reklama

Trnava si nechá nakresliť Kravský pasienok. Ďalšiu v dlhom zástupe plánovaných oddychových a zelených zón

Mesto Trnava si nechá vypracovať projektovú dokumentáciu a koncepčnú štúdiu viac ako osemhektárového územia Kravský pasienok, ktorý sa má stať v budúcnosti oddychovou zónou v podobe lesoparkového a vodného biotopu.

Pozemok nachádza sa na konci ulice Pri kalvárii, za areálom špedičnej firmy. Po ľavej strane kopíruje pozemok asfaltová cesta smerom k obchvatu a lokalite Štrky, cestu z ľavej strany lemuje potok Trnávka.

Kravský pasienok s výmerou 8,4 hektára je súčasťou zamýšľaného rozvojového územia Trnava – Sever, ktoré sa nachádza medzi Kalváriou, novými časťami Kopánky a sevorozápadným obchvatom. Celkový výmera územia je viac ako 37 hektárov.


Aktuálny zámer sa týka územia označeného ako Etapa 1 – Kravský pasienok

Prostredníctvom verejnej súťaže mesto Trnava hľadá dodávateľa spracovania zámeru pre zisťovacie konanie EIA, projektovej dokumentácie – pre územné rozhodnutie, realizačného projektu či vizualizácií.

Obsahov dokumentov bude podrobnejšie priestorové a funkčné usporiadanie a využitie územia vrátane lokalitného programu (priestorovo-funkčný program).

Kravský pasienok je súťasťou územia, ktoré je určené na budovanie prirodzene fungujúcich ekosystémov lesoparkov a lesov osobitného určenia a vodných ekosystémov, ktoré poskytujú ekosystémové služby.

„Vzhľadom na nízku ekologickú stabilitu územia v katastrálnom území Trnava a nutnosť adaptácie krajiny na klimatické zmeny má mesto zámer v  lokalite Kravský pasienok vytvoriť na ornej pôde prírode blízke biotopy, predovšetkým vodný, mokraďný, lesný–lesoparkový, lúčny, trávnatý, podľa návrhu projektanta,  podmienok územia a podmienok strategických dokumentov mesta.  Na ploche Kravského pasienka o výmere 8,42 ha má vzniknúť veľkoplošná prírodná vodná plocha/plochy s prirodzenou samočistiacou schopnosťou a brehovým litorálnym pásmom,  podmienkami pre prírodné kúpanie, upravenými prístupmi k vode, pobytovými brehovými terasami a plážou a prírode blízkym okolím upraveným najmä stromovou a lúčnou plošnou vegetáciou,“ približuje zámer trnavská samospráva.

Mesto Trnava už dlhší čas deklaruje snahy o budovanie zelených plôch v podobe lesoparkov či biotopov. V nedávnej minulosti predstavilo aj viacero zámerov, v snahe o zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny s cieľom ochladzovania vzduchu či zadržiavania vody v krajine.

Práve v blízkom susedstve aktuálneho zámeru Kravský pasienok vznikol pred dvoma rokmi úpravou neudržiavaného územia lesopark Štrky s vodnou plochou. Radnica v tomto roku predstavila zámer prenájmu pôdy od cirkvi v okolí Štrkov s cieľom výsadby stoviek stromov.

Čo si naplánovala radnica
v nedávnej minulosti

Množstvo ohlásených zámerov týkajúcich sa zelene, parkov či biotopov však zatiaľ existuje len na papieri. V podobe projektov, štúdií či vizualizácií. Pripomeňme si niektoré z nich.

Od roku 2017 sa pripravuje zámer relaxačno – oddychovej zóny v lokalite Medziháj pri Bielom Kostole. Projekt biocentra rieši multifunkčnú zónu zameranú na oddych návštevníkov v prírodnom prostredí, ako aj revitalizáciu vodného toku potoka Parná a jej okolia.

Piatym rokom pripravuje mesto komplexnú obnovu Parku Janka Kráľa medzi stanicou a sídliskom Prednádražie.

Veľký projekt revitalizácie a celkovej obnovy Ružového parku sa spomína už vyše dve desiatky rokov. Najnovšie snahy súčasného vedenia radnice o rekonštrukciu a modernizáciu územia siahajú do roku 2017.

Rovnako už viac ako štyri roky sa pripravuje veľký zámer obnovy sídliskového a školského dvora „Agátka“ na sídlisku Družba, v priestore medzi ZŠ Spartakovská, zimným štadiónom, bytovými domami na Hlbokej ulici a objektom VÚC.

V roku 2016 radnica zverejnila ambíciu vytvoriť atraktívne priestory na pešie a cyklistické prechádzky či posedenie pri brehoch Trnávky.

Premeniť poľnohospodársku pôdu na verejne prístupný biotop so stromami, lúkami a plochami mokradí chce mesto Trnava aj neďaleko obce Zeleneč. Cieľom zámeru z roku 2021 je obnoviť historickú mokraď, ktorá sa nachádzala za obcou Zeleneč a mestskou časťou Modranka, neďaleko sútoku potokov Parná a Trnávka.

Dva roky pripravuje mestská samospráva aj projekt parčíka pri Synagóge. Pôvodne mal byť nový oddychový priestor dokončený v roku 2020, sklz spôsobil aj pomerne úspešný archeologický výskum, na základe ktorého príde zrejme k úprave projektovej dokumentácie.

Zelenou plochou sa v budúcnosti má stať aj územie pri severnej časti obchvatu s rozlohou 19 hektárov. Pozemok od súkromného vlastníka odkúpilo mesto v roku 2019. Účelom kúpy parciel bolo zaistenie územnej rezervy na vytvorenie budúcej parkovej, oddychovej a zalesňovanej plochy vo vlastníctve mesta Trnava.

Ulož ako PDF
Napísal 13. októbra 2021 10:46. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.