reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Trnava si nechá nakresliť Kravský pasienok. Ďalšiu v dlhom zástupe plánovaných oddychových a zelených zón

Mesto Trnava si nechá vypracovať projektovú dokumentáciu a koncepčnú štúdiu viac ako osemhektárového územia Kravský pasienok, ktorý sa má stať v budúcnosti oddychovou zónou v podobe lesoparkového a vodného biotopu.

Pozemok nachádza sa na konci ulice Pri kalvárii, za areálom špedičnej firmy. Po ľavej strane kopíruje pozemok asfaltová cesta smerom k obchvatu a lokalite Štrky, cestu z ľavej strany lemuje potok Trnávka.

Kravský pasienok s výmerou 8,4 hektára je súčasťou zamýšľaného rozvojového územia Trnava – Sever, ktoré sa nachádza medzi Kalváriou, novými časťami Kopánky a sevorozápadným obchvatom. Celkový výmera územia je viac ako 37 hektárov.


Aktuálny zámer sa týka územia označeného ako Etapa 1 – Kravský pasienok

Prostredníctvom verejnej súťaže mesto Trnava hľadá dodávateľa spracovania zámeru pre zisťovacie konanie EIA, projektovej dokumentácie – pre územné rozhodnutie, realizačného projektu či vizualizácií.

Obsahov dokumentov bude podrobnejšie priestorové a funkčné usporiadanie a využitie územia vrátane lokalitného programu (priestorovo-funkčný program).

Kravský pasienok je súťasťou územia, ktoré je určené na budovanie prirodzene fungujúcich ekosystémov lesoparkov a lesov osobitného určenia a vodných ekosystémov, ktoré poskytujú ekosystémové služby.

„Vzhľadom na nízku ekologickú stabilitu územia v katastrálnom území Trnava a nutnosť adaptácie krajiny na klimatické zmeny má mesto zámer v  lokalite Kravský pasienok vytvoriť na ornej pôde prírode blízke biotopy, predovšetkým vodný, mokraďný, lesný–lesoparkový, lúčny, trávnatý, podľa návrhu projektanta,  podmienok územia a podmienok strategických dokumentov mesta.  Na ploche Kravského pasienka o výmere 8,42 ha má vzniknúť veľkoplošná prírodná vodná plocha/plochy s prirodzenou samočistiacou schopnosťou a brehovým litorálnym pásmom,  podmienkami pre prírodné kúpanie, upravenými prístupmi k vode, pobytovými brehovými terasami a plážou a prírode blízkym okolím upraveným najmä stromovou a lúčnou plošnou vegetáciou,“ približuje zámer trnavská samospráva.

Mesto Trnava už dlhší čas deklaruje snahy o budovanie zelených plôch v podobe lesoparkov či biotopov. V nedávnej minulosti predstavilo aj viacero zámerov, v snahe o zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny s cieľom ochladzovania vzduchu či zadržiavania vody v krajine.

Práve v blízkom susedstve aktuálneho zámeru Kravský pasienok vznikol pred dvoma rokmi úpravou neudržiavaného územia lesopark Štrky s vodnou plochou. Radnica v tomto roku predstavila zámer prenájmu pôdy od cirkvi v okolí Štrkov s cieľom výsadby stoviek stromov.

Čo si naplánovala radnica
v nedávnej minulosti

Množstvo ohlásených zámerov týkajúcich sa zelene, parkov či biotopov však zatiaľ existuje len na papieri. V podobe projektov, štúdií či vizualizácií. Pripomeňme si niektoré z nich.

Od roku 2017 sa pripravuje zámer relaxačno – oddychovej zóny v lokalite Medziháj pri Bielom Kostole. Projekt biocentra rieši multifunkčnú zónu zameranú na oddych návštevníkov v prírodnom prostredí, ako aj revitalizáciu vodného toku potoka Parná a jej okolia.

Piatym rokom pripravuje mesto komplexnú obnovu Parku Janka Kráľa medzi stanicou a sídliskom Prednádražie.

Veľký projekt revitalizácie a celkovej obnovy Ružového parku sa spomína už vyše dve desiatky rokov. Najnovšie snahy súčasného vedenia radnice o rekonštrukciu a modernizáciu územia siahajú do roku 2017.

Rovnako už viac ako štyri roky sa pripravuje veľký zámer obnovy sídliskového a školského dvora „Agátka“ na sídlisku Družba, v priestore medzi ZŠ Spartakovská, zimným štadiónom, bytovými domami na Hlbokej ulici a objektom VÚC.

V roku 2016 radnica zverejnila ambíciu vytvoriť atraktívne priestory na pešie a cyklistické prechádzky či posedenie pri brehoch Trnávky.

Premeniť poľnohospodársku pôdu na verejne prístupný biotop so stromami, lúkami a plochami mokradí chce mesto Trnava aj neďaleko obce Zeleneč. Cieľom zámeru z roku 2021 je obnoviť historickú mokraď, ktorá sa nachádzala za obcou Zeleneč a mestskou časťou Modranka, neďaleko sútoku potokov Parná a Trnávka.

Dva roky pripravuje mestská samospráva aj projekt parčíka pri Synagóge. Pôvodne mal byť nový oddychový priestor dokončený v roku 2020, sklz spôsobil aj pomerne úspešný archeologický výskum, na základe ktorého príde zrejme k úprave projektovej dokumentácie.

Zelenou plochou sa v budúcnosti má stať aj územie pri severnej časti obchvatu s rozlohou 19 hektárov. Pozemok od súkromného vlastníka odkúpilo mesto v roku 2019. Účelom kúpy parciel bolo zaistenie územnej rezervy na vytvorenie budúcej parkovej, oddychovej a zalesňovanej plochy vo vlastníctve mesta Trnava.

Ulož ako PDF
Napísal 13. októbra 2021 10:46. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.