ?

 7. 7
  peter says:

  Toto je bezprecedentna okupacia obce Ruzindol !
  Hrozny priklad arogancie demokracie a hrube atakovanie historie a samostanosti obce.

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.